Rysensteen Gymnasium, Kbh.

Tietgensgade 74, 1704 København V

1881  Note om navn grundlagt 1-9-1881 som Laura Engelhardts Skole i Stormgade 16
1895  Note flytter til egen bygning i Rysensteensgade 3
1903  Note studentereksamen
1919  Note om navn overtages 1-8-1919 af Københavns Kommune som Rysensteen Gymnasium
1932  Note flytter til Tietgensgade 20-6-1932


19 Bente Agersted: student (Rysensteen Gymnasium)
1906 Elna Cornet: student (Frk. Engelhartds Skole)
1909 Amalie Kjersmeier: student (L. Engelhardts Skole)
1921 Dorette Glud: student (Rysensteen)
1924 Grete Janus Hertz: student (Kbh., Rysensteen Gymnasium)
1936 Annelise Lindhard: student (Rysensteen)
1942 Bodil Cock-Clausen: student (Rysensteen)
1948 Gudrun Vergmann: student (Rysensteen)
1952 Inger Bek: student (Rystensteen Gymnasium)
1963 Svend Atke: rektor (Rysensteen Gymnasium), 1963-70
1964 Lally Hoffmann: student (Rysensteens Gymnasium)
1970 Birthe Christensen: rektor (Rysensteen Gymnasium), 1970-94
1983 Naser Khader: student (Rysensteen Gymnasium)
1992 Iben Claces: student (Kbh., Rysensteen Gymnasium)
1994 Johannes Nymark: rektor (Rysensteen Gymnasium), 1994-99
1999 Gitte Harding Transbøl: rektor (Rysensteen Gymnasium), 1999-
2009 Simone Isabel Nørgaard: student (Rysensteen Gymnasium)

Litteratur:
1980  Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1893/94-1902/03 (Laura Engelhardts Skole)
1981  Om forfatteren Bøger om skolen:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Laura Engelhardts Skole), 1919/20-1957/58
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1881-


0000  Web Link Hjemmeside: www.rysensteen.dk