Edvard P. prisen

Prisen er oprettet af Edvard Pedersens Biblioteksfond (stiftet 1967). Fondens midler stammer oprindelig fra stifteren af Edvard Pedersen (1915-93) og Indbindingscentralen. Indbindingscentralen var 1949-73 ejet af Edvard Pedersen, derefter selvejende institution. Fonden "har til formål at yde støtte til dansk biblioteksvæsen, specielt dansk folkebiblioteksvæsen. Som eksempler kan nævnes projekter vedrørende specielle biblioteksopgaver, forsøgsvirksomhed, gennemførelse af undersøgelser af særlige områder af dansk biblioteksvæsen, stipendier til studierejser og hædersgaver som anerkendelse af fortjenstfuld indsats samt støtte til udgivelse af bøger og andre relevante materialer."

Prisen hed oprindelig: Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris.

Prisen fik nyt kommissorium 26-8-2015, hvorefter prisen bliver uddelt hvert andet år på Danmark Biblioteksforenings Kulturkonference. Prisen er på 50.000 kr.

Prisen kommissorium blev revideret 1-12-2017, hvorefter prisens navn blev ændret til: Edvard P. prisen, og forfatterprisens formål blev ændret til:

"Forfatterprisens formål er at anerkende og belønne nye danske forfattere. Ved nye danske forfattere forstås forfattere som er debuteret inden for de seneste 5 år og som har vist sig at være til gensidig gavn i forhold til bibliotekernes arbejde med litteraturformidling."

En priskomite nominerer 10 forfattere. Vinderen afgøres ved onlineafstemning blandt ansatte på danske folkebiblioteker.

Se også prisens hjemmeside og på Danmarks Biblioteksforenings side om prisen, med uddrag af overrækkelsestalen.

2022
Johanne Mygind: Kærlighedens år (roman) (50.000 kr.)
2020
Tine Høeg
2018
Malene Sølvsten (50.000 kr.)
2017
Anna Jacobina Jacobsen
2016
Stine Pilgaard
2015
ikke uddelt
2014
ikke uddelt
2013
Mette Winge
2012
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
2011
Benny Andersen
2010
Janina Katz
2009
Martin Jensen, f 1946
2008
Hanne-Vibeke Holst
2007
Ursula Andkjær Olsen
2006
Svend Åge Madsen
2005
Suzanne Brøgger
2004
Jytte Borberg
2003
Inger Christensen
2002
Ida Jessen: Den der lyver (roman)
2001
Cecil Bødker
2000
Benn Q. Holm
1999
Vibeke Marx: Den der hvisker ... en slægtshistorie (roman)
Kirsten Thorup: Elskede ukendte (roman)
1998
Bent Haller
1997
Tage Skou-Hansen
1996
Naja Marie Aidt: tale af Mogens Damm og takketale i Bogens Verden, 1996 særnr. 2
1995
Muniam Alfaker
1992
Poul Hoffmann
1985
Niels Brunse

pil op Til toppen af siden