Nakskov Gymnasium

Søvej 6, Nakskov

1806  Note undervisningsretten indskrænket, skolen har herefter status af middelskole
1839  Note nedlagt
1841  Note videreført som Nakskov borgerlige Realskole
1919  Note om navn Nakskov borgerlige Realskole udvides til gymnasium under navnet Naskov kommunale Gymnasium


1721 Ole Støedt: student (Nakskov)
1767 P.D. Bast: student (Nakskov Skole)
1780 K.H. Seidelin: student (Nakskov)
1782 Jørgen Borch: student (Nakskov Skole)
1820 Peter Sølling Suhr: student (Nakskov)
1922 Ulrikka Eleonora Nørgaard: student (Nakskov Gymnasium)
1926 Caja Gudrun Boesen: student (Nakskov Gymnasium)
1956 Søren Sørensen: student (Nakskov Gymnasium)
1959 Flemming Lundahl: student (Nakskov)
1984 Henrik Hohle Hansen: HF (Nakskov)


Litteratur:
1866  Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1954/55-1957/58 (også særskilt program), (perioden 1918-23 sporadisk i Nakskov Byråds Forhandlinger, perioden 1937/38-1957/58 indeholdt i Medd. om Nakskov kommunale Skolevæsen)
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 139-140 (Nakskov Latinskole), 141-151 (Nakskov kommunale Gymnasium)
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1572-1839 (Nakskov Latinskole), 1924-
1994  Om forfatteren Bøger om skolen:


0000  Web Link Hjemmeside: www.nakskov-gym.dk