Svendborg Statsgymnasium

AP Møllers vej 35, Svendborg

1482 Note oprettet
1739 Note nedlagt
1872 Note om navn oprettet som Svendborg Realskole
1912 Note om navn første studenter dimitteres, skolens navn ændres tl Svendborg Realskole og Gymnasium
1920 Note om navn overtages af staten under navnet Svendborg Statsskole
1932 Note om navn flytter til Viebæltet, under navnet Svendborg Statsgymnasium
1969 Note flytter til A.P. Møllers Vej
1986 Note om navn overtages af amtet under navnet Svendborg Gymnasium


19 Otto Walsted: student (Svendborg)
1730 Poul Matthias Bildsøe: rektor (Svendborg), 1730-36
1918 Lasse Egebjerg: student (Svendborg)
1921 P. Nydahl: student (Svendborg)
1922 K.F. Hasselmann: student (Svendborg)
1927 Sigurd Togeby: student (Svendborg Statsskole)
1927 Else Vedel: student (Svendborg Statsgymnasium)
1936 Knud Togeby: student (Svendborg)
1942 Karl Nielsen: rektor (Svendborg Statsgymnasium), 1942-52
1945 Karl Ploug: student (Svendborg)
1958 Preben Meulengracht Sørensen: student (Svendborg Statsgymnasium)
1960 Ejnar Sneskov: rektor (Svendborg Statsgymnasium), 1960-79
1960 Niels Uglebjerg: student (Svendborg Gymnasium)
1961 Jens Keld: student (Svendborg Statsgymnasium)
1963 Bodil Steensen-Leth: student (Svendborg Gymnasium)
1986 Peter Henningsen, f 1964: HF (Svendborg Statsgymnasium)
1992 Jesper Wung-Sung: student (Svendborg)
2000 Malte Tellerup: student (Svendborg Gymnasium)
2000 Christel Wiinblad: student (Svendborg Gymnasium)

Litteratur:
1935 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1934/35: Ejlif Bøgebjerg: Svendborg gamle Latinskole 1539-1740, side 3-25
1937 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1936/37: Ejlif Bøgebjerg: Svendborg studenter gennem 25 år 1912-1936, side 49-90
1938 Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift 10 V, Th. Hauch-Fausbøll: Rektorerne i Svendborg, side 254
1961 Om forfatteren Bøger om skolen: Svendborg Statsgymnasium. Fortegnelse over studenterne fra 1937-1961. Ved K. Christensen og E. Bøgebjerg
1972 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1909/10-1910/11 (Svendborg Realskole og højere Almenskole), 1911/12-1918/19 (Svendborg Realskole og Gymnasium), 1909/10-1957/58 (Svendborg Statsgymnasium)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1565-1739 (Svendborg Latinskole), 1872-
1997 Om forfatteren Bøger om skolen:
1999 Artikel Artikler om skolen: Personalhistorisk Tidsskrift: Carl E. Jørgensen: Skolereduktionen i Fyns og Lolland-Falsters stift 1740, hæfte 1, side 66-105


0000 Web Link Hjemmeside: www.svendborg-gym.dk