Ålborg Katedralskole

Sankt Jørgens Gade 5, Aalborg

1540 Note om navn skolen nævnes første gang 26. august 1540
1554 Note om navn Christian III overdrager østfløjen i Helligåndsklostrets sydlige gård (Brødregården) til skole
1848 Note om navn flytter til Jomfru Ane Gade (nuværende nr. 14)
1889 Note om navn flytter til Saxogade, nu Sct. Jørgens Gade 5


19 Elly Reiner Pedersen: student (Aalborg Katedralskole)
19 Kjeld Simonsen: student (Aalborg Katedralskole)
1660 Mogens Wingaard: student (Aalborg)
1668 Mogens Wingaard: rektor (Aalborg), 1668-84
1706 Jørgen Friis: student (Aalborg)
1742 Ludvig de Hemmer: rektor (Aalborg), 1742-63
1752 Johan Jørgen Jensenius: student (Aalborg Skole)
1762 Johan Henrik Tauber: student (Ålborg Katedralskole)
1774 A.W. Brorson: student (Ålborg)
1788 Hans Guldberg Sveistrup: student (Aalborg)
1798 Peder Daniel Wohnsen: student (Aalborg)
1802 H.Chr. Lyngbye: student (Aalborg)
1811 E. Tauber: rektor (Aalborg Katedralskole), 1811-45
1821 Th.H. Erslew: student (Aalborg Cathedralskole)
1832 P.L. Møller: student (Aalborg Katedralskole)
1834 S.N. Albrectsen, f 1816: student (Aalborg Cathedralskole)
1834 Frants Vilhelm Trojel: student (Aalborg)
1842 L.T. Gjerløff: student (Aalborg)
1844 Henrik Spreckelsen: student (Aalborg)
1856 Fr. Bokkenheuser: student (Aalborg)
1857 Niels Hancke: student (Aalborg)
1858 Julius Emil Wørmer: student (Aalborg Katedralskole)
1861 P. Kierkegaard: student (Aalborg)
1868 Johannes Forchhammer: rektor (Aalborg Katedralskole), 1868-72
1869 Emil Flindt: student (Ålborg)
1870 Johan Hinding: student (Aalborg)
1872 Peder Knudsen Blichert: rektor (Aalborg Katedralskole), 1872-75
1879 V.F. Bech: student (Aalborg Katedralskole)
1887 R.A.E. Ankjær: rektor (Aalborg Katedalskole), 1887-1902
1890 Hans Hartvig-Møller: student (Aalborg)
1892 Carl Chr. Kallenbach Pedersen: student (Aalborg Kathedralskole)
1895 C.L. Christensen: student (Aalborg Katedralskole)
1900 Christian Krarup, f 1881: student (Aalborg)
1900 Erik Schäffer: student (Aalborg Katedralskole)
1902 Johan Reimer Zerlang, f 1849: rektor (Aalborg Katedralskole), 1902-17
1903 E. Bjørnbak: student (Ålborg)
1906 Tom Smidth: student (Aalborg)
1907 Axel Højberg Christensen: student (Aalborg)
1907 Agnes Vefling: student (Aalborg)
1909 Robert L. Hansen: student (Aalborg)
1910 Lars Nielsen: student (Aalborg)
1911 Carl J. Frejlev: student (Ålborg)
1912 Thøger Jensbye: student (Aalborg)
1912 Emilie Juhlert: student (Aalborg Kathedralskole)
1912 Kristian Langdal Møller: student (Aalborg Katedralskole)
1913 Viggo Barfoed: student (Aalborg Katedralskole)
1913 Emilie Juhlert: cand.phil.
1917 Niels Aage Barfoed: student (Aalborg Katedralskole)
1917 H.P. Christensen, f 1898: student (Aalborg)
1922 Arne Olesen: student (Aalborg)
1926 Alf Schiøttz-Christensen: student (Aalborg)
1927 Th.C. Thors: rektor (Aalborg Katedralskole), 1927-36
1930 Johannes Mulvad: student (Aalborg Katedralskole)
1931 Harald Mogensen: student (Aalborg)
1933 Sejer Johansen: student (Ålborg)
1934 Niels Peer Friis: student (Ålborg)
1935 Hans Mølbjerg: student (Aalborg Katedralskole)
1936 Gustav Rosenkvist: student (Aalborg Kathedalskole)
1939 Hans Lyngby Jepsen: student (Aalborg Katedralskole)
1940 Morten Nielsen: student (Aalborg Katedralskole)
1942 Frimodt Krogh Nielsen: student (Aalborg)
1942 Carl Schädtler: student (Aalborg Katedralskole)
1943 Steen Børglum Jensen: student (Aalborg)
1943 Knud H. Ditlevsen: student (Aalborg)
1943 Karl V. Thomsen: student (Aalborg Katedralskole)
1943 Erik Aalbæk Jensen: student (Aalborg Katedralskole)
1945 Agnete Schousbo: student (Aalborg Katedralskole)
1946 Torben Brostrøm: student (Aalborg)
1947 Else Sandvad: student (Aalborg)
1963 Johan Springborg: student (Aalborg Katedralskole)
1965 Peter Mouritzen: student (Aalborg Katedralskole)
1965 Jens Smærup Sørensen: student (Aalborg Katedralskole)
1970 Anders Kjær Østergaard, f 1949: student (Aalborg)
1972 Hans Kjeldbjerg: student (Aalborg Katedralskole)
1977 Henning Spure Nielsen: rektor (Aalborg Katedralskole), 1977-88

Litteratur:
1841 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1840/41: Uddrag af Kjøbenhavns Universitets matrikler, indeholdende navnene på dem, som fra Aalborg Kathedralskole have deponeret i tidsrummet fra 1611 til 1791, med enkelte vedskrevne bemærkninger
1844 Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1839-1844: Emmanuel Tauber: Samling af biografiske notitser om nogle af de fra Aalborg Kathedralskole til Universitetet dimitterede disciple i alfabetisk orden [1611-1804], 1839/40 side 1-154, 1840/41 side 1-19, 1843/44 side 1-49
1870 Om forfatteren Bøger om skolen: F.E. Hundrup: Lærerstanden ved Ålborg Kathedralskole. Efter trykte og utrykte kilder
1938 Om forfatteren Bøger om skolen:
1938 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1940 Om forfatteren Bøger om skolen:
1945 Om forfatteren Bøger om skolen:
1958 Om forfatteren Bøger om skolen:
1978 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1904/05-1957/58
1990 Om forfatteren Bøger om skolen:
1990 Om forfatteren Bøger om skolen:
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1553-
2000 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vendsyssel Årbog, Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Aalborg Stift 1740


0000 Web Link Omtale i elektronisk form: aalborgleksikon.dk
0000 Web Link Hjemmeside: www.aalkat-gym.dk