Herlufsholm Skole

Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved

1565 Note om navn grundlagt i det tidligere Skovkloster af Herluf Trolle og Birgitte Gøye (f. 1516 - d. 1565)
1985 Note piger gives adgang og nybygget fløj til kvindelige kostelever tages i brug


1601 Jesper Rasmussen Brochmand: student (Herlufsholm)
1606 Bertel Knudsen Aquilonius: student (Herlufsholm)
1608 Jesper Rasmussen Brochmand: rektor (Herlufsholm), 1608-1610
1618 Jens Sørensen Koch: student (Herlufsholm)
1646 Zacharias Lund: rektor (Herlufsholm), 1646-54
1668 Johan Brunsmand: rektor (Herlufsholm), 1668-77
1715 Willum Worm: student (Herlufsholm)
1754 C.F. Jacobi: student (Herlufsholm)
1755 Johan Ludvig Bernth: rektor (Herlufsholm), 1755-1804
1767 Thomas Christopher Bruun: student (Herlufsholm)
1770 Laurits Severin Lund: student (Herlufsholm)
1804 A.W. Brorson: rektor (Herlufsholm), 1804-33
1814 J.P. Windekilde: student (Herlufsholm)
1817 Sophus Zahle: student (Herlufsholm)
1818 Ole Christian Borch: student (Herlufsholms lærde Skole)
1824 G.F.F. Rung: student (Herlufsholm)
1830 Tyge Becker: student (Herlufsholm)
1833 Gustav Adolph Dichman: rektor (Herlufsholm), 1833-53
1834 Otto Zinck: elev, Herlufsholm, 1834-40
1844 P.Chr. Zahle: student (Herlufsholm)
1853 P.O. Bentzon: student (Herlufsholm)
1853 Chr. Listov: rektor (Herlufsholm), 1853-72
1862 O.F. Bache: student (Herlufsholm)
1863 Kristian Kålund: student (Herlufsholm)
1864 Sophus Hennings: student (Herlufsholm)
1865 Ferdinand Bauditz: student (Herlufsholm)
1872 Johannes Forchhammer: rektor (Herlufsholms Skole og Opdragelsesanstalt), 1872-92
1872 Johs. Paludan-Müller: student (Herlufsholm)
1873 Hans Kaarsberg: student (Herlufsholm)
1873 Peter Nansen: elev (Herlufsholm), 1873-78
1883 Christian Sarauw: student (Herlufsholm)
1885 Henrik Madsen, f 1867: student (Herlufsholm)
1886 Knud V. Rosenstand: student (Herlufsholm)
1888 Christian Thomsen: student (Herlufsholm)
1892 O.F. Bache: rektor (Herlufsholm), 1892-1916
1892 J.K. Larsen: student (Herlufsholm)
1893 Hans Holten-Bechtolsheim: student (Herlufsholm)
1894 Otto Madsen: student (Herlufsholm)
1896 Johan Wøller: student (Herlufsholm)
1902 Poul Helms: student (Herlufsholm)
1903 Niels Møller, f 1885: student (Herlufsholm)
1904 Knud Hee Andersen: student (Herlufsholm)
1904 C.R. la Cour Andersen: student (Herlufsholm)
1905 Holger Brøndsted: student (Herlufsholm)
1905 H. Fogh: student (Herlufsholm)
1906 P. Falk Rønne: student (Herlufsholm)
1909 Kai R. Dahl: student (Herlufsholm)
1911 Sven Clausen: student (Herlufsholm)
1919 Ebbe Neergaard: student (Herlufsholm)
1922 Leif Ingerslev: student (Herlufsholm)
1923 Paul Diderichsen: student (Herlufsholm)
1924 Åge Georg Holtved: student (Herlufsholm)
1926 F.J. Billeskov Jansen: student (Herlufsholm)
1927 Peter Riemann: student (Herlufsholm)
1933 Henrik Hertig: student (Herlufsholm)
1936 Svend Aage Clausen: student (Herlufsholm)
1939 Poul Brams: student (Herlufsholm)
1940 Sven Tito Achen: student (Herlufsholm)
1944 Jørgen Knudsen: student (Herlufsholm)
1944 Leif Ujaraq Vaag: student (Herlufsholm)
1947 Bent Thorndahl: student (Herlufsholm)
1948 Jacob Appel, f 1929: student (Herlufsholm)
1949 Henning Blauenfeldt: student (Herlufsholm)
1950 Per Engell Christensen: student (Herlufsholm)
1951 Ib Høgsbro: student (Herlufsholm)
1954 Ole Svend Andreasen, f 1935: student (Herlufsholm)
1958 Sven Holm: student (Herlufsholm)
1960 Arthur Krasilnikoff: student (Herlufsholm Kostskole)
1967 Nis Boesdal: student (Herlufsholm)
1976 Jens Fink-Jensen: student (Herlufsholm)
1993 Klaus Eusebius Jakobsen, f 1947: rektor (Herlufsholm Skole), 1993-

Litteratur:
1822 Om forfatteren Bøger om skolen:
1858 Om forfatteren Bøger om skolen:
1865 Om forfatteren Bøger om skolen:
1865 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Personalhistoriske efterretninger om rectorer, lærere, dimitender og oldfruer fra 1755 til 1865, i H.B. Melchior: Historiske efterretninger ... fra 1788 omarbeidede og forfattede af Albert Leth, side 406-4880
1875 Om forfatteren Bøger om skolen:
1878 Om forfatteren Bøger om skolen:
1922 Om forfatteren Bøger om skolen:
1924 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1923/24: Fritz Jürgensen West: Pastor Juliuis Schades erindringer fra Herlufsholms Skole i årene 1820-26, side 5-37, se også side 83
1927 Om forfatteren Bøger om skolen:
1931 Om forfatteren Bøger om skolen:
1934 Bibliografi Bibliografier:
1935 Om forfatteren Bøger om skolen:
1935 Om forfatteren Bøger om skolen:
1939 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1938/39: Arne Nystrøm: Den romanske del af Skovklosters Østfløj, side 6-20
1965 Om forfatteren Bøger om skolen:
1965 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1851/52-1902/03
1985 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1923/24 (Herlufsholm Skole og Opdragelsesanstalt), 1924/25-1957/58
1988 Om forfatteren Bøger om skolen:
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1565-
1994 Om forfatteren Bøger om skolen:
1996 Om forfatteren Bøger om skolen:
2001 Om forfatteren Bøger om skolen:
2004 Om forfatteren Bøger om skolen: Susté Bonnén: Et helt liv. Herlufsholm Kostskole


0000 Web Link Hjemmeside: Herlovianersamfundet
0000 Web Link Hjemmeside: Herlufsholm Skole