Esbjerg Statsskole

Svendsgade 19-21, Esbjerg

1889 Note om navn grundlagt som Esbjerg Realskole, privat
1907 Note om navn navneændring til Esbjerg Gymnasium
1920 Note om navn overtages 1-4-1920 af staten under navnet Esbjerg Statsskole
1939 Note nuværende bygning tages i brug


1907 Oluf Nielsen: rektor (Esbjerg Gymnasium/Esbjerg Statsskole), 1907-28
1913 Aage Falk Hansen: student (Esbjerg Gymnasium)
1919 Th. Oskar Poulsen: student (Esbjerg)
1922 Inger Ehlern-Møller: student (Esbjerg)
1924 Vilh. Kolthoff Nielsen: student (Esbjerg)
1924 Gerhard Rasmussen: student (Esbjerg)
1925 Martin Larsen: student (Esbjerg)
1925 Anine Rud: student (Esbjerg)
1925 Anker Teilgaard Laugesen: student (Esbjerg)
1930 Vibeke Bloch: student (Esbjerg)
1935 Axel Hansen, f 1916: student (Esbjerg Statsskole)
1942 Kaj Erik Lindqvist: student (Esbjerg)
1944 Mogens Friis: student (Esbjerg Statsskole)
1944 Torkild Ravn: student (Esbjerg Statsskole)
1946 Henning Juul Madsen: student (Esbjerg)
1947 Per Højholt: student (Esbjerg Statsskole)
1958 Ole Wahl Olsen: student (Esbjerg Statsskole)
1959 Brigitte Kolerus: student (Esbjerg Statsskole)
1985 Morten Klintø: student (Esbjerg Statsskole)
1991 Angela Brink: student (Esbjerg Statsskole)

Litteratur:
1934 Om forfatteren Bøger om skolen:
1938 Artikel Artikler om skolen: skolens programmer 1937/38 og 1938/39: B. Tengnagel Jørgensen: Træk af den private skoles historie i Esbjerg. I Esbjerg Privatskole 1883-1889, 1937/38 side 3-9, II Esbjerg Realskole 1889-1907. III Esbjerg Gymnasium 1907-1920, 1938/39 side 3-17
1945 Om forfatteren Bøger om skolen:
1958 Om forfatteren Bøger om skolen: B. Tengnagel Jørgensen: Esbjerg studenter og deres skole 1883-1958
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1907/08-1918/19 (Esbjerg Gymnasium og Realskole), 1919/20-1957/68
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1907-


0000 Web Link Hjemmeside: www.esbjergstats-gym.dk