Ribe Katedralskole

Puggårdsgade, Ribe

1145 Note findes med sikkerhed år 1145, men er formodentlig ældre


19 Henrik Lundtofte: student (Ribe Katedralskole)
19 Poul Mortensen Aastrup: student (Ribe)
1550 Hans Thomesen: student (Ribe)
1557 Hans Thomesen: rektor (Ribe), 1557-61
1561 Peder Jensen Hegelund: student (Ribe, hører 1558-61)
1561 Anders Sørensen Vedel: student (Ribe)
1565 Jacob Madsen Vejle: rektor (Ribe Skole), 1565-67
1569 Peder Jensen Hegelund: rektor (Ribe), 1569-1580
1572 Jacob Jacobsen Wolf: elev (Ribe), 1572-?
1605 Poul Mortensen Aastrup: rektor (Ribe), 1605-10
1637 Anders Bording: student (Ribe)
1651 Christen Lauridsen Aagaard: rektor (Ribe), 1651-58
1672 Mads Pedersen Rostoch: student (Ribe)
1712 Hans Adolph Brorson: student (Ribe)
1712 Christian Falster: konrektor (Ribe Katedralskole), 1712-22
1718 Albert Thura: student (Ribe)
1722 Christian Falster: rektor (Ribe Katedralskole), 1722-1752
1727 Ludvig de Hemmer: student (Ribe)
1729 Peder Thun: student (Ribe)
1748 Otto Frederik Müller: student (Ribe)
1793 Peter Foersom: student (Ribe)
1796 P.N. Thorup: student (Ribe Katedralskole)
1808 Hans Adolph Ahlefeldt Balle: student (Ribe Katedralskole)
1814 P.N. Thorup: rektor (Ribe), 1814-1845
1815 J.C. Lindberg: student (Ribe)
1831 Sofus Høgsbro: student (Ribe)
1831 Kristen Karstensen: student (Ribe)
1836 C.E. Thorup: student (Ribe Cathedralskole)
1845 C.H.A. Bendtsen, f 1804: rektor (Ribe Katedralskole), 1845-74
1847 C.H. de Thurah: student (Ribe)
1849 Henning Frederik Feilberg: student (Ribe)
1850 Vilh. Esmann: student (Ribe)
1876 Jørgen Fr. Bartholin: student (Ribe)
1882 Thorvald Fritsche: rektor (Ribe Katedralskole), 1882-1903
1883 H.F. Feilberg, f 1865: student (Ribe)
1887 Hans Brix: student (Ribe)
1890 Johs. Lindbæk: student (Ribe)
1895 J. Høher: student (Ribe)
1899 Regnar Knudsen: student (Ribe)
1903 Nicolai Esmark Øllgaard: rektor (Ribe) 1903-09
1907 Ingeborg Stemann: student (Ribe)
1908 Palle Raunkjær: student (Ribe)
1910 Julius Nielsen: rektor (Ribe Katedralskole), 1910-18
1911 Holger Sandvad: student (Ribe)
1912 Kristian Lambek: student (Ribe)
1915 Jens Pedersen: student (Ribe)
1917 Karl Lauritz Aastrup: student (Ribe)
1919 Erik Oxenvad: student (Ribe)
1919 Christen Tolsgaard: student (Ribe)
1920 Emmy Willemoës: student (Ribe)
1923 Karl Nielsen: student (Ribe)
1932 Mogens Kabel: student (Ribe)
1947 Johannes Jørgensen: rektor (Ribe Katedralskole), 1947-57
1954 Sigvard Bennetzen: student (RIbe)
1957 Aage Jørgensen: student (Ribe Katedralskole)
1963 Eske K. Mathiesen: student (Ribe)
1965 Hans Edvard Nørregård-Nielsen: student (Ribe Katedralskole)
1977 Thomas Rasch: rektor (Ribe Katedralskole), 1977-88
1978 Henrik Dahl: student (Ribe Katedralskole)
1981 Annemette Kure Andersen: student (Ribe Katedralskole)
1988 Bent Karsdal: rektor (Ribe Katedralskole), 1988-2015

Litteratur:
1902 Om forfatteren Bøger om skolen:
1910 Om forfatteren Bøger om skolen:
1920 Om forfatteren Bøger om skolen:
1936 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1935/36: Ejnar Askgaard: Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra 1901-1920 dimitterede studenter, side 1-87
1947 Om forfatteren Bøger om skolen: Bjørn Kornerup: Ribe Katedralskoles historie. Studier over 800 års dansk skolehistorie. Bind 1-2, 1947-52
1955 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1954/55: Ejnar Askgaard: Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra 1931-40 dimitterede studenter, side 4-42
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1536-
1995 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Uddrag af "Skolen i Ribe", vælg Skolen, derefter Afsnit af skolen historie
0000 Web Link Hjemmeside: www.ribekatedralskole.dk