Statens Kunstfond 2013


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2013


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Litteraturudvalget:

Grøn skillelinie

Beretning fra litteraturudvalget 2013

Efter Litteraturudvalgets tredje og sidste år kan vi gøre status som følger: Vi har atter haft et travlt og meningsfuldt år med diskussioner og megen læsning, både af aktuelle udgivelser og af forfatterskaber. Igen har vi oplevet glæden, når vi, midt i den til tider endog meget store mængde læsestof, er blevet revet med. Vi har haft gavn af de to foregående års arbejde. Mange forfatterskaber, som vi kun kendte sporadisk eller fra enkelte værker, da vi påbegyndte arbejdet, er vi blevet fortrolige med. Det har lettet arbejdet med ansøgningerne.

I alt har udvalget modtaget 420 ansøgninger. Heraf er 151 ansøgninger helt eller delvis imødekommet. Vi har tildelt 5 det treårige stipendium, og har uddelt 4 præmieringer for efteråret 2012 og 2 for foråret 2013. I tildelingerne har vi bestræbt os på at give så store legater, at de reelt kommer til nytte og ikke kun fungerer som et skulderklap. Således har vi forsøgt at begrænse portioner på 50.000 kr. Vi har indstillet Laus Strandby Nielsen til Statens Kunstfonds livsvarige ydelse til skønlitterære forfattere. I år har udvalget arbejdet sammen med Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum om Valby Gavlprojekt, hvor Søren Ulrik Thomsen og Morten Søndergaard er blevet bestilt til at udsmykke hver sin gavl. Vi har haft megen glæde af at deltage i projektet og besluttede derfor sidst på året at binde flere penge, så en tredje gavl og en tredje forfatter kan komme i spil.

Som et led i udvalgenes afbeskikkelse bestilte Kulturstyrelsen Rambøll Management til at lave en spørgeundersøgelse blandt de afgående medlemmer. Der var mange spørgsmål, men ikke mange af de mange spørgsmål oplevedes som rigtigt relevante, og det var tydeligt, at Rambøll Management ikke helt havde forstået, hvad det var, de skulle spørge om. I det litterære udvalg er holdningen, at det frem for spørgsmål, der kræver svar som enig ? delvist enig ? ikke enig, og farvelagte grafer og kurver, vil være mere relevant med en afsluttende evaluering i udvalget, hvorefter sekretæren kan tage udvalgets kommentarer med tilbage til styrelsen til gavn for modtagelsen af de kommende udvalg.

Alt i alt kan vi konstatere, at det har været et godt år, og at der har været arbejdsro til de grundlæggende opgaver.

Ida Jessen /formand
Trisse Gejl
Peter Rønnov-Jessen

Grøn skillelinie

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2013 modtaget i alt 420 ansøgninger.
Heraf er 151 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet.
Udvalget har desuden præmieret 6 kunstnere for deres værker samt uddelt 5 legater til efterladte efter forfattere.

3 årige stipendier

Bjørn Rasmussen 855.000
Josefine Klougart 855.000
Rasmus Nikolajsen 855.000
Tomas Lagermand Lundme 855.000
Torben Munksgaard 855.000

Arbejdslegater

Amalie Laulund Trudsø 50.000
Amalie Smith 100.000
Anita Krumbach 100.000
Anna Christina Hesselholdt 150.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000
Anne-Cathrine Riebnitzsky 100.000
Annemette Kure Andersen 100.000
Annette Lindegaard 50.000
Asta Olivia Nørgaard Sanvig Nordenhof 100.000
Bent Vinn Nielsen 150.000
Birgitte Krogsbøll 100.000
Bo Green Jensen 100.000
Caroline Ørsum 50.000
Carsten Boe 50.000
Carsten René Nielsen 100.000
Cato Thau-Jensen 100.000
Cecilie Lind 50.000
Charlotte Strandgaard 50.000
Charlotte Weitze 100.000
Chresten Forsom 100.000
Christel Wiinblad 100.000
Christian Stokbro Karlsen 50.000
Cindy Lynn Brown 100.000
Claus Handberg Christensen 50.000
Dennis Gade Kofod 100.000
Dina Yafasova 100.000
Ditte Steensballe 100.000
Dy Plambeck 100.000
Ellen Wulff 100.000
Erik Trigger Olesen 50.000
Erling Jepsen 100.000
Gerd Laugesen 50.000
Gorm Frederik Rasmussen 50.000
Hanne Højgaard Viemose 100.000
Hanne Richardt Beck 50.000
Hans Otto Jørgensen 150.000
Harald Einar Boycott Havsteen-Mikkelsen 50.000
Harald Voetmann Christiansen 150.000
Helge Bille Nielsen 150.000
Henriette E. Møller 100.000
Henrik Have 50.000
Iben Mondrup 100.000
Ida Marie Hede Bertelsen 50.000
Inge Lise Hornemann 50.000
Inge Pedersen 50.000
Jakob Vedelsby 50.000
Jan Sonnergaard 100.000
Janus Kodal 100.000
Jens Blendstrup 100.000
Jens Christian Grøndahl 50.000
Jens-Martin Eriksen 100.000
Jesper Lützhøft 50.000
Jesper Wung-Sung 100.000
Jokum Rohde 100.000
Jonas Rolsted 100.000
Jonas T. Bengtsson 100.000
Julia Butschkow 100.000
Julie Sten-Knudsen 100.000
Karin Feit Almberg 100.000
Kathrine Mitzi Amanda Assels 50.000
Katrine Grünfeld 50.000
Katrine Marie Guldager Christiani 100.000
Kirsten Hammann 150.000
Klaus Lynggaard 100.000
Kristian Ditlev Jensen 100.000
Kristina Nya Glaffey 100.000
Kulturopa v. Mia Hector Degner 50.000
Laila Ingrid Rasmussen 100.000
Lars Frost 100.000
Lars Husum 100.000
Lars Skinnebach 100.000
Lis Vibeke Kristensen 100.000
Lisbeth Brun 100.000
Lone Aburas 100.000
Lone Hørslev 100.000
Maja Lucas 100.000
Marianne Larsen 50.000
Merete Pryds Helle 100.000
Mette Hegnhøj Mortensen 100.000
Mette Moestrup 100.000
Michael Larsen 50.000
Mikael Josephsen 100.000
Morten Blok 100.000
Morten Dürr 100.000
Morten Ramsland 100.000
Morten Søndergaard 100.000
Naja Marie Aidt 100.000
Nassrin El Halawani 50.000
Nicolaj Stochholm 100.000
Niels Brunse 150.000
Niels Lyngsø 100.000
Ole Dalgaard 100.000
Olga Sofia Ravn-Michelsen 100.000
Pablo Henrik Llambías 100.000
Peder Frederik Jensen 100.000
Peter Adolphsen 150.000
Peter Asmussen 100.000
Peter H. Olesen 50.000
Peter Legård Nielsen 50.000
Peter Poulsen 100.000
Peter Øvig Knudsen 100.000
Pia Juul 150.000
Pia Tafdrup 100.000
Rasmus á Rógvu 100.000
Sara Koch 50.000
Sidsel Falsig Pedersen 100.000
Simon Fruelund 100.000
Sissel Bergfjord 100.000
Solvej Balle 150.000
Sonja Vesterholt 50.000
Stine Pilgaard Mortensen 100.000
Søren Ulrik Thomsen 150.000
Thøger Jensen 100.000
Tore Ørnsbo 100.000
Trine Andersen 100.000
Ursula Andkjær Olsen 100.000
Vagn Remme 50.000
Vibeke Henningsen 50.000
Øverste Etage v/Mathilde Walter Clark 100.000

Rejselegat

Annette Lindegaard 25.000
Asger Schnack 10.595
Carsten Boe 22.600
Cecilie Eken 27.000
Christian Jungersen 50.000
Christian Yde Frostholm 22.758
Cindy Lynn Brown 18.350
Elisabeth Rygård 13.000
Erling Jepsen 12.600
Gitte Broeng 7.950
Harald Einar Boycott Havsteen-Mikkelsen 23.400
Janus Kodal 21.650
Kirsten Annalise Nielsen 12.000
Lone Bjelke 14.000
Louise Kristensen 15.940
Mads Mygind 30.000
Maja Magdalena Swiderska 21.105
Mette Sø 28.910
Morten Sabroe 60.000
Per Gammelgaard 15.000
Peter-Clement Elmhøj Woetmann 11.276
Rasmus Graff 31.900
Sidsel Falsig Pedersen 23.000
Thomas Boberg 43.500
Ulrik Gräs 23.000
Vita Andersen 33.500

Præmieringer

Jens Smærup Sørensen 75.000
Præmiering for værket "Hjertet slår og slår"

Niels Frank 75.000
Præmiering for værket "Nellies bog"

Peter Adolphsen 75.000
Præmiering for værket "År 9 efter loopet"

Peter Asmussen 75.000
Præmering for værket "Det der er"

Thomas Boberg 75.000
Præmiering for værket "I den næste by"

Ursula Andkjær Olsen 75.000
Præmiering for værket "Mit 3. årtusindes hjerte"

Bestillingshonorar

Samarbejdsprojekt med Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum vedr. gavlmaleri i Gammel Valby 459.923

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Chili Turèll
Karen Vad
Katrine Ussing
Lise Ring
Ruth Malinowski


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2013 af Statens Kunstfonds Repræsentantskab blevet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene:

Billedkunstner
Joachim Koester

Skønlitterær forfatter
Laus Strandby Nielsen

Komponister
Thomas Clausen
Wayne Siegel

Arkitekt
Jens Thomas Arnfred

Grøn skillelinie

Regnskabet for finansåret 2013 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling............................. 97.200.000
Tipsbevilling 2013, rytmisk tonekunst............ 1.000.000
Videreførsel fra 2012............................ 3.246.111
Tilsagnsramme i alt 2013........................101.446.111
Afgivne tilsagn i 2013..........................101.531.346
Merforbrug på den samlede ramme i 2013*............ -85.234,79

Litteratur Tilsagn

Treårige stipendier  4.275.000

Arbejdslegater  10.850.000

Rejselegater 618.034

bestillingsopgave, Gl. Valby
459.923


Præmieringer 450.000  Midler på finansloven 2013: 16.538.700
Ikke anvendte tilsagn (bortfald af tilsagn)*  0 Videreførsel fra 2012:         114.257
LITTERATUR I ALT 16.652.957 Tilsagnsramme i alt: 16.652.957

* Regnskabet viser et samlet merforbrug på 85.234, 79 kr. Dette merforbrug dækkes af tilbageførte midler (jf. **), som først er regnskabsbogført primo 2014 og derfor ikke medregnet i årsregnskabet for 2013.
** Posten "Ikke anvendte tilsagn (bortfald af tilsagn)" udgøres af tilbageførte midler, der kan genanvendes.


Uddelinger - Film- og scenekunstudvalget
Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg har i 2013 modtaget i alt 455 ansøgninger.
Heraf er 145 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet.
Udvalget har desuden præmieret 23 personer for 5 værker.

Arbejdslegater

Adelaide Bentzon 400.000
Daniel Norback 400.000
Ada Bligaard Søby 60.000
Anders Frithiof August 140.000
Birgitte Stærmose Mortensen 100.000
Carina Randløv 100.000
Charlotte Bech 100.000
Christian Sønderby Jepsen 140.000
Claus Flygare 70.000
Dance Promotion 100.000
Ditte Haarløv Johnsen 60.000
Ditte Maria Bjerg 70.000
Dorte Holbek 100.000
Ellen Friis 70.000
Esther Wrobel 60.000
Eva Marie Littauer 70.000
Eva-Maria Witsje Voss Melbye 100.000
Fenar Ahmad 70.000
Franz Ernst 100.000
Gertrud Exner 100.000
Giacomo Gualtiero Ravicchio 70.000
Gitte Kath 70.000
Gunnvá Zachariasen Teater TVAZZ 100.000
Iben Haahr Andersen 100.000
Ida-Elisabeth Larsen 60.000
Jacob F. Schokking 100.000
Jacob Langaa-Sennek 70.000
Jakob Weis 100.000
Jannik Tai Mosholt 100.000
Jeppe Kristensen 70.000
Jesper Bernt Jensen 60.000
Jill Helena Frank 100.000
Johan Knattrup Jensen 70.000
Jonas Poher Rasmussen 60.000
Kræsten Kusk 100.000
Laurits Munch-Petersen 70.000
Line Mørkeby 100.000
Lisbeth Sonne Andersen 60.000
Lotte Faarup 70.000
Lærke Sanderhoff 140.000
Maia Sørensen 70.000
Maja Friis Kristensen 100.000
Malene Choi Jensen 140.000
Marie Topp 60.000
Marie-Louise Stentebjerg 60.000
Martin Forsberg 70.000
Martin Pieter Zandvliet 70.000
Max Kestner 100.000
Michael Noer 280.000
Michael W. Horsten 100.000
Michiel Tange van Leeuwen 60.000
Morten Boesdal Halvorsen 60.000
Morten Henriksen 70.000
Nina Kareis Livingstone 140.000
Ninna Steen 100.000
Nønne Katrine Rosenring 100.000
Ole Roos 100.000
Omar Shargawi 100.000
Rasmus Birch 70.000
Rickard Stampe Söderström 60.000
Sabine Ravn 60.000
Sami Martin Saif 100.000
Sidse Carstens 100.000
Signe Klejs Rønsholdt 20.000
Sofie Volquartz Lebech 100.000
Svend E. Kristensen 70.000
Thomas Markmann 70.000
Tine Byrckel 100.000
Tobias Lindholm 70.000
Tove Bornhøft 70.000
Troels Christian Jakobsen 70.000
Tue Biering 70.000
Ulla Boje Rasmussen 70.000

Rejselegater

Ada Bligaard Søby 9.000
Ada Bligaard Søby 7.000
Alessandro Sousa Pereira 25.000
Andreas Dalsgaard 20.000
Anja Dalhoff 15.000
Anna Dirckinck-Holmfeld 5.000
Anna Louise Rosendal 15.000
Brian Wind-Hansen 8.000
Carina Randløv 10.000
Cheryl Sue Geurtze 12.000
Christina Bech 8.000
Christine Borch 25.000
Christine Fentz 20.000
Christoffer Berdal 10.000
Cæcilia Holbek Trier 10.000
Ditte Maria Bjerg 10.000
Emma Nordanfors 10.000
Emma-Cecilia Ajanki 10.000
Eva Mulvad 10.000
Frida Matilda Barkfors 11.000
Gritt Uldall-Jessen 10.000
Gry Raaby 7.600
Gry Raaby 12.000
Ida-Elisabeth Larsen 7.600
Ida-Elisabeth Larsen 12.000
Ivalo Frank Jørgensen 20.000
Jacques Seferran Matthiessen 11.000
Jawbreaker Productions v/ Casper Haugegaard 5.000
Jens Bjerregaard 15.000
Jeppe Hansen 3.500
Johan Knattrup Jensen 10.000
Johan Oettinger 10.000
Jonas Corell Petersen 5.000
Jonas Poher Rasmussen 15.000
Julia Giertz 10.000
Kirsten Thomsen 5.000
Kristian Ibler 7.000
Lasse Barkfors 11.000
Laura Ludmilla Boye Sørensen 15.000
Lene Stæhr 10.000
Louise Beck 20.000
Mads Mazanti Jensen 15.000
Maia Sørensen 5.000
Maj Hasager 10.000
Maj-Britt Mathiesen 10.000
Malene Choi Jensen 25.000
Malene Choi Jensen 25.000
Maria Vinterberg 15.000
Marie Topp 7.600
Marie Topp 12.000
Marie-Louise Stentebjerg 7.600
Marie-Louise Stentebjerg 12.000
Marie-Louise Stentebjerg 10.000
Mass Production 10.000
Mette Hornbek Hansen 6.000
Mia Lipschitz 10.000
Michael Panduro 5.000
Morten Innstrand 5.000
My Lindblad 12.000
Nadim Carlsen 20.000
Nathalie Mellbye 15.000
Ole Bendtzen 20.000
Pernille Rose Grønkjær 16.000
Peter Peter Padrón Hernández 4.500
Petra Berg Holbek 9.550
Rickard Stampe Söderström 7.500
Scenograf Sara Vilslev 8.000
Simon K. Boberg 20.000
Sissel Marie Tonn-Petersen 10.000
Saadat Munir 12.000
Thomas Levin 10.000
Vibeke Bryld 10.000

Præmieringer

Anders Lonka Nis-Hansen 90.000
Atlas of the copenhagens

Christian Lollike 20.000
Præmiering for All my dreams come true

Rufus Didwiszus 20.000
Præmiering for All my dreams come true

Ulrike Gutbrod 20.000
Præmiering for All my dreams come true

Jeppe Kristensen 20.000
Præmiering for Familieudredning

Marie Rosendahl Chemnitz 20.000
Præmiering for Familieudredning

Tue Bierring 20.000
Præmiering for Familieudredning

Nils P. Munk 25.000
Præmiering for Findes der gribbe i Grønland

Peter Kuntz 25.000
Præmiering for Findes der gribbe i Grønland

Jacob Schokking 45.350
Præmiering for Frygt og bæven

Anne Østerud 15.000
Præmiering for Jagten

Janus Billeskov Jansen 15.000
Præmiering for Jagten

Thomas Vinterberg 15.000
Præmiering for Jagten

Tobias Lindholm 15.000
Præmiering for Jagten

Jon Bang Carlsen 50.000
Præmiering for Just the right amount of violence/I kærlighedens navn

Ida-Elisabeth Larsen 25.000
Præmiering for Mass Hysteria

Marie-Louise Stentebjerg 25.000
Præmiering for Mass Hysteria

Adam Nielsen 13.333
Præmiering for Nordvest

Kasper Janus Rasmussen 13.333
Præmiering for Nordvest

Magnus Nordenhof Jønk 13.333
Præmiering for Nordvest

Michael Noer 13.333
Præmiering for Nordvest

Rasmus Heisterberg 13.333
Præmiering for Nordvest

Rasmus Winther Jensen 13.333
Præmiering for Nordvest

Berit Madsen 50.000
Præmiering for Sepideh


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2014 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning. 1. januar - 31. december 2013. [2014]


Opdateret af