Odense Katedralskole

Jernbanegade 34, Odense

1283 Note om navn sandsynlig tidspunkt for oprettelse af skole ved Skt. Knuds Kloster
1319 Note en skole ved Vor Frue kirke omtales, måske oprettet 1308
1420 Note omtrentligt tidspunkt for oprettelse af skole ved Skt. Hans
1434 Note ærkebiskoppen giver domkapitlet eneret på at holde skole
1537 Note om navn de tre skoler slået sammen under navnet Odense latinske Skole
1621 Note om navn der oprettes gymnasium (universitet) i bygning, der forbinder Domkirken og biblioteksbygningen
1793 Note ingen rektor i perioden 1793-1797
1802 Note om navn 1-11-1802 sammenlægges gymnasium og latinskole under navnet Odense Katedralskole
1846 Note flytter fra Klingenberg nær Domkirken til nyopført bygning i Lille Gråbrødrestræde (nu posthus)
1894 Note flytter til nybygget skolebygning i Slottets køkkenhave, Jerbanegade 34


19 Tommy Flugt: student (Odense Katedralskole)
19 Tage Høeg: rektor (Odense Katedralskole)
19 Jørgen Olsen: student (Odense Katedralskole)
1506 Hans Tausen: elev (Odense, antagelig skolen ved Vor Frue Kirke)
1572 Jacob Jacobsen Wolf: elev (Odense), -1572
1668 Conrad Sass: student (Odense Gymnasium)
1672 Elias Eskildsen Naur: student (Odense Gymnasium)
1674 Jens Bircherod: student (Odense Gymnasium)
1681 Jens Christensen Lønborg: student (Odense ?)
1687 Elias Eskildsen Naur: rektor (Odense Skole), 1687-94
1702 Niels Pedersen Lucoppidan: student (Odense Gymnasium)
1716 Nicolai Isenfeldt: student (Odense Gymnasium)
1724 Laurids Pedersen Mørck: student (Odense)
1725 Ambrosius Stub: student (Odense Katedralskole)
1738 Niels Zeuthen, f 1718: student (Odense Gymnasium)
1745 Johan Ludvig Bernth: student (Odense)
1749 Christian Henrik Biering: student (Odense Gymnasium)
1759 Christian Stub: student (Odense Gymnasium)
1774 Knud Henneberg: student (Odense Gymnasium)
1774 Lago Mathias Wedel: student (Odense)
1774 Hans Laurits Struch Winding: student (Odense Latinskole)
1776 Hans West: student (Odense)
1781 Johan Henrik Tauber: rektor (Odense Katedralskole) og professor (Odense Gymnasium), 1781-87
1783 V.K. Hjort: student (Odense)
1784 Jørgen Bloch: student (Odense Skole)
1785 Otto Horrebow: student (Odense)
1786 Jacob Carl Frederik Primon: student (Odense Gymnasium)
1800 J. Ernst Wegener: student (Odense Katedralskole)
1801 Johannes Grønlund: student (Odense)
1807 Rasmus Rask: student (Odense Katedralskole)
1808 N.M. Petersen: student (Odense)
1816 L.S. Borring: student (Odense)
1818 Jacob Saxtorph: rektor (Odense Katedralskole), 1818-43
1819 Erik Christian Monrath: student (Odense Cathedralskole)
1828 Frederik Paludan-Müller: student (Odense Katedralskole)
1833 O. Høyer: student (Odense Kathedralskole)
1834 A. Crone: student
1836 Nicolai Gottlieb Blædel: student (Odense)
1836 J.J.F. Friis: student (Odense Katedralskole)
1836 Vincens Strøm: student (Odense)
1838 Adolph Emil Morville: student (Odense Cathedralskole)
1838 Adolph v.d. Recke: student (Odense)
1839 H.V. Rasmussen: student (Odense)
1842 Holger Petersen, f 1823: student (Odense Katedralskole)
1845 Chr.P. Bagger Christensen: student (Odense Kathedralskole)
1855 Christian Bredsdorff: student (Odense Katedralskole)
1856 Gustav Heiberg: student (Odense Skole)
1862 L. Lund: student (Odense)
1863 Georg Sick: student (Odense)
1864 M.Cl. Gertz: student (Odense Kathedralskole)
1864 C.Th. Meldal: student (Odense)
1866 Erik Jacobæus: student (Odense)
1869 Frederik Nicolai Meier: student (Odense)
1871 Uffe Birkedal: student (Odense)
1872 Otto C. Fønss: student (Odense)
1877 Gustav Esmann: student (Odense)
1882 Vilhelm Røse: student (Odense)
1883 Georg Neidhardt: student (Odense)
1884 Simon Hansen, f 1863: student (Odense)
1884 Sophus Michaëlis: student (Odense)
1885 H.St. Holbeck: student (Odense Katedralskole)
1887 Oluf Nielsen: student (Odense)
1888 Paul Oldenburg: student (Odense)
1890 Carl Bratli: student (Odense)
1890 Erik Thaning: student (Odense)
1891 Emil Rasmussen: student (Odense)
1895 Vilhelm Lorenzen: student (Odense)
1897 Johannes Meier: student (Odense Katedralskole)
1897 Knud Schwanenflügel: student (Odense)
1898 Fr. Bøgh: student (Odense Katedralskole)
1899 Knud Gatzwiller: student (Odense Katedralskole)
1901 Hjalmar Rafn: rektor (Odense Katedralskole), 1901-02
1902 Bent Lindhardt: student (Odense)
1904 Torry Gredsted: student (Odense Katedralskole)
1905 Chr. Gottschalch: student (Odense Katedralskole)
1907 Valdemar Meier: student (Odense Katedralskole)
1907 Ejnar Johannes Poulsen: student (Odense)
1908 Thorvald Jørgensen: student (Odense)
1912 Poul Dreyer: student (Odense Katedralskole)
1912 Svend Ranulf: student (Odense Katedralskole)
1914 Christen Møller: student (Odense Katedralskole)
1915 Poul Borchsenius: student (Odense Katedralskole)
1916 Aage Gitz-Johansen: student (Odense Katedralskole)
1918 H.St. Holbeck: rektor (Odense Katedralskole), 1918-37
1918 C.E. Møller: student (Odense)
1919 Edvard C.J. Wolf: student (Odense)
1920 Vilhelm Stærmose: student (Odense)
1920 Erik Tuxen: student (Odense Katedralskole)
1922 Erik Wedell Andersen: student (Odense)
1923 Mogens Geismar: student (Odense Katedralskole)
1923 Svend Larsen: student (Odense Katedralskole)
1923 Sigfred Pedersen: student (Odense Katedralskole)
1925 Erling Welblund: student (Odense Katedralskole)
1926 Jørgen Budtz-Jørgensen: student (Odense)
1927 Jørgen Hæstrup: student (Odense)
1927 Aage Salling: student (Odense)
1929 Povl Johs. Jensen: student (Odense Katedralskole)
1931 Frede Rasmussen: student (Odense Katedralskole)
1933 Rasmus Fischer: student (Odense)
1933 Helge Noe-Nygaard: student (Odense)
1934 Werner Thierry: student (Odense)
1935 Frits Raven: student (Odense Katedralskole)
1939 Preben Neergaard: student (Odense Katedralskole)
1942 Hans Ruge Lollesgaard: student (Odense Katedralskole)
1947 Asger Bonfils: student (Odense Katedralskole)
1949 Niels Egebak: student (Odense)
1952 Hans Chr. Ægidius: student (Odense Katedralskole)
1954 Vagn Predbjørn Jensen: student (Odense Katedralskole)
1983 Maria Kjær-Madsen: HF (Odense Katedralskole)
1989 Jens Thodberg Bertelsen: rektor (Odense Katedralskole), 1989-2015

Litteratur:
1846 Artikel Artikler om skolen: 10 hefter trykt i skolens programmer 1849/50-1867/68 og skrift ifb indvielse af ny bygning 1846 (Bidrag til Odense Cathedralskoles Historie, 1-10)
1964 Bibliografi Bibliografier: A. Tiedje: Bibliographia Scholæ Cathedralis Otheniensis. Fortegnelse over indbydelsesskrifter, taler, kantater m.m. fra Odense Katedralskole (Odense latinske Skole) og Odense Gymnasium 1622-1850
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1840/41-1902/03
1983 Om forfatteren Bøger om skolen:
1984 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1551-
1991 Om forfatteren Bøger om skolen: i Odensebogen 1991 (heri: Jørgen Hæstrup: Skoletid i Odense 1923-27. Fra Odense Katedralskole)
1994 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Hjemmeside: www.odensekatedralskole.dk
0000 Web Link Hjemmeside: Historien om Danmarks ældste skolehus