Viborg Katedralskole

Gl. Skivevej 2, Viborg

1100 Note om navn grundlagt ca. 1100
1508 Note til huse hvor det nuværende Skolestræde 2 ligger
1772 Note flytter til Sct. Mogensgade
1926 Note flytter til nuværende bygning, indviet 18-11-1926


19 Thomas Arent Andersen: student (Viborg Katedralskole)
19 Rikke Oberlin Flarup: student (Viborg Katedralskole)
1544 Oluf Nielsen Skytte: rektor (Viborg), 1544-53
1555 Jacob Madsen Vejle: student (Viborg)
1560 Hieronymus Justesen Ranch: student (Viborg?)
1581 Hans Poulsen Resen: student (Viborg)
1596 Anders Kjeldsen Tybo: student (Viborg)
1623 Niels Jensen, f 1603: student (Viborg)
1631 Niels Lauridsen Aagaard: student (Viborg)
1635 Vitus Bering, f 1617: student (Viborg)
1635 Niels Jensen, f 1603: rektor (Viborg), 1635-72
1635 Christen Lauridsen Aagaard: student (Viborg)
1642 Johannes Olavius: student (Viborg)
1670 Laurids Axelsen: student (Viborg Katalskole)
1675 Tøger Reenberg: student (Viborg)
1682 Søren Glud, f 1662: student (Viborg)
1712 Søren Bloch: student (Viborg Skole)
1774 P.M. Nødskov: student (Viborg)
1784 Peter Bergenhammer: student (Viborg)
1785 Anton Frants Just: student (Viborg)
1801 Knud Munch: student (Viborg Skole)
1832 Rasmus Nielsen, f 1809: student (Viborg)
1835 Edvin Marius Thorson: student (Viborg Katedralskole)
1836 Erik Høyer Møller: student (Viborg)
1841 C.F. Ingerslev: rektor (Viborg), 1841-44
1844 F.C. Olsen: rektor (Viborg), 1844-66
1846 C. Rosenberg: student (Viborg)
1848 Thomas Lange: student (Viborg)
1857 Viggo Hindberg: student (Viborg)
1858 Hans Smidth: student (Viborg Katedralskole)
1863 Carl Bahnson: student (Viborg)
1864 Frederik Theodor Kattrup: student (Viborg)
1866 Hans Henrik Lefolii: rektor (Viborg Katedralskole), 1866-92
1866 Nicolai Esmark Øllgaard: student (Viborg)
1872 Emil Bojsen: student (Viborg)
1874 C. Asschenfeldt-Hansen: student (Viborg)
1879 Jul. Plesner: student (Viborg)
1883 Albert Gnudtzmann: student (Viborg Katedralskole)
1883 Jørgen Falk Rønne: student (Viborg)
1885 J. Grønbæk: student (Viborg)
1889 Elith Hauvinkel: student (Viborg)
1890 Ove Chr. Krarup: student (Viborg)
1893 Johannes V. Jensen: student (Viborg)
1896 Chr. Christensen: student (Viborg)
1897 Benjamin Christensen: student (Viborg)
1900 Vagn Falkenstjerne: student (Viborg)
1901 Thomas Døssing: student (Viborg)
1903 Olaf Jessen: student (Viborg)
1904 L. Willesen: student (Viborg)
1906 Kristian Anker-Møller: student (Viborg)
1908 Rasmus Anker-Møller: student (Viborg)
1908 H. Asschenfeldt-Hansen: student (Viborg Katedralskole)
1910 H.B.J. Cramer: student (Viborg)
1910 Kurt Oldendow: student (Viborg Katedralskole)
1916 Einar Gad: student (Viborg)
1917 Johannes Bang: student (Viborg)
1917 H.R. Lemming: student (Viborg)
1918 Kristen D. Spanggaard: student (Viborg)
1921 Jens August Schade: student (Viborg)
1922 Carl V. Østergaard: rektor (Viborg Katedralskole), 1922-32
1929 Erling Harsberg: student (Viborg)
1931 Kristian Friis: student (Viborg)
1937 Eigil Kryger Kristensen: student (Viborg)
1940 Ove Hesselager: student (Viborg)
1941 Elith Olesen: student (Viborg)
1943 Margrethe Berg: student (Viborg)
1943 Kirsten Aakjær: student (Viborg Katedralskole)
1945 Carl Bang: student (Viborg Katedralskole)
1947 Svend Thomsen: student (Viborg)
1948 Knud Siboni: student (Viborg)
1951 Walter Dalland: student (Viborg)
1953 Mogens Jacobsen: student (Viborg Katedralskole)
1962 Jette Drewsen: student (Viborg Katedralskole)
1963 Peer Hultberg: student (Viborg Katedralskole)
1963 Inge Methling: student (Viborg Katedralskole)
1964 Kurt Harrits: student (Viborg Katedralskole)
1964 Gunda Jørgensen: student (Viborg)
1978 Ole Søgård Larsen: rektor (Viborg Katedralskole), 1978-93
1994 Erling Spelling Østergaard: rektor (Viborg Katedralskole), 1994-2011 (med 2 års orlov)

Litteratur:
1875 Om forfatteren Bøger om skolen:
1960 Om forfatteren Bøger om skolen: Elevforeningen Minerva, Viborg Katedralskole. Et festskrift i anledning af 100-aars-jubilæet 15. september 1960. Udgivet af Elevforeningen
1960 Om forfatteren Bøger om skolen: Elevforeningen Minerva, heri: Viborg-studenter gennem 100 aar, side 128-[163], udarbejdet af Holger Rønning-Bæk
1960 Om forfatteren Bøger om skolen:
1962 Om forfatteren Bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1847/48, 1849/50-1902/03
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1904/05-1957/58 (1939/40 ikke trykt)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: 1533-
1999 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen: Fra Viborg Amt (årbog), Carl E. Jørgensen: Latinskoleforhold i Viborg stift i 1730'erne og 1740'erne (heri oversigt over elever 1742, side 68-73)
2000 Om forfatteren Bøger om skolen:


0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Historiske oplysninger på hjemmesiden
0000 Web Link Hjemmeside: www.vibamt.dk