Ordrup Gymnasium

Kirkevej 5, Charlottenlund

1873 Note om navn grundlagt 3-11-1873 af H.C. Frederiksen som kostskole med navnet Ordrup Opdragelses- og Undervisningsanstalt, Hyldegårdsvej (f. 1840 - d. 1921)
1883 Note om navn nybygning på Kirkevej 5-7
1887 Note om navn eksamensskole med navnet Ordrup Latin- og Realskole
1889 Note første studenter dimitteres
1897 Note Kr. Branner bliver medbestyrer
1903 Note om navn nævneændring til Ordrup højere Almenskole
1908 Note om navn overtages 1-8-1908 af overtages af De forenede Latin- og Realskoler, kostafdelingen sløjfes
1919 Note om navn overtages 1-8-1919 af staten under navnet Ordrup Gymnasium
1986 Note overtages 1-1-1986 af Københavns Amtskommune


19 Gerda Jonshøj: student (Ordrup Gymnasium)
1873 H.C. Frederiksen: grundlægger, ejer og bestyrer af Ordrup latin- og realskole 1873-1908
1897 Kristian Branner: rektor (Ordrup Gymnasium), 1897-1908
1903 V.J. von Holstein-Rathlou: student (Ordrup)
1908 Ernst Kaper: rektor (Ordrup Gymnasium), 1908-1917
1909 Sven Hiort-Lorenzen: student (Ordrup Gymnasium)
1910 Eddie Salicath: student (Ordrup højere Almenskole)
1913 Torben Krogh: student (Ordrup Gymnasium)
1914 Gunnar Jørgensen: student (Ordrup Gymnasium)
1915 Hans H. Lüttichau: student (Ordrup Gymnasium)
1917 Mogens Branner: student (Ordrup)
1918 Regin Højberg-Pedersen: student (Ordrup)
1920 Ellen Fjelstrup: student (Ordrup)
1921 H.C. Branner: student (Ordrup)
1921 Axel Højberg Christensen: rektor (Ordrup Gymnasium), 1921-27
1924 John Hartmann: student (Ordrup)
1925 Ulla Brandt: student (Ordrup)
1925 J. Maag Busch: student (Ordrup Gymnasium)
1925 Bo Grønbech: student (Ordrup)
1925 Ole Widding: student (Ordrup)
1928 Erik Fox Maule: student (Ordrup)
1932 Carl V. Østergaard: rektor (Ordrup Gymnasium), 1932-33
1933 Ulf Østergaard: student (Ordrup Gymnasium)
1937 Elsa Gress: student (Ordrup Gymnasium)
1937 Sonja Hauberg: student (Ordrup Gymnasium)
1938 Torben Wolff: student (Ordrup Gymnasium)
1939 Tove Barfoed Møller: student (Ordrup)
1939 Aage Henriksen: student (Ordrup Gymnasium)
1939 Aage Kabell: student (Ordrup Gymnasium)
1940 Bendix Bech-Thostrup: student (Ordrup)
1942 Kristine Heltberg: student (Ordrup Gymnasium)
1947 Paul Hammerich: student (Ordrup Gymnasium)
1956 Anders Bodelsen: student (Ordrup Gymnasium)
1958 Nadja Neuhard: student (Ordrup)
1961 Otto Sigvaldi: student (Ordrup Gymnasium)
1962 Vilhelm Topsøe: student (Ordrup Gymnasium)
1964 Torben Weinreich: student (Ordrup Gymnasium)
1965 Bente Schwartz: student (Ordrup Gymnasium)
1975 Ulf Østergaard: rektor (Ordrup Gymnasium), 1975-84
1976 Olav Hergel: student (Ordrup Gymnasium)
1984 Sten Hansen, f 1929: rektor (Ordrup Gymnasium) 1984-93

Litteratur:
1923 Om forfatteren Bøger om skolen:
1948 Artikel Artikler om skolen: skolen program 1947/48: Knud Meyling: Studenterne fra Ordrup Gymnasium 1889-1948 [går kun kun 1919], side 21-48
1973 Om forfatteren Bøger om skolen:
1973 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Ordrup Gymnasium gennem 100 år (heri: Ordrup Gymnasiums lærere gennem 100 år, side 226-241)
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1888/89-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1909/10 (Ordrup højere Almenskole), 1910/11-1911/12 (Ordrup Gymnasium og højere Almenskole), 1912/13-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 1, side 191-199
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1873-


0000 Web Link Hjemmeside: www.ordrup-gym.dk