Sommersted Latinskole

1697  Note om navn privat latinskole i præstegården hos Peter Wøldike
1702  Note første elev dimitteres, sønnen Andreas Wøldike
1725  Note Peter Wøldike dør, sønnen, Peter Wøldike d.y., foretog noget af undervisningen før og overtog skolen efter faderens død
1750  Note om navn skolen ophører 1750 da sønnen bliver provst i Haderslev


1735 Nicol Seidelin Bøgh: student (Sommersted)


Litteratur:
1925  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift, 8-IV: Th.O. Achelis: Sommersted Latinskole, side 233-54 (liste over 66 dimittender/elever)
1927  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift, 8-VI: Th.O. Achelis: Sommersted Latinskole, side 258
1930  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift, 9-III: Th.O. Achelis: Sommersted Latinskole, side 221