Østre Borgerdydskole, Kbh.

Stockholmsgade 59, 2100 København Ø

1787 Note om navn oprettet 1-5-1787 af Selskab for Borgerdyden som Borgerdydskolen i København, lokaler i Købmagergade og Pilestræde
1788 Note om navn får egen bygning i Nørregade
1807 Note om navn efter branden forskellige midlertidige lokaler
1848 Note om navn ingen dimitteres 1848-54 og 1856-57
1855 Note om navn flytter til Bredgade 32
1884 Note om navn flytter til daværende Østerbro Allé, nu Stockholmsgade
1903 Note om navn sammensluttes med Østerbros Latin- og Realskole
1919 Note om navn overtages af staten 1-8-1919 (lov af 20-3-1918) under navnet Østre Borgerdydskole, underskolen udskilles og får 1923 navnet Rosenvangskolen, kommunal 1934
1986 Note overtages 1-1-1986 af Københavns Kommune
2008 Note om navn fusioneret med Metropolitanskolen til Gefion Gymnasium


19 Kristian Leth: student (Østre Borgerdyd Gymnasium)
1790 G.T. Bang: student (Borgerdydskolen i København)
1803 Simon Meisling: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1812 Ludvig Bødtcher: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1813 Carl Otto: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1815 Bonaparte Borgen: student (Borgerdydskolen i København)
1815 Frederik Lange: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1819 V.A. Borgen: student (Borgerdydskolen i København)
1822 Cosmus Bornemann, f 1806: student (Borgerdydskolen i København)
1822 J.P.E. Hartmann: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1822 P.C. Kierkegaard: student (Borgerdydskolen i København)
1822 C. Liebenberg: student (Borgerdydskolen i København)
1825 L.J. Fribert: student (Borgerdydskolen i København)
1827 Emil Hornemann: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1827 Orla Lehmann: student (Borgerdydskolen i København)
1828 Jørgen Henrik Lorck: student (Kjøbenhavns Borgerdydskole)
1829 Hans Peter Holst: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1830 Søren Kierkegaard: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1831 A.P. Adler: elev (Kbh. Borgerdydskole), men bortvist fra eksamen pga. diciplinær uorden
1831 August Thornam: student (Borgerdydskolen i København)
1832 C.V. Rimestad: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1833 G.S. Jørgensen, f 1814: student (Borgerdydskolen i København)
1833 Kristian Frederik Læssøe: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1834 Georg Høeg: student (Borgerdydskolen i København)
1834 Heinrich Lehmann: student (Borgerdydskolen i København)
1836 Axel Viggo Læssøe: student (Borgerdydskolen i København)
1837 Just Homann: student (Borgerdydskolen i Kjøbenhavn)
1838 Lauritz Hinrich Schmidt: student (Borgerdydskolen i Kjøbenhavn)
1840 V.J.S. Bisted: student (Borgerdyskolen i København)
1842 Gabriel Sibbern: student (Borgerdydskolen i Kjøbenhavn)
1846 C.V. Rimestad: bestyrer (Borgerdydskolen i Kbh.), 1846-53
1858 Carl Markman: student (Borgerdydskolen i København)
1863 Kaspar Rostrup: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1864 William Bloch: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1864 Kr. Mikkelsen: student (Borgerdydskolen i København)
1866 Nicolaj Bøgh: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1866 Charles Gandrup: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1866 Albert Schack: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1868 Emil Gigas: student (Borgerdydskolen i København)
1868 Jean Pio: bestyrer (Borgerdydskolen i København), 1868-75
1872 Søren Hagerup Holck: student (Bogerdyskskolen i Kbh.)
1875 Jean Pio: bestyrer sammen med Georg Møller (Borgerdydskolen i København), 1875-84
1881 Laurids Bruun: student (Kbh., Borgerdydskolen)
1882 Adolf Langsted: student (Kbh., Borgerdydskolen i København)
1885 Johan Keller: student (Borgerdydskolen i København)
1885 Palle Rosenkrantz: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1885 Holger Rützebeck: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1886 A. Fibiger: student (Borgerdydskolen i København)
1886 Hans Ræder: student (Ø. Borgerdyd)
1889 Vilhelm Thaning: student (Østre Borgerdyd)
1893 Svend Leopold: student (Borgerdydskolen i København)
1894 Oscar Geismar: student (Borgerdydskolen på Østerbro)
1899 Otto Kierulf Abrahamsen: student (Borgerdydskolen i København)
1899 Poul Tuxen: student (Borgerdydskolen i København)
1900 Nic. Blædel: student (Østre Borgerdydskole)
1900 Olaf Galløe: student (Borgerdydskolen i København)
1900 Poul Reinvaldt: student (Ø. Borgerdydskole)
1902 Emilius Bangert: student (Borgerdydskolen i København)
1903 Aage Berntsen: student (Borgerdydskolen i København)
1905 Max Lobedanz: student (Kbh., Østre Borgerdydskole)
1906 Poul Schierbeck: student (Borgerdydskolen i Kbh.)
1907 Axel Bang: student (Østre Borgerdydskole)
1912 Svend Pallis: student (Ø. Borgerdyd)
1917 Kai Aage Bruun: student (Ø. Borgerdyd)
1918 Julius Nielsen: rektor (Østre Borgerdydskole), 1918-24
1922 Gunnar Leistikow: student (Østre Borgerdyd)
1924 Einer Andersen, f 1880: rektor (Østre Borgerdydskole), 1924-49
1925 Henrik V. Ringsted: student (Ø. Borgerdyd)
1928 Leo Hjortsø: student (Østre Borgerdyd)
1928 Erik Strøby: student (Østre Borgerdyd)
1933 Henrik Haarløv: student (Østre Borgerdyd)
1934 Jørgen Hansen, f 1916: student (Østre Borgerdyd)
1935 Henning Anthon: student (Kbh., Østre Borgerdydskole)
1937 Jørgen Bjernum: student (Ø. Borgerdyd)
1937 Niels Levinsen: student (Østre Borgerdyd)
1937 Poul Steller: student (Østre Borgerdyd)
1938 Knud Lundberg: student (Østre Borgerdydskole)
1939 Martin Volodja Johansen: student (Østre Borgerdydskole)
1944 Jørgen Sonne: student (Østre Borgerdyd Gymnasium)
1946 Christopher Maaløe: student (Ø. Borgerdyd)
1946 Hans Edvard Teglers: student (Østre Borgerdyd Skole)
1951 Leif Hasle: student (Kbh., Østre Borgerdydskole)
1953 Flemming Johansen, f 1934: student (Ø. Borgerdyd)
1955 Leif Leifer: student (Ø. Borgerdyd)
1958 Mogens Herman Hansen: student (Østre Borgerdydskole)
1960 Kaspar Rostrup: student (Østre Borgerdydskole)
1960 Keld Zeruneith: student (Østre Borgerdydskole)
1964 Ditlev Tamm: student (Østre Borgerdydskole)
1971 Maria Sommer: rektor (Østre Borgerdydskole), 1971-82
1975 Peter Asmussen: student (Kbh., Østre Borgerdydskole)
1976 Jakob Stegelmann: student (Østre Borgerdydgymnasium)
1978 Joakim Garff: student (Kbh., Østre Borgerdydskole)
1982 Lis Levinsen, f 1931: rektor (Østre Borgerdyd), 1982-1996
1986 Martin Bigum: student (Kbh., Østre Borgerdydskole)
1997 Lars Tonnesen, f 1945: rektor (Østre Borgerdyd Gymnasium), 1997-2008

Litteratur:
1887 Om forfatteren Bøger om skolen: H. Lund: Borgerdydskolen i København 1787-1887
1937 Om forfatteren Bøger om skolen: Einer Andersen: Østre Borgerdydskole 1787-1937
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1839/41, 1844, 1846/47-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Borgerdydskolen i København), 1919/20-1957/58
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 191-201
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1786-