Statens Kunstfond

The Danish State Art Foundation • Le Fonds National pour l'Art Danois • Der Staatliche Dänische Kunstfonds


I foråret uddeler Statens Kunstfond arbejdslegater, rejselegater og 3-årige stipendier til bildende kunstnere, forfattere, komponister, kunstneriske formgivere og arkitekter. Der ydes ikke støtte til uddannelsessøgende.

Tilbage Til den officielle hjemmeside for Statens Kunstfond.

Tilbage Kunststyrelsen, der pr 1. juli 2003 bl.a. har overtaget sekretariatsopgaven for Statens Kunstfond, samt Litteraturrådets opgaver.

Repræsentantskabet indstiller kunstnere til livsvarig ydelse, der er en særlig bevilling på finansloven, se min liste over forfatterne der er eller har været på Finansloven.


Statens Kunstfonds litterære udvalg, beretning og tildelinger (komplet 1964-2021):

Mine uddrag baseret på de officielle beretninger (links til de fulde beretninger for årene 1993-2017 virker desværre ikke mere, der bliver ofte ændret på strukturen på kunst.dk, men beretningerne er der et eller andet sted eller på docplayer.dk). Finanslovsbevillingen er til hele Statens Kunstfond.

Tilbage se også mine lister over uddelinger fra Kunstrådet (2003-2013)


2021 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 528.200.000 + Udlodningsmidler:   50.820.000
+ tilbagefaldne midler: 41.276.084
- Tab på debitorer             -106.000
+ Mora renteindtægter           9.889
+ Indbetalinger fra gældstyrelsen 50.000
+ forbrug af opsparing:        75.000
- Merforbrug 2020              -75.000
+ Overført fra sidste år       35.030
samlet: 620.275.894
2020 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 500.700.000 + Udlodningsmidler:   51.814.000
+ tilbagefaldne midler: 24.247.783
+ Udlodningsmidler, øremærket til bevilling til
Sammen om Kunsten     5.000.000 
+ Bidrag til Sammen om kunsten
fra øvrige underkonti      5.017.620
- Tab på debitorer             -272.999
+ Mora renteindtægter         43.656
+ forbrug af opsparing:        75.000
samlet: 586.625.061
2019 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 485.900.000 + Udlodningsmidler: 52.083.792
+ tilbagefaldne midler: 15.985.069
+ godkendt forbrug af opsparing: 1.1475.054
samlet: 555.443.915
2018 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 468.680.000 + Udlodningsmidler: 69.547.437
+ tilbagefaldne midler: 11.085.045
samlet: 549.312.482
2017 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 471.100.000 + Udlodningsmidler: 69.610.00
samlet: 540.710.000
2016 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 467.400.000 + Udlodningsmidler: 69.274.210
+ diverse 23.596.689
samlet: 560.270.900
2015 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 473.600.000 + Udlodningsmidler: 65.854.514
samlet: 539.454.514
2014 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 472.400.000 + Udlodningsmidler: 61.975.000
+ øvrige midler: 1.266.667
samlet: 535.641.667

Statens Kunstfond og Statens Kunstråd sammenlægges under navnet Statens Kunstfond.

2013 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 97.200.000 + 1.000.000 (Tipsbevilling til rytmisk tonekunst)
2012 - Beretning Finanslovsbevilling på kr. 95.300.000 + 1.000.000 (Tipsbevilling til rytmisk tonekunst)
2011 - Beretning
Finanslovsbevilling på kr. 93.200.000

2010 - Beretning
Finanslovsbevilling på kr. 91.400.000

2009 - Beretning XLV Finanslovsbevilling på kr. 90.600.000  
2008 - Beretning XLIV Finanslovsbevilling på kr. 89.400.000  
2007 - Beretning XLIII Finanslovsbevilling på kr  87.100.000  
2006 - Beretning XLII Finanslovsbevilling på kr. 85.500.000  
2005 - Beretning XLI Finanslovsbevilling på kr. 82.900.000  
2004 - Beretning XXXX Finanslovsbevilling på kr. 73.100.000  
2003 - Beretning XXXIX Finanslovsbevilling på kr. 72.900.000  
2002 - Beretning XXXVIII  Finanslovsbevilling på kr. 72.900.000   

Hvert udvalg skal have et udenlandsk medlem som læser og forstår dansk.

2001 - Beretning XXXVII Finanslovsbevilling på kr. 85.400.000 + 10.572.640
2000 - Beretning XXXVI Finanslovsbevilling på kr. 79.700.000 + 16.733.463
1999 - Beretning XXXV Finanslovsbevilling på kr. 72.900.000 + 10.264.302
1998 - Beretning XXXIV Finanslovsbevilling på kr. 65.700.000 + 1.224.000
1997 - Beretning XXXIII Finanslovsbevilling på kr. 56.000.000
1996 - Beretning XXXII Finanslovsbevilling på kr. 56.000.000 + tillægsbevilling på 500.000
1995 - Beretning XXXI Finanslovsbevilling på kr. 54.200.000 + tillægsbevilling på 1.500.000
1994 - Beretning XXX Finanslovsbevilling på kr. 53.200.000
1993 - Beretning XXIX Finanslovsbevilling på kr. 41.800.000
1992 - Beretning XXVIII Finanslovsbevilling på kr. 29.200.000
1991 - Beretning XXVII Finanslovsbevilling på kr. 29.000.000

Fonden skifter pr. 1. januar 1990 status til at være en selvstændig institution under kulturministeriet.

1990 - Beretning XXVI Finanslovsbevilling på kr. 28.238.300
1989 - Beretning XXV Finanslovsbevilling på kr. 32.630.400
1988 - Beretning XXIV Finanslovsbevilling på kr. 27.956.500
1987 - Beretning XXIII Finanslovsbevilling på kr. 25.944.700
1986 - Beretning XXII Finanslovsbevilling på kr. 25.899.500
1985 - Beretning XXI Finanslovsbevilling på kr. 20.500.000
1984 - Beretning XX Finanslovsbevilling på kr. 15.500.000
1983 - Beretning XIX Finanslovsbevilling på kr. 16.500.000
1982 - Beretning XVIII Finanslovsbevilling på kr. 10.000.000
1981 - Beretning XVII Finanslovsbevilling på kr. 9.200.000
1980 - Beretning XVI Finanslovsbevilling på kr. 9.200.000. Livsvarig ydelse er på 44.000 kr. årligt.
1979 - Beretning XV Finanslovsbevilling på kr. 9.200.000
1978 - Beretning XIV (kun perioden 1. april - 31. december 1978)
Finanslovsbevilling på kr. 6.600.000
1977/78 - Beretning XIII Finanslovsbevilling på kr. 8.800.000
1976/77 - Beretning XII Finanslovsbevilling på kr. 6.800.000
1975/76 - Beretning XI Finanslovsbevilling på kr. 6.800.000
1974/75 - Beretning X Finanslovsbevilling på kr. 6.800.000
1973/74 - Beretning IX (1. januar 1973 til 31. marts 1974)
Finanslovsbevilling 1972/73 på kr. 5.800.000 og
Finanslovsbevilling 1973/74 på kr. 6.800.000
1972 - Beretning VIII (1. januar - 31. december 1972)
Finanslovsbevilling 1971/72 på kr. 5.800.000
1971 - Beretning VII Finanslovsbevilling 1970/71 på kr. 5.800.000
1970 - Beretning VI Finanslovsbevilling 1969/70 på kr. 5.400.000
1969 - Beretning V Finanslovsbevilling 1968/69 på kr. 4.200.000
1968 - Beretning IV (1. januar 1968 - 31. december 1968)
Finanslovsbevilling 1967/68 på kr. 4.200.000
1966/67 - Beretning III (1. april 1966 - 31. december 1967)
Finanslovsbevilling 1966/67 på kr. 4.200.000
1965/66 - Beretning II (1. april 1965 - 31. marts 1966)
Finanslovsbevilling 1965/66 på kr. 3.800.000
1964/65 - Beretning I Finanslovsbevilling 1964/65 på kr. 3.500.000

Love, bekendtgørelser, betænkninger mv. ang. Statens Kunstfond:

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til den officielle hjemmeside for Statens Kunstfond.

Denne side er udarbejdet af Niels Jensen


 

Opdateret af