Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1996

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1996

Absalon-prisen

1996 Bertil Wiberg

Væveren Lis Ahlmanns Legat

1996 Annette Juel

Albertslund Postens Hæderspris

1996 Svend Asmussen

Allen-prisen

1996 Lars von Trier
1996 Niels Vørsel

Edith Allers Mindelegat

1996 Michel Brendstrup
1996 Dorthe Elsebet Larsen
1996 Gitte Lindstrøm
1996 Lotte Svendsen, f 1968

ALOA (Center for litteratur fra Afrika, Asien, Latinamerika og Oceanien)

1996 Rohinton Mistry

Det Anckerske Legat

1996 formodes uddelt, men modtager pt. ukendt

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1996 Anders Kirkegaard

H.C. Andersen-prisen

1996 arbejdsgruppe bag CD-ROM'en: Multimedia Hans Christian Andersen, 1995
1996 Johannes Møllehave

Arbejdslegat fra Autorkontoen

1996 Hanne Richardt Beck
1996 Laila Ingrid Rasmussen
1996 Bo Skjoldborg
1996 Jesper Tom-Petersen

Direktør N Bangs og Hustru Camilla Bangs Legat

1996 Bodil Busk Laursen

Herman Bangs Mindelegat

1996 Naja Marie Aidt

Herman Bangs Mindelegat (teater)

1996 Madeleine Røn Juul

Aage Barfoeds og Frank Lunds Legat

1996 Lotte Linck

Beatrice-Prisen

1996 Knud Holten

Tut og Bent Bentzens Legat

1996 Bertel Lauring

Svend Bergsøes Fonds Formidlerpris

1996 Skalk (tidsskrift)
1996 Anne Knudsen: Her går det godt, send flere penge

Den Berlingske Fonds Hæderspris

1996 Henning Christophersen

Den Berlingske Fonds Journalistpris

1996 Dan Tschernia

Thorvald Bindesbøll Medaljen

1996 Erik Magnussen, f 1940
1996 Per Mollerup

Blicherprisen

1996 Paula Hostrup-Jessen

BMF's Børnebogspris

1996 Halfdan Rasmussen: Mariehønen Evigglad (billedbog)

Bog & Idé-prisen (Danskernes Yndlingsforfatter)

1996 Peter Høeg

Bogforums Debutantpris

1996 Charlotte Weitze: Skifting (noveller)

Bogklubben "12 bøgers" litteraturpris

1996 Herbjørg Wassmo

Bournonvillelegatet

1996 Mads Blangstrup

Ingeborg Brams' Mindelegat

1996 Charlotte Fich

Georg Brandes-Prisen

1996 Per Stig Møller: Den naturlige orden

Tagea Brandts Rejselegat

1996 Minna Skafte Jensen
1996 Kirsten Thorup

Aage Brodersen og hustru f. Erna A.I. Andersens Legat

1996 Mette Thomsen

Edith Brodersens Ærespris

1996 Kurt Westi

Axel Bros Legat

1996 Lisbet Lipschitz

Holger Bruusgaards legat

1996 Joakim Dam Thomsen
1996 Gitta-Maria Sjöberg

Børnebibliotekarernes Kulturpris

1996 Ole Ivanoff: Magnus og Myggen (CD-ROM)

Hakon Børresens Mindelegat

1996 Anders Nordentoft

Cavling-prisen

1996 Henrik Grunnet: sammen med Michael Klint
1996 Michael Klint: sammen med Henrik Grunnet

Inge Dams Legat

1996 Jens Albinus

Albert Dams mindelegat

1996 Janus Kodal

Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris

1996 Nils Hartmann: sammen med Dorte Karrebæk
1996 Dorte Karrebæk: sammen med Nils Hartmann

Dansk Blindesamfunds Radiospilpris

1996 Henrik Sartou: Egernet tilbage til haven (dramatik)
1996 Morti Vizki: Egernet tilbage til haven (dramatik)

Dansk Forfatterforenings børn- og ungdomsfond hædersgave

1996 Bo Schiøler

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris

1996 Else-Marie Boyhus
1996 Heino Døygaard

Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat

1996 Johannes Møllehave

Dansk Forfatterforenings Jubilæumspris

1996 Cecil Bødker

Dansk Forfatterforenings legat

1996 F.P. Jac: arbejdslegat

Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

1996 Suzanne Brøgger

Dansk Litteraturpris for Kvinder

1996 Dorrit Willumsen

Dansk Musiker Forbunds Hæderspris

1996 Morten Zeuthen

Dansk Oversætterforbunds ærespris

1996 Ole Husted-Jensen

Dansk-Svensk KulturFonds Kulturpris

1996 ikke uddelt

Det Danske Akademis Store Pris

1996 Vibeke Grønfeldt

Det danske Kriminalakademis debutantpris

1996 Steen Christensen, f. 1944: Drabsafdelingen (krimi)
1996 Ole Strandgård: Særlingens testamente (krimi)

Arbejdslegat fra Danske Skønlitterære Forfattere

1996 Martin Bigum

Dansklærernes Pris (Dansklærerforeningen, Folkeskolesektionen)

1996 Thomas Winding

Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer (DJBFA)s hæderspris

1996 Østkyst Hustlers (gruppe)
1996 Annisette Koppel
1996 Maj-Britt Kramer

Elisabeth Dons Mindelegat

1996 Nina Pavlovski

[Holger] Drachmannlegatet

1996 Inger Christensen

Drassows Legat

1996 Kåre Bluitgen
1996 Niels Brunse
1996 Erik Knudsen
1996 Jørn Riel
1996 Knud Vilby

Margot og Thorvald Dreyers Fond

1996 ikke uddelt

Carl Th. Dreyers Mindefonds Legat

1996 Lars von Trier

Døssingprisen

1996 UNG-sam
1996 Vagn Plenge

Eckersberg-Medaillen

1996 Erik August Frandsen
1996 Sys Hindsbo
1996 Bent Karl Jacobsen
1996 Thorbjørn Lausten
1996 Mads Møller, f 1941
1996 Jan Søndergaard

Egholtprisen

1996 Knud Vad

Kjeld Elfelts Mindelegat

1996 Kirsten A. Nielsen

Knud V. Engelhardts Mindelegat

1996 Else Marie Frandsen

Forfatterinderne Elsa og Charlotte Engholms forfatterlegat

1996 Peer Sibast

Leo Estvads Legat

1996 Ole Henrik Laub

Johannes Ewalds Legat

1996 Eske K. Mathiesen

Else Faber Prisen

1996 Lisbeth Algreen

Festskrift

1996 Ole Feldbæk

Den folkelige Sangs Pris

1996 Per Warming

Forening for Boghaandværks Diplom

1996 Arne Gullander, bogtrykker
1996 Denis Pedersen, faktor
1996 Harvey Macaulay
1996 Ole Sporring

Forening for Boghaandværks Ærespris

1996 Colin Banks

Elith Foss' Mindelegat

1996 Henning Moritzen

Årets Frederiksberg Kunstner

1996 Astrid Henning-Jensen

Frederiksbergs Sparekasses Fonds (FrederiksbergFonden) Hæderspris

1996 Jens Kistrup

Frederiksborg Amts Store Kulturpris

1996 Gutte Eriksen
1996 Halfdan Rasmussen

Frimærke eller pengeseddel

1996 Karen Blixen: 3,75 Europa-frimærke
1996 Sally Salminen: Finland, frimærke
1996 Amalie Skram: Norge, frimærke 3,50 kr og 15,00 kr

Aleksander Frølands Legat

1996 Godfred Hartmann

Axel og Magda Fuhrs Fond

1996 Karin Fich
1996 Astrid Saalbach
1996 Helle Merete Sørensen

Den færøske Litteraturpris (M.A. Jacobsens Heiðursløn)

1996 Árni Dahl
1996 Elin Súsanna Jacobsen, f 1941: Rúsdrekka - siðir og ósiðir

Holger Gabrielsens Æreslegat

1996 Peter Schrøder

Gelsted-Kirk-Scherfig-Prisen

1996 Knud Nellemose

Otto Gelsted-prisen

1996 Peter Poulsen

Gentofte kommunes kulturpris

1996 Anne Linnet

Gerlev-Prisen

1996 Mads Øland

Gladsaxe kommunes Musikpris

1996 Mikkel Futtrup

Glasnøglen (nordisk pris)

1996 Fredrik Skagen: Nattsug (krimi)

Grænseforeningens Kulturpris

1996 Henry Buhl

Søren Gyldendal Prisen

1996 Hans Hertel

Gyldendals Boglegat

1996 Katrine Marie Guldager

Gyldendals Boglegat for Børnebogsforfattere og -tegnere

1996 Sally Altschuler: Manilagaleonen (roman)

De Gyldne Laurbær

1996 Henrik Nordbrandt: Ormene ved himlens port (digte)

Minister Erna Hamiltons Legat for Videnskab og Kunst

1996 Jette Sievertsen
1996 Leif Skriver

Paul Hammerich-Prisen

1996 Herbert Pundik

Wilhelm Hansen Fondens Hæderspris

1996 Ian Adam
1996 Svanekegaarden
1996 Peter Langdal
1996 Sebastian

C.F. Hansen Medaljen

1996 Sven-Ingvar Andersson

Direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmanns Mindepris

1996 Benny Andersen

Oluf Hartmanns Mindelegat

1996 Nina Sten-Knudsen

Ole Haslunds Kunstnerfond

1996 Henrik B. Andersen
1996 Poul Dedenroth-Schou
1996 Piet van Deurs
1996 Agnete Dinesen
1996 Helle Hertz
1996 Holger Juul Hansen
1996 Brigitte Kolerus
1996 Peter Lautrup
1996 Puk Lippmann
1996 Tchai Munch
1996 Ingálvur av Reyni
1996 Inge Lise Westman

Henry Heerups Æreslegat

1996 Lise Ring
1996 Bent Stubbe Teglbjærg
1996 Elly Sulkjær Westergaard

Johanne Luise Heibergs Mindelegat

1996 Karen Margrethe Bjerre

Osvald Helmuths Jubilæumslegat

1996 Preben Kristensen
1996 Karen Wegener

F. Hendriksen-Medaljen

1996 Munksgaard-Rosinante

Sven Henningsen-prisen

1996 Øystein Gassholt: "I syv sind - danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere"
1996 Lise Togeby: I syv sind - danskernes holdninger til indvandrere og flygtninge

Tage Hertels Legat

1996 Birte Tove

HK Jytte-Prisen

1996 Leif P. Jørgensen

HK Årets HK-Kunstner

1996 Inge Eriksen

Holberg-Medaillen

1996 Astrid Saalbach

Harald og Esther Holsts Hæderslegat

1996 Steen Springborg

Hvass-Fondens Rejselegat

1996 Kirsten Hammann
1996 Birgitte Price

N.L. Høyen Medaljen

1996 Troels Andersen
1996 Allan de Waal

Håbets Pris

1996 Hans Rønne

De Irgens-Berghske Legater

1996 Tonning Rasmussen

Lis Jacobsen-Prisen

1996 Torben Brostrøm

Carl Jacobsens Museumsmandslegat

1996 Lennar O. Gottlieb
1996 Marianne Saabye

JASA-prisen

1996 Henrik Bolberg

Rektor frk. Ingrid Jespersens Legat

1996 Anne Marie Helger

Jyllands-Postens Kunstpris (Årets kunstner)

1996 Martin Bigum

Jyllands-Postens Rejselegat

1996 Thomas Boberg
1996 Ole Meyer
1996 Henning Mortensen
1996 Jannick Storm

Kaffeprisen

1996 Morten Grunwald

Peter Kjærs Legat

1996 Kristian Holm Joensen
1996 Anders Nyborg, f 1963
1996 Gunvor Reynberg

Landsretssagfører Niels Th. Kjølbyes Mindelegat

1996 Kirsten Norholt

Klods Hans-Prisen

1996 Majken Jørgensen: "Den 7. Himmel" (projekt)
1996 Gitte Vejlby: "Den 7. Himmel" (projekt)

Kommunernes Skolebiblioteksforenings Forfatterpris

1996 Jacob Clausen: Hjertebåndet

Konkurrence

1996 Rubén Palma: Kulturby 96, dramakonkurrence, 2. præmie

Kraks Blå Bog

1996 Hans Jørgen Brøndum

Kristeligt Dagblads Pris

1996 Lis og Johs. Munck Jensen (forstanderpar på Møltrup Optagelseshjem)

Kritikerprisen

1996 Jytte Borberg: Verdens ende (roman)

Chr. Kryger-prisen

1996 Nis Boesdal

Kulturministeriets arbejdslegat

1996 Inge Pedersen

Kulturministeriets Børnebogspris

1996 Dorte Karrebæk: Pigen der var go' til mange ting

Kulturministeriets Illustratorpris

1996 Mats Letén: Kaj-bøgerne, Hatten i natten og Manden med spanden

Landbrugsraadets Kulturfonds pris

1996 Bror Bernild

Margot Landers Legat

1996 Niels Kehlet

Finn Larsens Legat

1996 Helle Kok Jensen

Skuespiller Ole Larsens Legat

1996 Birgitte Federspiel

Lauritzen-prisen (kvinder)

1996 Lisbeth Gajhede

Lauritzen-prisen (mænd)

1996 Mikael Birkkjær

LOs Kulturpris

1996 ARTE Booking
1996 Allan Olsen
1996 Erik Torm

H.C. Lumbye-prisen

1996 Poul Ruders

Jutta Lunds Legat

1996 Inge Sofie Skovbo

R. Lysholt Hansens Biblioteksfonds pris

1996 Vibeke Albrechtsen

Hulda Lütken og Jacobs legat

1996 Ester Bock
1996 Iben Claces

Läkerols Kulturpris

1996 Kirsten Olesen

Lektor Marie Lønggaards Rejselegat

1996 Minna Skafte Jensen

Modersmål-Prisen

1996 Hanne Reintoft

Ebbe Muncks Hæderspris

1996 Camilla Bredholt

Kaj Munk-Prisen

1996 Paul Honoré

Musikanmelderringens Kunstnerpris

1996 Ensemble Storstrøm: (under navnet: Storstrøms Kammerensemble)

Erik Mørks Hæderslegat

1996 Michael Moritzen

Maarum Mineralvandsprisen

1996 ikke uddelt

Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere

1996 Lasse Ellegaard

Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat

1996 Solvej Balle
1996 Katrine Marie Guldager

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat

1996 Ulrich Horst Petersen

Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat for musikere, fortrinsvis komponister og bildende kunstnere

1996 Bo Holten

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond

1996 Uffe Black Nielsen
1996 Sharon Fisher
1996 Michael Geertsen
1996 Irene Griegst
1996 Keld Helmer-Petersen
1996 Benjamin Koppel
1996 Pipaluk Lake
1996 Inge Lindqvist
1996 Peder Musse
1996 Malene Müllertz
1996 Peder Rasmussen, f 1948
1996 Jytte Rex
1996 Hans Sandgren Jakobsen
1996 Tora Urup

Preben Neergaards Hæders- og Rejselegat

1996 Christian Steffensen, f 1953

Jonna og Nicolai Neiiendams Mindelegat

1996 Michelle Bjørn-Andersen
1996 Bente Kongsbøl
1996 Christian Mosbæk

Martin Andersen Nexø Fondens Pris

1996 Naja Marie Aidt

Martin Andersen Nexø Legatet

1996 Arne Herløv Petersen

Niels-Prisen

1996 Helle-Vibeke Erichsen

Carl Nielsen og Annemarie Carl Nielsen-Legatets Hæderspris

1996 Peter Bonnén
1996 Torben Ebbesen

Morten Nielsens Mindelegat

1996 Peter Poulsen
1996 Dorrit Willumsen

Nordisk Dramatikerpris

1996 Paavo Haavikko: Anastasia och jag (dramatik)

Nordisk Film Prisen

1996 Ole Bornedal
1996 Lars von Trier

Nordisk Radioteaterpris

1996 Carsten Rudolf: Sex og sult (radiodramatik)

Nordisk Råds Litteraturpris

1996 Øystein Lønn: Hva skal vi gjøre i dag? og andre noveller

Nordisk Råds Musikpris

1996 Bent Sørensen, f 1958: Sterbende Gästen (violinkoncert)

Nordisk Skolebibliotekarforenings Børnebogspris

1996 Louis Jensen

Nordjysk Kunstnerlegat

1996 Thorvald Odgaard

Adam Oehlenschläger Legatet

1996 Jens Smærup Sørensen

Adam Oehlenschlägers Skuespillegat

1996 Birthe Neumann

Palæ Bars Jazzpris

1996 Bent Jædig

Edvard P. prisen

1996 Naja Marie Aidt: tale af Mogens Damm og takketale i Bogens Verden, 1996 særnr. 2

Vilhelm og Franciska Petersens Legat

1996 Ulla-Britta Borksand
1996 Hother Bøndorff
1996 Poul Glargaard
1996 Claus Lembek
1996 Joan Marquardsen
1996 Annelise Rye
1996 Lene Vasegaard

Ping-Prisen [1986-96]

1996 Anders Hjorth-Jørgensen

Henrik Pontoppidans Mindefond

1996 Kirsten Thorup

Emil Poulsens Legat

1996 Lotte Cornelius Knudsen
1996 Lise la Cour
1996 Ellen Winther Lembourn

Olaf Poulsens Mindelegat

1996 Ellen Winther Lembourn

Publicistprisen

1996 Lasse Ellegaard

Emil Reesens Mindelegat

1996 Svend Asmussen

Poul Reumerts Studielegat

1996 Søren Østergaard, f 1957

Revyernes Revys Æreskunstner

1996 Birgitte Reimer

Klaus Rifbjergs Debutantpris for Lyrikere

1996 Katrine Marie Guldager: Dagene skifter hænder (digte)

Rosenkjær-Prisen

1996 Poul Erik Søe

Palle Rosenkrantz Prisen

1996 Reginald Hill: Regnskabets dag (roman)

Rungstedlundprisen

1996 Arne Schiøtz

Rødekro Kommunes Kulturpris

1996 Francesco Cristofoli

Balletinstruktør Vibeke Rørvigs legat

1996 Lis Jeppesen, f 1956

Peter Sabroe-Prisen

1996 Ellen Margrethe Gylling
1996 Mogens Vemmer

San Cataldo-legatet

1996 Henrik B. Andersen
1996 Peter Carlsen

Poul og Sylvia Schierbecks Legat

1996 Niels Rosing-Schow

Silkeborg Kunstnerlegat

1996 Vibeke Tøjner

Skriverprisen, Året læse-let-forfatter

1996 Bent Haller

Adam Smith Prisen

1996 Mogens Blegvad

Sonning-prisen

1996 Günter Grass

Léonie Sonnings Musikpris

1996 Per Nørgård

Simon Spies Fonden

1996 Cæcilie Norby: solistlegat

Sprogforeningens Litteraturpris

1996 Karin Johannsen-Bojsen

Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse (anden gruppe end litteratur)

1996 Jens Birkemose
1996 Leif Lage

Michael Strunge-Prisen

1996 Nikolaj Nørlund: Navnløs (CD, musik Nørlund, tekst Strunge)

Frøken Suhrs Forfatterlegat

1996 Annemette Kure Andersen

Kaj Svarres Legat

1996 Ulla Dietl

Torben Anton Svendsens Mindelegat

1996 Edith Guillaume

Jens Søndergaard og Hustrus Mindelegat

1996 Kehnet Nielsen, f 1947

Teaterdirektørforeningens Fond

1996 Sam Besekow
1996 Carsten Brandt
1996 Jan Hertz
1996 Hans-Henrik Krause
1996 Karen Marie Løwert
1996 Bjørn Watt-Boolsen

Teaterkatten

1996 Alexa Ther

Teaterpokalen

1996 Lars Brygmann: tale af Bent Mohn i Politiken 10-07-1996

Anne Marie Telmanyi, født Carl-Nielsen's Fond

1996 Vera Myhre

Karen Marie Thorsens Legat

1996 Sam Besekow
1996 Sorella Englund

Thorvaldsen Medaillen

1996 Bjørn Nørgaard

Ruth og Finn Torjussons Fonds hædersgave

1996 John Olsen, f 1938

Tórshavns Byråds Børnebogspris

1996 Rakel Helmsdal: Tey kalla meg bara Hugo
1996 Amy Tausen

Det Treschowske Fonds dansk-norske legat,

1996 Knut Mykland

Dan Turèll prisen

1996 Steffen Brandt
1996 Klaus Lynggaard

Udlandet - + Andre priser

1996 Eugenio Barba: Den Internationale Luigi Pirandello-pris
1996 Inger Christensen: medlem af Académie Européenne de Poésie
1996 Lena Eilstrup: Den Østrigske Børnebogspris: Ein Wahnsinnsjahr (dansk titel: Mig, 1993, 2. udg. 1993 med title: Mig. En pige)
1996 Inge Lise Pedersen, f 1939: Kungl. Gustav Adolfs Akademipris
1996 Erik Pouplier: Prix France

Udlandet - Aristeion-prisen

1996 Christoph Ransmayr: Morbus Kitahara (dansk titel:)
1996 Salman Rushdie: The moor's last sigh (dansk titel: Maurerens sidste suk)

Udlandet - Aristeion-prisen, oversættelse

1996 Thorkild Bjørnvig: Rainer Maria Rilke: Udsat på hjertets bjerge (digte, oversætter)

Udlandet - Einar Hansens Forskningsfonds Forskningspris, Malmø

1996 Gunner Lind

Udlandet - Einar Hansens Forskningsfonds Hæderspris, Malmø

1996 Marianne Saabye

Udlandet - IBBY. Certificate of Honour

1996 Kåre Bluitgen

Udlandet - IBBY's H.C. Andersen-pris

1996 Klaus Ensikat
1996 Uri Orlev

Udlandet - International IMPAC Dublin Literary Award

1996 David Malouf: Remembering Babylon

Udlandet - Prins Eugén Medaljen, Sverige

1996 Vibeke Klint

Udlandet - Henrich Steffens-prisen

1996 Per Kirkeby

Udlandet - Svenska Akademiens Nordiska Pris

1996 Arne Næss

Olaf Ussings Legat

1996 Nis Bank-Mikkelsen

Vejle Amts Bibliotekspris

1996 Inger Christensen

Vibedehusfondens rejselegat

1996 Sara Trier

Victor B. Andersens Hæderslegat

1996 Christian Braad Thomsen

Lise Volsts Legat (teater)

1996 Sofie Ottesen

Ben Webster-prisen

1996 Jacob Fischer

Ben Websters Ærespris

1996 Svend Asmussen

Weekendavisens Litteraturpris

1996 Bettina Heltberg: Hvor der handles

Erik Westerby-Prisen

1996 Niels H. Andersen

Christian Wilster-Prisen

1996 Hans Chr. Fink

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

1996 Jytte Høy

Æresborger

1996 Martin Andersen Nexø: i Nexø

Æresdoktor

1996 Niels Jørgen Cappelørn: St. Olaf College (Minnesota, USA), honorary doctor of humane letters
1996 Johan Fjord Jensen: ved Bergens Universitet
1996 Vello Helk: Tartu Universitet, Estland
1996 Rikke Helms: Letlands Kulturakademi

Æresdoktor ved Københavns Universitet

1996 Inge Genefke: dr.med.h.c.

Æresdoktor ved Odense Universitet

1996 Povl Riis: h.c. (sundhedsvidenskab)

Emil Aarestrup Medaillen

1996 Pia Tafdrup

Årets Revyforfatter

1996 René Vase

Årets Revykeyser, Aarhus Studenterrevys Æreskunstner

1996 Ulf Pilgaard

Årets Revykomponist

1996 James Price

Årets Revykunstner (Årets Dirch)

1996 Henrik Lykkegaard

Årets Skovhuslyriker

1996 Andrea Sandorff

Årets Victor

1996 Kirsten Jacobsen, f 19420926
1996 Philip Lauritzen

Årets æreshåndværker (Kjøbenhavns Håndværkerforening)

1996 Michala Petri1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024