Hauchs Skole, Kbh.

1872  Note om navn grundlagt som privatskole, Havnegade 5, af Adam Gottlob Øhlenschläger Hauch
1872  Note om navn flytter til Holmens Kanal 12
1873  Note om navn flytter til nybygning, Vesterbrogade 25
1877  Note dimissionsret til prøverne efter loven af 1871
1890  Note om navn nedlagt


1872 A.G.Ø. Hauch: grundlægger Hauch Skole, Kbh.
1878 C.M. Norman-Hansen: student (Hauchs Skole)
1879 Oluf Christian Molbech: student (Hauchs Skole)
1883 Ludvig Holstein: student (Hauchs Skole)
1886 Åge Benedictsen Meyer: student (Hauchs Skole)
1886 Fridtjof Bon: student (Kbh., Hauchs Skole)
1887 Hjalmar Bergstrøm: student (Hauchs Skole)
1887 Johannes Hoeck: student (Hauchs skole)
1891 P. Aage Madsen: student (Hauchs Skole)

Litteratur:
1980  Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1872/73-1889/90
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 77