Duborg-Skolen, Flensburg

Ritterstraße 27, D-24939 Flensburg

1920  Note om navn oprettet i "Hjemmet", Mariegade
1923  Note om navn flytter til nuværende adresse, med navnet Duborg-Skolen, "Folkelig dansk Realskole"
1949  Note om navn dansk gymnasieuddannelse etableres, navnet forkortes til Duborg-Skolen
1956  Note om navn skolens gymnasieuddannelse gælder nu også i Tyskland


1954 Karin Johannsen-Bojsen: student (Duborgskolen, Flensborg)
1971 Mikael Witte: student (Duborgskolen, Flensborg)
1980 Annegret Friedrichsen: student (Flensborg, Duborg-Skolen)
1989 Erik Jensen, f 19370719: rektor (Duborg-Skolen, Flensborg), 1989-2003

Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1921-


0000  Web Link Hjemmeside: www.duborg-skolen.de