Slomanns Skole, Kbh.

1885  Note om navn grundlagt af Emil Slomann sammen med Fr. Winkel-Holm, under navnet Den nye latin- og realskole på Nørrebro, eller Winkel Horn og Slomanns latin- og Realskole
1887  Note om navn skifter navn til Slomanns latin- og Realskole, da Fr. Winkel-Horn fratræder
1889  Note flytter til Jakob Dannefærdsvej
1892  Note dimissionsret til afgangseksamen for studerende
1912  Note nedlagt, eleverne overgik til Borgerdydskolen i Helgolandsgade


1885 Emil Slomann: opretter Den nye latin- og realskole på Nørrebro, sammen med Fr. Winkel-Holm
1892 Bertel Bing: student (Slomanns Skole)
1892 [Anders] Kappel Bøcker: student (privat ved Slomanns Skole)
1892 K. Thaning: student (privat, Slomanns Skole)
1894 Poul Frovin Rosenhoff: student (Slomanns Skole)
1895 Sigurd Trier: student (Slomanns Skole)
1900 Victor Lemkow: student (Kbh., Slomanns Skole)
1900 Henry Madsen: student (Slomanns Skole)
1901 Paul Sarauw: student (Slomanns Skole)
1905 Povl Drachmann: student (Slomanns Skole)
1907 Jens Locher: student (Slomanns Skole)
1910 Axel Broe: student (Slomanns Skole)
1911 Ludvig Brandstrup: student (Slomanns Skole)

Litteratur:
1980  Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1884/85-1902/03
1985  Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1911/12
1989  Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 81-82