Hvem blev født i august

Denne side er under stadig udbygning.
Klik på det understregede navn for at få yderligere oplysninger om forfatteren.
januar - februar - marts - april - maj - juni - juli - august - september - oktober - november - december
Samme liste i forhold til år 2022 eller år 2023
Hvem er født for et markant antal år siden i forhold til 2021?
Dato i denne måned: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

AUGUST

Født den 1. august

1769 (252 år siden i 2021) Claus Pavels
1850 (171 år siden i 2021) O. Isted Møller
1868 (153 år siden i 2021) Hjalmar Bergstrøm
1878 (143 år siden i 2021) Chr. Axel Jensen
1885 (136 år siden i 2021) Ellen Raae
1912 (109 år siden i 2021) Knud Vandmose Larsen
1947 ( 74 år siden i 2021) Marianne Slot
1952 ( 69 år siden i 2021) David Blangstrup
1963 ( 58 år siden i 2021) Thomas Hauge

Født den 2. august

1807 (214 år siden i 2021) Theodor Kjerstrup Rumohr
1837 (184 år siden i 2021) Niels Rasmussen Søkilde
1845 (176 år siden i 2021) Kaspar Rostrup, f 1845
1892 (129 år siden i 2021) Just Rahbek
1895 (126 år siden i 2021) Otto Lindgaard
1911 (110 år siden i 2021) Ingrid Christiansen, f 1911
1937 ( 84 år siden i 2021) Mariane Petersen
1942 ( 79 år siden i 2021) Michael Rütz
1947 ( 74 år siden i 2021) John Fellow Larsen
1950 ( 71 år siden i 2021) Jussi Adler[-]Olsen
1980 ( 41 år siden i 2021) Christina Hagen

Født den 3. august

1916 (105 år siden i 2021) Gustaf Bengtsson
1919 (102 år siden i 2021) Harald Langberg
1928 ( 93 år siden i 2021) Louis Feinberg
1930 ( 91 år siden i 2021) Niels I. Meyer
1938 ( 83 år siden i 2021) Rina Dahlerup
1941 ( 80 år siden i 2021) Hans Chr. Fink
1946 ( 75 år siden i 2021) Henning Olesen
1958 ( 63 år siden i 2021) Isabella Smith
1985 ( 36 år siden i 2021) Deniz B. Serinci

Født den 4. august

1893 (128 år siden i 2021) Tom Kristensen
1893 (128 år siden i 2021) Jens Pedersen
1899 (122 år siden i 2021) August F. Schmidt
1922 ( 99 år siden i 2021) Steen Albrectsen
1937 ( 84 år siden i 2021) Ole Lange
1943 ( 78 år siden i 2021) Mogens Rukov
1946 ( 75 år siden i 2021) Claus Deleuran
1968 ( 53 år siden i 2021) Katrine Grünfeld
1992 ( 29 år siden i 2021) Zakiya Ajmi

Født den 5. august

1893 (128 år siden i 2021) Karen Brunés
1899 (122 år siden i 2021) Peter Christiansen
1900 (121 år siden i 2021) Fridlev Skrubbeltrang
1912 (109 år siden i 2021) Holger Philipsen
1920 (101 år siden i 2021) Poul Brams
1939 ( 82 år siden i 2021) Henning Prins
1950 ( 71 år siden i 2021) Jørgen Børglum Larsen
1958 ( 63 år siden i 2021) Carsten Bo Jensen
1983 ( 38 år siden i 2021) Kaare Bergh

Født den 6. august

1577 (444 år siden i 2021) Peder Thøgersen
1831 (190 år siden i 2021) Henning Frederik Feilberg
1889 (132 år siden i 2021) Valborg Glentoft
1890 (131 år siden i 2021) Musse Gjedde
1891 (130 år siden i 2021) Edmund Melander
1896 (125 år siden i 2021) A.D. Henriksen
1911 (110 år siden i 2021) Kelvin Lindemann
1911 (110 år siden i 2021) Aage Weitemeyer
1928 ( 93 år siden i 2021) Niels-Oluf Petersen
1942 ( 79 år siden i 2021) Nina Rasmussen
1948 ( 73 år siden i 2021) Aminah Tønnsen
1952 ( 69 år siden i 2021) Ole Pihl
1964 ( 57 år siden i 2021) Sara Blædel
1967 ( 54 år siden i 2021) Rolf Sindø
1970 ( 51 år siden i 2021) Mathilde Walter Clark

Født den 7. august

1779 (242 år siden i 2021) J.N. Schow
1804 (217 år siden i 2021) J.N. Madvig
1816 (205 år siden i 2021) Carl Brosbøll
1906 (115 år siden i 2021) Børge Mikkelsen
1917 (104 år siden i 2021) Jens Gielstrup
1924 ( 97 år siden i 2021) Leif E. Christensen
1937 ( 84 år siden i 2021) Claus Brenøe
1938 ( 83 år siden i 2021) Henrik G. Poulsen
1947 ( 74 år siden i 2021) Lone Diana Jørgensen
1961 ( 60 år siden i 2021) Morten Schmidt, f. 1961

Født den 8. august

1859 (162 år siden i 2021) A.C. Ertbøll-Nielsen
1863 (158 år siden i 2021) Julius Andersen
1894 (127 år siden i 2021) Poul P.O. Boisen
1901 (120 år siden i 2021) Hans Folsach
1903 (118 år siden i 2021) Eigil Knuth
1917 (104 år siden i 2021) Finn Methling
1937 ( 84 år siden i 2021) Henrik Bjelke
1968 ( 53 år siden i 2021) Jens Blendstrup
1969 ( 52 år siden i 2021) David Læby
1980 ( 41 år siden i 2021) Rikke Bakman

Født den 9. august

1841 (180 år siden i 2021) Johan Krohn
1876 (145 år siden i 2021) A.S. Bjørrild
1892 (129 år siden i 2021) Thomas F. Dinesen
1899 (122 år siden i 2021) Gerda Eld
1902 (119 år siden i 2021) Valdemar Kallendorf
1909 (112 år siden i 2021) Jørgen Hæstrup
1921 (100 år siden i 2021) Henning Fenger
1930 ( 91 år siden i 2021) Jens Jackie Jensen
1935 ( 86 år siden i 2021) Vagn Simonsen, f 1935
1943 ( 78 år siden i 2021) Claus Bratt Østergaard
1945 ( 76 år siden i 2021) Kedda Madsen
1949 ( 72 år siden i 2021) Steen Rasmussen, f 1949
1967 ( 54 år siden i 2021) Kim Hagen

Født den 10. august

1871 (150 år siden i 2021) Olga Ott
1873 (148 år siden i 2021) Nicolai Svendsen
1875 (146 år siden i 2021) Karen Bramson
1877 (144 år siden i 2021) Harald Bergstedt
1907 (114 år siden i 2021) Giuseppe Scocozza
1930 ( 91 år siden i 2021) Franz Berliner
1943 ( 78 år siden i 2021) Lars Mønster
1956 ( 65 år siden i 2021) Martin Miehe-Renard

Født den 11. august

1847 (174 år siden i 2021) Camilla Eegholm
1874 (147 år siden i 2021) C.W. Westrup
1880 (141 år siden i 2021) Otto Lütken
1908 (113 år siden i 2021) Mogens Munck
1909 (112 år siden i 2021) Olaf Gynt
1914 (107 år siden i 2021) Carl Stief
1918 (103 år siden i 2021) Preben Ramløv
1936 ( 85 år siden i 2021) Ragnhild Bach Ølgaard
1971 ( 50 år siden i 2021) A. Silvestri

Født den 12. august

1752 (269 år siden i 2021) Peder Rosenstand-Goiske
1775 (246 år siden i 2021) Malthe Conrad Bruun
1836 (185 år siden i 2021) Hilda Aagaard
1840 (181 år siden i 2021) Viggo Kalhauge
1845 (176 år siden i 2021) I.K. Holmgaard
1852 (169 år siden i 2021) Helga Johansen
1866 (155 år siden i 2021) Ellen Reumert
1892 (129 år siden i 2021) Hans Hartvig Seedorff Pedersen
1908 (113 år siden i 2021) C.M. Poulsen
1941 ( 80 år siden i 2021) H.C. Fogtmann Lauridsen
1945 ( 76 år siden i 2021) Sten Kaalø
1946 ( 75 år siden i 2021) Carsten Overskov
1951 ( 70 år siden i 2021) Hans Præst Sørensen
1969 ( 52 år siden i 2021) Martin Larsen, f. 1969
1972 ( 49 år siden i 2021) Kenneth Jensen, f 19720812

Født den 13. august

1857 (164 år siden i 2021) Mary Westenholz
1872 (149 år siden i 2021) Axel Holm
1875 (146 år siden i 2021) Knud Fabricius
1883 (138 år siden i 2021) Robert Hansen
1883 (138 år siden i 2021) Bent Lindhardt
1904 (117 år siden i 2021) Alex Garff
1908 (113 år siden i 2021) Georg V. Bengtsson
1956 ( 65 år siden i 2021) Olav Hergel

Født den 14. august

1844 (177 år siden i 2021) W. Gerstenberg
1848 (173 år siden i 2021) Ernst v.d. Recke
1878 (143 år siden i 2021) Harald Kidde
1882 (139 år siden i 2021) Niels Jeppesen
1898 (123 år siden i 2021) Valdemar Hanøl
1910 (111 år siden i 2021) Jens Sigsgaard
1913 (108 år siden i 2021) Adrian Johansen
1915 (106 år siden i 2021) Ditte Cederstrand
1922 ( 99 år siden i 2021) Jørgen Roos
1923 ( 98 år siden i 2021) Erik Ulrichsen
1928 ( 93 år siden i 2021) Maria Giacobbe
1928 ( 93 år siden i 2021) Britta Linell
1930 ( 91 år siden i 2021) Niels Egebak
1968 ( 53 år siden i 2021) Lars Bukdahl
1968 ( 53 år siden i 2021) Kristian Hvidtfeldt Nielsen
1979 ( 42 år siden i 2021) Sanne Munk Jensen

Født den 15. august

1775 (246 år siden i 2021) Carl Søeborg
1795 (226 år siden i 2021) Christen Thaarup
1825 (196 år siden i 2021) P.J. Korsholm
1887 (134 år siden i 2021) Viggo Cavling
1888 (133 år siden i 2021) Kai Friis Møller
1917 (104 år siden i 2021) Kaja Nagler
1945 ( 76 år siden i 2021) Maria Damsholt
1957 ( 64 år siden i 2021) Bent Otto Hansen, f 1957
1963 ( 58 år siden i 2021) Jan Sonnergaard

Født den 16. august

1868 (153 år siden i 2021) Jens Thise
1879 (142 år siden i 2021) Thorkild Gravlund
1881 (140 år siden i 2021) Knud Poulsen, f. 1881
1905 (116 år siden i 2021) Paul Diderichsen
1911 (110 år siden i 2021) Kjeld Hjorth Degenkolv
1935 ( 86 år siden i 2021) Ole Hyltoft
1940 ( 81 år siden i 2021) Maria Stenz
1941 ( 80 år siden i 2021) Gerd Rindel
1944 ( 77 år siden i 2021) Per Schultz
1946 ( 75 år siden i 2021) Hans Henrik Lerfeldt
1957 ( 64 år siden i 2021) Elisabeth Gjerluff Nielsen
1960 ( 61 år siden i 2021) Lene Møller Jørgensen
1962 ( 59 år siden i 2021) Solvej Balle
1967 ( 54 år siden i 2021) Finn Halfdan
1969 ( 52 år siden i 2021) Jeanette Øbro Gerlow

Født den 17. august

1680 (341 år siden i 2021) C. L. Tychonius
1717 (304 år siden i 2021) Nicol Seidelin Bøgh
1860 (161 år siden i 2021) Gustav Esmann
1868 (153 år siden i 2021) Julius Clausen
1891 (130 år siden i 2021) Jørgen Voeler
1901 (120 år siden i 2021) Heðin Brú

Født den 18. august

1843 (178 år siden i 2021) Conrad Møller
1850 (171 år siden i 2021) Betty Borchsenius
1894 (127 år siden i 2021) Knud Kjærholm
1898 (123 år siden i 2021) Karen Hildebrandt
1900 (121 år siden i 2021) Peter Jerndorff-Jessen
1914 (107 år siden i 2021) René von Barnekow
1931 ( 90 år siden i 2021) Erik Kjersgaard
1932 ( 89 år siden i 2021) Inge Krog
1934 ( 87 år siden i 2021) John Nehm
1943 ( 78 år siden i 2021) Palle Petersen
1947 ( 74 år siden i 2021) Anne-Grethe Dahms
1951 ( 70 år siden i 2021) Eddie Thomas Petersen, f 1951
1962 ( 59 år siden i 2021) Anne-Marie Vedsø Olesen
1969 ( 52 år siden i 2021) Bo Nygaard Larsen
1972 ( 49 år siden i 2021) Adda Djørup
1983 ( 38 år siden i 2021) Jenny Lund Madsen

Født den 19. august

1792 (229 år siden i 2021) Hanne Irgens
1808 (213 år siden i 2021) Hans Lassen Martensen
1876 (145 år siden i 2021) Aslaug Møller
1891 (130 år siden i 2021) Aage Neutzsky Wulff
1903 (118 år siden i 2021) Aage Dons
1923 ( 98 år siden i 2021) Carl Otto Petersen
1923 ( 98 år siden i 2021) Erik Aalbæk Jensen
1924 ( 97 år siden i 2021) Peter Albrechtsen
1945 ( 76 år siden i 2021) Bjørn Olsen
1952 ( 69 år siden i 2021) Henrik Nilaus

Født den 20. august

1867 (154 år siden i 2021) Christian Reventlow
1870 (151 år siden i 2021) Nicoline Bjergby
1887 (134 år siden i 2021) Tom Smidth
1894 (127 år siden i 2021) Th. Lehmann Madsen
1902 (119 år siden i 2021) Mogens Lebech
1909 (112 år siden i 2021) Inge Græmer
1909 (112 år siden i 2021) Martin A. Hansen
1920 (101 år siden i 2021) Niels Juel Arge
1924 ( 97 år siden i 2021) Leif Jørgensen
1927 ( 94 år siden i 2021) Anders Bjørnvad
1944 ( 77 år siden i 2021) Poul-Henrik Trampe
1945 ( 76 år siden i 2021) Leif Emerek
1945 ( 76 år siden i 2021) Claus Flygare
1960 ( 61 år siden i 2021) Erik Trigger Olesen
1967 ( 54 år siden i 2021) Rune Engelbreth Larsen
1973 ( 48 år siden i 2021) Camilla Stockmann

Født den 21. august

1746 (275 år siden i 2021) Frederikke Louise Stolberg
1748 (273 år siden i 2021) Niels Blicher
1749 (272 år siden i 2021) Edvard Storm
1749 (272 år siden i 2021) Thomas Thaarup
1805 (216 år siden i 2021) August Bournonville
1890 (131 år siden i 2021) Marie Møller
1890 (131 år siden i 2021) Anders Olsen
1942 ( 79 år siden i 2021) Kristian Olsen, f 1942
1959 ( 62 år siden i 2021) Bent Jakobsen, f 1959
1962 ( 59 år siden i 2021) Annemette Kure Andersen
1964 ( 57 år siden i 2021) Henrik Engelbrecht
1986 ( 35 år siden i 2021) Sara Omar

Født den 22. august

1724 (297 år siden i 2021) Jens Schielderup Sneedorff
1846 (175 år siden i 2021) Amalie Skram
1882 (139 år siden i 2021) Oluf Bang
1890 (131 år siden i 2021) Lily Gad
1907 (114 år siden i 2021) Otto Asmus Thomsen
1913 (108 år siden i 2021) Eiler Jørgensen
1934 ( 87 år siden i 2021) Erik Stinus

Født den 23. august

1851 (170 år siden i 2021) Axel Henriques
1853 (168 år siden i 2021) Martin Frederiksen
1874 (147 år siden i 2021) Svend Leopold
1899 (122 år siden i 2021) Christen Tolsgaard
1906 (115 år siden i 2021) Mogens Klitgaard
1941 ( 80 år siden i 2021) Birgit Erup
1944 ( 77 år siden i 2021) Hans Tyrrestrup
1954 ( 67 år siden i 2021) Hans Otto Jørgensen
1963 ( 58 år siden i 2021) Alberte Winding

Født den 24. august

1698 (323 år siden i 2021) Erik Pontoppidan, f 1698
1874 (147 år siden i 2021) A.C. Andersen
1906 (115 år siden i 2021) Ruth Berlau
1916 (105 år siden i 2021) Arne Bjerregaard
1920 (101 år siden i 2021) Karen Herold Olsen
1922 ( 99 år siden i 2021) Drude Nielsen
1927 ( 94 år siden i 2021) Iørn Piø
1934 ( 87 år siden i 2021) Birgith Heintze
1940 ( 81 år siden i 2021) Jens Lohmann
1945 ( 76 år siden i 2021) John Hartung Nielsen
1949 ( 72 år siden i 2021) Niels Brunse

Født den 25. august

1798 (223 år siden i 2021) Henrik Hertz
1803 (218 år siden i 2021) Sille Beyer
1880 (141 år siden i 2021) K.K. Steincke
1894 (127 år siden i 2021) K. Schmidt-Phiseldeck
1901 (120 år siden i 2021) Kjeld Abell
1909 (112 år siden i 2021) Vagn Poulsen
1913 (108 år siden i 2021) Robert Fisker
1941 ( 80 år siden i 2021) Jørgen Haugan
1941 ( 80 år siden i 2021) Per Sørensen
1943 ( 78 år siden i 2021) Peter Bastian
1950 ( 71 år siden i 2021) Jógvan Isaksen
1963 ( 58 år siden i 2021) Sébastien Doubinsky

Født den 26. august

1842 (179 år siden i 2021) Morten Jensen
1859 (162 år siden i 2021) Johan Grove
1861 (160 år siden i 2021) Hans Henriksen
1873 (148 år siden i 2021) Anton Berntsen
1932 ( 89 år siden i 2021) Jess Ørnsbo
1936 ( 85 år siden i 2021) Herdis Møllehave
1943 ( 78 år siden i 2021) Torben Krogh, f. 1943
1964 ( 57 år siden i 2021) Kathrine Lilleør
1968 ( 53 år siden i 2021) Per Helge Sørensen
1969 ( 52 år siden i 2021) Otto Dickmeiss

Født den 27. august

1813 (208 år siden i 2021) Jacob Davidsen, f 1813
1887 (134 år siden i 2021) Mads Ledet
1907 (114 år siden i 2021) Gudrun Mangor
1919 (102 år siden i 2021) Carl H. Paulsen
1933 ( 88 år siden i 2021) John Madsen, f 1933
1933 ( 88 år siden i 2021) Hanne Marie Svendsen
1936 ( 85 år siden i 2021) Jørgen Lindgreen
1942 ( 79 år siden i 2021) Per Stig Møller
1956 ( 65 år siden i 2021) Merete Torp
1958 ( 63 år siden i 2021) Karsten Brejnbjerg Christensen
1966 ( 55 år siden i 2021) Christian Dorph
1969 ( 52 år siden i 2021) Sulaima Hind
1972 ( 49 år siden i 2021) Jakob Kristian Sørensen
1978 ( 43 år siden i 2021) Ronnie Andersen, f 1978

Født den 28. august

1889 (132 år siden i 2021) Arnt Møller
1930 ( 91 år siden i 2021) Erland Munch-Petersen
1948 ( 73 år siden i 2021) Henrik Lundgren
1953 ( 68 år siden i 2021) Ning de Coninck-Smith
1961 ( 60 år siden i 2021) Kim Leine
1971 ( 50 år siden i 2021) Arnbjørn Ólavsson Dalsgarð

Født den 29. august

1698 (323 år siden i 2021) Willum Worm
1812 (209 år siden i 2021) A.P. Adler
1855 (166 år siden i 2021) Erik Henningsen, f 1855
1863 (158 år siden i 2021) Vilhelm Røse
1869 (152 år siden i 2021) Johannes Hoeck
1873 (148 år siden i 2021) Anton Nielsen, f. 1873
1878 (143 år siden i 2021) P. Lauritsen
1896 (125 år siden i 2021) Karen Enevold
1908 (113 år siden i 2021) Henry Lauritzen
1937 ( 84 år siden i 2021) Jørn Birkeholm
1948 ( 73 år siden i 2021) Dorte Futtrup
1953 ( 68 år siden i 2021) Steen Bille, f 1953
1959 ( 62 år siden i 2021) Per Haugaard Jacobsen
1978 ( 43 år siden i 2021) Peder Frederik Jensen, f 1978
1984 ( 37 år siden i 2021) Cecilie Lolk Hjort

Født den 30. august

1871 (150 år siden i 2021) Ejler Møller
1878 (143 år siden i 2021) Johan Wøller
1901 (120 år siden i 2021) Per Lange
1906 (115 år siden i 2021) Lorentz Fatum
1949 ( 72 år siden i 2021) Torben Bille
1968 ( 53 år siden i 2021) Kaspar Bonnén
1985 ( 36 år siden i 2021) Rolf Sparre Johansson

Født den 31. august

1866 (155 år siden i 2021) August Goll
1867 (154 år siden i 2021) Ove Rode
1874 (147 år siden i 2021) Johannes Heskjær
1874 (147 år siden i 2021) Kai Hoffmann
1896 (125 år siden i 2021) Henning Haslund-Christensen
1912 (109 år siden i 2021) Edvin Kræmer
1919 (102 år siden i 2021) Inge Haagensen
1935 ( 86 år siden i 2021) Erik Aschengreen
1936 ( 85 år siden i 2021) Keld Belert
1938 ( 83 år siden i 2021) Helle Melander
1940 ( 81 år siden i 2021) Dorrit Willumsen
1944 ( 77 år siden i 2021) Niels Hausgaard
1948 ( 73 år siden i 2021) Allan Hilton Andersen
1955 ( 66 år siden i 2021) Kirsten Ahlburg
1975 ( 46 år siden i 2021) Mads Eslund