Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1865 - 1869

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

1865

Det Anckerske Legat

1865 Christian K.F. Molbech

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1865 G.C. Bohlmann
1865 O. Evens
1865 Jørgen Sonne, f 1801

Neuhausens præmie

1865 Christian Blache
1865 Pietro Krohn
1865 Vilhelm Rosenstand

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1865 Victor Heise: Højsangen (oversættelse)

1866

Det Anckerske Legat

1866 Athalia Schwartz: Storbritannien, Holland og Belgien

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1866 C.F.E. Horneman
1866 Andreas Kolberg
1866 C.A. Schleisner

Københavns Universitets Guldmedalje

1866 L. Lund

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1866 Carl Brosbøll: 100 rdl. til at samle folkesagn i Skåne
1866 Johan Moses Georg Hollard Nielsen: Hæsitanter

Titulær professor

1866 August Schiøtt

1867

Det Anckerske Legat

1867 Carl Brosbøll

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1867 Vilhelm Bissen
1867 Emil Hartmann
1867 David Monies, f 1812

Københavns Universitets Guldmedalje

1867 Karl Schmidt: for en fysisk afhandling

Neuhausens præmie

1867 Edvard Petersen, f 1841
1867 Vilhelm Rosenstand
1867 Simon Simonsen, f 1841

Titulær professor

1867 B.F. Jensen, f 1803
1867 G.S. Jørgensen, f 1814: frasagde sig titlen i henhold til adg. 2-4-1870

Æresborger

1867 H.C. Andersen: i Odense

1868

Det Anckerske Legat

1868 Vilhelm Bergsøe

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1868 Heinrich Hansen, f 1821
1868 Carl Hartmann
1868 Viggo Kalhauge

Københavns Universitets Guldmedalje

1868 Harald Høffding

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1868 B.T. Dahl: Platon: Theaitetos (oversættelse sammen med F.C.B. Dahl)
1868 Frederik Dahl: Platon: Theaitetos (oversættelse sammen med B.T. Dahl)

1869

Det Anckerske Legat

1869 O.C. Lund

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1869 P.C. Skovgaard
1869 August Saabye
1869 Aug. Winding

Neuhausens præmie

1869 Christian Blache
1869 Emil Carlsen, f 1848

Titulær professor

1869 L.I. Brandes
1869 Sophus Engelsted: (frasagde sig titel og rang 1874)
1869 Hans Matthison-Hansen
1869 Valdemar Schmidt
1869 C.F. Sørensen, f 1818

Det Treschowske Fonds Legat

1869 Wilhelm Wiehe


1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019