Sankt Annæ Gymnasium, Kbh.

Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby

1919  Note om navn Kjær og Lyngbyes Skole får til huse i Fredericiagade 39 under navnet Sankt Annæ Vestre Skole
1929  Note på initiativ af Mogens Wöldike oprettes den første sangklasse, der udvikler sig til Københavns Sangskole
1938  Note 1-4-1938 overtager Københavns Kommune De forenede Kirkeskoler i Nørregade, navn og midler overgår til sangskolen
1952  Note gymnasieundervisning begynder
1953  Note om navn navnet ændres til Sankt Annæ Gymnasium (De forenede Kirkeskoler)


1955 Anne Kromann: student (Skt. Annæ Gymnasium)
1956 Anne Marie Bjerg: student (Kbh., Sankt Annæ Gymnasium)
1967 Rolf Gjedsted: student (Kbh., Sankt Annæ Gymnasium)
1982 Johannes Nymark: rektor (Sankt Annæ Gymnasium), 1982-89
1986 Lene Henningsen: student (Kbh., Sankt Annæ Gymnasium)
1987 Per Helge Sørensen: student (Kbh., Sankt Annæ Gymnasium)
1989 Ursula Andkjær Olsen: student (Kbh., Skt. Annæ Gymnasium)
1991 Kristina Aamand: student (Sct. Annæ Gymnasium)
1999 Dy Plambeck: student (Sankt Annæ Gymnasium)

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1953/54-1957/58
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1953-


0000  Web Link Hjemmeside: www.sankt-annae.dk