Sortedam Gymnasium, Kbh.

1893 Note om navn grundlagt som privatskole under navnet H. Adlers Fællesskole
1900 Note flytter fra villa til Sortedam Dossering 97
1905 Note dimissionsret til studentereksamen, først studenter dimitteret
1919 Note om navn skænket til Københavns Kommune med navneskifte til Sortedam Gymnasium. H. Adlers Fællesskole
1992 Note om navn folkeskole under navnet Sortedamskolen


1893 Hanna Adler: rektor (Hanna Adlers Fællesskole), 1893-1929
1913 Harald Hundrup: student (H. Adlers Fællesskole)
1913 Paul V. Rubow: student (H. Adlers Fællesskole)
1920 Else Schäffer Wolf: student (H. Adlers Skole)
1940 Sv. Bruun: rektor (Sortedam Gymnasium), 1940-60
1943 Jens Kistrup: student (Kbh., Sortedam Gymnasium)
1943 Lisette Lund: student (Sortedams Gymnasium)
1952 Hanne Reintoft: student (Kbh., Sortedam Gymnasium)
1955 Mogens Winkel Holm: student (Sortedam Gymnasium)
1961 Vibeke Winge: student (Sortedam)
1966 Suzanne Giese: student (Kbh., Sortedam Gymnasium)
1978 Juliane Preisler: student (Kbh., Sortedam Gymnasium)
1982 Kim Leine: student (Sortedam Gymnasium)

Litteratur:
1918 Om forfatteren Bøger om skolen: Frk. H. Adlers Fællesskole 1893-1918
1959 Om forfatteren Bøger om skolen: Jens Vibæk: Hanna Adler og hendes skole
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1899/1900-1902/03 (Hanne Adlers Fællesskole), intet indekseret!
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1918/19 (Hanna Adlers Fællesskole), 1919/20-1957/58
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1893-


0000 Web Link Hjemmeside: www.sortedamskolen.dk