Århus Katedralskole

Skolegyde 1, Århus C

1195 Note eksisterer iflg. gavebrev
1853 Note Den videnskabelige realskole i Århus (oprettet 1839) nedlægges, elever og lærere overføres til katedralskolens i den anledning nyoprettede realafdeling
1986 Note 1-1-1986 overtaget af amtet


19 Emma Bess: student (Aarhus Katedralskole)
19 Chili Turèll: student (Århus Katedralskole)
1473 Morten Børup: kom i en alder af 27 i den lærde skole i Århus, blev herfra student
1490 Morten Børup: rektor (Århus Domskole), ca. 1490-1526
1542 Erasmus Lætus: student (Århus Latinskole)
1672 Hans Hansen Lønborg: student (Århus)
1699 Erik Herløv: student (Aarhus)
1746 Hans Pontoppidan: student (Aarhus Skole)
1752 Georg Hjersing Høst: student (Aarhus Skole)
1752 Jens Worm: rektor (Århus Katedralskole), 1752-75
1757 Peder Vogelius: student (Aarhus Skole)
1758 Thure Krarup: student (Århus)
1775 Thure Krarup: rektor (Århus), 1775-1805
1775 Oluf Worm: student (Århus Katedralskole)
1782 Jens Worm Begstrup: student (Aarhuus Skole)
1790 Ole Bork: student (Aarhus)
1791 Peter Severin Rohde: student (Århus)
1792 Magnus Vogelius: student (Aarhuus Latinskole)
1800 N.F.S. Grundtvig: student (Århus Katedralskole)
1805 Ludv. Berg: student (Aarhuus Skole)
1806 H.H. Blache: student (Århus)
1812 N.B. Krarup, f 1792: student (Århus)
1818 Theodor Barfoed: student (Aarhus Cathedralskole)
1823 Frederik Sneedorff Birch: student (Århus)
1828 Ivar Seidelin: student (Aarhuus Cathedralskole)
1832 C. Ebeling: student (Aarhus)
1833 Valdemar Thisted: student (Aarhus Katedralskole)
1836 C.C. Brix: student (Århus)
1838 H.H. Blache: rektor (Århus Katedralskole), 1838-61
1839 Knud Chr. Nielsen, f 1799: rektor (Den videnskabelige realskole i Århus), 1839-53
1846 P. Trugaard: student (Aarhus)
1848 P. Schoubye: student (Aarhus Katedralskole)
1855 Rasmus Nielsen, f 1837: student (Aarhus)
1856 Carl Carstensen: student (Aarhus Katedralskole)
1857 Christian Blache: student (Aarhus)
1862 Vilhelm Arntzen: student (Århus)
1869 Sophus Bauditz: student (Århus)
1869 Christopher Boeck: student (Århus)
1872 Alfred Ipsen: student (Århus, privat dim.)
1873 Otto Lund, f 1855: student (Aarhus)
1881 H.O. Lange: student (Aarhus Katedralskole)
1883 Valdemar Bjerre: student (Aarhus)
1883 Severin Nordentoft: student (Aarhus)
1886 Hans Fang: student (Aarhus Katedralskole)
1889 Ernesto Dalgas: student (Aarhus Katedralskole)
1889 Axel Mielche: student (Aarhus Katedralskole)
1894 Niels Hoffmeyer: student (Aarhus)
1896 Anker Jensen: student (Aarhus)
1897 Chr. Christensen, f 1878: student (Aarhus Katedralskole)
1901 Johannes Fønss: student (Århus)
1901 Erik Jacobæus: rektor (Århus), 1901-06
1909 Christy Bentzon: student (Århus Katedralskole)
1910 Marinus Børup: student (Aarhus Katedralskole)
1911 Andreas Blinkenberg: student (Århus)
1911 Ellen Bruun: student (Aarhus Katedralskole)
1911 Ingeborg Hasselriis: student (Århus Katedralskole)
1911 Aage Knudsen: student (Aarhus Katedralskole)
1912 Knud Kjærholm: student (Århus)
1913 Knud Nordentoft: student (Århus Katedralskole)
1916 Aage Houken: student (Århus)
1924 Gustav Albeck: student (Århus Katedralskole)
1924 Bodil Farup: student (Aarhus Katedralskole)
1924 Poul Sørensen: student (Århus Katedralskole)
1927 William Fridericia: student (Aarhus Katedralskole)
1928 Wolmer Clemmensen: student (Århus)
1934 Ellen Buttenschrøn: student (Århus Katedralskole)
1934 Jørgen Claudi: student (Århus)
1934 Henrik Lind: student (Århus Katedralskole)
1935 Axel Hjeresen: student (Århus Katedralskole)
1936 Marie-Louise Paludan: student (Århus Katedralskole)
1936 Gudrun Paaske: student (Århus)
1937 Henning Kirkegaard, f 1918: student (Århus)
1938 Thorkild Bjørnvig: student (Århus Katedralskole)
1940 Ellinor Poulsen: student (Århus)
1944 Johannes Johansen: student (Århus Katedralskole)
1948 Jørn Mathiassen: student (Århus Katedralskole)
1949 Carl E. Jørgensen, f 1930: student (Aarhus Katedralskole)
1954 Mette Brahm Lauritsen: student (Århus Katedralskole)
1955 Keld Belert: student (Århus Katedralskole)
1955 Olaf Lind: student (Århus Katedralskole)
1956 Jan Lindhardt: student (Århus Katedralskole)
1957 Otto Steen Due: student (Århus Katedralskole)
1958 Ole Henrik Laub: student (Århus Katedralskole)
1959 Ole Lund Kirkegaard: student (Århus Katedralskole)
1960 Charlotte Strandgaard: student (Århus Katedralskole)
1961 Peter Laugesen: student (Århus Katedralskole)
1963 Kristen Bjørnkjær: student (Århus Katedralskole)
1964 Louis Jensen: student (Aarhus Katedralskole)
1964 Nils Malmros: student (Århus Katedralskole)
1964 Tania Ørum: student (Århus Katedralskole)
1972 Anders Rou Jensen: student (Århus Katedralskole)
1977 Karsten Brejnbjerg Christensen: student (Århus Katedralskole)
1980 Lene Kaaberbøl: student (Århus Katedralskole)
1987 Jens Blendstrup: student (Århus Katedralskole)
1987 Lars Bukdahl: student (Århus Katedralskole)
1988 Henning Spure Nielsen: rektor (Aarhus Katedralskole), 1988-96
1994 Peter Dyreborg Moslund: student (Århus Katedralskole)
2013 Jens Kæmpe: student (Aarhus Katedralskole)

Litteratur:
1837 Om forfatteren Bøger om skolen:
1872 Om forfatteren Bøger om skolen:
1939 Om forfatteren Bøger om skolen:
1945 Om forfatteren Bøger om skolen:
1948 Om forfatteren Bøger om skolen:
1948 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Århus Stifts Årbog: Carl E. Jørgensen: Århus Katedralskoles biblioteks historie, side 108-29
1950 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Århus Stifts Årbog: Carl E. Jørgensen: Århus Katedralskoles historie [del 1], side 26-40
1950 Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift, Carl Erling Jørgensen: Aktstykker vedrørende en discipels bortvisning fra Aarhus Latinskole [1776], side 197-200
1951 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Århus Stifts Årbog: Carl E. Jørgensen: Århus Katedralskoles historie [del 2], side 40-64
1952 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Århus Stifts Årbog: Carl E. Jørgensen: Århus Katedralskoles historie [del 3], side 41-71
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1983 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1904/05-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1533-
1995 Om forfatteren Bøger om skolen:
1995 Om forfatteren Bøger om skolen:
1995 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Århus Leksikon: Århus Katedralskole
0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Århus Leksikon: Den videnskabelige realskole i Århus
0000 Web Link Hjemmeside: www.aarhuskat-gym.dk