Oversigt over legater


Tabel gengivet efter Dansk Forfatterforenings medlemsblad, Forfatteren, 1994:7 side 4-5.
Enkelte trykfejl rettet af mig Niels Jensen.

Signaturer i tabellerne:

B Børne- og ungdomsbogsforfattere
F Fagbogsforfattere
L Lyrikere
S Skønlitterære forfattere
O Oversættere
I Illustratorer

Legater sat med kursiv skrift, er legater, der administreres af Dansk Forfatterforening, som DF foretager indstilling til eller hvor DF er repræsenteret i en ekstern legatbestyrelse.

Dansk Forfatterforenings legatudvalg består af 2 repræsentanter for hver af foreningens 5 grupper og 2 repræsentanter for Danske Skønlitterære Forfattere. Udvalget mødes 2 gange årligt.

Hæderslegater

Det Danske Akademis Store Pris     L S    
Amalienborg-prisen   F L S    
H.C. Andersen Medaljen   F   S   I
Herman Bangs Mindelegat     L S    
Beatrice-Prisen     L S    
Otto Benzons Forfatterlegat     L S    
Boghandlermedhjælperforeningens Børnebogspris B          
Børne- og Ungdoms Kulturfonden B          
Drassows Legat B F L S    
Egholtprisen B F L S    
Leo Estvads Legat B   L S    
Johannes Ewalds Legat     L S    
Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris   F        
Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat   F   S    
Dansk Litteraturpris for Kvinder B F L S    
Otto Gelsted Mindefond   F L S    
Søren Gyldendal Prisen   F L S    
De Gyldne Laurbær B F L S    
Charles Haugbøll og Gurli Haugbølls fond   F        
Holberg-Medaillen B F L S    
Madame Hollatz' Legat B F L S    
Peder Jensen Kjærgaard og hustrus forfatterlegat     L S    
Thit Jensens Forfatterlegat     L S    
Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat B F L S    
Kritikerprisen     L S    
Kulturministeriets Børnebogspris B          
Kulturministeriets Illustratorpris           I
Carl Møllers Forfatterlegat B     S    
Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat     L S    
Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat     L S    
Nemo's Forfatterlegat B F L S    
Martin Andersen Nexø Legatet B F L S    
Martin Andersen Nexø Prisen     L S    
Morten Nielsens Mindelegat     L      
Knud Nissens Legat B F L S    
Nordisk Råds Litteraturpris     L S    
Adam Oehlenschläger Legatet     L S    
Henrik Pontoppidans Mindefond     L S    
Klaus Rifbjergs Debutantpris for Lyrik     L      
Edith og Helge Rode Legatet     L S    
Palle Rosenkrantz Prisen       S    
Otto Rungs Forfatterlegat     L S    
Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris   F L S    
Danmarks Skolebibliotekarforenings Børnebogspris B          
Danmarks Skolebiblioteksforenings Forfatterpris B          
Statens Kunstfonds legater B   L S    
Michael Strunge-Prisen     L      
Svenska Akademiens Nordiska Pris     L S    
Weekendavisens Litteraturpris   F L S    
Emil Aarestrup Medaillen     L      
Dansk Oversætterforbunds Ærespris         O  
Kjeld Elfelt Prisen         O  
Christian Wilster-Prisen         O  
Akademiets Oversætterpris         O  


Legater efter ansøgning

Autorkontoen B F L S O I
Åge Barfoed og Frank Lunds Legat B F L S    
Aage Brodersen og hustrus Legat B F L S    
Carlsbergs Hof-Legat B F L S    
Forfatterinderne E. og C. Engholms forfatterlegat B   L S    
Journalist William Fleron og hustrus mindelegat B F L S    
Frk. Astrid Goldschmidts Legat B F L S    
Forfatteren Martin Jensen og hustrus legat     L S    
Kunstnerpensionsforeningen "Fremtiden's" Legat B F L S    
Direktør J.P. Lund og hustrus Legat     L S    
Kaptajn H.C. Lundgreens Legat B F L S    
Hulda Lïtken og Jacobs Legat B F L S    
Nordiske Rejsestipendier B F L S    
Statens Kunstfond B   L S    
Frk. Suhrs Forfatterlegat B F L S    

Enkelegater

Dansk Forfatterforenings Enkeunderstøttelser
Forfatteren Axel Thomsens Enkelegat

Opdateret af