Oplysninger om enkelte personer

Hvis du vil se en alfabetisk oversigt over personer ordnet efter efternavn, så klik på et bogstav herunder.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅ

H.C. Andersen (1805-1875)

forfatter
f. Hans Christian A. i Odense
1805 Født Født: 02-04-1805
1822 Pris Fonden ad Usus Publicos: 350 rbd. sedler årligt i 3 år. Senere forlænget til 1829
1822 Artikel Debut: i Harpen (nr. 32, 9-8-1822, scene af "Røverne i Vissenbjerg", digt, under pseudonymet William Christian Walter)
1822 Debut Debut i bogform: Ungdoms-forsøg (dramatik, nyt titelblad 1827: Gjenfærdet ved Palnatokes grav, under pseudonymet William Christian Walter)
1822 Note bosat i Slagelse fra 26-10-1822, først hos herredsfogedenken md. Henneberg, fra 27-10-1825 hos rektor Simon Meisling
1822 Note elev (Slagelse Latinskole) 1822-26
1826 Note elev (Helsingør), 1826-1827
1826 Note flytter 1-5-1826 med rektor til Helsingør da denne forflyttes dertil
1827 Note tages ud af skolen og flytter 19-4-1827 til København
1827 Artikel Debut: i Kjøbenhavns flyvende Post (nr 77, Det døende barn, digt)
1828 Student student (privat dimitteret, gik forinden i Slagelse lærde skole og senere Helsingør)
1829 Uddannelse 2. eksamen
1829 Debut Debut i bogform: Fodrejse fra Holmens Canal til østpynten af Amager i årene 1828 og 1829
1829 Web Link Tekst i elektronisk form: Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager
1831 Web Link Tekst i elektronisk form: Skyggebilleder af en Reise til Harzen
1833 Pris Fonden ad Usus Publicos: 600 rbd. sølv i to år til udenlandsrejse
1834 Pris Fonden ad Usus Publicos: rejselegat forhøjet med 200 rbd. sølv
1835 Kendt værk Markant, kendt eller udbredt værk: Eventyr, fortalte for børn (1.-3. hefte, 1835-37)
1835 Web Link Tekst i elektronisk form: Eventyr
1835 Web Link Tekst i elektronisk form: Eventyr
1835 Web Link Tekst i elektronisk form: Improvisatoren (roman)
1836 Web Link Tekst i elektronisk form: O.T. (roman)
1837 Web Link Tekst i elektronisk form: Kun en spillemand (roman)
1838 Pris Finansdeputationen: 400 rbd. årligt
1841 Pris Fonden ad Usus Publicos: 600 rbd. som støtte til videre rejse
1842 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: En digters bazar (rejseberetning)
1843 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 1, side 16-18, bind 3, side 457 (Walter, William Chr.)
1845 Pris Finansdeputationen: 600 rbd. årligt
1846 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung (udg. i Tyskland, dansk udgave 1942)
1849 Pris Finansloven: fortsat livsvarig støtte
1851 Pris Titulær professor
1853 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind 3, side 457 (Walter, William Chr.)
1855 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Mit livs eventyr
1858 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Atten breve fra H.C. Andersen til Henriette Wulff 1829-57
1858 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68: bind s1, side 19-28
1859 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Mit livs eventyr. 2. udgave
1860 Pris Finansloven: årlig understøttelse hæves til 1.000 rd.
1867 Pris Æresborger: i Odense
1870 Afsnit i bog Georg Brandes: Danske Digterportrætter. Gyldendal, 1964: side 192-236, oprindelig trykt i Kritiker og portraiter, 1870 👓
1873 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: J.M. Thiele: Af mit livs årbøger 1795-1826, side 204-6
1875 Død Død: 04-08-1875

1875 Note ugift
1877 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve til Hans Christian Andersen. Udgivet af C.St.A. Bille og Nikolaj Bøgh
1877 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Mit livs eventyr (bind 2, perioden 1855-67)
1878 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve fra Hans Christian Andersen. Udgivet af C.St.A. Bille og Nikolaj Bøgh. Bind 1-2
1881 Afsnit i bog Fr. Winkel Horn: Den danske literaturs historie. En håndbog. Del 1-2. Gyldendal: del 2, side 303-314 👓
1882 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Edv. Collin: H.C. Andersen og det Collinske hus
1887 Leksikon C.F. Bricka: Dansk Biografisk Lexikon. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905
1905 Om forfatteren Bøger om person eller værker: H. Schwanenflügel: H.C. Andersen. Et digterliv
1905 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Odense Bys bog om H.C. Andersen. Udg. af Sofie Breum
1905 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Hans Brix og H. Rasmussen: H.C. Andersen fra hans fødeby (3. opl.)
1907 Afsnit i bog Vilh. Østergaard: Illustreret dansk literaturhistorie. Gyldendal, 1907: andet afsnit, side 351-372 👓
1915 Leksikon Th. Lind: Gyldendals forfatter-lexikon 👓
1920 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Rigmor Stampe: H.C. Andersen og hans nærmeste omgang
1920 Leksikon Dansk Biografisk Håndleksikon, 1920-1926 👓
1923 Bog Chr. Kirchhoff-Larsen: Digtere og kærlighed: side 94-114 👓
1924 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1924 Afsnit i bog Carl S. Petersen og Vilh. Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Bd.1-4. Gyldendal, 1924-34: bind 3, side 526-54 👓
1925 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1925 Om forfatteren Bøger om person eller værker: H.St. Holbech: H.C. Andersen
1925 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Karl Larsen: H.C. Andersen i tekst og billeder
1926 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Levnedsbog. Ved Hans Brix (skrevet 1832)
1927 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1927 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Inga Nalbandiàn: H.C. Andersen og de der "mishandlede" ham. En karakteristik
1928 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Inga Nalbandiàn: H.C. Andersen og Collinerne. En bekræftelse
1929 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Edv. Collin: H.C. Andersen og det Collinske hus (2. udg.)
1930 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1932 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersens breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75
1933 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1933 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1933 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersens brevveksling med Edvard og Henriette Colin. Bind 1-6, 1933-37
1933 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 2. udgave, 1933-1944 👓
1935 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1938 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersen på Holsteinsborg. Blade af et venskabs historie
1938 Bog Danske i Paris gennem tiderne. Bind 1-3. C.A. Reitzel, 1936-38 Illustreret med billede : bind 2.1, side 170-98
1941 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1942 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1942 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Mit eget eventyr uden digtning. Efter forfatterens manuskript udgivet af H. Topsøe-Jensen (oprindelig udgivet på tysk, 1847)
1942 Bog Inger Simonsen: Den danske børnebog i det 19. århundrede. Nyt Nordisk Forlag, 1942: side 89-93 👓
1942 Bibliografi Bibliografier: Birger Frank Nielsen: H.C. Andersen bibliografi. Digterens danske værker 1822-1875
1942 Web Link Tekst i elektronisk form: Birger Frank Nielsen: H.C. Andersen bibliografi. Digterens danske værker 1822-1875 (html-udgave)
1943 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1943 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1943 Bibliografi Lauritz Nielsen: Katalog over danske og norske digteres originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek 👓
1945 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1945 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersens brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre medlemmer af det Collinske hus. Bind 1-3, 1945-48
1947 Bibliografi Bibliografier: Svend Larsen: H.C. Andersens bøger. En bibliografi
1947 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1947 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1947 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1948 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1948 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1949 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Finn Friis: H.C. Andersen og Schweiz
1950 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1951 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1952 Pris Frimærke eller pengeseddel: på 10-kroneseddel, inddraget fra 8-4-1975
1953 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: Peter Skautrup: Det danske sprogs historie, bind 3, side 236-245
1954 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1954 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1954 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1954 Leksikon Hvem skrev hvad før 1914. Politiken, 1954
1955 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1958 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Atten breve fra H.C. Andersen til Henriette Wulff 1829-57
1958 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Elisabeth Hude: Henriette Hanck og H.C. Andersen
1959 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersen og Henriette Wulff. En brevveksling. Bind 1-3
1959 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1961 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1961 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve til Mathias Weber
1962 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Eigil Nyborg: Den indre linie i H.C. Andersens eventyr
1962 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1963 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Erling Nielsen: H.C. Andersen
1963 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1964 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1964 Afsnit i bog Georg Brandes: Danske Digterportrætter. Gyldendal, 1964: side 192-236, oprindelig trykt i Kritiker og portraiter, 1870 👓
1964 Erindringer eller breve Digtere fortæller om deres barndom. Bind 1-4. Gyldendal, 1961-64: 👓
1966 Bibliografi Bibliografier: Bidrag til H.C. Andersens bibliografi. Bind 1-(11), 1966-(1979)
1966 Om forfatteren Bøger om person eller værker: H. Topsøe-Jensen: H.C. Andersen og andre studier
1967 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Annelise Garde: H.C. Andersen og hans kreds. En håndskriftstudie
1967 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Frederik Böök: H.C. Andersen (2. danske udg.)
1967 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Niels Kofoed: Studier i H.C. Andersens fortællekunst
1967 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Paul V. Rubow: H.C. Andersens eventyr (3. udg.)
1967 Bog Chr. Kirchhoff-Larsen: Danske digteres kærlighedshistorie. Samlet udgave.: side 166-180 👓
1968 Leksikon Bjørn Rasmussen: Filmens hvem hvad hvor. Bind 1. Danske titler og biografier, Politiken
1969 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Hans Henrik Jacobsen: Fyn rundt med H.C. Andersen
1969 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve til Carl B. Lorch
1969 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Politiken, 1969 Illustreret med billede 👓
1970 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Hans Brix: H.C. Andersen og hans eventyr (2. udg.)
1970 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1970 Krak Danmarkshistoriens blå bog. Krak Illustreret med foto 👓
1970 Bibliografi Bibliografier: Aage Jørgensen. H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
1970 Web Link Tekst i elektronisk form: Aage Jørgensen. H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (html-udgave)
1971 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1971 Om forfatteren Bøger om person eller værker: H. Topsøe-Jensen: Buket til Andersen. Bemærkninger til femogtyve eventyr
1971 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1971 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1971 Web Link Tekst i elektronisk form: H.C. Andersens dagbøger 1825-1875. Bind 1-12, 1971-77
1972 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1974 Leksikon Børnenes hvem skrev hvad. Danske og udenlandske børnebøger efter 1900. 2. udg. Politiken, 1974. Illustreret med billede 👓
1974 Leksikon Gyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4, 1974: se også opslaget: Improvisatoren (roman), Kun en spillemand (roman), Mit livs eventyr (erindringer) 👓
1975 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1975 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1975 Leksikon Nordisk litteratur før 1914. Politiken 1975 👓
1976 Bibliografi Danske klassikere. En selektiv bibliografi. Redigeret af Niels Chr. Lindtner. 1976: nr 10-58
1977 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1977 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1978 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1979 Leksikon Dansk Biografisk Leksikon. 3. udgave, 1979-84: bind 1, H. Topsøe-Jensen 👓
1980 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersen album I-V. 3 bind (album og 2 tekstbind)
1980 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1980 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1981 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1981 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. 1. udgave. Gyldendal 👓
1981 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1981 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1982 Bibliografi Bibliografier: Jeppe Hansen: Danske H.C. Andersen-illustratorer 1835-1981. En bibliografi
1982 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1982 Bog Erik A. Nielsen: Søvnløshed. Modernisme i digtning, maleri og musik. Centrum, 1982: H.C. Andersens fantasiform, side 64-76 👓
1983 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersen - brudstykker af hans liv. Udgivet af Marie Hjuler
1984 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1984 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1984 Bog Dansk litteraturhistorie. Gyldendal. Bind 1-9, 1983-85 Illustreret med foto : bind 5, side 124-156, 260-263, 301-302, bind 6, side 56-73, 191-192
1985 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1985 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1985 Leksikon Poul Zerlang: Dansk litterær opslagsbog. Gad 👓
1986 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1986 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1986 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1986 Bog Ib Johansen: Sfinksens forvandlinger. Fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt. Aalborg Universitetsforlag: H.C. Andersen: eventyrformen og det fantastiske, side 29-46
1986 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1987 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1987 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1988 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1988 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1988 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1988 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1988 Leksikon Kari Sønsthagen og Torben Weinreich: Børnebogsnøglen. Høst 👓
1988 Bog Erik Halvorsen: Forfattere i deres samtid. Aschehoug: side 39-43 👓
1989 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1989 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1989 Bibliografi Aage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen, 1989: nr 3124-3470
1989 Afsnit i bog Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere. 1. samling: Digtere og forfattere. Dansk historisk Håndbogsforlag, 1989 👓
1989 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. 4. udgave. Gyldendal 👓
1990 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1990 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1991 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1991 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1992 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1992 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1992 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1992 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1993 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
1994 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1994 Leksikon Den store danske encyklopædi. 1994-2002 👓
1994 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1995 Bibliografi Bibliografier:
1995 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1995 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1995 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1996 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. Bind 2. Forfatterbiografier, litteraturleksikon. 5. udgave. Gyldendal 👓
1997 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1997 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
1998 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1998 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1998 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Bjarne Nielsen Brovst: I aften skal træet straale. H.C. Andersen og jul i Danmark
1998 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1998 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1998 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1999 Bibliografi Bibliografier:
1999 Leksikon Litteraturens stemmer. Gads litteraturleksikon. Gad, 1999 👓
1999 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1999 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
2000 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2000 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2000 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2000 Bog Birger Reker Holm: Lille litteraturhistorie for begyndere: side 11-12 👓
2001 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
2001 Leksikon Dansk forfatterleksikon. Biografier. Redigeret af John Chr. Jørgensen. Rosinante, 2001 👓
2001 Afsnit i bog Hans Larsen og Anders-Peter Mathiasen: Hvem ligger hvor. Ture på københavnske kirkegårde. Politiken 👓
2001 Afsnit i bog Litteraturhåndbogen. Bind 2. Forfatterbiografier, litteraturleksikon. 6. udgave. Gyldendal Illustreret med foto 👓
2001 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2001 Om forfatteren Bøger om person eller værker
2002 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Bente Kjølbye: Kærlighedens mange ansigter. H.C. Andersen, Jenny Lind og Felix Mendelssohn Bartholdy
2002 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2002 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Jens Th. Uldall: Her løb jeg om med træsko på. Revideret udgave
2002 Leksikon Danmarkshistoriens personer. Aschehoug 👓
2003 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Carsten Overskov: Man myrder i maj (roman)
2003 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Frank Egholm: H.C. Andersen som unge
2003 Bog Jørgen Dines Johansen: Litteratur og begær. Ti studier i dansk og norsk 1800-tals litteratur. Syddansk Universitetsforlag: 👓
2003 Leksikon Gads danske forfatterleksikon 👓
2003 Bog Jørgen Schrøder: Historier fra Assistens. Holkenfeldt 3: side 85-156
2003 Leksikon Leksikon for børnelitteratur. Branner og Korch 👓
2003 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Rejseskitser. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Erik Dal
2003 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Hans Christian Andersen - Lina von Eisendecher. Briefwechsel. Hg. von Paul Raabe und Erik Dal (udgivet i Tyskland)
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Villy Sørensen: Sørensen om Andersen
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Bjarne Nielsen Brovst: H.C. Andersens barndom og ungdom
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Bjarne Nielsen Brovst: H.C. Andersen og kærligheden
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Bjarne Nielsen Brovst: H.C. Andersen og ensomheden
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2005 Pris Frimærke eller pengeseddel: frimærke, papirklip, værdi 5,50 kr
2005 Pris Frimærke eller pengeseddel: frimærke, portræt og underskrift, værdi 4,50 kr
2005 Pris Frimærke eller pengeseddel: frimærke, rejsetegning og støvler, værdi 7,50 kr
2005 Pris Frimærke eller pengeseddel: frimærke, ælling, fjerpen og blækhus, værdi 6,50 kr
2005 Pris Frimærke eller pengeseddel: mønt, svane, værdi 10 kr
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2005 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Inger Sørensen: H.C. Andersen og komponisterne
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Johannes Møllehave: Mit eventyr. 12 samtaler om H.C. Andersen (bog incl. DVD)
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Andersen & Gud. Teologiske læsninger i H.C. Andersens forfatterskab. Red. af Carsten Bach-Nielsen og Doris Ottesen
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Jesper Tveden: Hvad sproget gør ... H.C. Andersen og folkeeventyrene
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Mogens Wenzel Andreasen: H.C. Andersen og musikken
2005 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersens brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds. En dokumentarisk fremstilling udgivet med indledning og kommentarer af Kirsten Dreyer. Bind 1-2
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Allan Baktoft: Skindød. En H.C. Andersen-krimi (krimi)
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Kathrine Lilleør: Fra hjerte til hjerte. Nye tolkninger af H.C. Andersens eventyr
2005 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Lars Handesten: Rejsekammerater. En rejse i Europa med H.C. Andersen
2006 Pris Kulturministeriets Litteraturkanon: Den lille havfrue
2006 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Henrik Wivel: Det jordiske paradis. Med H.C. Andersen på rejse i Portugal
2007 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Klaus P. Mortensen: Tilfældets poesi. H.C. Andersens forfatterskab
2007 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersens brevveksling med Familien Melchior. Ved Niels Oxenvad. Bind 1-3
2007 Bog Lars Peter Rømhild: Læseglæder. 100 bedste romaner og fortællinger. Gyldendal, 2007: Historien om en moder (1848) 👓
2008 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Tove Thage: Fotografernes H.C. Andersen
2008 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: H.C. Andersen og Basnæs. Breve til Henriette Scavenius 1855-1874. Ved Kirsten Dreyer. Bind 1-2
2009 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Henrik S. Holck: Luftrejse. H.C. Andersen vender tilbage år 2129 (roman)
2010 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
2012 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2014 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2017 Pris De 10 mest oversatte danske forfattere (udarbejdet af Diction): 3381 oversatte værker

0000 Web Link Anetavler for berømte danskere: Anetavler
0000 Web Link Arkiv for dansk litteratur: www.adl.dk
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Sider om H.C. Andersens slægt
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Visit Andersen. Eventyr, papirklip, biografi, turisme
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: H.C. Andersencentret: H.C. Andersens liv og forfatterskab. En tekst- og informationsbase
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Epoke - danske romaner før 1900. Ved Per Hofman Hansen og Iben Holk
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: H.C. Andersens 200 års fødselsdag
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: H.C. Andersen Information, ved Lars Bjørnsten
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: bibliografier, bl.a. Aage Jørgensen: H.C. Andersen bibliografi 1995-98, 1999
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: ForfatterWeb
0000 Bibliografi Bibliografi på: International forfatterbibliografi
0000 Web Link Omtale og tekster i elektronisk form: Kalliope
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)
0000 Webudgave af bibliografi Bibliografi på: Dansk Forfatterleksikon Dansk Forfatterleksikon (personens forfatterskab/bidrag til skønlitteratur på dansk indtil 1975, opført dramatik til 1975)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÆØÅ