Valkendorfs Kollegium, Kbh.

Sankt Peders Stræde 14, 1453 København K.

1519 Note Karmeliterordenens gård i St. Pederstræde omdannet til kollegium, kaldet Hvidekloster, for Karmelitermunke samt nogle få brødre af Cistercienserordenen
1530 Note ophører som kollegium, og bygningerne skænkes til Knud Gyldenstjerne
1588 Note Christopher Valkendorf køber bygningerne
1589 Note om navn kollegiet benævnes af og til: Hofmesters Boder
1589 Note kollegium for 16 fattige og flittige studenter, oprettet af Christopher Valkendorf (f. 1525 - d. 1601)
1595 Note fundats af 16-7-1595
1728 Note bygningen beskadiges ved Københavns Brand
1731 Note kollegiet tages i brug igen efter genopbygningen
1795 Note bygningen beskadiges ved Københavns Brand
1798 Note alumnerne (midlertidig bolig på Borchs kollegium) flytter ind efterhånden som værelserne bliver færdige
1865 Note de gamle bygninger nedrives helt
1866 Note nuværende bygning tages i brug
1889 Note 26-2-1889 fejres 300-årsdagen for kollegiets indvielse
1905 Note Valkendorfianersamfundet stiftes 4-6-1905
1913 Note ombygning
1984 Note om navn ophører som selvstændig stiftelse, indgår i Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983


1691 Conrad Sass: alumnus (Valkendorfs Kollegium), 1691-1708
1716 Søren Bloch: alumnus (Valkendorfs Kollegium), 1716-20
1727 Poul Matthias Bildsøe: alumne på Valkendorfs Kollegium
1742 Conrad Wohnsen: alumnus (Valkendorfs Kollegium), 1742-43
1781 P. Blicher Olsen: alumne på Walkendors Collegium, 1781-82
1782 Jens Bertel Møller: alumne på Valkendorfs Kollegium, 1782-87
1786 V.K. Hjort: alumne på Valkendorfs kollegium, 1786-89
1790 Hans Christian Michelsen: alumnus på Walkendorfs Collegium
1808 Steen Steensen Blicher: alumne på Valkendorfs Kollegium, 1808-09
1808 N.F.S. Grundtvig: alumne på Valkendorfs Kollegium, 1808-11
1809 Ludv. Berg: alumne (Walchendorfs Collegium)
1810 Jens Lassen Rasmussen: alumnus (Walkendorfs Kollegium), 1810-11
1811 B.S. Ingemann: alumne på Valkendorfs Kollegium, 1811-16
1835 C. Ebeling: alumnus (Walkendorfs Collegium)
1848 Peder Knudsen Blichert: alumnus på Valkendors Collegium
1852 C.C. Lorenzen: alumus på Walkendorfs Collegium

Litteratur:
1917 Om forfatteren Bøger om skolen: H. Jørgen Helms: Valkendorfs kollegiums historie. Fra det oprettelse 1588 og indtil 1865. Med en kort oversigt over kollegiets historie fra 1865 til nutiden
1917 Om forfatteren Bøger om skolen: Fortegnelse over Valkendorfs kollegiums eforer, i: H. Jørgen Helms: Valkendorfs kollegiums historie, side 267-68
1917 Om forfatteren Bøger om skolen: Fortegnelse over Valkendorfs kollegiums alumner 1588-1917, i: H. Jørgen Helms: Valkendorfs kollegiums historie, side 269-293
1939 Om forfatteren Bøger om skolen: Valkendorfs Kollegium efter 1865. Udgivet af Valkendorfianersamfundet i anledning af Valkendorfs Kollegiums 350 års jubilæum den 26. februar 1939


0000 Web Link Hjemmeside: www.valkendorf.dk