Frederiksberg Studenterkursus, Kbh.

Filippavej 2, 1928 Frederiksberg C

1879 Note om navn oprettet 3-9-1879 på initiativ af Julius Døcker og hustru som Døckers Kursus i Gothersgade
1880 Note Døckers Kursus flytter til Fredensgade
1882 Note om navn Undervisningsanstalten København oprettes
1886 Note om navn Lang & Hjorts Kursus oprettes
1887 Note om navn Døckers Kursus flytter til Frederiksberg
1908 Note om navn De forenede Kursus stiftes som økonomisk sammenslutning af Døckers Kursus, Undervisningsanstalten København, Lang og Hjorts Kursus og Wedels Kursus
1909 Note om navn De forenede Kursus udvides med eksamenskurset Lykeion
1910 Note om navn Lykeion sammenlægges med Kursus København (tidl. Undervisningsanstalten København)
1912 Note om navn Kursus København sammenlægges med Lang og Hjorts Kursus
1921 Note om navn navneskift til Statens og Hovedstadskommunernes Kursus til studentereksamen
1921 Note De forenede Kursus opløses, Døckers Kursus, Mynstersvej, samt Lang og Hjorts Kursus, Linnésgade, overtages i fællesskab af staten og kommunerne Frederiksberg, København og Gentofte
1927 Note de to afdelinger samles i lejet skolebygning, Amicisvej 19 (tidliger: Frederiksberg kommunes realskole for piger)
1932 Note flytter til de 2 øverste etager på Frederiksberg Allé 22 (tidligere: Niels Hjortskolen)
1942 Note flytter til Thorvaldsensvej 24 (tidligere Thorvaldsensskolen)
1954 Note køber egen bygning på Mynstersvej 5 (tidligere Frederiksberg kommunes tekniske forvaltning)
1979 Note om navn overgår 1-1-1979 til ren statsdrift under navnet Statens kursus til Studentereksamen
1986 Note om navn overtages 1-1-1986 af Frederiksberg Kommune, under navnet Frederiksberg Studenterkursus
1991 Note flytter til Filippavej 2 (tidligere: Skt. Jørgens Gymnasium)


1887 N.A. Jensen, f 1869: student (Døckers kursus)
1888 Olaf Hansen: student (Døckers Kursus)
1889 C. Lambek: student (Døckers Kursus)
1890 Valdemar Rørdam: student (Døckers Kursus)
1894 J. Anker Larsen: student (Lang og Hjorts kursus)
1894 L.C. Nielsen: student (Langs og Hjorts Kursus)
1894 Carl Thalbitzer: student (Frederiksberg Latin- og Realskole)
1896 A.C. Andersen: student (Kbh., Døckers kursus)
1903 O.J. Madsen: student (Lang & Hjort)
1904 Vilhelm Sinding: student (Lang og Hjorts Kursus)
1904 Aage Wahl: student (Lang & Hjort)
1906 Chr.G. Traulsen: student (Lang og Hj.)
1907 Marie Fratz: student (H. Madsens Skole fra Eksamenskursus Lykeion)
1907 Hakon Jørgensen: student (Lang & Hjorths Kursus)
1907 Carl Kjersmeier: student (Lang og Hjorths Kursus)
1907 Rikard Long: student (Lang og Hjorts kursus)
1908 Joseph Mehl: student (Døcker)
1908 Oskar Schlichtkrull: student (Lang & Hjorths kursus)
1910 Th. Aaholm: student (Døcker)
1911 Johannes Bredkjær: student (Lang & Hjorts kursus)
1914 Anker Jensen, f 1892: student (Døckers Kursus)
1916 Karl Nielsen: student (Døckers kursus)
1917 Gunnar Hansen: student (Døcker)
1919 Chr. Christiansen: student (Døckers kursus)
1919 Elna Ulvbjerg: student (Døckers kursus)
1920 Gunnar Juel Jørgensen: student (Døcker)
1920 Johannes Jørgensen: student (Døckers Kursus)
1921 A. Clausager: student (Døckers Kursus)
1921 M.N. Randkær: student (Døckers Kursus)
1923 H.J. Clemens-Nielsen: student (Statens Kursus)
1924 Sigurd Thranæs: student (Statens Kursus)
1928 Erik Iversen: student (Kbh., Statens Kursus)
1928 H.C. Jørgensen: student (Statens og Hovedstadskommunernes Kursus)
1928 Axel A. Nielsen: student (Statens og Hovedstadskommunernes Kursus)
1928 Arne Sørensen: student (Kbh., studenterkursus)
1929 Poul Kallmoes: student (Statens Kursus)
1930 Ellen Nielsen: student (Statens Kursus)
1943 Leif Bendsen: student (Statens Kursus)
1949 Svend Cedergreen Bech: student (Københavns studenterkursus)
1949 Werner Svendsen: student (Statens Kursus)
1950 Ebba Hentze: student (Kbh., Statens Kursus)
1950 Kristian Hvidt: student (Statens Kursus)
1957 Søren Mørch: student (Statens og Hovedstadskommunernes Kursus)
1958 Erik Jørgensen, f 1935: student (Statens Kursus)
1961 Erling Kristensen, f 1938: student (Statens og Hovedstadskommunernes Kursus)
1962 Erik Strøby: konstitueret rektor (Statens og Hovedskommunernes Kursus), 1962-63
1963 Palle Petersen: student (Statens Kursus)
1964 Lars Tonnesen, f 1945: student (Statens Kursus)
1965 Peter Schepelern: student (Kbh., Statens Studenterkursus)
1968 Jørn Ole Jensen: student (Kbh., Statens og Hovedstadskommunernes Studenterkursus)
1970 Vibeke Spangsberg: student (Statens Studenterkursus)
1972 Per Holm Knudsen: student (Frederiksberg, Statens Studenterkursus)
1975 Per Holm: student (Kbh., Statens og Hovedstadskommunernes Studenterkursus)
1982 Henrik Halberg: rektor (Frederiksberg Kursus til Studentereksamen), 1982-2004
1990 Cæcilie Lassen: student (Kbh., Frederiksberg Studenterkursus)
1993 Adda Djørup: student (Frederiksberg Studenterkursus)
1993 Merlin P. Mann: student (Frederiksberg Studenterkursus)

Litteratur:
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 215-229 (Statens kursus til Studentereksamen)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1990-


0000 Web Link Hjemmeside: www.frberg-kursus.dk