Sct. Knuds Gymnasium, Odense

Læssøegade 154, Odense

1853  Note om navn grundlagt som pigeskole af Louise Winteler, L. Wintelers Skole
1908  Note gymnasieafdeling bygges
1911  Note første studenter dimitteres
1920  Note om navn overtages af staten under navnet Sct. Knuds Gymnasium
1940  Note drenge optages
1986  Note om navn overtages af amtet


19 Ulla Borchsenius: student (Sct. Knud, Odense)
1853 Louise Winteler: skolebestyrer (L. Wintelers Skole), 1853-1912
1912 Margarethe Hoffmann: skoleleder (L. Wintelers Skole), 1912-1920, fra 1918 med titel af rektor
1917 Ingeborg Gad: student (L. Winteler, Odense)
1920 Margarethe Hoffmann: rektor (Sct. Knuds Gymnasium), 1920-1926
1920 Magna Toft: student (L. Wintelers Skole)
1921 Hildeborg Obel-Jørgensen: student (L. Wintelers Skole, Odense)
1936 Helga Vang Lauridsen: student (Odense, St. Knuds Gymnasium)
1948 Johan Fjord Jensen: student (Sct. Knuds Gymnasium, Odense)
1948 Karen Stougaard Hansen: student (Odense, Sct. Knud)
1953 Ib Fischer Hansen: student (St. Knud)
1964 Vagn Lyhne: student (Odense, Sct. Knuds Gymnasium)
1965 Jens Otto Nystrup: student (Sct. Knuds Gymnasium, Odense)
1970 Kaj Vetter: rektor (Sct. Knuds Gymnasium), 1970-96
1984 Tine Enger: student (Skt. Knuds Gymnasium)
1997 Steen Hoffmann: rektor (Odense, Sct. Knuds Gymnasium), 1997-2013

Litteratur:
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1907-1919/20 (udkom 1911, 1913, 1915, 1915/16-1919/20)(L. Wintelers Skole), 1920/21-1957/58
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1887-


0000  Web Link Hjemmeside: www.sctknud-gym.dk
0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)