Mariboes Skole, Kbh.

1833 Note om navn oprettet 1-7- 1833 af Carl Mariboe som Mariboes Realskole, Boldhusgade 225 (nu nr 1)
1838 Note flytter til nybyggede lokaler i Store Kongensgade 51 (nu 55)
1838 Note oprettelse af forberedelsesklasse til den militære højskole, klassen ophørt før 1868
1843 Note første elever dimitteres fra aspirantklassen til landkadetakademiet, klassen nedlagt 1859
1843 Note præliminaristklassen til søakademiet oprettes, klassen nedlagt 1867
1856 Note skolen overdrages til G.F.F. Rung og J.C.S. Neve
1868 Note dimissionsret til afgangseksamen for studerende
1885 Note indvielse af ny skolebygning 14-3-1885
1895 Note skolen sælges til dr. Kinch
1899 Note nedlagt


1833 Carl Mariboe: opretter Mariboes Skole
1856 J.C.S. Neve: bestyrer (Mariboes Skole), 1856-1863 sammen med F. Rung
1856 G.F.F. Rung: skolebestyrer sammen med J.C.S. Neve (Mariboes Skole), 1856-63
1863 J.C.S. Neve: bestyrer (Mariboes Skole), 1863-75
1875 S. Neve: skolebestyrer (Mariboes Skole), 1875-95
1876 Salomon Levysohn: student (Mariboes skole)
1877 Charles Kjerulf: student (Mariboes Skole)
1878 Karl Mantzius: student (Kbh., Mariboes Skole)
1879 Poul Nielsen: student (Mariboes Skole)
1884 Sophus Claussen: student (Kbh., Mariboes Skole)
1886 A. Halling: student (Mariboes Skole)
1889 Adolf Langsted: inspektør (Mariboes Latin- og Realskole), 1889-95
1892 Thorkil Fussing: student (Mariboes Skole)
1894 Louis Levy: student (Mariboes Skole)
1894 H.C. Ørsted: student (Mariboes skole)
1895 L. Mylius Erichsen: student (Mariboes Skole)
1895 Aage Næsted: student (Mariboes Skole)
1895 Guy Shaw: student (Mariboes Skole)
1895 Jeppe Aakjær: student (Mariboes Skole)

Litteratur:
1863 Om forfatteren Bøger om skolen: F. Rung og S. Neve: Mariboes Realskole 1857-1862
1883 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1882/83: S. Neve: [Skolen gennem 50 år], side 3-26
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1861/62-1896/97
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 121-122