Rødkilde Amtsgymnasium, Vejle

Rødkildevej

1542 Note om navn første kendte rektor
1739 Note om navn nedlagt
1865 Note om navn oprettet som Den højere Almenskole, privat realskole, senere latin- og realskole, Løve-Apotekets bagbygning
1874 Note om navn flytter til Dæmningen
1891 Note om navn overtages af kommunen
1894 Note flytter til nyopført skolebygning på Nørrebrogade
1932 Note om navn flytter til Worsaaesgade 6
1973 Note om navn Rødkilde Gymnasium


1544 Niels Bredal: rektor (Vejle Latinskole)
1865 Hans Acton Krarup: skolebestyrer (Vejle), 1865-1900
1884 Jacob Alsted: student (Vejle)
1898 Harald Kidde: student (Vejle)
1898 Niels Th. Thomsen: student (Vejle)
1909 Holger Jerrild: student (Vejle)
1916 S. Skibsted: student (Vejle)
1923 Jacob Alsted: rektor (Vejle Latin- og Realskole), 1923-36
1923 Johannes Lehm Laursen: student (Vejle)
1923 Børge Rudbeck: student (Vejle)
1924 Ragnhild Eriksen: student (Vejle)
1927 Valborg Bjerge Hansen: student (Vejle)
1927 Sven Møller Kristensen: student (Vejle)
1929 Anders Østergaard, f 1911: student (Vejle)
1933 Annalise Geert Børresen: student (Vejle)
1935 Erik Dreyer Jørgensen: student (Vejle)
1935 Poul Fløe Svenningsen: student (Vejle Gymnasium)
1936 Lars Nielsen: rektor (Vejle Gymnasium), 1936-62
1953 Jørgen Mathiassen: student (Vejle)
1954 Inger Christensen: student (Vejle Gymnasium)
1955 Finn Obel: student (Vejle)
1965 Niels Jørgen Cappelørn: student (Vejle Gymnasium)
1982 Thomas Thurah: student (Rødkilde Gymnasium)
1987 Hanne Hedetoft: student (Rødkilde Gymnasium)

Litteratur:
1915 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1914/15: B.M. Jensen: Fhv. lærere ved skolen, side 27-29
1915 Artikel Artikler om skolen: skolens program 1914/15: B.M. Jensen: Studenterne fra 1884-1914, side 33-56
1927 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vejle bys historie. 1327 - 16. august - 1927. Red. C.V. Petersen (heri, side 208-09, J. Alsted: Vejle Latinskole)
1940 Om forfatteren Bøger om skolen:
1946 Om forfatteren Bøger om skolen:
1965 Om forfatteren Bøger om skolen:
1977 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1875/76-1902/03 (Vejle Latin- og Realskole)
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1903/04-1933/34 (Vejle Latin- og Realskole, Vejle højere Almenskole og Vejle kommunale højere Almenskole), 1934/35-1957/58 (Vejle kommunale Gymnasium)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1542-1739 (Vejle Latinskole), 1865-
1994 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Vejle Amts Årbog: Carl E. Jørgensen: Problemerne omkring Vejle latinskoles lukning 1740, side 49-57


0000 Web Link Hjemmeside: www.roedkilde-gym.dk