Vordingborg Gymnasium og HF

Chr. Richardtsvej 45, Vordingborg

1551 Note oprettet mellem 1551 og 1555
1806 Note omdannes fra latinskole til middelskole ved forordning af 12-12-1806
1819 Note omdannes pr. 1-5-1819 igen til latinskole ved kgl. resolution af 8-1-1819
1846 Note om navn nedlagt pr. 30-9-1846 ved kongelig resolution af 13-3-1846, i bygningerne etableres Vordingborg Realskole fra 1847
1935 Note om navn oprettes som 3-årigt artiumkursus med støtte fra Vordingborg Kommune
1938 Note om navn skifter navn og status til Vordingborg Gymnasium og sammenlagt med Vordingborg Realskole


1656 Peter Carstensen Drejer: rektor (Vordingborg Skole), 1656-64
1774 P.A. Heiberg: student (Vordingborg)
1777 Ludvig Heiberg: student (Vordingborg)
1787 P.D. Faber: student (Vordingborg Skole)
1787 Jens Hansen Smidth: student (Vordingborg)
1795 L. Stoud Platou: student (Vordingborg Latinskole)
1801 N.V. Dorph: student (Vordingborg)
1802 Jens Lassen Rasmussen: student (Vordingborg)
1826 J.S. Bloch Suhr: student (Vordingborg)
1831 Wilhelm Boethe: student (Vordingborg Skole)
1839 Christian K.F. Molbech: student (Vordingborg)
1841 Frederik Lange: rektor (Vordingborg lærde Skole), 1841-46
1940 Arvid Hansen, f 1928: student (Vordingborg)
1941 Erik Dal: student (Vordingborg)
1956 Thomas Bredsdorff: student (Vordingborg Gymnasium)
1981 Michael Næsted Nielsen: HF-eksamen (Vordingborg Gymnasium)
1982 Solvej Balle: HF (Vordingborg Gymnasium)

Litteratur:
1923 Afsnit i bog Afsnit i bøger om skolen:
1980 Bibliografi Erik Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. Bibliografi og billedfortegnelse: 1839/40-1845/56 (Vordingborg lærde Skole)
1985 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Om forfatteren Bøger om skolen:
1985 Bibliografi Erik Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958. Bibliografi og billedfortegnelse. Bind 1-2: 1938/39-1957/58 (Vordingborg Gymnasium)
1989 Afsnit i bog Erik Nørr: Gymnasieskoler - administration og arkiv. Bind 1-2: bind 2, side 157-161 (Vordingborg Latinskole), 163-170 (Vordingborg Gymnasium)
1990 Leksikon Series rectorum. Danske rektorer ved gymnasier og kurser siden reformationen. 2. udg.: -1591-1846 (Vordingborg Latinskole), 1938-


0000 Web Link Hjemmeside: www.vordingbg-gym.dk