Det danske Selskabs Skole, Kbh.

1899  Note om navn grundlagt som Det danske selskabs Skole med C.N. Starcke som forstander
1905  Note eksamensret til afgangseksamen for studerende og IV. klasses hovedeksamen
1911  Note om navn nedlagt, studenterne 1913 dimitterede fra Schneekloths Skole


1912 Oluf Friis: student (Det danske Selskabs Skole, Frederiksberg)


Litteratur:
1900  Artikel Artikler om skolen: skolen program 1900, Det danske Selskabs Skoles oprettelse, side 3-12
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1899/1900-1909/10
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 23-24