Dansk Forfatterforening

Grøn skillelinie

Dansk Forfatterforening uddeler eller administrerer en lang række priser:

Andre uddelinger:

Oversigt over legater, gengivet efter Forfatteren, 1994:7 side 4-5.

Oversigt over legater uddelt af Forfatterforbundet 1942-1945.

Grøn skillelinie

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

Normalt uddelt nær H.C. Andersens fødselsdag, 2. april. Legatets uddeling " ... kan blive et værdigt udtryk for den danske nations påskønnelse af H.C. Andersens digtning - en opmuntring for den danske forfatterstand og en hæderfuld anerkendelse af de forfattere og videnskabsmænd, der findes værdige til at opnå en prisbelønning af det format, som legatets navn forpligter til.
Legatet skal uddeles fortrinsvis til forfattere og videnskabsmænd, som ved deres virke har tilknytning til H.C. Andersen og har ydet en betydende indsats i dansk litteratur, men præsidiet er i øvrigt frit stillet i sit valg." Legatbeløbet er stillet til rådighed af Kulturministeriet. Legat er oprettet i 1955 i anledning af 150 året for H.C. Andersens fødsel. I 1994 uddeltes to portioner i anledning af Dansk Forfatterforenings 100 års jubilæum. Legatet forvaltes af repræsentanter for Kulturministeriet, Dansk Forfatterforening (formanden), Københavns Universitet (rektor). Prisen gives på skift til en forfatter og en forsker.

2023 Kathrine Assels og Johannes Nørregaard Frandsen
2021 Stine Pilgaard (75.000)
2019 Knud Romer (75.000)
2017 Ib Michael (70.000)
2015 Knud Wentzel
2013 Jens Blendstrup
2004 Finn Barlby (40.000)
2002 Lilian Brøgger
2001 Jørgen Skjerk (25.000)
2000 Thomas Winding (uddelt 22-8-2000)
1999 Aage Jørgensen (35.000 kr, uddelt 18-6-1999)
1998 Louis Jensen (40.000 kr, uddelt 15-6-1998)
1997 Johan de Mylius (40.000 kr), se hans materiale om H.C. Andersen på H.C. Andersen Centeret
1996 Johannes Møllehave (40.000 kr)
1995 Jytte Borberg (45.000 kr)
1994 Ulla Ryum og Jørgen Bonde Jensen. (50.000 kr til hver).
1993 Svend Otto S. (45.000 kr)
1992 Per Olov Enquist
1991 Klaus P. Mortensen
1990 Martha Christensen
1989 Peter Zinkernagel
1988 Klaus Rifbjerg
1987 Dorrit Willumsen
1986 Aage Henriksen
1985 Ib Spang Olsen
1984 Niels Birger Wamberg
1983 Villy Sørensen
1982 Thøger Birkeland
1981 Sven Møller Kristensen
1980 Kirsten Thorup
1979 William Heinesen
1978 Niels Oxenvad
1977 Cecil Bødker
1976 Poul Ørum
1975 Tove Ditlevsen
1974 Benny Andersen
1973 Elias Bredsdorff (10.000 kr)
1972 F.J. Billeskov Jansen
1971 Karl Bjarnhof
1970 Tom Kristensen
1969 Hans Lyngby Jepsen
1968 Erik Dal
1967 Jacob Paludan
1966 Aage Dons
1965 Bo Grønbech
1964 Peter Seeberg
1963 Hilmar Wulff
1962 Paul V. Rubow
1961 Frank Jæger
1960 H.C. Branner
1959 Hans Brix
1958 Helge Topsøe-Jensen
1955 Karen Blixen

Tilbage Retur til toppen af siden


Børne- og ungdomskulturfonden

Stiftet 1982 og fondens formål er bl.a.:

- at den skal støtte kulturtilbud til børn og unge, så deres sans for kreative udtryksformer kan udvikles, ligesom den skal befordre evne til at forstå og beherske det danske sprog og dets nuancer og til aktivt at videreføre dansk kunst og kulturtradition.
- at den skal fremme og videreudvikle en original dansk produktion af børne- og ungdomskultur på tværs af de kunstneriske genrer og mediegrænser.
- at den skal påvirke og øge voksenverdenens forståelse for, at kulturtilbud til børn og unge er en forudsætning for en harmonisk opvækst og indtræden i voksenverdenen.

Fonden kan:

  1. Yde støtte til udvikling af danske børne- og ungdomsbøger
  2. uddele legater og hæderspriser
  3. støtte enkeltpersoner og grupper, der i samarbejde med professionelle kunstnere arbejder med kulturtilbud til børn og unge.

Fonden kan ikke støtte den fortsatte drift af igangværende aktiviteter.

2000 Elsebeth Gerner Nielsen især for den børnekulturpolitiske redegørelse 1999
1995 Børnekulturprojektet "Den 7. Himmel" ved Majken Jørgensen og Gitte Vejlby.
1994
1993 Frode Muldkjær
1992 Julie Kyhl
1992 Thøger Birkeland

andre modtagere:
Vesterbros Ungdomsgård (København)

 Retur Retur til toppen af siden


Albert Dams mindelegat

Uddelt første gang i oktober 1995. Legatet er bestemt oprettet af Berthe Jönsson - død 8. juli 1993 - der var Albert Dams ældste datter. En årlig legatportion skal gives til en dansk mandlig eller kvindelig forfatter for en litterær indsats.

2023 Jeppe Krogsgaard Christensen
2022 Bjørn Rasmussen
2021 Glenn Bech
2020 Adda Djørup
2018 Peter Højrup
2016 Caspar Eric
2015 Signe Gjessing
2014 Asta Olivia Nordenhof
2012 Peter Frederik Jensen
2010 Trisse Gejl
2008 Preben Major Sørensen
2007 Pia Juul
2006 Ida Jessen, uddelt 1-6-2006
2004 Knud Erik Pedersen, uddelt 27-1-2005
2003 Jens Smærup Sørensen (40.000), uddelt 29-1-2004, tale af Bibliopaten [ie: Jes Stein Pedersen] i Politiken 31-1-2004.
2002 Camilla Christensen (30.000)
2001 Jens-Martin Eriksen
2000 Vagn Lundbye (50.000)
1999 Hans Otto Jørgensen (40.000)
1998 Christian Skov (50.000)
1997 Grete Roulund (40.000)
1996 Janus Kodal
1995 Jens Frimann Hansen: Albert Dams forfatterskab - med en bibliografi.30.000 til støtte for bogen om Albert Dam og 15.000 til bogens forfatter.

 Retur Retur til toppen af siden


Drassows Legat

Uddeles i juni/juli. Legat nævnes også som Dansk Forfatterforenings Fredspris. Legatet stammer fra formuen efter Frode Richardt Drassow, død 1987. Midlerne anvendes til årlige legater til forfattere, der gennem deres forfatterskab inspirerer til større forståelse for ideerne om fred.

2021 Anne Lise Marstrand-Jørgensen
2016 Puk Damsgaard
2015 Peter Bejder
2014 Janne Teller
2012 Michael Svennevig
2011 Aminah Tønnsen
2009 Merete Pryds Helle
2008 Jørgen Bæk Simonsen og Claus Beck-Nielsen
2007 Malene Fenger-Grøndahl, Carsten Fenger-Grøndahl og Fahmy Almajid
2005 Erik Stinus og Morten Thing
2004 Jørgen Flindt Pedersen og Thomas Boberg
2003 Adil Erdem og Iboja Wandall-Holm
2002 Birte Weiss og Karsten Fledelius: Vanviddets vidner
2001 Peter Øvig Knudsen og Rushy Rashid
2000 Morten Sabroe og Nina Rasmussen (11.000 hver)
1999 Erling Bjøl, Arthur Krasilnikoff, Bent Melchior og Flemming Røgilds (10.000 hver)
1998 Jørgen Leth, Naser Khader, Lisbeth Algreen og Janina Katz (10.000 hver)
1997 Carsten Jensen, Jan Stage, Muniam Alfaker, Peter Seeberg og Lene Gram (10.000 hver).
1996 Knud Vilby, Jørn Riel, Erik Knudsen, Kåre Bluitgen og Niels Brunse
1995 Nils Hartmann, Elias Bredsdorff, Lars Bonnevie, Thorkild Bjørnvig og Troels Kløvedal. (10.000 hver).
1994 Niels Barfoed, Charlotte Blay, Bent Blüdnikow, Ole Hammer og Tage Skou-Hansen. (10.000 hver).
1993 Alex Eisenberg, Toni Liversage, Sara Stinus, Rigmor Thor, Maria Giacobbe og Knud Sørensen
1992 Christian Skov, Iboja Wandall-Holm, Ebba Hentze og Erik Stinus
1991 Anker Jørgensen, Vagn Lundbye og Ib Michael
1990 Inger Christensen
1989 Nina Malinovski

Retur Retur til toppen af siden


Kjeld Elfelts Mindelegat

Uddeles i februar af Dansk Oversætterforbunds bestyrelse. Prisens midlerne er skænket af oversætteren Kjeld Elfelt (1902-1993) med ønsket om at legat skal tildeles "en yngre oversætter, der har oversat betydelige skønlitterære værker med glæde og fantasi". Ophørt med uddelingen 2022.

2022 Katrine Øgaard Jensen
2021 Marcel Lysgaard Lech
2019 Juliane Wammen
2018 Birgita Bonde Hansen
2017 Louise Ravnild
2016 Siri Nordborg Møller
2001 Bente Kastberg
2000 Susanne Vebel
1999 Hanne Jansen
1998 Gerard Cruys (Kruisman) og Marit Lise Bøgh (3.000 hver)
1997 Barbara Haveland
1996 Kirsten Nielsen (3.000)
1995 Hilkka og Bent Søndergaard for oversættelsen af det finske nationalepos, Kalevala. (3.000)
1994 Tom Havemann (3.000)
1993 Jan Hansen

første modtager Niels Søndergaard

Retur Retur til toppen af siden


Johannes Ewald Legatet

Ophørt. Uddeles normalt i april. Hæderslegat, der tildeles en dansk forfatter, der har ydet "en betydende indsats i dansk litteratur."

Sammenlagt til Adam Oehlenschlaeger, Emil Aarestrup, Herman Bang og Johannes Ewald Fonden

2002 Inger Christensen (10.000)
2000 Halfdan Rasmussen (8.000)
1999 Klaus Høeck. Tale af Erik Skyum-Nielsen i Information 7. maj 1999, side 8
1998 Thomas Boberg (7.000)
1997 Jørgen Gustava Brandt
1996 Eske K. Mathiesen (8.000)
1995 Laus Strandby Nielsen (6.000)
1994 Jørgen Sonne (9.000)
1993 Poul Borum
1992 F.P. Jac
1991 Bo Green Jensen
1990 Per Højholt
1989 Jytte Borberg
1988 Anders Westenholz
1987 William Heinesen
1986 Ole Wivel
1985 Peer Sibast
1984 Robert Corydon
1983 Dan Turèll
1982 Hans-Jørgen Nielsen
1981 Marianne Larsen
1980 Sten Kaalø
1979 Regin Dahl
1978 Kirsten Thorup
1977 Orla Bundgård Povlsen
1976 Jess Ørnsbo
1975 Thorkild Bjørnvig
1974 Per Højholt
1973 Henrik Nordbrandt (2.000)
1972 Mogens Jermiin Nissen
1971 Jens August Schade
1970 Leif Panduro
1969 Kelvin Lindemann
1968 Carl Erik Soya
1967 Thorkild Hansen
1966 Johannes Smith
1965 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
1964 Poul Ørum
1963 Aase Hansen
1962 Ole Sarvig
1961 Grethe Risbjerg Thomsen
1960 Knuth Becker
1959 Per Lange
1958 Johannes Wulff
1957 Alex Garff
1956 Kjeld Abell
1955 Ove Abildgaard
1954 Paul la Cour

Retur Retur til toppen af siden


Holberg-Medaljen

Uddeles i starten af december, ofte 3. december, på Ludvig Holbergs (1684-1754) fødselsdag. Tildeles "... en dansk skønlitterær eller videnskabelig forfatter eller forfatterinde som en anerkendelse for et litterært eller videnskabeligt værk eller for den pågældendes forfattervirksomhed som helhed ... en vis åndelig forbindelse mellem Holbergs psyke ... bør tages i særlig betragtning ...".
Uddelt 1. gang i 1934 i forbindelse med Dansk Forfatterforenings 40 års jubilæum.

2023 Frederik Cilius
2022 Ditlev Tamm
2021 Dorte Karrebæk
2020 Birgitte Possing
2019 Helle Helle
2018 Peter Zeeberg
2017 Kaspar Colling Nielsen
2016 Ivar Gjørup
2015 Dorrit Willumsen (75.000)
2014 Karen Skovgaard-Petersen
2013 Henning Mortensen
2012 Rune Lykkeberg
2011 Ursula Andkjær Olsen
2010 Nikoline Werdelin
2009 Jørn Lund (60.000 kr.)
2008 Anders Matthesen
2007 Klaus P. Mortensen
2006 Line Knutzon
2005 Thomas Bredsdorff
2004 Erling Jepsen
2003 Ebbe Kløvedal Reich
2002 Keld Zeruneith
2001 Benny Andersen
2000 Bent Holm
1999 Carsten Jensen
1998 Jess Ørnsbo
1997 Per Højholt
1996 Astrid Saalbach
1995 Henrik Stangerup
1994 Ole Wivel
1993 Erik A. Nielsen
1992 Suzanne Brøgger
1991 Sven Holm
1990 Svend Åge Madsen
1989 Ulla Ryum
1988 Svend Eegholm Pedersen
1987 Inger Christensen
1986 Halfdan Rasmussen
1985 Jørgen Gustava Brandt
1984 Lise Sørensen
1983 Thorkild Bjørnvig
1982 Heðin Brú
1981 Svend Kragh-Jacobsen
1980 Aage Hansen
1979 Klaus Rifbjerg
1978 Erik Knudsen
1977 Jens Kruuse
1976 Elsa Gress
1975 Aage Kragelund (5.000)
1974 Oluf Friis
1973 Villy Sørensen
1972 K.E. Løgstrup
1971 Leif Panduro
1970 R. Broby-Johansen
1969 Steen Eiler Rasmussen
1968 Willy-August Linnemann
1967 Hakon Stangerup
1966 Aage Dons
1965 Hans Scherfig
1964 Morten Borup
1963 Otto Gelsted
1962 Finn Methling
1961 Robert Neiiendam
1960 William Heinesen
1959 Knud Sønderby
1958 F.J. Billeskov Jansen
1957 Kjeld Abell
1956 Palle Lauring
1955 Knuth Becker
1954 H.C. Branner
1953 Helge Topsøe-Jensen
1952 Martin A. Hansen
1951 Torben Krogh
1950 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
1949 Karen Blixen. Tale af Cai M. Woel i Bogens tjenere (Søren Lunds Forlag, 1953) side 115-118
1948 Paul la Cour
1947 Soya. Tale af Cai M. Woel i Bogens tjenere (Søren Lunds Forlag, 1953) side 111-114
1946 Harry Søiberg
1945 Tom Kristensen
1944 Johannes Jørgensen
1943 Otto Rung
1942 Frederik Poulsen
1941 Henrik Pontoppidan
1940 Thit Jensen
1939 Jacob Paludan
1938 Th.A. Müller
1937 Valdemar Rørdam
1936 ikke uddelt
1935 Sven Clausen
1934 Vilhelm Andersen

Retur Retur til toppen af siden


Dansk Forfatterforenings Jubilæumslegat / Dansk Forfatterforenings Hæderslegat

Hæderslegat indstiftet i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i maj 1994. Prisen tildeles "en talentfuld forfatter, oversætter eller billedbogsillustrator".

2022 Thomas Harder
2018 Anne Marie Bjerg
2014 Niels Brunse
2003 Erling Jepsen
2000 Merete Klenow With
1999 Karen Akhøj (6.000 kr.)
1998 Ebbe Kløvedal Reich (8.000 kr)
1997 Lilian Brøgger (8.000 kr.)
1996 Cecil Bødker. Tale af Gunnar Jakobsen i BUM, 1996:3-4. Takketale sammesteds og i Forfatteren 1996:7.
1995 Benny Andersen. Tale af Johannes Møllehave, se Forfatteren 1995:8 side 10.
1994 Kåre Bluitgen

Retur Retur til toppen af siden


Harald Kidde og Peder Jensen Kjærgaards Fond 

Oprindelig to legater, sammenlagt 2004:

2023 Lise Bock
2022 Ane Bjørn
2021 Charlotte Weitze
2020 Ditte Steensballe
2018 Ida Holmegaard og Kristina Nya Glaffey
2016 Sidsel Falsig Pedersen
2015 Peter-Clement Woetmann
2014 Signe Schlichtkrull
2012 Birgitte Krogsbøll og Jonas T. Bentsson
2010 Mette Thomsen
2008 Rasmus Heiberg og Morten Søndergaard
2007 Thøger Jensen
2006 Lis Vibeke Kristensen og Jesper Wung-Sung
2005 Bo Green Jensen og Solvej Balle
2004 Hanne Richardt Beck og Klavs Bondebjerg

Fra 2004 sammenlagt med Peder Jensen Kjærgaards Legat, tidligere modtagere, se denne

Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes Legat til fordel for skønlitterære forfattere

Uddeles i december. Legatet skal " tildeles som påskønnelse for en litterær indsats, en opmuntring til en lovende forfatter eller som hjælp til udgivelse af et manuskript. Legatet må ikke tildeles personer, der er velsituerede eller som offentligt bekæmper moral eller religion." Stiftet af Astrid Ehrencron-Kidde (1874-1960), der var gift med Harald Kidde (1878-1918)

2002 Mirjam Bastian Wechselmann
2000 Ulrik Gräs og Merete Pryds Helle (7.500 hver)
1999 Asger Stig Møller, Sissel-Jo Gazan, Niels Lyngsø, Viggo Madsen og Janne Teller (10.000 hver)
1998 Iben Claces, Niels Frank, Ida Jessen, Pia Juul
1997 Jan Sonnergaard, Helle Højland, Lone Munksgaard Nielsen og Steen Langstrup (5.000 til hver)
1995 Louis Jensen, Lars Stadil, Knud Holten, Henrik Hohle Hansen, Vagn Predbjørn Jensen, Christina Hesselholdt og Helle Helle. (5.000 til hver)
1994 Ole Korneliussen, Henning Mortensen og Per Legård Nielsen (5.000 til hver)
1993 Birthe Arnbak, Janus Kodal, Morten V. Poulsen, Bent William Rasmussen, Karsten Skawbo-Jensen
1991 Anne Marie Løn
1990 Rune T. Kidde
1989 Kåre Bluitgen
1988 Gynther Hansen
1987 Kristen Bjørnkjær, Preben Major Sørensen, Vibeke Vasbo
1986 Iris Garnov, Knud Holten, Jacob Clausen, Grete Povlsen + 1 mere.
1985 Arne Herløv Petersen, Iben Melbye, Inge Pedersen, Bent Rasmussen, Bo Reinholdt  (3.000 hver)
1984 Maria Giacobbe
1983 Bent Vinn Nielsen
1979 Henning Ipsen
1975 Marianne Larsen
1973 (2.000)
1972 Leif E. Christensen
1970 Sally Salminen
1965 Grete Povlsen
andre modtagere: Robert Corydon, Simon Grotrian, Hans Otto Jørgensen, Poul P.M. Pedersen, Gorm Rasmussen, Anne Strandvad

Retur Retur til toppen af siden


Kollegernes Ærespris

Uddeles i december til en kollega, som har udgivet "et fortjenstfuldt værk". 1973 på 2.000 kr. Prisen uddeltes første gang 30. januar 1943 som Forfatterforbundets hæderslegat for et betydeligt bogarbejde for året forud.

1983 Ove Abildgaard
1977 Per Højholt
1974 ? K.E. Hermann
1973 Klaus Rifbjerg
1972 Grethe Heltberg og Else Faber
1970 Thøger Birkeland og Ivan Malinowski
1969 Asta Nielsen: Den tiende muse (erindringer)
1968 Julius Bomholt
1967 Oskar Hansen
1966 Ingeborg Buhl
1965 Elsa Gress
1964 Jørgen Gustava Brandt
1963 Ivan Malinowski
1962 Albert Dam
1961 Marcus Lauesen
1960 Pinches Welner og Michael Tejn
1959 Erik Knudsen
1958 Knud Sønderby
1957 Poul Ørum
1956 Carl Erik Soya
1955 Erik Aalbæk Jensen
1954 Aage Dons
1953 Erling Kristensen
1952 Knuth Becker
1951 Johannes Wulff
1950 Leck Fischer
1949 Kelvin Lindemann: Gyldne kæder (roman)
1948 Hilmar Wulff: Vejen til livet (roman)
1947 Steen Christensen
1946 Karen Enevold
1945 Johanne Buchardt: Der går ingen vej tilbage (roman)
1944 Andrea Andreasen: Bobler fra dybet (roman)
1943 Martin Jensen: Vestenvind (roman). (1.000 kr)

Retur Retur til toppen af siden


Nemos Forfatterlegat

Legatet skal "uddeles som rejselegat til ubemidlede kvindelige eller mandlige forfattere, der i deres produktion har vist alvorlig, ideel stræben og som anerkendelse af denne stræben. Der må ved tildelingen intet hensyn tages til om den pågældende er medlem af Forfatterforeningen eller ej."

2004 Hugo Hørlych Karlsen
2000 Gorm Rasmussen
1999 Steen Langstrup (4.000)
1998 Marianne Gade (3.000)
1997 Carsten Nagel (4.000)
1995 Muniam Alfaker og Adil Erdem. (4.000 til hver).
1994 Pernille Tønnesen (2.000)
1993 Ester Bock
1981 Kirsten Holst
1980 Iris Garnov
1979 Bodil Bredsdorff, Lars-Henrik Olsen og Boris Boll-Johansen
1976 John Nehm
1974 Martha Christensen
1968 Ulf Hoffmann
1967 Willy-August Linnemann
1966 Robert Corydon,
1965 R. Broby-Johansen
1964 Johannes Wulff
1962 Jørgen Gustava Brandt
1961 Ivan Malinowski
1960 Ole Juul
1959 Grethe Risbjerg Thomsen
1958 Aage Dons
1957 Ingeborg Olrik
1956 Poul Sørensen
1955 Halfdan Rasmussen
1954 Erik Knudsen

Retur Retur til toppen af siden


Martin Andersen Nexø Legatet

Uddeles i april. Legatet gives til forfattere som en anerkendelse af et forfatterskab eller et enkelt værk, der af legatudvalget skønnes at være skrevet i Martin Andersen Nexøs ånd. Første uddeling i 1946 var egentlig tiltænkt Martin Andersen Nexø (1869-1954), men han supplerede med 500 kr. og ønskede at prisen skulle deles mellem Harald Herdal og Hans Scherfig.

1999 Inge Eriksen (10.000)
1998 Tine Bryld (10.000)
1997 Hjørdis Varmer (5.000)
1996 Arne Herløv Petersen (5.000)
1995 Lean Nielsen
1994 Bent William Rasmussen (5.000)
1993 Bent Vinn Nielsen
1992 Angelo Hjort
1991 John Nehm
1990 Marianne Larsen
1989 Villy Karlsson
1988 Tage Skou-Hansen
1987 Poul Ørum
1986 Lillian Jacobsen
1985 Martha Christensen
1984 Ulrik Gräs
1974-83 ikke uddelt
1973 R. Broby-Johansen
1972 (1.000)
1971 Børge Houmann
1969 Kai Holm
1968 Hans Lyngby Jepsen
1966 Oscar Hansen
1964 Henning Ipsen
1948-1963 ikke uddelt. (Martin Andersen Nexø udmeldte sig 1948. Det gjorde bl.a. også Harald Herdal, Hans Kirk og Hans Scherfig)
1947 Knuth Becker
1946 Harald Herdal (500 kr.) og Hans Scherfig (500 kr.)

Retur Retur til toppen af siden


Dansk Oversætterforbunds Ærespris

Uddeles normalt i februar. Medlemmer af Dansk Forfatterforenings Oversættergruppe har indstillingsret. Prisen, der er stiftet 1945, tildeles "en oversættelse, som ved fremragende gengivelse af et eller flere betydende udenlandske værker har beriget dansk litteratur." Beløbet finansieres af  Statens Kunstfonds. I de senere år har prisen haft tilføjet årstallet for året før. Nedenfor er anført året, hvor prisen blev uddelt.

2023 Jacob Jonia
2022 Jon Høyer
2021 Kim Lembek
2020 Helle Thomsen Dalgaard
2019 Allan Hilton Andersen
2018 Rigmor Kappel-Schmidt
2017 Erik Skyum-Nielsen
2016 Ellen Boen
2015 Mich Vraa (75.000)
2014 Ellen Wulff
2013 Aino Roscher
2012 Jytte Lollesgaard
2011 Søren K. Barsøe
2010 Susanne Vebel (60.000)
2009 Peter Eszterhás
2008 Mette Holm (30.000). Tale af Kirsten Refsing
2007 Hans Chr. Fink
2006 Jan Hansen
2005 Iben Hasselbalch
2004 Mone Hvass
2003 Otto Steen Due
2002 Hans Peter Lund (30.000)
2001 Jørgen Nielsen (30.000). Tale af Claus Bech og takketale i Bibliotekspressen 2001:5, side 134-136
2000 Peter Poulsen (30.000)
1999 Henning Vangsgaard (30.000)
1998 Lars Bonnevie (30.000) især for Jan Potocki: Manuskriptet fra Saragoza (fransk)
1997 Nina Gross (30.000)
1996 Ole Husted-Jensen (30.000)
1995 Jan Bredsdorff (30.000)
1994 Claus Bech (30.000)
1993 Eva Andersen
1992 Inge Rifbjerg
1991 Anne Marie Bjerg
1990 Thomas Harder
1989 Karsten Sand Iversen
1988 Niels Brunse
1987 Per Øhrgaard
1986 Ole Storm
1985 Ole Wahl Olsen
1984 Aage Kragelund
1983 Eva Hemmer Hansen
1982 Michael Tejn
1981 Else Faber
1980 Clara Selborn
1979 Karina Windfeld-Hansen
1978 Else Westh-Neuhard
1977 Poul P.M. Pedersen
1976 Alex Garff
1975 Ellen Kirk
1974 Erik Horskjær
1973 Georg Sarauw (4.500 kr)
1972 Mogens Boisen
1971 Kristen D. Spanggaard
1970 Ingeborg Buhl
1969 Uffe Harder
1968 Poul Sørensen
1967 Karen Nyrop Christensen
1966 Ib Kruuse Rasmussen
1965 Kjeld Elfelt
1964 Martin Larsen
1963 Clara Hammerich
1962 Thorkild Bjørnvig
1961 Ivan Malinowski
1960 Johanne Kastor Hansen
1959 Kai Friis Møller
1958 Otto Gelsted
1956 Tom Kristensen
1954 Hans Hartvig Seedorff
1952 Paul la Cour
1951 Tage Brüel
1950 ikke uddelt
1949 Johannes V. Jensen og Johannes Jørgensen
1948 Ejnar Thomassen
1947 Axel Juel

Retur Retur til toppen af siden


Henrik Pontoppidan-Legatet

Oprettet 1937 i anledning af Henrik Pontoppidans (1857-1943) 80-års fødselsdag. Prisen på 500 kr. skal uddeles som litterær anerkendelse på forfatterens fødselsdag.

1945 Hans Kirk
1944 Erling Kristensen
1943 Erik Bertelsen
1942 Leck Fischer
1941 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
1940 Marcus Lauesen
1939 Johannes Buchholtz
1938 Harald Herdal
1937 Harry Søiberg


Henrik Pontoppidans Mindefond

Uddeles i april. Hæderslegat, der uddeles "... til en dansk forfatter, der har ydet en betydende indsats i dansk litteratur, hvis kår ikke står i forhold til hans betydning."
Oprettet via indsamling i anledning af foreningens 50 års jubilæum (19-5-1944). Indsamlingens start blev bekendtgjort 17-12-1943 (Aalborg Stiftstidende 18-12-1943, side 7).

2022 Arne Herløv Petersen
2018 Kristina Stoltz
2016 Simon Fruelund
2009 Hans Otto Jørgensen
2006 Klaus Rifbjerg
2004 Cecil Bødker (15.000)
2003 Marianne Larsen
2001 Inge Eriksen (10.000)
2000 Thomas Boberg (maj 13.000), Knud Sørensen (december, 10.500)
1999 Vibeke Grønfeldt (18.000)
1998 Villy Sørensen (15.000), tale af Ejvind Larsen i Information 1-4-1998
1997 Henning Mortensen (20.000)
1996 Kirsten Thorup (20.000)
1995 Erik Aalbæk Jensen (20.000)
1994 Henrik Stangerup (20.000)
1993 Jette Drewsen
1992 Palle Petersen
1992 Preben Major Sørensen
1991 Vita Andersen
1990 Henrik Bjelke
1989 Gynther Hansen
1988 Bent Vinn Nielsen
1987 Ib Michael
1986 Carl Bang
1985 Henrik Stangerup
1984 Arthur Krasilnikoff
1983 Jens Smærup Sørensen
1982 Thorkild Hansen
1981 Bent William Rasmussen
1980 Angelo Hjort (10.000)
1979 Per Højholt
1978 Ebbe Kløvedal Reich
1977 Peter Seeberg
1976 Poul Vad
1975 Tage Skou-Hansen
1974 Knuth Becker
1973 Sven Holm (7.000)
1972 Hilmar Wulff
1971 Ole Sarvig
1970 Poul Ørum
1968 Willy-August Linnemann
1967 Frank Jæger
1966 H.C. Branner
1965 Palle Lauring (6.000)
1964 Knud Holst
1964 Hans Lyngby Jepsen
1963 Halfdan Rasmussen
1962 William Heinesen (5.000)
1961 Per Lange
1960 Tom Kristensen
1959 Karen Blixen
1958 Orla Bundgård Povlsen
1957 Jacob Paludan (5.000)
1956 Knuth Becker (4.000)
1955 Leck Fischer
1954 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
1953 Kjeld Abell
1952 Thit Jensen
1951 Knud Sønderby
1950 Paul la Cour
1949 Carl Erik Soya
1948 Agnes Henningsen
1947 Karin Michaëlis
1946 Johannes Jørgensen

andre modtagere: Hans Bjerregaard, Jørgen Gustava Brandt, Jørgen Nash, Lean Nielsen, Poul P.M. Pedersen

Retur Retur til toppen af siden


Else Faber Pris

Hæderslegat, der overrækkes en person, der har "ydet en særlig indsats for at gavne forfatter- og oversætterstanden i Danmark". Overrækkes ved Dansk Forfatterforenings generalforsamling.

1999 Erling Greve. Uddrag af tale af Knud Sørensen i Forfatteren 1999:8, side 7-8
1998 Hans Reusch. Uddrag af tale af Nils Aage Jensen i Forfatteren 1998:8, side 7
1997 Toni Liversage. Uddrag af tale af Merete Brix i Forfatteren 1997:8, side 7
1996 Lisbeth Algreen. Tale af Ingerlise Koefoed i Forfatteren 1996:8
1995 Knud Sørensen. Tale af Vibeke Vasbo i Forfatteren 1995:8 side 3-4
1994 Ingerlise Koefoed (4.000 kr). Tale af Mette Koefoed Bjørnsen i Forfatteren 1994:8 side 4-5
1993 Peter Seeberg
1992 Jesper Jensen
1991 Vagn Grosen
1990 Hans Jørgen Lembourn

Retur Retur til toppen af siden


Den faglitterære pris

Ofte i april. Oprindelig kaldet Den populær-videnskabelige pris. Under tiden også benævnt Kulturministeriets faglitterære pris.

2022 Dan H. Andersen: Store Nordiske Krig. Bind 1-2
2021 Puk Damsgaard
2020 Annette Lassen
2019 Ole Steen Hansen
2018 Marianne Stidsen og Steen Hildebrandt
2017 Anja C. Andersen og Henrik Wivel
2016 Dorthe Jørgensen og Søren Ryge
2015 Jens Andersen og Ulrik Langen
2014 Peter Øvig Knudsen og Birgitte Possing
2013 Eigil Holm og Martin Breum
2012 Martin Schwarz Lausten og Jesper Hoffmeyer
2011 Nils Aage Jensen og Lone Frank
2010 Lotte Thrane: Tusmærkemesteren og Karin Lützen
2009 Tom Buk-Swienty: Slagtebænk Dybbøl
2008 Bent Østergaard: Indvandrerne i Danmarks historie. Kultur- og religionsmøder og Kjeld Hansen: Det tabte land (15.000 hver)
2007 Karen Syberg: Æblets fortælling, takketale i Information 23-10-2007
2006 Peter K.A. Jensen og Knud Vilby (15.000 kr. hver)
2005 Tine Bryld (30.000 kr)
2004 Ebbe Kløvedal Reich
2003 Troels Kløvedal og Bent Jørgensen
2002 Ole Grünbaum: Tekno-fetichismen og drømmen om det gnidningsløse samfund
2001 Steffen Heiberg
2000 Mogens Jansen
1999 Jørgen Knudsen
1998 Jørn Lund
1997 Anne Knudsen: Her går det godt, sendt flere penge
1996 Else Marie Boyhus, redaktør (Højskolebladet)
1995 Hans Hertel
1994 Ole Lange, især for bøgerne om C.F. Tietgen og H.N. Andersen. (30.000 kr).
1993 Erik Nørgaard
1992 ikke uddelt
1991 Eric Danielsen
1990 Peter Olesen
1989 Lise Warburg
1988 Harald Andersen, redaktør (Skalk, Wormianum)
1987 Iørn Piø
1986 Erik Hansen
1985 Tor Nørretranders
1984 Henny Harald Hansen (15.000 kr)
1983 Lars-Henrik Olsen
1982 Torben Wolff
1981 Jens Bjerre
1980 Erik Kjersgaard (april 1981)
1979 Jens Rosing
1978 Palle Lauring
1977 Robert Petersen
1976 Steen Eiler Rasmussen
1975 R. Broby-Johansen
1974 P.V. Glob
1973 Kaj Birket-Smith (5.000 kr.)

Retur Retur til toppen af siden


Harry Søiberg-legatet

Hæderslegat, oprettet 1946, som afløser for Henrik Pontoppidan-Legatet for at undgå forveksling med det nyoprettede Henrik Pontoppidan Mindefond. Harry Søiberg var formand for Dansk Forfatterforening 1939-1946.
Uddeles i maj/juni i ulige år. 1973 på 1.000 kr.

1958 Georg Nordkild
1951 Robert Hansen
1949 Karen Plovgaard
1948 Mary Waagechristensen
1946 Harry Søiberg
andre modtagere Nils Nilsson

Retur Retur til toppen af siden


Christian Wilster Prisen

Prisen tildeles en oversætter, der har ydet en fremragende og berigende indsats inden for oversættelse. Prisen er opkaldt efter den danske digter og oversætter af bl.a. Illiaden og Odysseen, Christian Wilster (1797-1840). I 1997 (200-året for Wilsters fødsel) var prisen ekstraordinært hævet til 7.000. Uddeles normalt på Wilsters fødselsdag, den 27. september. Sidste uddeling i 2014.

2014 Ole Eistrup, Arne Herløv Petersen, Ellen Wulff og Claus Bratt Østergaard
2003 Jan Hansen
2001 Else Sandvad
2000 Anneli Høier (6.000)
1999 Annette Rosenlund
1998 Jørgen Nielsen
1997 Ulrich Horst Petersen (7.000)
1996 Hans Chr. Fink (5.000)
1995 Henning Juul Madsen (5.000)
1994 Hans Peter Lund
1993 Ann-Mari Seeberg, Sverige
1992 Mone Hvass
1991 Otto Steen Due
1990 Paula Hostrup-Jessen
1989 Jytte Lollesgaard
1988 Villy Sørensen

Retur Retur til toppen af siden


Forfatterinden Lise Louise Laura Volsts Legat

Til forfatterinde på over 50 år til opmuntring og glæde og ikke i nogen speciel anledning.

2003 Janina Katz (40.000)
2002 Kirsten Rask (35.000)
2000 Hjørdis Varmer (7.000)
1999 Birthe Arnbak (5.000)
1998 Lotte Thomsen (7.000)
1997 Iben Melbye (10.000)

Retur Retur til toppen af siden


Adam Oehlenschlæger legatet

Ophørt. Uddeles i april. Uddelt første gang 1955. Tildeles for "en betydende indsats i dansk litteratur."

Sammenlagt til Adam Oehlenschlaeger, Emil Aarestrup, Herman Bang og Johannes Ewald Fonden

2002 Suzanne Brøgger (10.000)
2000 Henning Mortensen (6.000)
1999 Asger Schnack (7.000)
1998 Uffe Harder (7.000)
1997 Jens-Martin Eriksen
1996 Jens Smærup Sørensen (7.000)
1995 Jeppe Brixvold (6.000)
1994 Klaus Rifbjerg (9.000)
1993 Henrik Nordbrandt
1992 Hanne Marie Svendsen
1992 John Price
1991 Kirsten Thorup
1990 Jørgen Gustava Brandt
1989 Jørgen Christian Hansen
1988 Anders Bodelsen
1987 Inge Eriksen
1986 Knud Sørensen
1985 Svend Åge Madsen
1984 Jytte Borberg
1983 Sven Holm
1982 Jørgen Sonne
1981 Leif Petersen
1980 Vagn Lundbye
1979 Karen Enevold
1978 Carl Erik Soya
1977 Ingeborg Buhl
1976 Poul Borum
1975 Peter Christiansen
1974 Johannes Wulff
1973 Jess Ørnsbo (2.000)
1972 Allan Bock
1971 Albert Dam
1970 Elsa Gress
1969 Palle Lauring
1968 Willy-August Linnemann
1967 Finn Søeborg
1966 Hans Lyngby Jepsen
1965 Aage Dons
1964 Orla Bundgård Povlsen
1963 Hans Scherfig
1962 Villy Sørensen
1961 Carl Erik Soya
1961 Grethe Risbjerg Thomsen
1960 Mogens Jermiin Nissen
1960 Knuth Becker
1959 Karl Bjarnhof
1958 Hans Hartvig Seedorff Pedersen
1957 Sigurd Elkjær
1956 Jacob Paludan
1955 H.C. Branner
andre modtagere: Martin A. Hansen

Retur Retur til toppen af siden

Grøn skillelinie

Retur Litterære priser mv

Denne side er udarbejdet af Niels Jensen.