Køge Gymnasium

Gymnasievej 2, Køge

1776  Note nedlagt
1962  Note om navn Køge Gymnasium oprettes


1629 Johan Friderichsen, f 1603: rektor (Køge), 1629-33
1680 Søren Glud, f 1662-12-19: student (Kjøge Skole)
1681 Laurids Lauridsen Thura: rektor (Køge), 1681-90
1714 Niels Ebbesen Aagaard: rektor (Køge), 1714-18
1729 Nicolai Sporon: rektor (Køge Latinskole), 1729-76
1756 B.G. Sporon: student (Køge)
1771 Carl v. Haven: student (Kjøge Skole)
1962 Henrik Bertelsen: rektor (Køge Gymnasium), 1962-1979
1966 Anne Marie Ejrnæs: student (Køge Gymnasium)
1980 Jørn Glerup: rektor (Køge Gymnasium), 1980-2010

Litteratur:
1870  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1899  Om forfatteren Bøger om skolen: Anders Petersen: Sjællands stifts degnehistorie, side 215-16
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 107-109
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1546-1776 (Køge Latinskole), 1962-


0000  Web Link Hjemmeside: www.koege-gym.dk