Nyborg Gymnasium

Skolebakken 13, Nyborg

1410  Note om navn omkring 1410 oprettet som Vor Frue Skole af dronning Margrethe I
1839  Note om navn nedlagt
1939  Note om navn oprettet som privat studenterkursus


1749 Peder Winther: student (Nyborg Skole)
1756 Peder Topp Wandall: student (Nyborg)
1791 M.H. Bornemann: student (Nyborg)
1828 Jens Høst Sørensen: student (Nyborg Skole)
1830 K.F. Wiborg: student (Nyborg lærde Skole)
1964 Karen Syberg: student (Nyborg Gymnasium)
1967 John Fellow Larsen: student (Nyborg Gymnasium)

Litteratur:
1823  Om forfatteren Bøger om skolen: A.F. Mülertz: Historiske efterretninger om Nyborg latinske Skole i ældre og nyere tider (særtryk af skolens program 1820-24)
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1946/47-1957/58
1990  Om forfatteren Bøger om skolen:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1552-1839 (Nyborg Latinskole), 1946-
1996  Om forfatteren Bøger om skolen:


0000  Web Link Omtale i elektronisk form: Nyborg Gymnasiums og kostskoles historie
0000  Web Link Hjemmeside: www.nyborg-gym.dk