Gym Kerteminde Latinskole

1558  Note nævnes
1739  Note om navn nedlagt


1621 Jens Sørensen Koch: rektor (Kerteminde), 1621-22


Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1558-1739
1999  Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift 1740, hæfte 1, side 66-105