Hvidovre, Avedøre Gymnasium

Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre

1973  Note om navn Avedøre Statsskole, forsøgsgymnasium ledet af skoleforsamling og rektor som kommitteret
1980  Note om navn overgår til at være almindeligt gymnasium, den kommitterede rektor udnævnes formelt til rektor
1986  Note om navn Avedøre Gymnasium


1980 Ole Thorup, f 1941: rektor (Avedøre Statsskole), 1980-2005

Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1980-


0000  Web Link Hjemmeside: www.avedoere-gym.dk