Solrød Gymnasium

Solrød Center 2, Solrød Strand

1978  Note om navn oprettet


1988 Janus Kodal: student (Solrød Gymnasium)

Litteratur:
1990  Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1978-


0000  Web Link Hjemmeside: www.solroed-gym.dk