Statens Kunstfond 2015


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2015


Statens Kunstfonds bestyrelse (2014-15) bestod af:

Litteraturudvalget (2014-15):

Projektstøtteudvalget for Litteratur (2014-17):

Grøn skillelinie

Beretning fra legatudvalget 2015

Det har været et arbejdsomt år for Legatudvalget for Litteratur. Den store udefrakommende interesse for vores udvalgsarbejde, som vi oplevede i 2014, lagde sig, men selvom det var lettere at finde ro til arbejdet, måtte vi atter konstatere et misforhold mellem det anslåede og det faktiske timetal - vil man gøre arbejdet ordentligt, er arbejdsbyrden langt større. Forårsuddelingen lægger naturligvis beslag på de største og mest koncentrerede kræfter, men ud over at udvalgsmedlemmerne hele året må holde sig ordentligt orienterede inden for udvalgets støtteområder, udtrykkes der også fra mange kanter ønske om, at legatudvalgets medlemmer skal tage del i udvalg og komitéer, som absolut må anses for relevante og væsentlige. Med andre ord: Det kræver sit at holde pusten, og kun ved udvalgsmedlemmernes store engagement og sekretariatets altid fornemme og beredvillige støtte er det lykkedes at komme igennem året med en fornemmelse af at have gjort det godt.

I 2015 har vi fokuseret på flere områder

Vi valgte at give selvudgivere adgang til at søge støttemidler. Forlagsbranchen og bogmarkedet er under forandring, og vi mener, det er legatudvalgets pligt at afspejle kunsternes virkelighed. Ændringen gav ikke udslag i antallet af ansøgninger, men vi fik til gengæld mulighed for at præmiere en bog udgivet på eget forlag, nemlig Malk de Koijns "Postkort fra Langestrand."

Vi gjorde os umage med, at uddelingen af treårige arbejdslegater og præmieringer afspejler bredden i vores støtteområde. Eftersom vi befinder os i en sand blomstringstid for tegneserier og den grafiske roman, var det nærliggende at præmiere kunstnere inden for dette felt. Derfor gav vi treårige arbejdslegater til to tegneserie-tegnere, som arbejder på vidt forskellig og lige kvalificeret vis, nemlig hhv Halfdan Pisket og Rikke Villadsen. Også radiomontagen er i udvikling i disse år og modtager stor hæder uden for Danmarks grænser. Derfor var det os en glæde at kunne give et delt treårigt legat til folkene bag Third Ear, Krister Moltzen og Tim Hinman.

Ved granskning af statistikken over tildelinger for alle kunstarter i 2014, konstaterede vi en udbredt skævhed i tildelingerne til hhv mænd og kvinder. Til vores egen overraskelse viste det sig også at gøre sig gældende i vores eget udvalg. Trods ligelig fordeling mellem højt kvalificerede mandlige og kvindelige ansøgere var tildelingsprocenten til mænd en anelse højere, og mændene fik tilmed lidt større legater. Da vi var enige om, at det ikke afspejler en kønsforskel i hverken talent eller kvalitet, kaldte det på debat og selvransagelse, før vi gik i gang med vores forårsuddeling. På baggrund af den øgede bevidsthed og indsigt og uden at skele til kønsstatistikken under selve uddelingen, endte det med en langt mere rimelig fordeling i 2015. Vi mener, at det vil være en god idé at sætte kønnet på dagsordenen i Kunstfonden generelt, da det er her den eneste markante skævhed findes, og at det beror på tradition og norm snarere end det afspejler kunstens virkelighed.

Efter forårsuddelingen fik vi meddelelse om, at de midler, vi havde afsat til vores fem efterårs-præmieringer, var blevet beskåret, så vi kun ville have mulighed for at uddele én. Ud over at vi naturligvis fandt det beklageligt ikke at kunne disponere ordentligt over støttemidlerne, ønskede udvalget ikke at stå i en situation, hvor én eneste udgivelse skulle fremhæves, som var litteraturen et hestevæddeløb. Derfor valgte vi i stedet at indstifte en særlig Hanne Marie-pris på 75.000 kroner, hvor vi bad en ældre forfatter og modtager af hædersydelse, som ikke havde søgt udvalget om et legat, om at indstille en yngre forfatter, som modtager af prisen. Denne yngre forfatter skulle naturligvis arbejde inden for et af udvalgets støtteområder, og vedkommendes værk skulle være af en sådan kvalitet, at det naturligt kunne komme i betragtning. Derudover fik den ældre indstiller frie hænder. Som indstiller valgte vi Hanne Marie Svendsen - deraf prisens navn. Hun valgte at pege på digteren Rasmus Nikolajsen, og udvalget synes, at det var et meget fint valg.

Udvalget består af:
Anne Lise Marstrand-Jørgensen (formand), Camilla Hübbe, Hans Hauge, Peter Adolphsen og Sara Koch

Grøn skillelinie

Tildelinger fra Legatudvalget for Litteratur

Hæderspris (Hanne Marie-pris)

Rasmus Nikolajsen, f 1977 75.000

Præmieringer, hver 75.000

Niviaq Korneliussen (roman, ungdom)
Jakob Martin Strid (børn og illustration)
Niels Lyngsø (oversættelse)
Claus Beck-Nielsen (roman)
Malk de Koijn alias Lasse Baunegaard, Janus Borup Staffe og Anders Lundby Brixen (lyrik)

3 årige stipendier

Iben Mondrup 855.000
Eva Nam Sook Tind 855.000
Kenneth Jensen 855.000
Ida Marie Hede Bertelsen 855.000
Halfdan Pisket 855.000
Rikke Mollerup Villadsen 855.000
Tina Sakura Bestle 855.000
Krister Moltzen 427.500
Timothy Hinman 427.500

Arbejdslegater

Adam Drewes 50.000
Adam O. Fridal Illemann 75.000
Adda Sofie Skytte Djørup Poulsen 150.000
Alen Meskovic 50.000
Alex Frank Larsen 100.000
Amalie Laulund Trudsø 50.000
Amalie Smith 125.000
Amdi Christian Vilster Hansen 75.000
Anders Abildgaard Nielsen 50.000
Andrea Hejlskov 50.000
Andreas Cosmus Bræstrup Kirstein 100.000
Ane Brahm Lauritsen Riel 100.000
Anita Krumbach 50.000
Anna Christina Hesselholdt 200.000
Anna Jacobina Jacobsen 50.000
Anne Charlotte Langkilde 75.000
Anne-Marie Vedsø Olesen 50.000
Annemette Kure Andersen 50.000
Annette Bjørg Koeller 50.000
Annette Herzog 75.000
Annette Lassen 75.000
Arne Herløv Petersen 100.000
Aydin Soei 125.000
Benny Søhave Sørensen 50.000
Birde Poulsen 50.000
Birgitte Marianne Krogsbøll 125.000
Bodil El Jørgensen 50.000
Bodil Molich 75.000
Bue Peiter Peitersen 75.000
Camilla Stockmarr 75.000
Carsten René Nielsen 75.000
Catharina Scavenius 50.000
Cecilie Elisabeth Eken 50.000
Cecilie Lind Skov Lausen 50.000
Cecilie Lolk Hjort 50.000
Charlotte Christina Inuk Hoff Hansen 75.000
Charlotte Strandgaard 100.000
Charlotte Weitze 100.000
Chresten Forsom 75.000
Christel Wiinblad 100.000
Christian Dorph 50.000
Christian Haun Nielsen 50.000
Christian Yde Frostholm 75.000
Christoffer Ugilt Jensen 75.000
Cindy Lynn Brown 50.000
Claus Bratt Østergaard 75.000
Conni-Kay Jørgensen 75.000
Daniel Dalgaard 75.000
David Richard Gress-Wright 50.000
Ditte Steensballe 50.000
Dorte Lilmose 75.000
Dorthe Nors 75.000
Duna Talib Ghali 50.000
Dy Plambeck 100.000
Edith Koenders 50.000
Erik Trigger 50.000
Erling Jepsen 100.000
Erwin Neutzsky-Wulff 60.000
Eva Marie Littauer 50.000
Eva Signe Maria Sommestad Holten 50.000
Fatima AlZahra'a Alatraktchi 50.000
Flemming Chr. Nielsen 50.000
Gerd Laugesen 100.000
Gitte Broeng 50.000
Glenn Christian Ravn 150.000
Hanne Bartholin 100.000
Hanne Højgaard Viemose 100.000
Hanne Kvist 75.000
Hanne Richardt Beck 50.000
Hans Otto Kudsk Jørgensen 100.000
Hans-Henrik Einspor 50.000
Harald Voetmann Christiansen 200.000
Helge Bille Nielsen 200.000
Henriette Amalie Rostrup 50.000
Henriette E. Møller 100.000
Henrik Bo Rehr 150.000
Henrik Kabell Lundberg 75.000
Henrik List 50.000
Hugo Hørlych Karlsen 50.000
Ib Michael Rasmussen 150.000
Ida Felicia Noack 125.000
Ida-Marie Rendtorff 100.000
Ilse Marianne Haugaard 50.000
Ina Kjøgx Pedersen 125.000
Ina Kjølby Korneliussen 50.000
Inge Duelund Nielsen 75.000
Inge Pedersen 50.000
Inger-Lise Kristoffersen 100.000
Jacob Jonia 75.000
Jamal Jumá 50.000
Jan Solheim 100.000
Jan Sonnergaard 75.000
Jan Thielke 50.000
Janne Vibeke Teller 50.000
Jannie Jensen 50.000
Janus Kodal 50.000
Jens Blendstrup 150.000
Jens Carl Sanderhoff 50.000
Jens Christian Grøndahl 75.000
Jens Henrik Høvsgaard 125.000
Jens Martin Eriksen 75.000
Jens Nauntofte 75.000
Jens Peter Kaj Jensen 50.000
Jens Vilstrup 50.000
Jeppe Krogsgaard Christensen 50.000
Jesper Brygger 50.000
Jesper Bugge Kold 50.000
Jesper Elving 100.000
Jesper Nicolaj Christiansen 50.000
Jesper Sternberg Nielsen 100.000
Jesper Wung-Sung 150.000
Jo Hermann 50.000
Jonas Rasmussen 50.000
Jonas Torp Bengtsson 100.000
Julia Butschkow 100.000
Juliane Wammen 50.000
Julie Sten-Knudsen 50.000
Jun Feng 50.000
Jørgen Johansen 75.000
Kamilla Hega Holst 100.000
Karen Fastrup 100.000
Karen Filskov 50.000
Karsten Sand Iversen 50.000
Kasper Hoff 50.000
Katinka My Artemis Jones Ågård 50.000
Katrine Bensby Clante 100.000
Keld Conradsen 50.000
Kenneth Søgaard Krabat 50.000
Kim Blæsbjerg 100.000
Kim Packness Lembek 75.000
Kirsten Annalise Nielsen 50.000
Kristian Bang Foss 125.000
Kristian Ditlev Jensen 100.000
Kristina Nya Glaffey 50.000
Kristina Stoltz 75.000
Kristina Aamand 75.000
Kyle Semmel 50.000
Lars Frost 200.000
Lars Horneman 50.000
Lars Husum 75.000
Lars Movin 50.000
Lars Skinnebach 100.000
Lasse Knud Ellegaard 75.000
Lea Marie Løppenthin 75.000
Lene Asp Frederiksen 75.000
Lene Dybdahl Holm 50.000
Lene Henningsen 50.000
Morten Leth Jacobsen 75.000
Lilian Brøgger 100.000
Line Druedal Leonhardt 75.000
Line Kyed Knudsen 50.000
Line-Maria Lång 75.000
Lisbeth Bonde 100.000
Lise Nygaard Bidstrup 75.000
Lone Aburas 100.000
Lone Hørslev 75.000
Lone Mikkelsen 75.000
Mads Heinesen 75.000
Mads Mygind 50.000
Mads Nygaard 100.000
Mads Peder Nordbo 50.000
Maja Elverkilde 100.000
Majse Aymo-Boot 100.000
Maria Gerhardt Lorenzen 50.000
Maria Kjær-Madsen 50.000
Marianne Larsen 100.000
Martin Charles Aitken 100.000
Martin Johs. Møller 50.000
Martin Kongstad 50.000
Martin Krogh Andersen 100.000
Martin Poul Larsen 100.000
Mathilde Walter Clark 100.000
Merete Pryds Helle 150.000
Mette Eike Neerlin 50.000
Mette Finderup 50.000
Mette Hegnhøj Mortensen 150.000
Mette Marcussen 50.000
Mette Moestrup 100.000
Mette Sø 50.000
Mette Vedsø 75.000
Mette Østgaard Henriksen 75.000
Mich Vraa 75.000
Michael Richard Larsen 75.000
Mikael Wivel 50.000
Mikkel Harris Carlsen 100.000
Mikkel Sommerfeld Christensen 100.000
Morten Blok 100.000
Morten Brask 75.000
Morten Dürr 75.000
Morten Møller 150.000
Morten Ramsland 75.000
Morten Sabroe 75.000
Muniam Alfaker 50.000
Naja Marie Aidt 125.000
Naja Vucina Pedersen 50.000
Nick Høholt Clausen 75.000
Nicolaj Stochholm 75.000
Nicole Boyle Rødtnes 50.000
Niels Henning Brunse 75.000
Niels Lyngsø 150.000
Nina Søs Vinther 50.000
Nora (Gulnora) Kijamova 50.000
Nur Beier 50.000
Ole Meyer 50.000
Olga Sofia Ravn 150.000
Oliver Zahle 100.000
Ota Tiefenböck 50.000
Paul Russell Garrett 50.000
Paul Thomas Larkin 50.000
Peder Frederik Jensen 100.000
Pejk Malinovski 100.000
Per Gammelgaard 50.000
Per Jacobsen 75.000
Pernille Abd-El Dayem 50.000
Peter Asmussen 100.000
Peter Bay Alexandersen 50.000
Peter Erno Eszterhas 100.000
Peter H. Olesen 150.000
Peter Huda Fogtdal 50.000
Peter Hyltoft Rønnov-Jessen 75.000
Peter Højrup 125.000
Peter Kielland-Brandt 50.000
Peter Tudvad 100.000
Peter-Clement Elmhøj Woetmann 100.000
Philip Tafdrup 75.000
Philippe Provençal 50.000
Pia Elisabeth Juul 200.000
Pia Fris Laneth 100.000
Pia Halse 100.000
Pia Tafdrup 100.000
Preben Major Sørensen 100.000
Predrag Crnkovic 50.000
Rasmus Bjerre Nielsen 75.000
Rasmus Hastrup 50.000
Rasmus Juul Pedersen 75.000
Rasmus Svoldgaard Graff 50.000
Rebecca Bach-Lauritsen 100.000
Rikke Houd 100.000
Robert Zola Christensen 75.000
Rolf Stavnem 50.000
Ronnie Brian Andersen 50.000
Rune Holm Stefansson 50.000
Rune Ryberg 75.000
Rune Skyum-Nielsen 100.000
Sally Salomon Altschuler 50.000
Sanne Munk Jensen 100.000
Sanne Udsen 75.000
Sarah Engell 50.000
Sidsel Falsig Pedersen 125.000
Signe Marie Schlichtkrull 75.000
Sigurd Kværndrup 50.000
Simon Fruelund 75.000
Simon Glinvad Nielsen 100.000
Sissel Bergfjord 100.000
Sofie Susanna Kragh-Müller 50.000
Solvej Balle 75.000
Steen Langstrup Pedersen 50.000
Stig Dalager 50.000
Stine Pilgaard Mortensen 100.000
Susanne Kirsten Lyngborg Jorn 50.000
Sven Holm 75.000
Søren Glosimodt Mosdal 50.000
Søren Lind 50.000
Søren Ulrik Vejlø Thomsen 125.000
Søren Vad Møller 50.000
Tarek Omar Abdul-laitf 50.000
Tea Bendix 100.000
Teddy Josephsen 75.000
Teddy Kristiansen 150.000
Terkel Risbjerg 75.000
Theis Ørntoft Lange 150.000
Thomas Fabricius de Thurah 75.000
Thomas Thorhauge 50.000
Thøger Jensen 150.000
Tine Bach 50.000
Tom Buk-Swienty 100.000
Torbjørn Rafn 50.000
Trine Andersen 100.000
Trine Søndergaard 50.000
Trisse Birgit Gejl 100.000
Ulrikka Gernes 50.000
Ursula Andkjær Olsen 200.000
Vibeke Marx 50.000
Victor Boy Lindholm 75.000
Vita Andersen 75.000
Zakiya Ajmi 75.000
Øjvind Kyrø 75.000


Grøn skillelinie

Beretning fra projektstøtteudvalget for litteratur

Statens kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur støtter projekter og initiativer på litteraturområdet. Støtten gives til skabende kunstnere og formidlere på baggrund af en vurdering af det konkrete projekt.

Behandling af ansøgninger og tilpasning af støtteordningerne

Udvalget har i 2015 holdt 6 møder og behandlet 2215 ansøgninger. Projektstøtteudvalget har stort set valgt at opretholde den puljestruktur, som det i 2014 arvede efter Kunstrådets Litteraturudvalg. Udvalget har dog ud fra sine egne prioriteringer og ud fra nødvendige overvejelser om, hvordan man får mest muligt ud af de begrænsede midler, foretaget enkelte justeringer af puljebeskrivelserne og af de beløb, der er afsat til de enkelte puljer. I 2015 var den mest markante ændring en omlægning af støtten til udgivelse af oversættelser til og fra dansk, således at der fra 2016 ikke længere skal søges om støtte til oversætterhonorarer og udgivelsesstøtte i to separate puljer, men i én og samme pulje.

Digitale projekter

BookJam-initiativet, der blev startet i 2013 for at bringe forfattere, illustratorer og spiludviklere sammen, sluttede i foråret 2015 med en præsentation af 10 forslag til nye digitale bøger. Udvalget arbejder nu sammen med Spilordningen under Det Danske Filminstitut på at sikre støttemulighederne for de digitale produkter. Udvalget forventer, at det nye støttesamarbejde vil være klar til foråret 2016.

Selvudgivere

Den 22. april 2015 afholdt udvalget sammen med kulturministerens Bog- og Litteraturpanel og Forskningscenteret Litteratur mellem Medier, Aarhus Universitet, et seminar om selvudgivere. På seminaret blev en række foreløbige konklusioner fra Bog- og Litteraturpanelets undersøgelse om alternative publikationsformer fremlagt. På seminaret deltog også en række forskellige selvudgivere, der fortalte om perspektiverne og udfordringerne ved at være selvudgiver i dag. Seminaret blev afsluttet med en paneldebat, hvor selvudgivernes stilling i det litterære kredsløb blev diskuteret af forskellige litterære aktører, fra bl.a. boghandler- og forlagsbranchen.

Udvalgets internationale arbejde

I maj 2015 gennemførte udvalget et dansk-finsk udvekslingsprogram. Formålet var at styrke netværket mellem forlagene og øge agenters og forlæggeres kendskab til hinandens litteratur. Samme formål tjente et forlæggerseminar, der blev holdt i København i august med deltagelse af redaktører fra Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Polen og Finland. I forlængelse af den fællesnordiske satsning på det kinesiske marked i 2014 var udvalget til stede på de nordiske stande på bogmesserne i Beijing og Shanghai. Dette nordiske samarbejde har vist sig stærkt og frugtbart og øger synligheden ude i verden. Udvalget deltog også på børnebogsmessen i Bologna samt bogmesserne i London, Gøteborg og Frankfurt, hvor udenlandske forlag blev informeret om støtteordningerne og ny dansk litteratur. Danish Literary Magazine, der bringer artikler om ny dansk litteratur, udkom som sædvanlig op til bogmesserne i London og Frankfurt, og i forbindelse med børnebogsmessen i Bologna lanceredes nyskabelsen Danish Literary Magazine, Children & Young adults. Den gode modtagelse, der blev det nye blad til del, bekræfter, at der i udlandet er stor interesse for dansk børnelitteratur.

Udvalget iværksatte i 2015 et initiativ, for at få mere viden om, hvilken litteratur der sælges til oversættelse, hvilke forlag der køber den, og hvordan forlagene udvælger den litteratur der oversættes. Med særligt henblik på det britiske bogmarked finansierer udvalget et ph.d.-projekt, der undersøger dansk litteraturs veje til de britiske læsere og de forskellige støtteordningers effekt.

Den Danske Oversætterpris for 2015 gik til det svenske sprogområde, hvor udvalget på grundlag af indstillinger fra en række svenske forlag valgte at præmiere Nini Holmqvist, der siden 2000 har oversat ca. 40 værker fra dansk til svensk, bl.a. af Helle Helle, Dorthe Nors, Peter Høeg, Christina Hesselholdt og Kirsten Hammann. Udvalget afholdt d. 20.-22. juni en sommerskole for udenlandske oversættere i Roskilde. Formålet var at fremme oversætternes netværk og styrke deres kompetencer. I arrangementet deltog omkring 60 oversættere fra 20 forskellige sprogområder. Deltagernes tilbagemeldinger har været overstrømmende begejstrede og fulde af ideer til emner og steder, der kunne indgå i en ny sommerskole. Forslagene vil indgå i planlægningen af den næste sommerskole, der forventes afholdt i 2017.

Udvalget består af:
Thomas Harder (formand), Jakob Levinsen og Kristina Stoltz

Grøn skillelinie

Tildelinger fra Projektstøtteudvalget for Litteratur

De generelle midler

Aben Maler Animalium 50.000
Aben Maler David Mazzucchelli 30.000
Adoptionspolitisk Forum Litteraturfestivallen TAL 20.000
After Hand v/Mathias Kokholm Nielsen Antologi persisk poesi 40.000
After Hand v/Mathias Kokholm Nielsen Læsemaskiner - Verbale Pupiller 2015
(Poesifestival, publikationsmesse og udstilling i ét) 40.000
After Hand v/Mathias Kokholm Nielsen De vilde drenge 45.000
After Hand v/Mathias Kokholm Nielsen Claus Handberg Christensen - udgivelsesprojekt (to bøger og en plade) 40.000
Albertslund Kommune Poesi og programmering 30.000
Allan Lillelund Andersen Litterære Dage 2015 25.000
Arab Scientific Publishers, Inc. Tine by Herman Bang to Arabic 20.000
Arab Scientific Publishers, Inc. "Du, mit du" by Christina Hesselholdt in Arabic 20.000
Asger Schnacks Forlag Eske K. Mathiesen: Samlede digte (to bind) 25.000
Asger Schnacks Forlag Dan Turèll: California Notes 20.000
Basilisk Quale 18.000
Basilisk Musi di camion 17.000
Basilisk Makanin:Passagen 20.000
BIBIANA_Danmark Dansk Børneillustrations Biennale 30.000
Billy O'Shea Copenhagen Dreaming 5.000
Bog & Ide Tarup Center Bliv klogere på... Videnskabskrimi 10.000
Book Centre Rudomino, Ltd The Anthology of Contemporary Danish Drama 20.000
BORUPS HØJSKOLE Ord i Nord 50.000
Buybook Publication of book "Ukukele jam" by Alen Me?kovic 18.650
Byens Børn Records Digte & lyd i Århus og Aalborg 80.000
Centrala - Central Europe Comics Art Release of comic "Fimbulvinter" by Søren Mosdal (UK) 8.000
Centrala publishing house / Fundacja Tranzyt Release of comic "Fimbulvinter" by Søren Mosdal (PL) 8.000
Charlotte Jørgensen Tilskud til honorar for 8 mentortimer til Ellen Boen 4.800
Chresten Forsom Litteratur i Kino III 42.000
Damyan Yakov Publishers Otto er et næsehorn/Otto Is a Rhino 15.000
Dansk Forfatterforening Støtte til kursusvirksomhed i Dansk Forfatterforening 2016 500.000
DANSK FORFATTERFORENING. Blixen Prisfest 2015 50.000
Dansk PEN PENs litteraturfestival 2015 - til støtte for forfulgte forfattere 25.000
Danske Skønlitterære Forfattere Kursusvirksomhed 2016 156.108
Danske Tegneserieskabere Foredrag om tegneseriekulturen i Kina 2.000
De Bezige Bij Leonora Christina Skov - Hvor intet bryder vinden 25.000
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgård H.A.L.D. 2015-17 45.000
Det Danske Forfatter- og Oversættercenter Hald Hovedgård H.A.L.D. 2016 [Housing Authors & Literature Denmark] - Writer's Colony at The Danish Centre for Writers and Translators 50.000
dk4 Dansklyrikformidling.dk4.dk 37.500
dk4 Christiansfelds litterære verdensarv 48.220
EDITORIAL TROTTA, S.A. Philosophiske Smuler. Begrebet Angest. Forord (Soren Kierkegaard Skrifter Bind 4) 25.000
Enchanted Lion Books Publication of Ringtved's CRY HEART, BUT NEVER BREAK 8.000
Escho TS Høeg 20.000
Esther Rützou Faaborg Sommerfortællescene 31.385
FADL'S Forlag Fortællinger om højre og venstre 25.000
Folkevirke Kvindestemmer '15 20.000
FONDEN ORBIS TERRARUM Kong Keret fra Ugarit - Gudernes Yndling 30.000
Forbundet Kommunikation og Sprog Hieronymusdagen 2015 40.000
Forbundet Kommunikation og Sprog Hieronymusdagen 2015 40.000
Foreningen Det Heterotopiske Bibliotek Lise Harlev - debutsamling 20.000
Foreningen Det Heterotopiske Bibliotek Familiedigte - Heiberg 15.000
Foreningen Læsø Kunsthal Læsø Litteraturfestival 2015 50.000
Foreningen Ordkraft Ordkraft X 100.000
Foreningen Poesiens Hus 5 digtere på 5 måder 25.000
Foreningen Poesiens Hus 3 digterkonfrontationer 36.000
Foreningen Skanderborg Kulturhus Sløngeldagene i Skanderborg 75.000
Foreningen til afvikling af Jakob Hansens Litteraturfestival Jakob Hansens Litteraturfestival 2015 50.000
Forlaget Arabesk Det rygende spejl 40.000
Forlaget Arena Andrzej Tichy: Kairos 35.000
Forlaget Arena Serien Donna Wood-genskrivninger 30.000
Forlaget Arena Det infra-ordinære / Rumfortegnelser 35.472
Forlaget Ekbátana Udgivelsesstøtte til antologien OEHL #2 15.000
Forlaget Fahrenheit v/Paw K. Mathiasen Knivsæg 30.000
Forlaget Forlæns v/Torben Hansen Dansk udgave af MEGAHEX 20.000
Forlaget Gladiator debutant-udgivelse, digt: Rosebud 20.000
Forlaget Gladiator Sandalserien 160.000
Forlaget Gladiator debutant-udgivelse, roman: Emma 25.000
FORLAGET GLADIATOR IVS Grotten 25.000
Forlaget Hovedland v/Steen Piper Sevastopol fortællinger 20.000
FORLAGET POLITISK REVY Morten Blok: digtsamling og poetik (arbejdstitel) 12.000
Forlaget Radius Lystlæsning eller "Forbudne Læsefrugter" 31.000
Forlaget Sisyfos v/ Peter Thiesen Maria Zennström "Hvordan ser et liv ud, hvis man ikke har nok kærlighed?" 15.000
Forlaget Virkelig ved Andreas Vermehren Holm Bestiarium 2015/2016 25.000
Forlaget Virkelig ved Andreas Vermehren Holm Uden samling 15.000
Forlaget Virkelig ved Andreas Vermehren Holm Ny Jord - tidsskrift for naturkritik 25.000
Forlaget Zoom Rasmus Klump De samlede værker 25.000
Furesø Kommune Læsefestival LUN PÅ ORD 30.000
G.E.C. GADS FORLAG A/S Bog om Henrik Flagstad 50.000
Galleri Tom Christoffersen Genudgivelse af Michael, Ib; Kirkeby, Per; Jørgensen, Teit: Mayalandet, 1973. 25.000
Gyldendal Fuglen 50.000
Helge Krarup Ny danske og svensk litteratur 8.000
Helle Eeg Vem? Serien. Billedbøger for de 1- 3 årige. 20.000
Helle Eeg Skrid-mis - en julekalender i 24 dele 20.000
Helsingør Kommune Forfatterfestival 2016 på Biblioteket Kulturværftet 32.000
Hillerød Kommune Ordet er løs 2015 20.000
Ida Bencke Third-Millennium Heart 20.000
INFORMATION AMERIKANSKE TÆNKERE I DET 20. ÅRHUNDREDE 21.000
Information Tjenestepigerne 20.000
Institut francais Seminar om oversættelse af fransk og tysk litteratur 25.000
Interessentskabet SALT Hendes ansigt - oversættelse og produktion 19.000
IPI Press Greenlandic Literature 40.000
Jensen & Dalgaard I/S Barndommens bomber (arbejdstitel) 25.000
Jensen & Dalgaard I/S Farfar 35.000
Jensen & Dalgaard I/S De syltede børn 60.000
Jensen & Dalgaard I/S Hjerneskælv 40.000
Jonas Rasmussen / Rasmussens TEXT Dansk-svenskt poesiarrangemang 20.000
Kirsten Marie Andersen Krigen har ikke et kvindeligt ansigt 19.915
Kristeligt dagblad På en ulmende vulkan - nødhjælp, mission og kvindekamp i skyggen af det armenske folkedrab 30.000
Kristeligt Dagblad Bedste Grevinde 25.000
Kulturforeningen WoWiWo South African writer Zukiswa Wanner to Denmark 75.000
Københavns kommune KÆRLIGHED OG POESI 12.000
Københavns kommune Litteratur på Havnen 30.000
Laboratorium for Æstetik & Økologi trans/art 25.000
Lars Jakobsen Mouse Guard 25.000
L'Harmattan Könyvkiadó és Terjeszto Kft. Alan Meskovic: Ukulele jam 7.435
Liberalia Ediciones Ltda. CARL - CARLOS 50.000
LiteraturHaus REVERSE - Københavns Internationale Poesifestival 65.000
Litnet Odense Kristian Novak i Danmark 29.000
Litteratour Litteratour 2015 - Fyn og Langeland 25.000
Litteraturen På Scenen Sommerstemmer - musik og litteratur ved Brabrand Sø 40.000
Lyrikgruppen FynsVærk Odense Lyrik 16 50.000
Løse ænder v/Hans-Henrik Einspor Smerternes fest - en sag for Filip M. Lund 20.000
Løse ænder v/Hans-Henrik Einspor Hvad fan er du? - en sag for Filip M. Lund 20.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Løve's Litterære Dage 2016 72.000
Magazine "Commentaries" Assistance Foundation Publishing of a book by Helle Helle Noveller (Biler og dyr/Rester), translated to Russian 19.000
Mala zvona d.o.o. Kenny i Kalle 10.000
Mandragoras Edition Henrik Nordbrant's Selected Poems 40.646
Maria Marqvard Jensen TekstVærk 30.000
Massolit Förlagsgrupp AB Forbandede yngel 40.000
MATCOM LTD publishing and marketing of the book "Salernos sol" by Anne-Marie Vedsø Olesen 25.000
Menighedsrådet Domkirken Litteraturkoncerter 2015 - God n´Poetry 15.000
Michael Søndergaard LYRIKSALONEN 10.000
MUSEUM TUSCULANUMS FORLAG Udgivelse af Lykke-Per på engelsk 50.000
Møller Forlag ApS Møller Forlag ApS Udgivelse af romanen KHIRBET KHIZEH 31.470
Napkút Kiadó Kft. Med venlig deltagelse by Erling Jepsen 24.060
Nils Thyge Lassen Den Forbandede Flamme 20.000
Odsherred Kommune Litteratur- og læsefestival for børn og unge i Odsherred 50.000
Overamstel uitgevers bv Tom Kristensen, Vernieling 25.000
Oxygen Publishing House Translation of Hans Christian Andersen's fairy tales into Berber language 22.482
Parasitenpresse / Verlag Adrian Kasnitz Das Feld (Martin Glaz Serup: Marken) 5.460
Pingprisen Pingprisen 2016 30.000
Radiodrama Netværk Flyd 2015 100.000
Roskilde Bogcafé Judith Hermann AL KÆRLIGHEDS BEGYNDELSE 25.000
Roskilde Bogcafé The Lives of Others 65.000
SAMSKAB KUNST OG KULTURPRODUKTIONER ApS Vandrehistorier - Landsbyen som Scene 60.000
Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark 50.000
Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark Selskabet for Børnelitteratur aktiviteter 2016 50.000
Seren Ukelele-Jam 9.500
SLC - Dansk selskab for ny fransksproget litteratur Bogudgivelse - Fransk litteratur i dansk oversættelse 35.000
Sotirios Souliotis Forfattere i en ud-, gennem-, og indvandringstid (oplæsning) 20.000
STEP IN BOOKS ApS Wuwu & Co. på nye sprog 80.000
Studenterhus i Odense Spoken Word Festival 2016 40.000
Tiderne Skifter Bjørn Meidell "Bag muren" 25.000
Touchbooks Oversættelse af Christina Rossetti 25.000
Turbine forlaget Sonni - baggårdssanger og brændt barn 20.000
U Press Vildfugl og verdensborger - tretten fortællinger om Estrid Ott og hendes tid 40.000
V.B.Z. d.o.o. Én af os sover by Josefine Klougart 20.000
Vallekilde Højskole Litt Talk 2016 53.000
Varrak Publishers Pubslishing Thomas Rydahl Eremitte in Estonian 18.628
Vild Maskine Knut Hamsun - Rejsen til Hitler 35.000
Vild Maskine Jeg vil fortælle dig om en fugl 15.000
Vild med ORD Vild med ORD- Aarhus Litteraturfestival 20.000
VRÅ HØJSKOLE StoryIn Fortællefestival 25.000
Words WORDS Festival for professionel historiefortælling og mundtlig litteratur 30.000
World Editions Hvis der var krig I Norden 15.000
Yale University Press The Life and Work of Jens Peter Jacobson 40.000
Yapi Kredi Kültür Sanat Yayincilik Production of the Turkish Translation of Pia Tafdrup's
Selected Poems 23.835
ØVERSTE KIRURGISKE Cindy's Vugge 6.000
ØVERSTE KIRURGISKE Performancekoncerter med digte og musik 27.000
Aakjærselskabet Aakjærselskabets Litteraturdag 15.000
Aarhus Universitet Forfatterbesøg på Forffaterskolen for Børnelitteratur 20.000
Aarhus universitetsforlag Også andre hensyn. Dansk ligestillinsghistorie 1915-1953, bd. 2 30.000

Forfattercentrum

1755/X and Beyond Glenn Christian d. 21.5.2015 5.000
1755/X and Beyond Thomas Krogsbøl og Sternberg d. 22.1.2016 8.000
A/S INFORMATION Lars Frost og Madame Nielsen. Aarhus Litteraturcenter d. 1.10.2015 8.000
Academic Books Iben Mondrup i Atheneum Academic Books den 7. maj 2015 - ændret til 30. april 2015 5.000
Academic Books Kim Leine i Atheneum Academic Books den 16. april 2015 5.000
After Hand v/Mathias Kokholm Nielsen Lars Skinnebach, Glenn Christian, Asta Olivia Nordenhof på udstillingsstedet Piscine / Kunsthal Aarhus den 27. november 2015 12.000
Albertslund Kommune Jesper Stein på biblioteket den 8. april 2015 5.000
Albertslund Kommune Lars Johansson d. 24.9.2015 5.000
Albertslund Kommune Rasmus Graff, Gitte Broeng og Christian Yde Frostholm på biblioteket den 24. november 2015 12.000
Allan Lillelund Andersen Pablo Llambias d. 28.11.2015 5.000
Almgren Deko v/Bodil Tornøe Michael Næsted Nielsen Huset i Parken den 25. april 2015 5.000
Almgren Deko v/Bodil Tornøe Marianne Larsen, Thorvald Berthelsen på Huset i Parken den 23. maj 2015 8.000
Almgren Deko v/Bodil Tornøe Viggo Madsen, Kenneth Krabat, Thorvald Berthelsen i Huset i Parken d. 6.9.2015 Viggo Madsen ændret til Thomas Boberg 12.000
Amar:litt Peter-Clement Woetmann, Jesper Sternberg , Vagn Remme Prismen idrætshal den 1. oktober 2015 12.000
Amar:litt Stephanie Caruana den 4. februar 2016 ændret til 25.2.2016 5.000
Anholt Forsamlingshus Peter Laugesen d. 4.8.2015 5.000
Anholt Forsamlingshus Line Knutzon d. 31.7.2015 5.000
ANHOLT SKIBSPROVIANTERING ApS Marie Rørbæk på Molevitten Anholt d. 18.7.2015 5.000
Annette Grube Finnerup Kim Leine i Kulturladen på Ærø d. 3.10.2015 5.000
Arnold Busck Århus Niels Lyngsø hos Arnold Busck i Århus den 7. oktober 2015 5.000
Arnold Busck Århus Johan Davidsen og Hanne Højgaard Viemose i Arnold Busck den 3. februar 2016 8.000
Assens Kommune Lars Johansson på Glamsbjerg Bibliotek d. 4.11.2015 5.000
Assens Kommune Niels Birger Danielsen fortæller om frihedskampen den 3. marts 2016 5.000
Astrid Noacks Atelier Jonas Rolsted, Maja Lee Langvad, Jesper Brygger i Astrid Noacks
Atelier den 24. maj 2015 12.000
Astrid Noacks Atelier Claus Handberg Christensen, T S Høegh, Kaspar Bonnén i
Astrid Noacks Atelier den 25. april 2015 12.000
Astrid Noacks Atelier Shadi Angelina Bazeghi, Andreas Vermerehn Holm, Frisk Flugt / Ask Katzeff i
Astrid Noacks Atelier, den 25. oktober 2015 8.000
Ballerup Kommune Morten Brask på Ballerup Bibliotek den 23. april 2015 5.000
Ballerup Kommune Anne Sofie Hammer d. 3.9.2015 5.000
BEBOERFOR F SJÆLLANDSGADEKVARTERET Thøger Jensen, Mads Mygind, Louise Juhl Dalsgaard i Ø-gadernes Beboernes Hus d. 19.11.2015 12.000
Behrens Vigga Bro, Drigstrup Sognegård d. 23.2.2016 5.000
Bellahøj-Utterslev Sogn Peter Olesen i Bellahøj Kirke d. 22.10.2015 5.000
Billund Kommune Pia Fris Laneth Billund Bibliotek den 28. april 2015 5.000
Birkerød Kunstforening Lone Hørslev d. 9.1.2016 5.000
Bonnet F & S Marianne Jørgensen d. 24.9.2015 5.000
BORBJERG MØLLE KRO APS John de Summer-Brason på Borbjerg Mølle Kro d. 2.7.2015 5.000
Bornholms Regionskommune Lars Johansson på Bornholms Kunstmuseum den 17. marts 2016 5.000
BOVBJERG FYR ApS Anders Thyrring på Bovbjerg Fyr d. 4.4.2015 5.000
Brovst Musikforsyning Ole Bundgaard & Ejler Nyhavn i Carls Cafe´ den 7. maj 2015 8.000
Brønderslev Kommune Charlotte Rørth på Brønderslev Bibliotek den 6. oktober 2015 5.000
Brønderslev Kommune Lotte Dalgaard på biblioteket den 21. januar 2016 5.000
Busk Design Store Janus Kodal hos Busk Design Store 5.000
Byens Forlag v/Thomas Skovmand Irmelin Prehn, Peter H. Olesen, Claus Høxbroepå Byens Bogcafé den 21. oktober 2015 dato ændret til 16.11.2015 12.000
Cafe Blå Time Kirsten Hamman, Pia Juul og Sternberg på Cafe Blå Time d. 19.4.2015 12.000
Cafe Blå Time Helle Helle, Jens Blendstrup & Vagn Remme på Cafe Blå Time d. 3.9.2015 - arrangementet udsat til 2016 12.000
Carsten Juelsgaard Madsen Marianne Jørgensen d. 24.2.2016 5.000
Christel Sunesen Nicolaj Stochholm og Lars Emil Foder på Haut d. 26.9.2015 ændret til 27.11.2015 i Dome of Vision 8.000
Copenhagen Jazz Festival Signe Gjessing, Atlas, Aarhus + Lars Skinnebach, Atlas, Aarhus den 17. februar 2016 8.000
Danmarks Biblioteksforening Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Mette Moestrup, Morten Søndergaard d. 22.9.2015 12.000
Danmarks Sukkermuseum Søren Sørensen og Bent Christensen på Danmarks Sukkermuseum den 21. januar 2016 8.000
DANSK FORFATTERFORENING. Signe Langtved Pallisgaard, Mia Degner, Malene Ravn i
Dansk Forfatterforening den 14. april 2015 12.000
DANSK FORFATTERFORENING. Charlotte Weitze, Kristian Himmelstrup, Camilla Stockmarr d. 21.8.2015 12.000
Dansk Røde Kors Hovedstaden Dorte Futtrup i Krudttønden. Østerbro d. 28.4.2015 5.000
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune Pia Fris Laneth på Frilandsmuseet d. 10.5.2015 5.000
DEN DANSKE EUROPABEVÆGELSE Ole Sohn på Tranquebar d. 22.4.2015 5.000
DEN DANSKE EUROPABEVÆGELSE Morten Hesseldahl på Tranquebar d. 24.9.2015 5.000
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND Ninette Larsen, Joakim Vilandt og Josefine Graakjær Nielsen i GL STRAND d. 8.4.2015 4.000
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND GL STRAND Stine Pilgaard og Kirsten Hammann i Kunstforeningen Gl Strand d. 16.9.2015 8.000
Den Selvejende institution Stationen Ejler Nyhavn, Knud Steffen Nielsen, Søren Fauth på Café Brændpunktet d. 21.1.2016 12.000
Den Selvejende Institution Teatret Fair Play Inge Duelund Nielsen på Teatret FAIR PLAY d. 7.5.2015 5.000
Det Danske James Joyce Selskab Torben Sanhild på Bethesta d. 25.8.2015 5.000
Det Gamle Gasværk, Kultur- og Forsamlingshus Tom Buk-Swienty på Gasværket d. 9.3.2016 5.000
Det Kongelige Bibliotek Josefine Klougart på biblioteketd. 23.4.2015 5.000
Det Kongelige Bibliotek De Unge og De Tunge: Stine Pilgaard i samtale med Helle Helle (sidstnævnte endnu ikke bekræftet) på Det Kongelige Bibliotek d. 24.9.2015 4.000
DJURSLAND LANDBOFORENING Knud Simonsen i seniorklubben d. 29.10.2015 5.000
dof BieCentrets Oplysnings Forbund ( BOF) Rushy Rashid d. 5.11.2015 5.000
dof BieCentrets Oplysnings Forbund ( BOF) Kurt Strand på Biecentret den 17. marts 2016 5.000
Dragør Kommune Helle Helle d.22.9.2015 5.000
Ebeltoft Kulturhus T.S. Høeg, Jesper Sternberg og Peter Adolphsen i Ebeltoft d. 18.3.2016 12.000
EGEBAK & NØRREVANG ApS Jesper Sternberg d. 24.9.2015 5.000
Egedal Kommune Lone Kühlmann den 14. januar 2016 5.000
Elias Ole Tetens Lund Stig Dalager i Dansk Israelsk Selskab for Fyn den 11. november 2015 5.000
Esbjerg Kommune Thorstein Thomsen på biblioteket den 29. juni 2015 5.000
Esbjerg Kommune Maria Rørbæk på Bramming Bibliotek d. 17.9.2015 5.000
Esbjerg Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky på Bramming Bibliotek den 19. oktober 2015 5.000
Esbjerg Kommune Ida Jessen d. 3.2.2016 5.000
Esbjerg Kommune Mikael Busch på Biblioteket den 25. februar 2016 5.000
Eskebjerg Beboerforening Iris Garnov på Eskebjerg Bibliotek d. 5.9.2015 forfatter ændret til Charlotte Weize 5.000
Eskebjerg Beboerforening Christina Englund på Eskebjerg Bibliotek den 7. november 2015 5.000
Favrskov Kommune Hjalte Tin og Nina Rasmussen på Hammel bliotek den 16. april 2015 8.000
Favrskov Kommune Jens Blendstrup i Hinnerupbadet d.6.8.2015 5.000
Favrskov Kommune Knud Simonsen på biblioteket d. 27.1.2016 5.000
Favrskov Kommune Thomas Thorhauge og Benni Bødker d. 23.1.2016 8.000
Favrskov Kommune Nicole Boyle Rødtnes d. 17.2.2016 5.000
Fermaten Søren Ulrik Thomsen på Fermaten d. 17.9.2015 5.000
FOLKEVIRKE Jette Drewsen, Pia Tafdrup og Eva Tind Kristensen på "Kvindestemmer" i Jazzhouse i København den 11. april 2015 12.000
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Søren Ulrik Thomsen, Musikkens Hus den 1. oktober 2015 5.000
Fonden Musikkens Hus i Nordjylland Suzanne Brøgger og Pablo Llambías i Musikkens Hus den 4. februar 2016 8.000
Foredragsgruppen af 2010 Tom Buk-Swienty Havnepladsen 5 Rudkøbing d. 17.11.2015 5.000
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag Nicolaj Stochholm & Sotirios Souliotis i Det Poetiske Bureaus Boghandel d. 16.3.2016 8.000
Foreningen for aktører på musicon Jakob Fälling samt to endnu unavngivne forfattere indenfor puljens virkefelt d. 29.8.2015 4.000
Foreningen NORDEN Ringkøbing Leif Davidsen, Rådhushallen Ringkøbing d. 6.10.2015 5.000
Foreningen NORDEN, Fredensborg lokalafdeling Forfatteren Carsten Bo og musikeren Christine Legardh på Humlebæk Bibliotek den 6. maj 2015 4.000
Foreningen Poesiens Hus Kirsten Thorup, Vita Andersen, Linda Wendel d. 14.9.2015 12.000
Foreningen Poesiens Hus Klaus Lynggaard, Solvej Balle og Peter Poulsen i Poesiens Hus, Den Frie den 27. november 2015 12.000
Foreningen Poesiens Hus Ulrikka Gernes, Christian Yde Frostholm og Annemette Kure Andersen i Poesiens Hus i Den Frie den 13. januar 2016 12.000
Foreningen Stationshavens Venner Mads Mygind på Byens Hus den 5. maj 2015 5.000
Foreningen til afvikling af Jakob Hansens Litteraturfestival Halfdan Pisket og Thomas Thorhauge på Rønne teater den 14. november 2015 8.000
Foreningen til afvikling af Jakob Hansens Litteraturfestival Lone Aburas og Kristian Bang Foss i Galleri Rasch d. 20.2.2016 8.000
Foreningen til afvikling af Jakob Hansens Litteraturfestival Lea Løppenthin og Peder Frederik Jensen d. 11.3.2016 8.000
Forlaget Aronsen v/Siri Aronsen Lasse Hjorth Madsen på bogcafe den 3. september 2015 5.000
FORLAGET GLADIATOR IVS Jacob Skyggebjerg i Politikens Foredragssal den 20. februar 2016 5.000
FORLAGET GLADIATOR IVS Caspar Eric, Cecilie Lind d. 21.2.2016 8.000
Forsamlingshuset Nødebo Kro Gretelise Holm d. 7.10.2015 5.000
FO-Aarhus Kaare R. Skou til Grundlovsdag på Saxild Strand d. 5.6.2015 5.000
FO-Aarhus Kirsten Jacobsen på Saxild Strand 5.000
Fredensborg Kommune Iben Mondrup på Fredensborg bibliotek den 23. april 2015 5.000
Fredericia Kommune Jens Andersen d. 17.9.2015 5.000
Frederiksberg Kommune Kristian Bang Foss og Philip Tafdrup d. 3.9.2015 8.000
Frederiksbergmuseerne Pia Tafdrup i Bakkehusmuseet den 21. oktober 2015 5.000
FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK Lars Johansson på Frederikshavn bibliotek den 14. sept 2015 5.000
FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK Mette Sø d. 17.9.2015 5.000
FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK Jens Andersen d. 24.9.2015 5.000
FREDERIKSHAVN BIBLIOTEK Sille Jensen d. 23.10.2015 udsat til 2016 dato ændret til 19.1.2016 5.000
Frederikshavn Kommune Jens Christina Grøndahl d. 10.9.2015 5.000
Frederikshavn Kommune Anne Mette Lundtofte d. 27.8.2015 5.000
Frederikshavn Kommune Lone Hørslev d. 26.10.2015 5.000
Frederikshavn Kommune Kirsten Jacobsen d. 11.1.2016 5.000
Frederikssund Kommune Maria Helleberg i Rebekkasalen på Jægerspris Slot den 7. maj 2015 5.000
Frederikssund Kommune Litteraturaften med Thomas Rydahl d. 9.9.2015 5.000
Frederikssund Kommune Sommerbogen 2015: Mød forfatteren Mette Finderup d. 29.8.2015 5.000
Frederikssund Kommune Forfatteraften med Kamilla Hega Holst d. 22.2.2016 5.000
Frederikssund Kommune Glad som Ole Henriksen - Ole Juncker præsenterer sin bog d. 19.1.2016 5.000
Furesø Kommune Iselin C. Hermann d. 22.10.2015 5.000
Furesø Kommune Erik Valeur på biblioteket i Værløse d. 2.3.2016 5.000
FYNSKE MEDIER P/S Jesper Bugge Kold, Anne-Cathrine Riebnitzsky og Pernille Boelskov. På Faaborg Gymnasium, Faaborg.d. 9.9.2015 12.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Jakob Melander, på Faaborg Bibliotek d. 28.10.2015 5.000
Faaborg-Midtfyn Kommune Grønlund og Høxbroe på Faaborg Bibliotek den 16. februar 2016 8.000
GALLERI SULEGAARDEN CARL HENNING AARSØ Per Nielsen på Sulegaarden den 6. november 2015 5.000
GALLERIE RASMUS Lena Krogh Bertram i Gallerie Rasmus d. 29.4.2015 5.000
GALLERIE RASMUS Per Nielsen & Bjarne Kim Pedersen d. 16.8.2015 8.000
GalleryBoheme Pia Busk d. 21.1.2016 5.000
Gimle TS Høeg, Peter Adolphsen og Sternberg d. 11.2.2016 12.000
Gimsing Sognehøjskole Pia Fris Laneth i Gimsing Sognegård d. 14.9.2015 5.000
Gimsing Sognehøjskole Lisbeth Smedegaard Andersen i Gimsing Sognegård d. 19.10.2015 5.000
Gimsing Sognehøjskole Marianne Gade i Gimsing Sognegård d. 18.1.2016 5.000
Gimsing Sognehøjskole Kim Leine i Gimsing Sognegård d. 4.1.2016 5.000
Gladsaxe Kommune Sara Blædel på Gladsaxe Hovedbibliotek den 27. april 2015 5.000
Gladsaxe Kommune Jens Andersen d. 7.9.2015 5.000
Glenn Christian Ravn Stine Pilgaard og Ida Marie Hede på Københavns Kunstskole d. 28.8.2015 8.000
Glostrup Kommune Line Kyed Knudsen på Biblioteket d. 5.5.2015 5.000
Glostrup Kommune Jens Andersen på Glostrup Bibliotek d. 8.9.2015 5.000
GREENS BOGHANDEL I/S Milena Rudez og Thorvald Berthelsen i
Greens Boghandel Sorgenfri Torv den 23. januar 2016 8.000
Greve Kommune Lone Hørslev d. 25.11.2015 5.000
Grundtvigsk foredragsforening Lisbeth Smedegaard Andersen d. 5.11.2015 5.000
Grundtvigsk Foredragsforening Johannes Nørgaard Frandsen d. 1.10.2015 5.000
Grundtvigsk foredragsforening Michael Böss i Konfirmandstuerne d. 25.2.2016 5.000
Grundtvigsk Forum Dy Plambeck d. 2.2.2016 5.000
Grundtvigsk Forum Bornholm Finn Slumstrup - Bornholms Højskole d. 29.2.2016 5.000
Guldborgsund Kommune Frode Z. Olsen d. 29.9.2015 5.000
Guldborgsund Kommune Sara Blædel på Nykøbing F. Bibliotek d. 16.11.2015 5.000
Guldborgsund Kommune Erling Jepsen på biblioteket den 25. februar 2016 5.000
Gæstgiveri Bregninge Carsten Jensen d. 8.8.2015 5.000
Gæstgiveri Bregninge Finn Slunstrup d. 29.8.2015 5.000
Haderslev Kommune Maren Uthaug på Haderslev Bibliotek d. 1.10.2015 5.000
HANS HENNING ROTTBØLL Anne Marie Helger på Børglum Kloster den 29. april 2015 5.000
HANS HENNING ROTTBØLL Barbara Gram på Børglum Kloster d. 3.9.2015 5.000
HASLE MENIGHEDSRÅD Peter Laugesen i Hasle Kirke den 13. januar 2016 5.000
Haslev Menighedsråd Jakob Vedelsby i Haslev Kirkes Litteraturcafe, d. 27.11.2015 5.000
Haslev Menighedsråd Johannes Nørregaard Frandsen d. 15.1.2016 5.000
Haslev Menighedsråd Lars Bukdahl d. 26.2.2016 5.000
Hedensted Kommune Pia Fris Laneth på Hedensted Bibliotek den 30. april 2015 5.000
Hedensted Kommune Jens Henrik Jensen på Hedensted Bibliotek d. 5.11.2015 5.000
Helsingør Kommune Morten Leth Jacobsen på Hovedbiblioteket den 24. april 2015 5.000
Helsingør Kommune Asger Schnack på Kulturværftet den 27. oktober 2015 5.000
Helsingør Kommune Anna Grue på Espergærde Bibliotek d. 2.2.2016 5.000
Herlev Kommune Maria Helleberg på Herlev Bibliotek den 16. april 2015 5.000
Herlev Kommune Stine Pilgaard d. 20.9.2015 5.000
Herlev Kommune Erling Jepsen på Biblioteket den 3. marts 2016 5.000
Herning Kommune Iben Mondrup på Biblioteket i Herning d. 5.9.2015 5.000
Herning Kommune Jens Christian Grøndahl på Biblioteket i Vildbjerg den 16. november 2015 5.000
Herning Kommune Thomas Rathsack på Biblioteket den 8. februar 2016 5.000
Hillerød Kommune Claus Høxbroe på biblioteket d. 16.4.2015 5.000
Hillerød Kommune Erik Valeur på Hillerød Bibliotek den 25. februar 2016 5.000
HILLERØD MENIGHEDSRÅD Anne Lise Marstrand-Jørgensen d. 9.2.2016 5.000
HJERTING HØJSKOLEFORENING Inge Adriansen i Hjerting Kirkes lokaler den 8. april 2015 5.000
HJERTING HØJSKOLEFORENING Pia Fris Laneth d. 29.9.2015 5.000
HJERTING HØJSKOLEFORENING Dennis Meyhoff Brink d. 12.11.2015 5.000
HJERTING HØJSKOLEFORENING Frederik Strand d. 9.3.2016 5.000
HJERTING HØJSKOLEFORENING Jens Smærup Sørensen d. 17.2.2016 5.000
Hjørring Kommune Mette Sø og Karin Hede - et forfattermøde på Hjørring Bibliotek d. 15.9.2015 8.000
Hjørring Kommune Charlotte Rørth på Hjørring Bibliotek d. 28.9.2015 5.000
Hjørring Kommune Morten Albæk på Hjørring Bibliotek d. 17.11.2015 5.000
HJØRRING PRIVATE REALSKOLE Kirsten Harild og Lise Bidstrup på Hjørring Bibliotek d. 17.8.2015 8.000
Holbæk Kommune Sidsel Falsig Pedersen på Holbæk bibliotek den 27. april 2015 5.000
Holbæk Kommune Benni Bødker på Holbæk Bibliotek d. 22.9.2015 5.000
Holbæk Kommune Anna Christina Hesselholdt d. 29.10.2015 5.000
Holbæk Kommune Ole Tornbjerg på Holbæk Bibliotek d. 1.3.2016 5.000
Holstebro kommune Pernille Abd-El Dayem og Lea Marie Løppenthin på Poesi på en torsdag d. 9.4.2015 8.000
Holstebro kommune Lars Johansson i Tingsalen, Ulfborg d. 15.9.2015 5.000
Holstebro kommune Susanne Staun på Holstebro Bibliotek den 10. marts 2016 5.000
HORSENS KOMMUNE Ida Jessen på Horsens Bibliotek d. 7.10.2015 5.000
HOUSTRUP CAMPING A/S Vagn Remme Houstrup Camping d. 16.7.2015 5.000
Humlebien Børnefilmklub Benni Bødker d. 3.10.2015 5.000
HUNE SOGNS MENIGHEDSRAAD Jørgen Leth i Hune Kirke d. 13.8.2015 5.000
HVIDOVRE KOMMUNE Helle Helle på Hvidovre Hovedbibliotek den 8. april 2015 5.000
HVIDOVRE KOMMUNE Sternberg - (Jesper Sternberg Nielsen) d. 19.9.2015 5.000
Høje-Taastrup Kommune Lone Hørslev på Taastrup Bibliotek den 14. april 2015 5.000
Hørsholm Kommune Iben Claces d. 28.4.2015 5.000
Hørsholm Kommune Marianne Gade på biblioteket d. 21.9.2015 5.000
HØRSHOLM MENIGHEDSRÅD Lars R. Møller i Hørsholm Sognegård den 27. januar 2016 5.000
Idom-Råsted Foredragsforening Michael Böss d. 13.1.2016 5.000
Ikast-Brande Kommune Sanne Søndergaard på Ikast Bibliotek d. 29.9.2015 5.000
Ikast-Brande Kommune Puk Damsgård Andersen d. 25.2.2016 5.000
Ikast-Brande Kommune Leonora Christina Skov d. 11.2.2016 dato ændret til efterår 2016 dato meddeles senere 5.000
IMAGE-CENTER FOR FOTOGRAFI Amalie Smith, Christian Yde Frostholm og Gitte Broeng i Galleri Image den 31. oktober 2015 12.000
Inger Riis Dueholm Mette Sø d. 1.8.2015 5.000
Insula music v/Troels F Pedersen Kenneth Jensen og Anders Jørgen Mogensen i Insula Music d. 25.4.2015 8.000
ITALO LIBRI IVS Gert Sørensen hos Italo Libri den 1. marts 2016 5.000
ITALO LIBRI IVS Søren Gosvig Olesen hos Italo Libri den 3. marts 2016 5.000
JANDERUP KIRKE Jens Andersen på Janderup Skole d. 19.11.2015 5.000
JANDERUP KIRKE Erik Lindsø på Eventyrgården, Janderup d. 23.1.2016 5.000
Janus Noack Olga Ravn og Liv Ejrbo Lidegaard, i mødelokalet Studie Stræde 24, baghuset st., 1455 Købanhavn K d. 27.8.2015 ændret til 7. oktober 2015 8.000
Jazz 6000 Søren Ulrik Thomsen og Det Glemte Kvarter på Godset den 5. december 2015 5.000
Jazz Club Loco Peter Laugesen d. 12.7.2015 5.000
Jazzforeningen Sun Ship Peter Laugesen på Atlas d. 13.7.2015 5.000
Jegindboen Bjarne Brovst Nielsen d. 28.9.2015 5.000
Jeppe Ottow Jesper Sternberg, TS Høegs og Peter Adolphsen på digterkollektivets scene, Hermanshøj i Viborg d. 30.8.2015 12.000
Jeppe Ottow Peter-Clement Woetmann, Mads Mygind og Christoffer Ugilt i Kulturkiosken den 21. november 2015 12.000
Johan Rosdahl Lone Hørslev d. 8.8.2015 5.000
Johan Rosdahl Michael Larsen i Møstings Hus den 29. oktober 2015 5.000
Johan Rosdahl Katrine Marie Guldager d. 17.2.2016 ændret til 27.1.2016 5.000
Jozefa Beller Sørensen Kristina Nya Glaffey på Kafe Knud d. 22.4.2015 5.000
Jozefa Beller Sørensen Stine Pilgaard d. 26.10.2015 5.000
JP/Politikens Hus A/S Kim Leine d. 29.4.2015 5.000
JP/Politikens Hus A/S Caspar Eric på Forfattertrappen den 2. september 2015 5.000
JP/Politikens Hus A/S Knud Romer d. 13.1.2016 5.000
Kai Joel Palomäki Schmidt Søren Sørensen på Liselund (Slagelse) den 14. juni 2015 5.000
Kakofoni Kaspar Colling Nielsen på Kakafoni den 23. april 2015 5.000
Kakofoni Stine Pilgaard på Kakafoni den 7. oktober 2015 5.000
Kakofoni Caspar Eric den 24. februar 2016 5.000
Kalundborg Kommune Anna Grue på biblioteket den 23. april 2015 5.000
Kalundborg Kommune Naser Kharder på biblioteket d.26.11.2015 5.000
Kalundborg Kommune Carsten Berthelsen d. 4.3.2016 5.000
Karen Blixen Museet Ellen Wulff, Pernille Bramming på Karen Blixen Museet den 5. maj 2015 8.000
Karen Blixen Museet Dy Plambeck og Jørn Lund på Karen Blixen Museet d. 30.4.2015 ændret til 1.10.2015 8.000
Karen Blixen Museet Jens Andersen d. 1.7.2015 5.000
Karen Blixen Museet Sissel Jo Gazan på Karen Blixen Museet den 11. november 2015 5.000
Karen Blixen Museet Amalie Smith på Karen Blixen Museet d. 16.3.2016 5.000
Karen Lene Eriksen Noer Peter Laugesen, bybus nr. 4, Vejle og Vejle Midtpunkt d. 26.8.2015 5.000
Karens Minde Kulturhusforening Cafe Karen Peter Poulsen og Viggo Madsen i cafeen Karens Minde d. 27.5.2015 8.000
Kastelkirken Tom Buk-Swienty i Kastelskirken den 18. april 2015 5.000
Kenn Willy Therkelsen Søren Sørensen, Rønne Bibliotek d. 15.3.2015 5.000
Kerteminde Biblioteks Venner Katrine Maria Guldager på biblioteket den 29. april 2015 5.000
KLEIO V/BIRGIT KNUDSEN Ole Steen Hansen, Teddy Petersen, Anna Marie Holm, Godsbanen-Aarhus d. 26.9.2015 Anna Marie Holm ændret til Jeannette Varberg 12.000
Kloster Poulsen Leonora Christina Skov på Fortællecafé den 27. oktober 2015 5.000
Knud Steffen Nielsen Maja Lucas, Lars Bo Nørgaard, Caspar Eric Christensen den 12. marts 2016 12.000
Korinth Kulturhus T. S. Høeg, Peter Adolphsen og Sternberg på Korinth Kulturhus den 3. marts 2016 12.000
KRISTIAN F. MØLLER ApS Kim Leine d. 28.5.2015 dato ændret til 31. maj. 2015 5.000
KRISTIAN F. MØLLER ApS Olga Ravn hos Kristian F. Møller d. 17.9.2015 5.000
KRISTIAN F. MØLLER ApS Ida Jessen hos kristian F. Møller den 6. oktober 2015 5.000
KRISTIAN F. MØLLER ApS Anne Lise Marstrand-Jørgensen hos Kristian F. Møller d. 19.1.2016 5.000
KRISTUP HØJSKOLEFORENING Lars Johansson i Kristrup Højskoleforening den 8. marts 2016 5.000
Kultur Logen Peter Grønlund, Claus Høxbroe og Maja Petrea Fox på Råværket d. 10.10.2015 12.000
Kulturfabrikken Sternberg (Jesper Nielsen) på Kulturfabrikken den 25. maj 2015 5.000
Kulturfabrikken Mikael Josephsen på Kulturfabrikken den 30. april 2015 5.000
Kulturgruppen i Jyderup Puk Damsgård i gl.byrådssal, Jyderup d. 16.4.2015 5.000
Kulturgruppen i Jyderup Erling Jepsen i gl. Byrådssal, Jyderup d. 7.9.2015 5.000
Kulturgruppen i Jyderup Stine Pilegaard d. 2.2.2016 5.000
Kulturgruppen i Jyderup Jens Andersen d. 10.3.2016 5.000
Kulturhuset Gimle Peter Adolphsen, TS Høeg & Sternberg på Kulturhus Gimle d. 25.9.2015 12.000
KULTURHUSET TOLDKAMMERET Thomas Rydahl på Biblioteket Kulturværftet d. 25.9.2015 5.000
Københavns kommune Mette Moestrup, Line Knutzon, Naja Marie Aidt på Nørrebro Bibliotek d. 21.5.2015 12.000
Københavns kommune Lone Hørslev i Kvarterhuset d. 28.4.2015 5.000
Københavns kommune Kim Leine på BIBLIOTEKET d. 30.4.2015 5.000
Københavns kommune Suzanne Brøgger, på Kvarterhuset d. 26.9.2015 ændret til 24.10.2015 ændret igen til 5.12.2015 5.000
Københavns Universitet Olga Ravn d. 21.9.2015 5.000
Københavns Universitet Eva Tind d. 25.11.2015 5.000
Københavs Kommune Kenneth Bøgh Andersen og Lars Kramhøft på Krudttønden den 22. sept, 2015 8.000
LALANDIA A/S Maria Rørbæk på Torvet i Lalandia den 18. oktober 2015 5.000
Langelands Kommune Elisabet Svane på Langeland Bibliotek den 16. april 2015 5.000
Langelands Kommune Jens Andersen på Langeland Bibliotek den 13. april 2015 5.000
Langelands Kommune Hjalte Tin og Nina Rasmussen d. 24.9.2015 8.000
Lars Frost Klaus Rifbjerg, Lea Løppenthin - København d. 30.4.2015 8.000
Lars Frost Kirsten Hammann, Harald Voetman - København d. 4.6.2015 8.000
Larsen Maria Helleberg på cafeen 19.4.2015 ændret til Flemming Jensen 5.000
Larsen Johannes Møllehave d. 13.9.2015 5.000
Larsen Ole Sønnichsen på Sønderborghus den 5. november 2015 5.000
Larsen Julie Hastrup - Helle Vincentz d. 6.3.2016 8.000
Larsen TINE ENGER d. 28.1.2016 5.000
Lauring Majse Njor, Katrine Grünfeld, Maren Uthaug. Opdigtet Onsdag, Café Mandela den 29. april 2015 12.000
Lejre Kommune Josefine Ottesen d. 14.4.2015 5.000
Lejre Kommune Naser Khader d. 17.9.2015 5.000
Lejre Kommune Kim Leine d. 22.10.2015 5.000
Lemvig Kommune Pia Tafdrup på gumnasiet d. 22.4.2015 5.000
Lemvig Kommune Hjalte Tin og Nina Rasmussen på biblioteket d. 22.9.2015 8.000
Lemvig Kommune Gretelise Holm på biblioteket d. 21.10.2015 5.000
Lemvig Kommune Helle Helle på biblioteket d. 3.11.2015 5.000
Lemvig Kommune Elisabeth Møller Jensen på biblioteket d. 18.1.2016 5.000
Lemvig Kommune Ida Jessen på biblioeket d. 10.2.2016 5.000
Lise Bostrup Henrik List, Camilla Stockmarr og Gitte Pedersen d. 26.9.2015 12.000
LISELUNDFONDET Susanne Brøgger på Liselund d. 13.8.2015 5.000
LISELUNDFONDET Erik Lindsø på Liselund d. 13.8.2015 5.000
LISELUNDFONDET Kirsten marie Guldager på Liselund d. 6.1.2016 5.000
LiteraturHaus Claus Beck Nielsen, T. S. Høeg og Henrik Nordbrandt i LiteraturHaus den 17. april 2015 12.000
LiteraturHaus Asger Schnack og Lars Movin i LiteraturHaus den 16. april 2015 8.000
LiteraturHaus Thorkil Jacobsen i LiteraturHaus d. 10.7.2015 5.000
LiteraturHaus Christel Wiinblad i LiteraturHaus den 21. oktober 2015 5.000
Litnet Odense Dy Plambeck og Finn Wiedemann d. 6.10.2015 ændret til 26.1.2016 8.000
Litteratour Johannes Larsen Museet, Kerteminde, Litteratour2015-ararrangement d. 27.8.2015 12.000
Litteratour Niels Hav, Josefine Ottesen, Knud Sørensen. Litteratour-2015-arrangement i Fyn-Langelandområdet Skovgaard Gods/Kagårdsvej 6, 5900 Rudkøbing d. 6.8.2015 12.000
Litteratur 2004 Knud Romer d. 6.10.2015 5.000
Litteratur6000 Lone Hørslev på Koldinghus den 26. april 2015 5.000
Litteratur6000 Iben Mondrup på Kolding Bibliotek d. 14.9.2015 5.000
Litteratur6000 Emma Elisabeth Nielsen på Kolding Bibliotek d. 1.12.2015 5.000
Litteratur6000 Peter Adolphsen, Kolding Bibliotek d. 13.1.2016 5.000
Litteratur6000 Dy Plambeck, Kolding Bibliotek d. 10.2.2016 5.000
Litteraturen På Scenen Helle Helle, Kristina Nya Glaffey og Amalie Smith i Øst For Paradis den 27. maj 2015 12.000
Litteraturen På Scenen Harald Voetmann, Lone Hørslev og Lars Frost på Double Rainbow d. 2.9.2015 12.000
Litteraturen På Scenen Jens Blendstrup, Thomas Boberg og Eske K Mathiesen i Øst For Paradis den 16. december 2015 12.000
Litteraturen På Scenen Niels Frank, Eske K. Mathiesen og Nicolaj Stochholm i Øst For Paradis´ store sal den 27. januar 2016 12.000
LitteraturSelskabet af 2009 Lone Hørslev på Danmarks Samlermuseum den 29. april 2015 5.000
LitteraturSelskabet af 2009 Trille Nielsen i LitteraturSelskabet Nordbrandt den 12. november 2015 ændres til Sille i februar 2016 5.000
LitteraturSelskabet af 2009 Elisabeth Møller Jensen på Thorsvang den 9. marts 2016 5.000
LitteraturSelskabet af 2009 Rune Skyum Nielsen på Thorsvang den 14. januar 2016 5.000
Liv i Sundby Pia Fris Laneth på Solvang Bibliotek d. 4.11.2015 5.000
Lokalhistorisk Forening for Vintersbølle/Nyråd Anna-Marie Helfer; Samlingsalen på Kulsbjerg Skole, Nyråd afd. d. 20.11.2015 dato ændret til 30.11.2015 5.000
Lokalrådet for, Herringe - Rudme - Volstrup - Brangstrup & Boltinggård skov Philip Tafdrup d. 22.10.2015 5.000
Lolland Kommune Anne Sofie Hammer d. 21.10.2015 5.000
Lolland Kommune Jens Andersen på Sognets hus d. 19.1.2016 5.000
Lolland Kommune Sebastian Klein på Biblioteket den 17. marts 2016 5.000
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Pia Fris Laneth på Stadsbiblioteket i Lyngby den 27. april 2015 5.000
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jens Andersen på Stadsbiblioteket i Lyngby d. 10.9.2015 ændret til 14.9.2015 5.000
Lyrikkysten Maria Helleberg på Galleri Enggaard d. 2.4.2015 5.000
Lyrikkysten AnneLise Marstrand Jørgensen på Galleri Enggaard d. 5.5.2015 5.000
LYSTRUP KIRKE Maren Uthaug i Lystrup Kirke den 17. marts 2016 5.000
LØNSTRUP TURISTFORENING Bjarne Nielsen Brovst d. 27.9.2015 5.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Kristian Bang Foss, Sissel Bergfjord, Morten Søndergaard d. 7.5.2015 12.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Alen Meskovic, Stig Dalager, Jens Smærup Sørensen d. 4.6.2015 12.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Louis Jensen, Svend Åge Madsen, Thøger Jensen d. 6.8.2015 12.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Inge Pedersen, Mads Mygind Peter H, Olesen d. 3.9.2015 12.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Morten Ramsland, Jens Blenstrup og Bjørn Rasmussen d. 2.10.2015 12.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Majse Aymo-Boot, Sara Roepstorff og Louise Dalsgaard den 4. februar 2016 12.000
Mads Gram Andersson Daniel Dalgaard, Maja Lee Langvad, Asta Olivia Nordenhof, Solidaritetsbutikken, Studiestræde 24,1455 KBH K den 16. april 2015 12.000
Mads Gram Andersson Mads Mygind, Lars Bo Nørgaard, Hanne Højgaard Viemose i
Mindegade 8, 8000 Århus C den 3. marts 2016 12.000
Mai-Britt Schultz Vagn Remme og Mikael Josepsen på Kragekær Kunstskole den 6. marts 2016 8.000
Mariagerfjord Kommune Lisbeth Brun på Biblioteket d. 16.4.2015 5.000
Mariagerfjord Kommune Peter Christensen Teilmann på biblioteket d. 27.10.2015 5.000
MARIBO DOMKIRKE Sigurd Kværndrup i Sognets hus d. 15.9.2015 5.000
Marie Melchiorsen Peter-Clement Woetmann, Signe Gjessing, Jesper Sternberg i c4 projects den 11. december 2015 12.000
Maya Peitersen Dansk Standardpoesi Susanne Jorn, Rasmus Graff og Gitte Broeng i Dansk Standardpoesi den 16. oktober 2015 12.000
MENIGHEDSRÅDET V/ Bjarne Hansen Kjeld Holm i Brosonhus d. 18.11.2015 5.000
Michael Næsted Nielsen Karina Laurberg Bidstrup, Carsten Flink i Kulturforsyningen den 25. april 2015 ændret til 10.11.2015 på Byskolen i Nakskov 4.000
Michael Schølardt Bjørn Rasmussen, Shadi Angelina Bazeghi, Jonas Eika Rasmussen i Literaturhaus den 11. januar 2016 12.000
Middelfart Kommune Stine Pilgaard d. 8.10.2015 5.000
Middelfart Kommune Kim Leine på biblioteket d. 25.2.2016 5.000
Mikkel Grevsen Søren Ulrik Thomsen i Den Sorte Diamant den 4. december 2015 5.000
Mikkelsen Gourmet Ejler Nyhavn (Allan hansen), Lars Bo Nørgaard, Knud Steffen Nielsen læser op på Mikkelsens G (Bar/Restaurent) d. 2.9.2015 12.000
Morsø Biblioteksforening Lars Frost på Morsø Folkebibliotek den 9. april 2015 5.000
Morsø Biblioteksforening Iben Mondrup i Morsø Biblioteksforening d. 21.8.2015 5.000
Morsø Biblioteksforening Tom Buk-Swienty i Morsø Biblioteksforening d. 20.10.2015 5.000
Morsø Biblioteksforening Martin Jensen på Morsø Folkebibliotek den 8. februar 2016 5.000
Morsø Biblioteksforening Carsten Jensen på Morsø Folkebibliotek d. 8.3.2016 5.000
Morten Riis Lars Olsen i Scala, Gudhjem den 3. december 2015 5.000
MULERNES LEGATSKOLE Jan Sonnergaard i samlingssalen på Mulernes Legatskole den 19. oktober 2015 5.000
NATHANAELS KIRKE Jens Rosendal i Nathanael kirkes sognehus d. 6.1.2016 5.000
Ninni Lodahl Gjessing Næsbydale Highland Cattle Lea Marie Løppenthin, Signe Gjessing,
Morten Chemnitz , digtoplæsning i Galleriet d. 20.9.2015 8.000
NORDDJURS KOMMUNE Jan Kjær på Grenaa Bibliotek den 10. april 2015 5.000
NORDDJURS KOMMUNE Malene Schwartz på Auning bibliotek den 27. april 2015 5.000
NORDDJURS KOMMUNE Kenneth Bøgh Andersen på Grenaa og Ørum Bibliotek d. 29.9.2015 5.000
NORDDJURS KOMMUNE Kim Leine på Ørum Bibliotek d. 15.9.2015 5.000
NORDDJURS KOMMUNE Niels Ross (Niarn) på Grenaa Bibliotek d. 1.10.2015 5.000
NORDDJURS KOMMUNE Rikke May Kristthorsson d. 16.3.2016 5.000
NORDDJURS KOMMUNE Ole Poder på Ørum Bibliotek d. 20.1.2016 5.000
NORDDJURS KOMMUNE Katrine Marie Guldager på Grenaa Bibliotek d. 15.3.2016 5.000
NORDFYNS TURISTFORENING Bjarne Kim Pedersen fortæller digte og skrøner på Enebærodde d. 30.7.2015 5.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Martin Glaz Serup på Poesi på en torsdag den 8. oktober 2015 5.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Suzanne Brøgger på Poesi på en torsdag den 3. marts 2016 5.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Martin Larsen på Poesi på en torsdag den 4. februar 2016 5.000
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Charlotte Strandgaard på museet den 23. april 2015 5.000
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Arne Hardis på museet den 25. maj 2015 5.000
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Agnete Birger Madsen på psykiatrimuseet d. 15.9.2015 5.000
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Kjeld Heltoft på psykiatrimuseet d. 7.8.2015 5.000
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum Mette Sejrbo på Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum den 12. januar 2016 5.000
Næstved Kommune Nina Bolt d. 4.11.2015 5.000
Næstved Kommune Stine Pilgaard på Næstved Bibliotek den 8. februar 2016 udsat til 15.3.2016 5.000
Næstved Kunstforening Lars Bukdahl, Næstved Kunstforening den 23. oktober 2015 5.000
Nørholm Jens Blendstrup, Dyssegård bibliotek d. 14.4.2015 5.000
NØRREBRO BØGER ApS Christina Englund i boghandlen d. 20.8.2015 5.000
Odder Kommune Leonora Christina Skov d.1.10.2015 5.000
Odder Kommune Erik Valeur den 3. februar 2016 5.000
Odense Kommune Helle helle, Kulturmaskinen Odense d. 1.9.2015 5.000
Odense Kommune Özlem Cekic d. 18.11.2015 5.000
Odense Kommune Michael Böss i Dalum Kirkes Anneks/ Dalum Bibliotek i samarbejde med Dalum Kirke den 3. december 2015 5.000
Odense Kommune Svend Andersen i Dalum Kirke den 14. februar 2016 5.000
Odense Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky på Kulturmaskinen den 15. marts 2016 5.000
Odsherred Kommune Morten Sabroe d. 4.11.2015 5.000
Opdigtet Onsdag v/April Marie Lauring Kaspar Colling Nielsen, Kenneth Jensen, Olga Ravn. Café Mandela,
Opdigtet Onsdag d. 2.9.2015 12.000
Opdigtet Onsdag v/April Marie Lauring Jan Sonnergaard, Caspar Eric, Anita Krumbach. Café Mandela den 7. oktober 2015 12.000
Orenæs Kultur Peter Dürrfeld i Orenæs Saloner den 17. maj 2015 ændret til 30. maj 2015 5.000
Orenæs Kultur Søren Schauser i Orenæs Saloner den 11. februar 2016 5.000
PERFORMANCErum Jesper Sternberg d. 29.1.2016 5.000
Pilegårdsskolen Tårnby Kommune Kim Fupz Aakeson på Tårnby bibliotek den 23. april 2015 5.000
Pilegårdsskolen Tårnby Kommune Katrine Marie Guldager på Vestamager Bibliotek d. 27.10.2015 5.000
Randers Kommune Lars Kjædegaard d. 24.9.2015 på biblioteket 5.000
Randers Kommune Stine Pilgaard d. 5.10.2015 5.000
Randers Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky d. 1.3.2016 5.000
Rebild Kommune Charlotte Rørth på Skørping Bibliotek den 1. december 2015 5.000
Richard Winthers Hus i Vindeby Lars Bukdahl i Richard Winther Huset d. 3.7.2015 5.000
Richard Winthers Hus i Vindeby Maj-Britt willumsen Richard Winthers hus vindeby d. 28.8.2015 5.000
Ringkøbing-Skjern Kommune Sara Blædel d. 10.11.2015 5.000
Ringkøbing-Skjern Kommune Iben Mondrup d. 10.3.2016 5.000
Ringkøbing-Skjern Kommune Dorthe Nors d. 17.3.2016 5.000
Ringsted Kommune Rushy Rashid på Ringsted Bibliotek den 19. november 2015 5.000
Ringsted Kommune Lisbeth Zornig Andersen d. 17.3.2016 5.000
ROMU/Roskilde Museum Lars Johansson på Roskilde Museum d. 1.10.2015 5.000
Roskilde Kommune Pia Fris Laneth på Roskilde Bibliotek den 20. april 2015 5.000
Roskilde Kommune Katrine Marie Guldager på Roskilde Bibliotek d. 24.9.2015 5.000
Roskilde Kommune Carsten Jensen på Roskilde Bibliotek den 25. november 2015 5.000
Rudersdal kommune Katrine Marie Guldager på Hovedbiblioteket i Birkerød den 13. april 2015 5.000
Rudersdal kommune Stine Pilgaard d. 28.9.2015 5.000
Rudersdal kommune Erling Jepsen d. 2.2.2016 5.000
Rytmisk Råstof Vagn Remme på Rytmisk Råstof den 11. juni 2015 5.000
Rytmisk Råstof Søren Ulrik Thomsen på Møllergade 36 den 29. oktober 2015 5.000
Ræven og pindsvinet Klaus Lynggaard i Ræven og pindsvinet, Claus Handberg i Ræven og pindsvinet, Janus Kodal i Ræven og pindsvinet den 20. februar 2016 12.000
Røde Roses Kaffebar Sternberg på Røde Roses kaffebar den 14. april 2015 5.000
Røde Roses Kaffebar Sternberg på Røde Roses kaffebar d. 14.4.2015 5.000
Rødovre Kommune Anne Sofie Hammer, Rødovre børnebibliotek d. 19.9.2015 5.000
Samrådet for de Litterære Selskaber i Danmark Jens Blendstrup, Merete Pryds Helle d. 13.9.2015 8.000
SCENE1 ApS Benny Andersen på Scene1 d. 6.9.2015 5.000
SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD Forfattergudstjeneste med Brian P. Ørnbøl d. 26.4.2015 5.000
SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD Forfattergudstjeneste med Kristina Nya Glaffey d. 1.11.2015 5.000
SCT LUKAS SOGNS MENIGHEDSRÅD Forfattergudstjeneste med Dy Plambeck i Sankt Lukas Kirke d. 28.2.2016 5.000
Sigurd Kværndrup Marianne Christensen på Rafts dagligstue, Maribo den 15. marts 2016 5.000
Silkeborg Kommune Kenneth Bøgh Andersen, biblioteket d. 4.5.2015 5.000
Silkeborg Kommune Lars Johansson, Kjellerup Bibliotek d. 6.10.2015 5.000
Silkeborg Kommune Ida Jessen på Silkeborg Medborgerhus d. 16.2.2016 5.000
Sissel Bergfjord Kaspar Bonnen, Harald Voetmann og Line Maria Lång i Basement poetry project d. 8.5.2015 12.000
Sissel Bergfjord Pia Møller Nielsen, Ina Munch Christensen og Anne Mette Riis
Rasmussen i BASEMENT den 2. oktober 2015 12.000
Skanderborg Museumsforening Lars Johansson på Kirkecenter Kirkebakken den 5. oktober 2015 5.000
Skive Kommune Annegret Friedrichsen d. 21.4.2015 5.000
Skive Kommune Marianne Jørgensen d. 3.11.2015 5.000
Skovgaard Museet Josefine Klougart på Skovgaard Museet d. 1.9.2015 5.000
Slagelse Kommune Jens Andersen fortæller om Astrid Lindgren og ensomhed på
Skælskør Bibliotek d. 29.4.2015 5.000
Slagelse Kommune Morten Dürr fortæller om sit forfatterskab for børn d. 2.3.2016 5.000
Slagelse Kommune Mirjam Bastian, Slagelse bibliotek d. 14.1.2016 5.000
Solvej Irene Terpager Eskildsen Anna-Maria Helfer i Hjortesring Golfklub d. 4.11.2015 5.000
sommerudstillingen masnedø Dy Plambeck, Susanne Nyholm Michelsen, Marianne Christensen, Masnedøfortet den 27. juni 2015 12.000
sommerudstillingen masnedø Marianne Christensen, Michael Næsted Nielsen, Lena Laurentis i Masnedøfortet d. 18.7.2015 12.000
sommerudstillingen masnedø Ana Telling, Kaspar Colling Nielsen på Masnedøfortet d. 2.8.2015 4.000
Soroptimist International Skive Maria Helleberg på Skive handelsskole den 3. oktober 2015 5.000
Sorø Kommune Anna-Marie Helfer på Sorø Bibliotek den 23. januar 2016 5.000
Sorø Kunstmuseum Mette Moestrup og Line Knutzon i foredragssalen på Sorø Kunstmuseum d. 30.8.2015 8.000
Sorø Kunstmuseum Peter H. Olesen på Sorø Kunstmuseum den 22. november 2015 5.000
Sorø Kunstmuseum Olga Ravn på Sorø Kunstmuseum den 28. februar 2016 5.000
SPISELAUGET ApS Theis Ørntoft, Pia Juul og Søren Ulrik Thomsen på Godsbanen d. 6.6.2015 12.000
Springforbi.nu Amalie Smith i Villa Veel den 11. april 2015 5.000
Springforbi.nu Jeppe Brixvold, Adda Djørup og Arne Herløv Petersen i Villa Veel d. 15.8.2015 12.000
Springforbi.nu Lene Asp Frederiksen i Villa Veel den 3. oktober 2015 5.000
StORDstrømmen Ana Telling på Galleri Heike Arndt den 14. juni 2015 5.000
StORDstrømmen Michael Næsted Nielsen, Else Lefman i Kulturforsyningen d. 22.8.2015. Ændret til 10.11.2015 og sted til Byskolen i Nakskov, sammenlagt med SKLP11,2015-0096 8.000
STRUER KOMMUNE Steffen Kjær på Struer Bibliotek d. 23.4.2015 5.000
STRUER KOMMUNE Kim Leine på Struer Bibliotek d. 30.9.2015 5.000
STRUER KOMMUNE Jens Østergaard på Struer Bibliotek d. 5.11.2015 5.000
STRUER KOMMUNE Erik Valeur på Struer Bibliotek d. 10.3.2016 5.000
Studenterhus i Odense T/S Sterndolph den 12-03-2015 7.000
Studenterhus i Odense Thomas Harder og Morten Brask på Studenterhus Odense d. 12.10.2015 8.000
Subhuset Holstebro Peter GrønLund og Claus Høxbroe på det gamle slagteri Holstebro den 24. april 2015 8.000
SUNDBY KIRKE Forfatteren Charlotte Strandgaard, foredrag i sognehuset d. 3.6.2015 5.000
SUNDBY KIRKE forfatteren Bente Hansen, foredrag i sognehuset d. 2.12.2015 5.000
Svanekegården Ida Jessen i Svanekegaardens Teatersal den 12. april 2015 Erling Jepsen kommer i stedet for - Ida Jessen er blevet syg 5.000
Svanekegården Malene Schwartz på Svanekegaarden den 14. juni 2015 dato ændret til 29. maj 2016 kl. 15.30 5.000
Svanekegården Kirsten Hammann i Svanekegaardens Teatersal den 4. oktober 2015 5.000
Svanekegården Harald Voetman i Svanekegaardens Teatersal d. 31.1.2016 5.000
Svanekegården Iben Mondrup I Svanekegaardens Teatersal d. 6.3.2016 5.000
Svanekegårdens kunst- og kulturforening Jens Nauntofte i Svanekegaarden den 26. april 2015 5.000
Svanekegårdens kunst- og kulturforening Georg Metz i Svanekegaarden den 25. maj 2015 5.000
Svanekegårdens kunst- og kulturforening Erik A. Nielsen i Svanekegaarden den 8. november 2015 5.000
Svendborg Kommune Benni Bødker d. 8.9.2015 5.000
Svendborg Kommune Stine Pilgaard og Martin Bastkjær d. 15.3.2016 8.000
Svendborg Kommune harald voetmann og preben major sørensen d. 2.2.2016 8.000
Syddjurs Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky på Rønde Bibliotek den 21. april 2015 5.000
Syddjurs Kommune Anne Lise Marstrand-Jørgensen d. 3.10.2015 5.000
Sønderborg Kommune Anne-Cathrine Riebnitzsky d. 28.10.2015 5.000
Sønderborg Kommune Anna Grue d. 2.3.2016 5.000
Teater Refleksion Claus Mandøe på Teater Refleksion den 16. april 2015 5.000
TEATRET VED SORTE HEST Mette Moestrup og Line Knutzon på Teatret ved Sorte Hest den 3. februar 2016 8.000
Tersløsegaard Nicolaj Stochholm d. 19.7.2015 5.000
The Organisation Bjørn Rasmussen på NLHspace den 8. december 2015 5.000
Thiemers Magasin Kim Leine i Thiemers Magasin d. 3.5.2015 5.000
Thiemers Magasin Søndagsevent med Pia Fris Laneth d. 31.5.2015 ændret til 18.10.2015 ændret igen til 6. dec, 2015 5.000
Thiemers Magasin Carsten Jensen i Thiemers Magasin d. 15.11.2015 5.000
Thiemers Magasin Tomas Lagermand Lundme i Thiemers Magasin d. 14.2.2016 5.000
Thiemers Magasin Dorthe Nors i Thiemers Magasin d. 7.2.2016 5.000
Thisted Kommune Mette Hegnhøj i Thisted Musikteater (Thy til Ord) den 14. november 2015 5.000
Thisted Kommune Jens Andersen på biblioteket d. 15.3.2016 ændret til 14.3.2016 5.000
Thisted Kommune Martin Jensen, Thy til Ord i Thisted Musikteater d. 29.2.2016 5.000
Thorsvang - Danmarks Samlermuseum Gorm Rasmussen på Thorsvang Danmarks Samlermuseum d. 26.4.2015 5.000
Thorsvang - Danmarks Samlermuseum Jørgen Munck Rasmussen, Lena Laurentiis, Anna-Marie Helfer i Thorsvang
Danmarks Samlermuseeum den 31. maj 2015 12.000
Thorupgård Bondegårdsferie v/Henrik Georg Thomsen Lotte Dalgaard Stenum forsamlingshus d. 11.3.2016 5.000
THY TEATER Sara Blædel på Thy Teater den 23. november 2015 5.000
THY TEATER Leif Davidsen på Thy Teater den 11. februar 2016 5.000
Tina Henneberg, Henneberghus Søren Ryge Petersenpå Henneberghus den 16. april 2015 5.000
Tina Henneberg, Henneberghus Tomas Lagermand Lundme på Henneberghus den 9. juni 2015 5.000
Tina Henneberg, Henneberghus Mads Peder Nordbo d. 27.8.2015 5.000
Tina Henneberg, Henneberghus Alberte Winding d. 11.11.2015 5.000
Tobakken Harald Voetmann på Huset den 15. april 2015 5.000
Tobakken Stine Pilgaard & Daniel Dalgaard d. 23.9.2015 8.000
Tobakken Stine Pilgaard & Daniel Dalgaard d. 23.9.2015 8.000
Tobakken Iben Mondrup og Peder Frederik Jensen på Huset d. 18.11.2015 Iben Mondrup ændret til Jesper Bryggers 8.000
Torup Bogby Lone Hørslev i Torup Bogby den 26. juni 2015 5.000
Torup Bogby Maja Elverkilde d. 29.9.2015 5.000
Torup Bogby Peter Tudvad i Torup Bogby d. 3.3.2016 5.000
Torup Bogby Ane Riel, Torup Bogby d. 31.3.2016 5.000
Tranquebar - Interkulturell Formidlingsfond Jørgen Leth d. 29.5.2015 5.000
Tranquebar - Interkulturell Formidlingsfond Nikolaj Kirk d. 6.5.2015 5.000
Tranquebar - Interkulturell Formidlingsfond Kim Leine d. 8.9.2015 5.000
Trine Midgaard Bang Lyrik På Første med Christel Wiinblad og Lars Emil Foder den 15. april 2015 8.000
Trine Midgaard Bang Niels Lyngsø, Tomas Lagermand Lundme og Lars Bukdahl. Lyrik På Første d. 28.10.2015 12.000
Trine Midgaard Bang Kasper Anthoni og Pia Tafdrup d. 2.3.2016 8.000
TWINS IN TWEED ApS T/S STERNDOLPH på Harbo Bar den 22. februar 2016 12.000
Tønder Kommune Marianne Gade på Skærbæk Bibliotek den 7. april 2015 5.000
Tønder Kommune Niels-Birger Danielsen d. 28.9.2015 5.000
Tønder Kommune Marianne Jørgensen på Skærbæk Bibliotek d. 22.10.2015 5.000
Tønder Kommune Linda Lasen på Toftlund Bibliiotek den 22. oktober 2015 5.000
TØRSLEV KIRKE Anders Thyrring Andersen d. 20.1.2016 5.000
TØRSLEV KIRKE Massoud Fouroozandeh d. 8.3.2016 5.000
Varde Kommune Stinne Skovbjerg d. 24.9.2015 5.000
Varde Kommune Stine Pilgaard d. 6.10.2015 5.000
Varde Kommune Kim Leine på Varde Bibliotek d. 14.1.2016 5.000
Varde Kommune Erik Valeur d. 23.2.2016 5.000
Vejen Kommune Gretelise Holm d. 9.4.2015 5.000
Vejen Kommune Grete Lise Holm på Aktivitetscentret den 3. november 2015 5.000
Vejen Kommune Jens Andersen d. 9.2.2016 5.000
Vejle Kommune Jens Andersen på Vejle Bibliotek den 28. april 2015 5.000
Vejle Kommune Signe Gjessing på Vejle Bibliotek d. 25.9.2015 5.000
Vejle Kommune Katrine Marie Guldager d. 12.11.2015 5.000
Vejle Kommune Morten Møller på Vejle Bibliotek d. 7.10.2015 5.000
Vejle Kommune Erling Jepsen på biblioteket d. 26.1.2016 5.000
Vejle Kommune Anita Albers og Lotte Fisker d. 21.1.2016 4.000
Vejle Kommune Jakob Shiekh på Vejle Bibliotek den 9. marts 2016 5.000
Vejle Kommune Carsten Jensen på Vejle Bibliotek d. 9.2.2016 5.000
Vestfyns Gymnasium Christian Dorph og Simon Pasternak d. 8.10.2015 8.000
Vesthimmerlands Folkevirke Sørine Godtfredsen på kimbrerkroen, Aars d. 7.9.2015 5.000
Vesthimmerlands Folkevirke Pia Grandjean Odderskov på Hotel afrsø den 2. november 2015 5.000
Vesthimmerlands Folkevirke Wiera Jensen (Mama doc- krigslæge), Hotel Farsø, 9640 Farsø d. 7.3.2016 5.000
VESTJYLLANDS HØJSKOLE Pia Fris Laneth, Vestjyllands Højskole foredragsalen d. 2.8.2015 5.000
VESTJYLLANDS HØJSKOLE Kristina Nya Glaffey og Anders Haahr Rasmussen,
Vestjyllands Højskole foredragssalen d. 3.8.2015 8.000
VIBORG KOMMUNE Gretelise Holm i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek & Kulturhus den 13. april 2015 5.000
VIBORG KOMMUNE Pia Fris Laneth på Hovedbiblioteket i Viborg den 22. april 2015 5.000
VIBORG KOMMUNE Ann Elisabeth Knudsen d. 15.9.2015 5.000
VIBORG KOMMUNE Maria Rørbæk Væksthuset d. 6.8.2015 5.000
VIBORG KOMMUNE Helle Helle på Hovedbiblioteket i Viborg d. 4.11.2015 5.000
VIBORG KOMMUNE Ida Jessen d. 23.2.2016 5.000
Villy Ploug-Sørensen Anne-Sofie Storm Wesche i Haastrup Forsamlingshus d. 23.11.2015 5.000
Vordingborg Kommune Thomas Harder i Kulturarkaden den 1. april 2015 5.000
Vordingborg Kommune Julie Hastrup på biblioteket d. 23.9.2015 5.000
Vordingborg Kommune Kim Leine på Biblioteket den 21. januar 2016 ændret til 24.2.2016 5.000
VOSTRUP EFTERSKOLE SKOLEN FOR TEATER OG MUSIK Line Knutzon på Vostrup efterskole den 21. oktober 2015. Ændret til Pia Juul d. 11. november 2015 5.000
William Dams Boghandel Kirsten Sonne Harild i boghandlen den 23. april 2015 5.000
William Dams Boghandel Kim Leine i boghandlen d. 8.5.2015 5.000
William Dams Boghandel Kenneth Bøgh Andersen d. 22.10.2015 5.000
William Dams Boghandel Anne-Cathrine Riebnitzsky i William Dams Boghandel den 14. januar 2016 5.000
Ældre Sagen forfatter Lars Johansson den 20. januar 2016 5.000
Æseløret v/Svend-Erik Christiansen Vagn Remme på Æseløret den 21. maj 2015 5.000
Ø TØRSLEV KIRKE Henrik Wigh Poulsen d. 6.10.2015 5.000
Ørre-Sinding Seniorklub Marianne Jørgensen d. 10.11.2015 5.000
ØSTER HURUP CAMPING V/JENS CHR BENDIXEN Vagn Remme Øster Hurup Camping d. 15.7.2015 5.000
Aabenraa Kommune Linda Lassen på biblioteket d. 9.4.2015 5.000
Aabenraa Kommune Helle Helle på Aabenraa Bibliotek d. 6.10.2015 5.000
ÅRHUS KFUM & KFUK Peter Laugesen, Thomas Krogsbøl & Sternberg på Fairbar den 21. januar 2016 12.000
Århus Kommune Pia Fris Laneth på Risskov bibliotek den 21. april 2015 5.000
Århus Kommune Martin Larsen, Christian Yde Frostholm, Godsbanen, Vogn 1 den 23. april 2015 8.000
Århus Kommune Knud Romer d. 13.6.2015 5.000
Århus Kommune Jens Andersen på Risskov Bibliotek d. 9.4.2015 5.000
Århus Kommune Kim Leine på Dokk1 d. 29.9.2915 5.000
Århus Kommune Mads Nygaard på Risskov Bibliotek d. 9.9.2015 5.000
Århus Kommune Anna Friis på Beder.Malling Bibliotek d. 23.10.2015 5.000
Århus Kommune Adda Djørup på Åby Bibliotek den 14. november 2015 5.000
Århus Kommune Sabina Erbillor på Tranbjerg Bibliotek den 8. november 2015 5.000
Århus Kommune Bjørn Rasmussen, Hanne Højgaard Viemose, Asta Olivia Nordenhof på Godsbanen d. 9.3.2016 12.000
Århus Kommune Cecilie Lind og Nina Munch Christensen den 22. januar 2016 8.000
Århus Kommune Stine Pilgaard, Jens Blendstrup & Kristina Nya Glaffey d. 22.2.2016 12.000

Børn og unges møde med forfattere og illustratorer

Brøndby Kommune Kenneth Bøgh Andersen d. 18.1.2016 2.500
Brønderslev Kommune Ronnie Andersen, Hjallerup Kulturhus d. 15.9.2015 2.500
Brønderslev Kommune Rebecca Bach-Lauritsen - oplæg for eleverne på Søndergades Skole i Brønderslev d. 18.2.2016 2.500
Campus Roskilde - Fysioterapeut, Lærer, Pædagog, Socialrådgiver, Sygeplejerske og Inge Duelund Nielsen d. 3.11.2015 2.500
DEN SELVEJ INSTI KORNMOD REALSKOLE Nicole Boyle Rødtnes på skolen d. 18.3.2015 2.500
DYHRS SKOLE Kenneth Bøgh Andersen på skolen d. 12.3.2015 2.500
DYHRS SKOLE Jan Kjær d. 2.12.2015 2.500
Egedal Kommune Line Kyed Knudsen på skolen 15.4.2015 2.500
Egedal Kommune Charlotte Weitze og Adda Djørup på Stenløse Kulturhus d. 13.11.2015 4.000
Egedal Kommune Lise Bidstrup d. 23.11.2015 2.500
Egedal Kommune Cindy Linn Brown d. 23.11.2015 2.500
EGENSE FRISKOLE Karsten S. Mogensen på skolen d. 11.2.2015 2.500
Esbjerg Gymnasium & HF Anne-Marie Mai på Esbjerg Gymnasium d. 25.2.2015 2.500
Esbjerg Kommune Glenn Ringtved på skolen d. 23.4.2015 2.500
FANØ KOMMUNE Esther Rützou, Nordby Skole d. 7.5.2015 2.500
Favrskov Kommune Mette Finderup på skolen d. 24.3.2015 2.500
Favrskov Kommune Mette Finderup på skolebiblioteket d. 21.4.2015 2.500
Favrskov Kommune Frank Langmack og Sofie Diemer på biblioteket d. 16.2.2015 4.000
Favrskov Kommune Karsten S. Mogensen d. 18.11.2015 2.500
Faxe Kommune Kenneth Bøgh Andersen d. 24.9.2015 2.500
Faxe Kommune Marianne Iben Hansen d. 22.10.2015 2.500
FILADELFIA Jan Kjær på Børneskolen d. 20.2.2015 2.500
FILIPSKOLEN Cecilie Eken i hallen d. 19.4.2016 2.500
Fredensborg Kommune Troels Gollander d. 8.4.2015 2.500
Fredensborg Kommune Jan Kjær d, 30.4.2015 2.500
Fredensborg Kommune Ida-Marie Rendtorff d. 11.3.2015 2.500
Fredensborg Kommune Kasper Hoff på skolen d. 25.3.2015 2.500
Fredensborg Kommune Josefine Ottesen på Fredensborg Skole d. 15.4.2015 2.500
Fredensborg Kommune Camilla Hübbe på skolen d. 25.3.2015 2.500
Fredensborg Kommune Troels Gollander på biblioteket d. 7.9.2015 2.500
Fredensborg Kommune Sanne Søndergaard, Nivå Skole Nord d, 23.10.2015 2.500
Fredensborg Kommune Conrad Fields d. 19.11.2015 2.500
Fredericia Kommune Anna-Marie Helfer, Kirstinebjergskolen d. 5.2.2015 2.500
Frederiksberg Kommune Line Leonhardt på biblioteket d. 4.2.2015 2.500
Frederiksberg Kommune Frank Langmack på Skolen på Nyelandsvej d. 21.9.2015 2.500
Friskolen Skallerup Mads Nygaard, Nordlys på skolen d. 12.2.2015 2.500
Faaborg-Midtfyn Kommune Esther Rützou, Brahesminde skole, afd. Svanninge d. 8.9.2015 2.500
Gladsaxe Kommune Anne Sofie Hammer i samlingssalen d. 9.11.2015 2.500
Grenaa Gymnasium Katrine Marie Guldager d. 30.9.2015 2.500
Halsnæs Kommune Sandra Schwartz - på Skoletorvet d. 7.10.2015 2.500
Halsnæs Kommune Line Leonhardt, udskolingsafdelingen klasse 7.a og b d. 3.12.2015 2.500
Halsnæs Kommune Line Leonhardt, udskolingsafdelingen klasse 8.a,b og c d. 10.12.2015 2.500
Hillerød Kommune Nis Rasmussen på skolen d. 29.4.2015 2.500
Hillerød Kommune Caroline Ørsum d. 26.2.2016 2.500
Hjørring Kommune Nick Clausen på Sindal Skole d. 14.4.2015 2.500
HJØRRING PRIVATE REALSKOLE Louis Jensen - skolens bibliotek d. 10.3.2015 2.500
HJØRRING PRIVATE REALSKOLE Jesper Wung-Sung, skolens bibliotek d. 12.3.2015 2.500
HJØRRING PRIVATE REALSKOLE Nick Clausen, skolens bibliotek d. 24.3.2015 Udsat pga. sygdom til efter uge 36 fastsat til 28.9.2015 2.500
HJØRRING PRIVATE REALSKOLE Martin Petersen d. 1.3.2016 2.500
HJØRRING PRIVATE REALSKOLE Kenneth Bøgh Andersen på skolebiblioteket d. 8.3.2016 2.500
HJØRRING PRIVATE REALSKOLE Jesper Wung-Sung d. 9.3.2016 2.500
Holbæk Kommune Henrik Einspor på skolebibliotet d. 11.3.2015 2.500
Holbæk Kommune Benni Bødker d. 9.9.2015 2.500
Holbæk Kommune Benni Bødker d. 9.9.2015 2.500
HORSENS KOMMUNE Bodil El Jørgensen på Hovedgård Skole d. 22.4.2015 2.500
HORSENS KOMMUNE Ronnie Andersen på skolen d. 4.2.2015 2.500
HORSENS STATSSKOLE Mads Mygind og Stine Pilgaard d. 2.9.2015 4.000
HVIDOVRE KOMMUNE Marianne Iben Hansen, Risbjergskolen d. 11.3.2015 2.500
HVIDOVRE KOMMUNE Cecilie Eken, Holmegårdsskolens aula d. 10.3.2016 2.500
Høje-Taastrup Kommune Cecilie Eken d. 10.4.2015 2.500
Høje-Taastrup Kommune Morten Dürr på skolen d. 24.4.2015 2.500
Høje-Taastrup Kommune Jørn Jensen i kantinen d. 23.4.2015 2.500
Høje-Taastrup Kommune Marianne Iben Hansen d. 4.11.2015 2.500
Hørsholm Kommune Thorstein Thomsen på Skolebiblioteket d. 23.3.2015 2.500
Hørsholm Kommune Jesper Wung-Sung på skolen 6.3.2015 2.500
Ikast-Brande Kommune Ronnie Andersen på Ungdomscentret IUC d. 27.11.2015 2.500
INGRID JESPERSENS GYMNASIESKOLE Thorstein Thomsen på skolen d. 22.5.2015 2.500
INSTITUT SANKT JOSEPH Marianne Iben Hansen på skolebiblioteket d. 6.3.2015 ændret til 29.4.2015 2.500
INSTITUT SANKT JOSEPH Mette Finderup på Skolebiblioteket d. 4.3.2015 2.500
Jammerbugt Kommune Cecilie Eken på PLC d. 13.4.2015 2.500
Kalundborg Kommune Karsten S. Mogensen på skolebiblioteket d. 13.5.2015 2.500
Kalundborg Kommune Anne-Marie Donslund d. 25.9.2015 2.500
Kolding Kommune Morten Durr på Munkevængetsskole d. 8.5.2015 2.500
KULTURHUSET TOLDKAMMERET Morten Dürr på Kulturværftets bibliotek, Nicole Boyle Rødtnes på Kulturværftets bibliotek, Kasper Hoff på Kulturværftets bibliotek d. 10.12.2015 6.000
Københavns Kommune Cecilie Eken på biblioteket d. 10.3.2015 2.500
Københavns kommune Jacob Riewe afholder litteraturdag på Ørestad Skole d. 31.3.2015 2.500
Københavns Kommune Nicole Boyle Rødtnes på skolebiblioteket d. 9.10.2015 2.500
Københavns kommune Mette Finderup - foredragssalen d. 24.11.2015 2.500
Københavns Kommune Kim Fupz Aakeson på skolebiblioteket d. 15.4.2016 2.500
Københavns Kommune Kim Fupz Aakeson i fællesrummet for hele skolen d. 15.4.2016 2.500
Københavns kommune Josefine Ottesen i læseklasserækken d. 3.12.2015 2.500
KØGE GYMNASIUM Katrine Marie Guldager d. 30.9.2015 2.500
Lolland Kommune Ida-Marie Rendtorff i auditoriet d. 12.3.2015 2.500
Midtsjællands Gymnasium Stine Pilgaard på Ringsted Gymnasium d. 4.11.2015 2.500
N. ZAHLES GYMNASIESKOLE Anders Johansen d. 11.11.2015 2.500
N. ZAHLES GYMNASIESKOLE Kenneth Bøgh Andersen d. 10.11.2015 2.500
NORDDJURS KOMMUNE Jane Susanne Andersen på skolen d. 23.4.2015 2.500
NORDDJURS KOMMUNE Mads Heinesen d. 22.10.2015 2.500
Nyborg kommune Morten Dürr d. 9.11.2015 2.500
Nyborg kommune Rikke May Kristtorfsson d. 25.11.2015 2.500
Nyborg kommune Søren jessen, Vibeskolen d. 14.1.2015 2.500
NYKØBING F REALSKOLE Hanne Kvist, på skolen 2.500
Næstved Kommune Annette Herzog - skolebiblioteket på Kalbyrisskolen d. 18.3.2015 2.500
Næstved Kommune Hanne Kvist - skolebiblioteket på Kalbyrisskolen d. 5.5.2015 2.500
Næstved Kommune Lise Bidstrup - skolebiblioteket på Kalbyrisskolen d. 13.5.2015 2.500
Næstved Kommune Jesper Wung-Sung d. 11.3.2016 2.500
Næstved Kommune Anders Johansen d. 14.1.2016 2.500
Næstved Kommune Jan Kjær for de mindste på skolebiblioteket d. 17.11.2015 2.500
Næstved Kommune Jan Kjær for de større på Kalbyrisskolen d. 17.11.2015 2.500
Odense Friskole Trine Bundsgaard på skolebiblioteket d. 13.11.2015 2.500
Odense Kommune Esther Rutzou på Korup Skoles Læringscenter d. 3.3.2015 2.500
Odense Kommune Karsten S. Mogensen på skolen d. 12.3.2015 2.500
Odsherred Kommune Thorstein Thomsen. Lejrskoletur på Rørvig Bibliotek d.8.9.2015 2.500
Professionshøjskolen UCC - University College Capital Forfatter Maria Rørbæk Wanscher og illustrator Pia Thaulov i auditoriet d. 4.5.2015 4.000
Randers Kommune Frank Langmack, Ida- Marie Rendtorff på Nørrevangsskolen d. 13.5.2015 4.000
Randers Kommune Benni Bødker d. 18.11.2015 2.500
RANDERS LILLE SKOLE Louis Jensen, samlingssal og undervisningslokaler d. 1.10.2015 2.500
Ringsted Kommune Nanna Foss på skolen d. 13.4.2015 2.500
Roskilde Kommune Nicole Boyle Rødtnes d. 22.4.2015 2.500
Roskilde Kommune Ronnie Andersen på Tiendeklassecenteret d. 24.2.2015 2.500
Roskilde Kommune Kenneth Bøgh Andersen d. 10.9.2015 2.500
Roskilde Kommune Kenneth Bøgh Andersen d- 10.9-2015 2.500
Roskilde Kommune Ronnie Andersen på skolen d. 9.12.2015 2.500
RUNGSTED GYMNASIUM Jesper Sternberg d. 6.11.2015 2.500
RYPARKEN LILLE SKOLE Jesper Sternberg på skolen d. 8.4.2015 2.500
Rødovre Gymnasium Anne-Sophie Lunding-Sørensen på gymnasiet d. 18.2.2015 2.500
Rødovre Gymnasium Anne-Sophie Lunding-Sørensen på skolebiblioteket d. 11.11.2015 2.500
Rødovre Kommune Thorstein Thomsen på skolen d. 17.3.2015 2.500
Rødovre Kommune Kenneth Bøgh Andersen d. 2.11.2015 2.500
Rødovre Kommune Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff d. 30.10.2015 4.000
SANKT ANNÆ SKOLE Rasmus Bregnhøi på skolebiblioteket d. 23.2.2015 2.500
Skive Kommune Henrik Einspor på Skivehus skole d. 14.4.2015 2.500
Skovbo Billedskole Hanne Bartholin d. 24.11.2015 2.500
Slagelse Kommune Ronnie Andersen i kantinen d. 19.2.2015 2.500
Slagelse Kommune Kenneth Bøgh Andersen på biblioteket d. 17.9.2015 2.500
Stevns Kommune Cecilie Eken på skolebiblioteket d. 6.4.2015 2.500
Stevns Kommune Anders Johansen på skolebiblioteket d. 10.2.2015 2.500
Svendborg Kommune Nicole BoyleRødtnes på Rantzausminde Skole d. 5.2.2015 2.500
Svendborg Kommune Line Kyed Knudsen og Henrik Einspor på Læringscenteret d. 22.4.2015 4.000
Syddjurs Kommune Kenneth Bøgh Andersen på Rosmus Skole 2.500
Sønderborg Kommune Camilla Wandahl, i skolens læringscenter d. 11.2.2016 2.500
Sønderborg Kommune Benni Bødker for drengene på mellemtrinnet d. 18.11.2015 2.500
Sønderborg Kommune Line Kyed Knudsen for pigerne på mellemtrinnet d. 19.11.2015 2.500
Sønderborg Statsskole Jo Hermann, Sønderborg Statsskole d. 4.9.2015 2.500
SØNDERHÅ HØRSTED FRISKOLE Mette Vedsø på skolen d. 3.6.2015 2.500
TORNBJERG GYMNASIUM Christian Dorph & Simon Pasternak, Tornbjerg Gymnasium d. 2.11.2015 4.000
Tradium Peter Adolphsen på HTX d. 2.2.2015 2.500
Trekronergade Freinetskole Benni Bødker d. 20.10.2015 2.500
Tønder Kommune Marianne Iben Hansen i indskolingen d. 26.1.2016 2.500
TAASTRUP REALSKOLE Jesper Wung-Sung på biblioteket d. 23.4.2015 2.500
v/ Ringerlauget Britt Winkel Samsø Kommune Mette Finderup d. 24.2.2016 2.500
v/ Ringerlauget Britt Winkel Samsø Kommune Mette Finderup på Samsø Skole d. 24.2.2016 2.500
v/ Ringerlauget Britt Winkel Samsø Kommune Mette Finderup d. 24.2.2016 2.500
Varde Kommune Erik Trigger Olesen og Lilian Brøgger på Blåvandshuk Skole d. 2.4.2015 4.000
Varde Kommune Karsten S. Mogensen på biblioteket 2.500
Vejle Kommune Benni Bødker på biblioteket d. 14.4.2015 2.500
Vejle Kommune Karsten S. Mogensen Gymnastiksal d. 4.6.2015 2.500
Vejle Kommune Benni Bødker på skolebiblioteket d. 10.3.2016 2.500
VIBORG KOMMUNE Josefine Ottesen på skolen d. 26.3.2015 2.500
VIBORG KOMMUNE Josefine Ottesen på skolen d. 23.3.2015 2.500
VIBORG KOMMUNE Daniel Zimakoff og Ida-Marie Rendtorff - biblioteket Hammershøj Skole d. 9.6.2015 4.000
VINDERUP REALSKOLE Caroline Ørsum nr. 18 på vinderup Realskole d. 2.3.2016 2.500
Aabenraa Kommune Peter Grønlundpå skolen d. 2.11.2015 2.500
Aalborg Kommune Anne Sofie Hammer i tumlesalen 26.2.2015 2.500
Århus Kommune Benni Bødker på biblioteket d. 20.5.2015 2.500
Århus Kommune Kenneth Bøgh Andersen Pædagogisk Læringscenter d- 6.10.2015 2.500
Århus Kommune Anders Johansen på skolen d. 13.5.2015 2.500
Århus Kommune Anne Sofie Hammer på skolen d. 14.4.2015 2.500
Århus Kommune Benni Bødker på biblioteket d. 5.11.2015 2.500
Århus Kommune Anne Sofie Hammer på skolens bibliotek d. 19.3.2015 2.500
Århus Kommune Line Kyed Knudsen på skolebiblioteket d. 14.4.2015 - ændret til 28.4.2015 2.500
Århus Kommune Louis Jensen d. 8.12.2015 2.500
Århus Kommune Søren Jessen d. 20.1.2016 2.500
Århus Kommune Søren Jessen på Risskov Skole d. 18.11.2015 2.500

Rejselegater

Alen Meskovic 15.183
Amalie Smith 15.000
Anders Johansen 14.450
Anna Jacobina Jacobsen 2.500
Anne Charlotte Langkilde 6.950
Bjarke Schjødt Larsen 7.114
Bue Magnus Rask Bredsdorff 9.488
Camilla Hübbe 25.000
Caroline Janne Ørsum 5.101
Cecilia Maria Jakobsen 6.830
Charlotte Christina Inuk Hoff Hansen 9.000
Christel Schneekloth Birkemose 10.536
Christian Dorph 14.900
Ditte Roslyng Tastesen 15.290
Duna Talib Ghali 17.732
Erik Trigger 28.776
Erling Jepsen 9.700
Eva Regitze Egede 15.000
Frode Ziebell Olsen 7.100
Frode Ziebell Olsen 12.100
Gerd Laugesen 27.000
Gorm Henrik Rasmussen 16.768
Grzegorz Wroblewski 15.000
Iben Claces 27.289
Jakob Vedelsby 20.000
Janne Vibeke Teller 70.000
Janus Kodal 11.500
Jens Martin Eriksen 18.000
Jesper Brygger 10.000
Jesper Bugge Kold 11.300
Jesper Sternberg Nielsen 15.000
Jesper Sternberg Nielsen 15.000
Joan Rang Christensen 24.782
Johanne Bille Olsen 22.650
Johanne Linnea Algren West 15.502
Judit kertész 13.000
Karsten Skov 6.450
Kim Simonsen 20.000
Kirsten Annalise Nielsen 12.000
Kristian Himmelstrup 26.450
Kristina Stoltz 13.000
Kristina Aamand 24.993
Leonid S. Chekin 8.849
Lissie Hvid Lundh 5.000
Lotte Kirkeby Hansen 7.275
Lotte Thrane 20.000
Maja Lee Langvad 40.000
MEDIALEX FILM & TV ApS 10.075
Merlin Pierpont Mann 15.502
Mette Holm 20.000
Mette Sø 13.349
Morten Chemnitz 15.000
Morten Søndergaard 26.000
Nicolaj Stochholm 30.000
Nicole Boyle Rødtnes 14.917
Ole Steen Hansen 8.549
Per Nielsen 10.000
Pernille Abd-El Dayem 10.000
Peter Adolphsen 16.150
Peter Laugesen 20.000
Peter Poulsen 20.000
Rikke Houd 30.000
Robert Zola Christensen 18.000
Sidsel Falsig Pedersen 20.700
Signe Lodahl Gjessing 11.000
Signe Lyng 9.297
Simon Pasternak 15.000
Susanne Kirsten Lyngborg Jorn 21.167
Thomas Boberg 50.000
Thomas Fabricius de Thurah 15.395
Tine Bach 15.294
Tom Carstensen 30.000
Waqas Elahi Dar 30.000

Oversætterpuljen


Aben Maler Katie Scott & Jenny Broom: Animalium. Engelsk til dansk 10.000
ACTES SUD Maren Uthaug: Og sådan blev det into French 20.000
After Hand v/Mathias Kokholm Nielsen William S. Burroughs, The Wild Boys (engelsk) 20.000
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Paul Fischer, "A Kim Jong-Il Production" (da. "Film, frygt og propaganda"), engelsk 20.000
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Frédéric Gros, "Marcher - une philosophie", fransk 24.000
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Henry Kissinger, World Order, engelsk 15.000
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Stefan Zweig, Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam - fra tysk 25.000
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Hermann Hesse, Frans af Assisi, fra tysk 20.000
ALBATROS PLUS Henrik Juul Jensen "Støj og stilhed" into Serbian from Danish 15.000
ALBATROS PLUS Helle Helle "Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand" into Serbian 8.000
ALFA BASIM YAYIM DAGITI M TIC. VE SAN.LTD. STI. SØREN KIERKEGAARD: ENTEN - ELLER into Turkish 70.000
Arab Scientific Publishers, Inc. Tove Ditlevsen: Barndommens gade into Arabic 30.000
Arcadia Editorial S.L. J.P. Jacobsen: "Mogens". "Pesten i Bergamo". "Fru Fønss" into Spanish 8.955
ARTPEOPLE A/S Martha Gellhorn, The Face of War, amerikansk 10.000
Arvids v/Karen Kristensen Francois Garcia, Jours de marché. Fransk 20.000
Arvids v/Karen Kristensen Liliana Lazar, Terre des affranchis. Fransk 10.000
Arvids v/Karen Kristensen Jean-Christophe Rufin, Le collier rouge. Fransk 15.000
Arvids v/Karen Kristensen Abdellah Taïa, Une mélancolie arabe, fransk 10.000
Arvids v/Karen Kristensen Davide Enia, Uomini e pecore. fra Italiensk 10.000
Arvids v/Karen Kristensen Hélène Lenoir, Tilleul. fra Fransk 15.000
Arvids v/Karen Kristensen André Herzberg, Alle Nähe fern, fra tysk 15.000
Att. Ajdin ?ahinpa?ic ?ahinpa?ic doo Den Danske Borgerkrig 2108-24, Kaspar Colling Nielsen into Bosnian 21.000
Aura Latina Caricias, Michael Strunge into Spanish 3.000
BASILISK Edouard Levé, Suicide, fransk 15.000
BASILISK Wallace Shawn, The Fever, engelsk 15.000
BASILISK Vladimir Makanin, Hullet/Passagen, fra russisk 12.500
BASILISK Blaise Cendrars: Moravagine - fra Fransk 30.000
BASILISK Jacques Roubaud: "Matematik:" & "Det kategoriske imperativ, fra fransk" 30.000
Bechs Forlag-Viatone v/Aksel Bech Christensen Edith Wharton, Ethan Frome, Engelsk 10.000
Book Centre Rudomino, Ltd The Anthology of Contemporary Danish Drama into Russian 16.050
Bostrup v/Lise Bostrup Aktas Tiphanie Yanique fra engelsk 30.000
Broken Dimanche Press Ursula Andkjær Olsen, Det 3. Årtusindes Hjerte, til engelsk 25.000
C&K Forlag Meg Wolitzer: THE WIFE, amerikansk 10.000
C&K Forlag Elena Ferrante: Storia 1. kapitel afOversættelse af Elena Ferrante:
STORIA DI CHI FUGGE E DI CHI RESTA fra italiensk til dansk 10.000
C&K Forlag Ngugi wa Thiong'o: Drømme i krigens tid, engelsk 20.000
C&K Forlag Elena Ferrante: L'amore molesto fra italiensk 15.000
Carl Hanser verlag GmbH Co KG Jesper Wung-Sung: Skolen into German 13.700
Centrala - Central Europe Comics Art Søren Mosdal: "Fimbulvinter" into English 1.861
Damyan Yakov Publishers Ole Lund Kirkegaard: Otto er et næsehorn into Hungarian 6.200
DANSK BIBELSKOLE Philippe Lechermeier, En bibel, fra Fransk 35.000
Dedalus Kitap Publishing/ Sedat Demir Kristian Bang Foss: Døden kører Audi into Turkish 10.000
Dedalus Kitap Publishing/ Sedat Demir Simon Pasternak: Dødszoner into Turkish 15.000
Deep Vellum Publishing Josefine Klougart: On Darkness into English 35.000
DET DANSKE KULTURINSTITUT Thor Bjørn Krebs "Baronessen", Anna Bro "Varmestuen",
Peter Asmussen "Ingen møder nogen", Astrid Saalbach "Verdens Ende".
Alle værk oversættes fra dansk til russisk 8.316
DET DANSKE KULTURINSTITUT Thomas Markmanns BETON fra dansk til russisk 3.405
Deutsche Verlags-Anstalt, Random House GmbH Jens Andersen:Denne dag, et liv into German 30.000
Donzelli editore s.r.l. Hans Christian Andersen: Mit Livs Eventyr into Italian 50.000
Donzelli editore s.r.l. Inger Christensen, Sommerfugledalen og andre digte into Italian 22.383
Durdica Zlebacic Sørensen Peter Høeg: Efekten af Susan into Croatian 25.000
EC Edition Lorenzo Silva - Los Cuerpos Extranos - spansk 20.000
Editions La Joie de lire Jeg Begyndte Sadan Set Bare at Ga by K.F. Aakeson into French 17.908
Editorial Planeta Seix Barral - Planeta Publishing Group. Thomas Rydahl: Eremitten into Spanish 25.000
EDITORIAL TROTTA, S.A. Philosophiske Smuler. Begrebet Angest. Forord (Soren Kierkegaard Skrifter Bind 4) into Spanish 16.412
Edizioni Joker Bodil Bech: Poesie (provv.) into Italian 5.225
Enchanted Lion Books Glenn Ringtved: CRY HEART, BUT NEVER BREAK into English (US) 5.000
Esperanto For Culture & Arts Worldwide Helle Helle: Dette burde skrives i nutid into Arabic 25.826
FDPB First Draft Press Berlin GmbH Nagieb Khaja - "The Story That's Not Getting Told: About the War in Afghanistan"into English 50.000
Fernandel di Pozzi Pier Giorgio Thomas Milholt: Italiensk opera i guldalderen 1800-50 til italiensk 25.000
Foreningen Det Heterotopiske Bibliotek Tao Lin, Shoplifting from American Apparel, engelsk 10.000
Foreningen Det Heterotopiske Bibliotek Voltaire, Traité sur la Tolérance, fransk 15.000
Foreningen Det Heterotopiske Bibliotek Dambudzo Marechera, The House of Hunger, engelsk 18.000
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag William Shakespeare: "Shakespeare - kærlighedens digter" - oversættes fra engelsk 20.000
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag Roger Gilbert-Lecomte: "Udvalgte digte" - oversættes fra fransk 10.000
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag Antonio & Manuel Machado, Udvalgte digte, oversættes fra spansk 15.000
Foreningen Det Poetiske Bureaus Forlag Steinn Steinarr: "Udvalgte digte" fra islandsk 35.000
Forlaget Arena Judith Butler, Frames of War, engelsk 20.000
Forlaget Arena Flannery O'Connor, Wise Blood, Engelsk 15.000
Forlaget Arena Patrick Modiano: Un Pédigree (Stamtavle) fra fransk 35.000
Forlaget Arena Frank Wedekind: Mine Ha-Ha, fra tysk 20.000
FORLAGET COBOLT A/S Riad Sattouf: Fremtidens araber, fransk 12.000
FORLAGET COBOLT A/S Riad Sattouf: L'Arabe du futur, vol. 2: Une jeunesse au
Moyen-Orient (1984-1985), fra fransk 12.000
Forlaget Etcetera Hubert Mingarelli: L'homme qui avait soif/Manden
som var tørstig (fransk til dansk) 13.126
Forlaget Etcetera Emmanuelle Richard: La légèreté/Letheden (fransk til dansk) 10.000
Forlaget Etcetera Sylvie Bocqui Infini coquillettes (Uendelig muslinger), fra fransk 6.600
Forlaget Forlæns v/Torben Hansen Fabien Vehlmann, Jolies Ténèbres, fra fransk 3.900
Forlaget Hovedland v/Steen Piper Ludmilla Ulitskaya, Russisk 15.000
FORLAGET KLIM ApS David Foster Wallace: Noveller, fra amerikansk 25.000
FORLAGET KLIM ApS Oscar Wilde: De profundis, engelsk 20.000
FORLAGET KLIM ApS Joseph O'Neill: The Dog (engelsk, 2015) 20.000
FORLAGET KLIM ApS Alain Badiou: "Den reelle lykkes metafysik", fransk 16.000
FORLAGET KLIM ApS Yu Hua: At leve, fra kinesisk 25.000
FORLAGET POLITISK REVY Joseph Moncure March. THE WILD PARTY, fra am. engelsk 25.000
FORLAGET ROSENKILDE ApS Xiaolu Guo - I am China - Engelsk 20.000
Forlaget Sisyfos v/ Peter Thiesen John Milton, Areopagitica, fra Engelsk 10.000
FORLAGET VANDKUNSTEN K/S Marguerite Duras: At skrive (fransk) 12.500
Forlaget Virkelig ved Andreas Vermehren Holm Hans Henny Jahnn, Das Holzschiff, fra Tysk 25.000
Forsøgsstationen Forfatteren er Béla Pintér. Værket har titlen "A sütemények k irálynoje" (2004), ungarsk. 10.000
G.E.C. GADS FORLAG A/S Edward St Aybyn: Never Mind, Bad News, Some Hope, engelsk 10.000
G.E.C. GADS FORLAG A/S Timothy Snyder: Black Earth - The Holocaust As History And Warning, fra amerikansk 30.000
Gaïa Editions Anne-Cathrine Riebnitzsky Forbandede yngel til fransk 35.000
GEORGIOU EDOUARDOS DIMITRIOS/Piraeus Municipal Theater (Dimotiko Theatro Pirea) Anders Rønnow Klarlund: "Hvordan vi kan slippe af med de andre" into Greek 15.000
Grada Publishing, a.s. H. C. Andersen Junior - Thierry Capezzone, Jan Rybka into Czech 8.000
Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. Kim Leine - Profeterne i Evighedsfjorden into Polish 15.000
GUGGOLZ VERLAG Amalie Skram: »Professor Hieronimus« and »In St. Jørgen« into German 20.000
Guitank publishing Aleksandr aghabekyan PIA JUUL: MORDET PÅ HALLAND (Murder of Halland) into Armerian 26.000
GYLDENDAL A/S David Walcott, White Egrets, engelsk 10.000
HOFF & POULSEN ApS Anthony Marra, A Constellation of Vital Phenomena, engelsk (amerikansk) 25.000
HOFF & POULSEN ApS James Hogg: The private memoirs and confessions of a justified sinner, fra engelsk 32.000
HOFF & POULSEN ApS Lev Tolstoj, Khadzji-Murat, fra russisk 25.000
Hohe Publisher Translation and publication of Lykke-Per (Lucky-Per) by Henrik Pontoppidan to Amharic language 35.000
INFORMATION Tom Reiss: The Orientalist 20.000
INFORMATION Erika Riemann: Die Schleife an Stalins Bart, tysk 34.500
INFORMATION Thomas Paine: Rights of Man (1791-92), fra engelsk 25.000
INFORMATION Carl Schmitt: Parlamentarismens krise? ("Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus", fra tysk 15.000
Jamal Jumá "Udvalgte Digte" by Jens Fink-Jensen to Arabic 25.000
Janet 45 Publishing Carsten Jensen: Vi, de druknede into Bulgarian 60.000
Jensen & Dalgaard I/S David Park, Swallowing the Sun, Engelsk 10.000
Jensen & Dalgaard I/S Kgebetli Moele: 'The Book of the Dead', engelsk (Sydafrika) 15.000
Jensen & Dalgaard I/S Georgi Gospodiniv: 'Fizika na tagata', bulgarsk 15.000
Jensen & Dalgaard I/S Susan Abulhawa, The Blue Between Sky and Water, Engelsk 25.000
Jensen & Dalgaard I/S Donal Ryan, A Slanting of the Sun, fra Englsk (fra Irland) 18.360
Jensen & Dalgaard I/S Kgebetli Moele, Untitled, fra Engelsk (Sydafrika) 13.818
KIRSTEN MARIE ANDERSEN Svetlana Aleksijevitj, Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, russisk 20.000
Kleinheinrich Publishing House Søren Ulrik Thomsen: Rystet Spejl into German 11.500
Kleinheinrich Publishing House In Grönland - Per Kirkeby, Grønlandstekster 15.000
Les éditions du Rouergue Jesper Wung-Sung : Kopierne into French 10.000
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S Matthew Thomas, We Are Not Ourselves (Vi er ikke os selv), Amerikansk 20.000
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S Jane Austen, Sense and Sensibility, fra Engelsk 20.000
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S Lauren Groff, Fates and Furies, fra amerikansk 27.000
Liveright Publishing Corporation/W.W. Norton & Co Inc Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden into English 30.000
Løve's bog & vin Café v/ Kenny Jess Brandt Eline Lund Fjæren, Klokken og Sengen, fra Norsk 15.000
Magazine "Commentaries" Assistance Foundation Helle Helle: Noveller (Biler og dyr/Rester) into Russian 25.000
MATCOM LTD Anne-Marie Vedsø Olesen: Dronningens dame into Bulgarian 15.000
MTP H. C. Andersen; Eventyr og Historier (Andet bind) into Georgian 37.200
MULTIVERS ApS Dario Fo, C'e` un re pazzo in Danimarca, italiensk 40.000
Muniam Alfaker ALFABETET PÅ TAPETET, Oversættelse af dansk børnelitteratur til arabisk 25.000
MØLLER FORLAG Mai Jia, Afkodning, kinesisk 15.000
Nakladatelství Paseka s.r.o. Helle Helle: Hvis det er into Czech 5.950
Napkút Kiadó Kft. Erling Jepsen: Med venlig deltagelse into Hungarian 12.000
New Vessel Press Klaus Wivel: The Last Supper into English 30.000
NORDISKA HOLDING ApS Peter Asmussen, SOLI DEO GLORIA, fra dansk til engelsk 8.400
Oxygen Publishing House Hans Christian Andersen's fairy tales into Berber language 22.482
Park Publishing House Dorthe Nors: Kantslag into Hungarian 8.000
Pegasus Publishers Jussi Adler-Olsen "Flaskepost Fra P" into Estonian 15.000
People's Literature Publishing House Frode Z. Olsen:Når Dragen Løfter Hovedet into Chinese 20.000
Peter Hammer Verlag GmbH Annette Herzog/Katrine Clante, Pssst! into German 7.463
PIKA Edition Gemini - illustrated novel into French 15.000
Predrag Crnkovic Line-Marie Lång - ARTISKOKHJERTE into Serbian 18.000
Predrag Crnkovic Jens/Martin Eriksen: Et hvidt reb for Philippe Deprez into Serbian 20.000
Querido Iben Mondrup - Godhavn into Dutch 25.000
Republik v/Johnny Andersen Faïza Guène, Un homme, ca ne pleur pas, fra fransk 20.000
ROSKILDE BOGCAFE Lutz Seiler Kruso, engelsk 50.000
ROSKILDE BOGCAFE Neel Mukherjee, The Lives of Others, Engelsk 35.000
ROSKILDE BOGCAFE Thomas Hettche, Pfaueninsel, fra tysk 25.000
Saixpirikon Publications Anthology of Modern Danish Poetry (Peter Laugesen, Marianne Larsen, Henrik Nordbrandt, Thomas Boberg & Katinka My Jones) - translation from Danish into Greek 25.000
SAMPARK Red and Green by Astrid Salbaach from English into Bengali 12.000
Scritturapura casa editrice soc. coop. Helle Helle: Dette burde skrives i nutid into Italian 11.866
Sedat Özgür Lemur Kitap Yayincilik. Anne Cathrine Riebnitzsky: Forbandede Yngel into Turkish 15.000
Serpent's Tail Fryser Jeg: Martin Kongstad into English 35.000
SKJØDT FORLAG V/LIV CAMILLA SKJØDT Alejandro Zambra, Formas de volver a casa, spansk 13.500
SKJØDT FORLAG V/LIV CAMILLA SKJØDT Elena Garro (1916-1998), La semana de colores, spansk 15.000
SKJØDT FORLAG V/LIV CAMILLA SKJØDT Mario Levrero, La ciudad, spansk 18.500
SKJØDT FORLAG V/LIV CAMILLA SKJØDT Julio Cortázar, Rayuela, spansk 30.000
SLC - Dansk selskab for ny fransksproget litteratur To-sproget dansk antologi med ti fransksprogede forfatter 25.000
Sonia Draga Sp. z o.o. Lene Kaaberbøl and Agnete Friis: NATTERGALENS DØD into Polish 4.500
Svetlana Yancheva - Izida Kim Leine : "Profeterne i Evighedsfjorden" into Bulgarian 25.000
The Short Story Project Dorthe Nors: Vinterhaven into Hebrew 2.043
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS Alis Smith, Hvordan være begge dele, engelsk 10.000
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS Aminatta Forna, Altmuligmanden, engelsk 15.000
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS Martin Caparrós, Sult, spansk 40.000
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS Hwang Sok-yong, Prinsesse Bari, koreansk 15.000
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS Will Self, Paraply, engelsk 20.000
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS W.G. Sebald, Campo Santo, fra tysk 29.700
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS Olga Tokarczuk, Løberne, fra polsk 30.000
Topos-Motibo Publications (Motibo Ekdotiki AE) Nicolaj Stochholm: "Selected poems" into Greek 20.000
Typotex Ltd Electronical Publishing Anne Lise Marstrand-Jørgensen : Hildegard I-II into Hungarian 51.800
UAB "Nieko rimto" Ole Lund Kirkegaard: Otto er et næsehorn into Lithuanian 2.240
Uitgeverij Cossee Erling Jepsen - Den sønderjyske farm into Dutch 15.000
Univers Publishing House Jonas T. Bengtsson - Et Eventyr into Romanian 15.000
V.B.Z. d.o.o. Én af os sover by Josefine Klougart into Croatian 21.500
World Editions Janne Teller: Hvis der var Krig I Norden into Dutch 2.977
Yapi Kredi Kültür Sanat Yayincilik Pia Tafdrup's Selected Poems into Turkish 10.000
Özgür Bircan MAYA ILETISIM VE TASARIM HIZM.TIC.LTD.STI (Nar Kitap) Jakob Ejersbo: LIBERTY into Turkish 50.000

Prøveoversættelser

Agata Marta Lubowicka Knud Rasmussen, Nye mennesker, polsk 8.000
Agata Marta Lubowicka Christian Lollike, Manifest 2083, polsk 8.000
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Matthias Bjørnlund, "Det armenske folkedrab", engelsk 8.000
Alan Ishaq Sliman Pary Fra Dansk til Kurdisk 8.000
Angeliki Papa Thomas Boberg "Fantombillede" til græsk 8.000
Angeliki Papa Helle Helle "Hvis det er" til græsk 8.000
Angeliki Papa Ulrik Dahlin's "Autonom pusher mentor" til græsk 8.000
Angeliki Papa Bjørn Rasmussen's "Pynt" til græsk 8.000
Anne Charlotte Struve Oversættelse af Stine Pilgaards roman "Lejlighedssange" til fransk 7.500
ARTPEOPLE A/S Agnete Friis: BLITZ. Fra dansk til engelsk 8.000
ARTPEOPLE A/S Stig Dalager: REJSE UDEN ENDE. Oversættes fra dansk til engelsk. 8.000
ARTPEOPLE A/S Peter H. Fogtdal: DET EGYPTISKE HJERTE. Oversættes fra dansk til engelsk. 8.000
ARTPEOPLE A/S Helle Vincentz: Stjålne liv. Oversættes til engelsk. 8.000
Bernd Kretschmer Anne-Marie Vedsø Olesen: "Dronningens dame", til tysk 8.000
Bernd Kretschmer Anne-Marie Vedsø Olesen: "Bastarden", til tysk 8.000
Bernd Kretschmer Jakob Vedelsby: "Skyggespor", til tysk 8.000
Bettina Wimmer Eske K. Mathiesen: "Hunden der løb hver sin vej", tysk 1.200
Carmen Gabriela Vioreanu Christian Lollike/Lars von Trier, DOGVILLE, rumænsk 8.000
Carmen Gabriela Vioreanu Henrik Nordbrandt, "100 digte", rumænsk 8.000
Caroline Waight Kirsten Hammann, Alene Hjemme, til engelsk 6.720
Christine Berlioz Mondrup, Godhavn til fransk 8.000
Christine Berlioz Kirsten Hammann "Alene hjemme" til fransk 8.000
David McDuff Pia Tafdrup, The Taste of Steel, English 8.000
David Young Peter Højrup: Island: Til engelsk 8.000
EC Edition Louis Klostergaard Kvinden i det røde mudder 8.000
Edyta Stepkowska Polsk oversættelse af Kurt L. Frederiksens "Spor over isen. En fortælling om Den danske litterære Grønlands-Ekspedition" 8.000
Edyta Stepkowska Oversættelse til polsk af Charlotte Rørths "Jeg mødte Jesus. Bekendelser fra modviligt troende" 8.000
Egor Fetisov Jakob Vedelsby, "Skyggespor", til russisk 8.000
Eva Valvo Gertrude Kiel, Tidsjagten, to be translated into Italian 4.500
Eva Valvo Hans Scherfig, Den forsvundne fuldmægtig - oversættelse til italiensk 4.500
FORLAGET KLIM ApS Martin Jensen - Tømrerens datter 8.000
FORLAGET ROSENKILDE ApS Steen Bille og Lisbeth Bille, "I ond tro" - prøveoversættelse til engelsk 8.000
Gabriel Mihai David PETER ASMUSSEN, Ingen møder nogen, rumænsk 8.000
Gerd Weinreich Madame Nielsen: Den endeløse sommer - til tysk 8.000
GYLDENDAL A/S Robert Zola Christensen, Adams forbandelse, engelsk 8.000
GYLDENDAL A/S Mikkel Rosengaard, Forestillingen om Ana Ivan 8.000
Hannes Langendörfer Peter Højrup: "Island" (Forlaget Basilisk, 2014) til tysk 8.000
Hannes Langendörfer Harald Voetmann: "Vågen" (Gyldendal, 2010), til tysk 8.000
Heinz Kulas Nils Peter Juel Larsen, Erindringen fra för erindringen, til tysk 8.000
Isak Kleist Josefine Ottesen: "En være stinker" søges oversat til grønlandsk 8.000
Jamal Jumá De nøgne træer af Tage Skou-Hansen til arabisk 8.000
Jamal Jumá Bavian af Naja Marie Aidt til arabisk 8.000
Joanna Cymbrykiewicz Alen Meskovic, Ukuleke Jam, Polish 8.000
Jonas Whitthöfft Rasmussen Hanna Kvists bilderbok To af alting översätts till svenska 5.000
Jonas Whitthöfft Rasmussen Solvej Balle: "&", "Eller", "Hvis" och "Så", till Svenska 6.000
Jorge Simón Izquierdo Díaz Tom Kristensen: "En kavaler i Spanien". fra dansk til spansk 8.000
JP/Politikens Hus A/S Mortens Pape PLANEN. Uddrag ønskes oversat fra dansk til tysk. Oversætters navn: Dr. Sigrid Engeler, s.engeler@kabelmail.de. 8.000
Juan Mari Mendizabal Sarasua Yahya Hassan, Yahya Hassan, Basque 8.000
Jun Feng Arthur Krasilnikoffs roman Hvalens øje /kinasisk /40 s. 8.000
Jörg Scherzer Jens Martin Eriksen 8.000
Knud Simonsen VESTKYSTBUNKER af Knud Simonsen. Tysk. 8.000
LARS RINGHOF AGENCY ApS Ida Jessen: POSTKORT TIL ANNIE, engelsk 8.000
LARS RINGHOF AGENCY ApS Ida Jessen: EN NY TID; til engelsk 4.000
Leonid S. Chekin Rasmus Kristian Rask, Russian Letters and Diaries (1818-1820), translated into Russian 8.000
Leonidas Kalovyrnas Jakob Ejersbo, Eksil, på græsk 7.500
Lindy Falk van Rooyen Peder Frederik Jensen, 'Banedanmark' til engelsk 8.000
Lindy Falk van Rooyen Anden Person Ental af Daniel Dencik til engelsk 8.000
Liv Helena de Carvalho e Silva Fuglsig Bo Gunge (bo@gunge.dk): "Orkestergraven", dansk til portugisisk. Der er ikke søgt om støtte andetsteds. 8.000
Løse ænder v/Hans-Henrik Einspor Ellen Holmboe, fire korte titler i serien om Filip M. Lund: Den lille forskel, En mand til Mona, Meningen med livet og I form i en fart. Oversættes til engelsk. 8.000
Marek Hammermeister Josefine Klougart En af os sover - fra dansk til polsk 8.000
Marieke Heimburger Peter Boe: "Krimi" til tysk 7.500
Marina Tyurina Oberlander Inger Christensen: "Græs" , "Lys" , Into Russian 8.000
Marion Heather Goldenberg (kunstnernavn Heather Spears) Niels Hav novellerne "det er hårdt at vøre helgeni Hovedstaden", "Lenze" og udvalgt noveller fra "den Iranske Sommer" samt litterære essays til egelsk 8.000
Marion Heather Goldenberg (kunstnernavn Heather Spears) Niels Hav - DEN IRANSKE SOMMER - engelsk 8.000
Markéta Kliková Alen Meskovic, Ukulele-Jam, tjekkisk 8.000
Martin Charles Aitken Tina Sakura Bestle, 'Lorthehjorte' til engelsk 4.000
Martin Charles Aitken Claus Beck-Nielsen, 'Mine møder med De Danske Forfattere' til engelsk 6.000
Martin Charles Aitken Helle Helle, Globryllup, til engelsk 4.000
Melinda Jenöne Peresztegi Henriette E. Møller's "Danskerheld" til ungarsk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Sgne Gjessing: "Ud i det u-løse" til rumænsk 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Pernille Abd-El Dayems roman "Inden for revet" 8.000
Melinda Jenöne Peresztegi Philip Tafdrup Jørgensens roman "Kongen af Bali" til rumænsk. 8.000
Michael Goldman Knud Sørensen, En Befrielse, English 8.000
Michael Goldman Cecil Bødker, Fortællinger omkring Tavs, English 8.000
Michael Goldman Knud Sørensen, Som Man Ser Det, English 8.000
Misha Hoekstra Dorthe Nors, tre historier ("Ved Sydvest Station", "Kummefryseren" og "Hygge") 4.000
Misha Hoekstra Peter Hovmand, "Ikke altid sådan her", amerikansk 8.000
Mussari Henriette Houth: "Det evige liv" og "Opstandelse" (to noveller). To be translated into English 6.000
Natalia Banke Kim Leine Profeterna vid Evighetsfjorden, ryska 8.000
Natalya Clark Helle Helle "Exempel på liv" 8.000
Natalya Clark Helle Helle Rester til russisk 8.000
Natalya Clark Helle Helle Biler og Dyr 8.000
New Vessel Press Klaus Wivel, Den Sidste Nadver, into English 8.000
Nina Sokol Tomas Lagermand Lundmes "Hate Crime" til engelsk 8.000
Nina Sokol Oversættelse af Ursual Andkjær Olsens "Den bedste af alle verdener" til engelsk 8.000
NORDISKA HOLDING ApS Christian Lollike LIVING DEAD eller MONSTERS OF REALITY til engelsk 8.000
NORDISKA HOLDING ApS Vivian Nielsen: KRYDSTOGT i engelsk oversættelse af Gaye Kynoch 8.000
Paul Larkin Henrik Frederiksen - "Udbryderens Plan" - Dansk til Engelsk 8.000
Paul Russel Garrett Lis Vibeke Kristensen - Bipersonen - English 5.200
Pawel Partyka Kristian Husted / POINT OMEGA / POLSK 8.000
Pawel Partyka Cristian Lollike / "ALL MY DREAMS COME TRUE" / Polsk 8.000
Pawel Partyka Peter Asmussen / SOLI DEO GLORIA / POLSK 8.000
Reiko Tanaka Jussi Adler Olsen,Alfabethuset 6.000
Reiko Tanaka Peter Høeg, Effekten af Susan 8.000
Reiko Tanaka Gretelise Holm,Nedtælling til mord 8.000
Roland Peresztegi Claus Bratt Østergaard "Den anden mand" til ungarsk 8.000
Roland Peresztegi Henning Mortensen "Kvinden i korshæren" til ungarsk 8.000
Roland Peresztegi Dy Plambecks roman "Mikael" til ungarsk. 8.000
Roland Peresztegi Katrine Grünfelds "Stormskader" fra dansk til ungarsk 8.000
ROSINANTE&CO A/S Jesper Wung-Zung/Zam/engelsk 7.488
ROSINANTE&CO A/S Anne Sofie Hammer/Mig og Dylan Walker/Engelsk 5.900
Sotirios Souliotis Jakob Vedelsby "Menneskeloven" til græsk 8.000
Sotirios Souliotis Christian Dorph & Simon Pasternak "Tal til mig" fra dansk til græsk 8.000
Sotirios Souliotis Kamilla Hega Holst "In Transit" til græsk 8.000
Sotirios Souliotis Line-Maria Lång: "Rottekonge" fra dansk til græsk 8.000
Tharangini Sriharan Annette Herzog Pssst! Engelsk 8.000
Thomas D. Satterlee Per Aage Brandt's Poesi i Udvalg: 2002-1969 8.000
Thomas D. Satterlee Per Aage Brandt's SØRGELIGE SEKSTETTER. POESI til engelsk 8.000
Thomas E. Kennedy Jens Christian Grondahl / JERNPORTEN 8.000
Thomas E. Kennedy Morten Seifert: Gud er det dig der spiller sax. Titelnovellen oversættes fra dansk til amerikansk af Thomas E. Kennedy (kennedycopenhagen@gmail.com). Der er ikke søgt om midler andetsteds fra 6.000
Thomas Malvica Henrik Wivel - Stockholm, Stockholm - Italian 8.000
Thomas Malvica Joahnnes V. Jensen - Kongens Fald - italiensk 8.000
TIDERNE SKIFTER FORLAG ApS Jakob Vedelsby, Skyggespor til engelsk 8.000
Tim Davies Kristian Ditlev Jensen, Livret, English 6.000
Tobias Koch Claus Høxbroe, udvalg af digte fra digtsamlingerne 'Duerne lurer fra oven' og 'Hvor kraverne vendes' oversættes til tysk. 8.000
Tong Zhang Janus Kodal Pipilotta og droemmeknappen til kinesisk 8.000
Velsker, Eva Helle Helle "Hvis det er" til estisk 8.000
Yi Yun Zhou Jakob Vedelsby: Skyggespor, oversættes til kinesisk 8.000
Yulia Belavina Vita Andersen "Get a life" dansk-russisk 8.000

Litteratur- og personudvekslingspuljen

10TAL Introducing Signe Gjessing to the Swedish and an international audience at Stockholm International Poetry Festival, november 2015, Sverige 4.600
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Petra Krantz Lindgren til Danmark med udgivelsen af "Børns selvfølelse", som udkommer på Kristeligt Dagblads Forlag den 18. februar, Danmark, februar 2015 835
AKTIESELSKABET KRISTELIGT DAGBLAD Roger Moorhouse til København med udgivelsen " En djævelsk alliance", på Kristeligt Dagblads Forlag, Danmark, marts 2015 6.550
Alen Meskovic Alen Meskovic præsentation af romanen Ukulele-jam i tre slovenske byer, Slovenien, maj 2015 4.300
Anne Marlene Hastenplug Helge Bille Nielsen på Tysklandsturné i Berlin, Göttingen og Frankfurt, Tyskland, april 2015 5.360
ANTON & LUDWIG ApS Peter Swanson fra USA til deltagelse i Krimimessen i Horsens med debutromanen "Kvinden med det tidsindstillede hjerte", Danmark, marts 2016 9.000
Bo Lillesø Bo Lillesøe deltagelse i World Haiku Associations haiku-konference i Tokyo, Japan, september 2015 8.400
C&K Forlag Fredrik Sjöberg fra Sverige til presse og offentlig optræden i Den sorte Diamant, Danmark, september 2015 3.500
C&K Forlag Sjón (Sigurjón Birgir Sigurðsson fra Island til presse og offentlig optræden i Den sorte Diamant, Danmark, september 2015 3.600
C&K Forlag Meg Wolitzer fra New York til til arrrangements- og presserejse med romanen "Hustruen" på Den Sorte Diamant mv., november 2015, Danmark 10.000
Carl Hanser verlag GmbH Co KG Lene Kaaberbøl will be reading at the Lit.COLOGNE, a literary festival, Tyskland, marts 2015 5.210
Caroline Balleby Sørensen Jan Sonnergaard til workshop og oplæsning af "Frysende våde vejbaner" på Universität- Zürich og -Basel, Schweitz, december 2015 3.500
Caroline Ballebye Sørensen Robert Zola Christensens forfatterbesøg/oplæsning ved universiteterne Zürich og Basel i Schweiz, april 2015 8.600
Carsten René Nielsen Carsten Rene Nielsens deltagelse i 'Festival della Poesia Europea' i Frankfurt, Tyskland, maj 2015 3.438
Christian Jungersen Christian Jungersen -Fire optrædender i i Washington og New York, USA, marts 2015 10.224
Cindy Lynn Brown Cindy Lynn Brown i retreat med oplæsninger for forfattere, agenter og forlæggere i New Mexico, USA, august 2015 13.000
Copenhagen Comics Tegneserieskaber Art Spiegelman & redaktør Francoise Mouly på Copenhagen Comics, Danmark, juni 2015 8.000
CopenOpen Poetry Slam Zygimantas Kudirkaa fra Litauen og Motswitla "TSWI" Hlakotsaudirkaa fra Sverige til CopenOpen poetry slam i Huset, Danmark, august 2015 3.000
Daniel Sancosmed Masiá Oversætter Daniel Sancosmed Masiá fra Madrid til København i arbejde med oversættelse af Thomas Boberg til spansk, december 2015, Danmark 1.110
Danmarks Stemme Claus Ankersens deltagelse i Intercity Flow International Poetry Project i Storbritannien, april 2015 3.500
Danmarks Stemme Claus Ankersen til litterær og poetisk performance- oplæsning - Spoken word- i Open Art Library i Bukarest, Rumænien, juni, 2015 3.000
Danmarks Stemme Claus Ankersen Fellow at CMI Writers in residence Programme in Chennai, India, January-March, 2016 6.913
Dansk Tegneserieråd Ed Piskors besøg i København februar-marts 2015 13.000
DET DANSKE KULTURINSTITUT Grzegorz Wroblewski forfattermøde og oplæsning i Gdansk, Polen, marts 2015 3.300
DET DANSKE KULTURINSTITUT Lone Franks deltagelse i Edinburgh International Science Festival, Storbritannien, april 2015 6.500
DET DANSKE KULTURINSTITUT Sara Blaedel, Kennet Degnbol og Dagmar Winthers deltagelse i Chipping Norton Literary Festival, Storbritannien april 2015 19.600
DET DANSKE KULTURINSTITUT Jussi Adler-Olsen paa Guernsey Literary Festival, Guernsey Island, Storbritannien, september 2015 9.500
DET DANSKE KULTURINSTITUT Simon Pasternak og Kenneth Degnbols/Dagmar Winther deltagelse i Wakefield Literary Festival, Storbritannien, september 2015 22.000
DET DANSKE KULTURINSTITUT Astrid Saalbach til forfattermøde og oplæsningsarrangement på Teaterakademiet i Warszawa, Polen, marts 2015. 4.500
DET DANSKE KULTURINSTITUT Josefine Ottesen, Christian Jungersen og Jakob Melander til deltagelse i Bogmessen i Izmir, Tyrkiet, april 2015 11.850
DET DANSKE KULTURINSTITUT Jussi Adler-Olsen paa Edinburgh International Book Festival, Storbritannien, august 2015 4.000
DET DANSKE KULTURINSTITUT Helle Helle paa Edinburgh International Book Festival, Storbritannien, august 2015 4.000
DET DANSKE KULTURINSTITUT Dorthe Nors paa Edinburgh International Book Festival, Storbritannien, august 2015 5.000
DET DANSKE KULTURINSTITUT Helle Helle paa Henley Literary festival, Storbritannien, august 2015 4.500
DET DANSKE KULTURINSTITUT Eva Tind og Ursula Andkjær Olsen til 5.Internationale Eskisehir Poetry Festival, Tyrkiet, maj 2015 4.046
DET DANSKE KULTURINSTITUT Linda Nørgaard Framke til delgelse i Spoken Word Festival, Warszawa, Polen, december 2015 1.600
Det Kongelige Bibliotek Brittany Sonnenberg deltager i litterært arrangement på Københavns Universitet, København, Danmark, maj 2015 4.200
Det Kongelige Bibliotek Horace Engdahl i Danmark i samtale med Bjørn Bredal på international Forfatterscene på Det Kongelige Bibliotek, København, Danmark, maj 2015 1.500
Det Kongelige Bibliotek Fredrik Sjöberg fra Sverige som hovedperson på International Forfatterscene i samtale med Sjón i Diamanten, Danmark, september 2015 1.340
Festival Les Boréales Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie Inger Wolf, Jens Christian Grøndahl and Anna Grue to Festival Les Boréales, France, November 2015 6.245
Fondazione Università Ca' Foscari Venezia Morten Søndergaard og hans oversætter Bruno Berni til Venedig, Italien, participation to "Incroci di Civiltà" Crossing of civilisations) Int. litt. festival, marts 2015 8.450
Foreningen Oslo internasjonale poesifestival Mette Moestrup, Niels Lyngsø and Ursula Andkjær Olsen reading of poems and screenings of poetr films by in Oslo, Norge, januar 2015 12.000
Foreningen Oslo internasjonale poesifestival Shadi Bazeghi, Caspar Eric Christensen og Rasmus Halling Nielsen opplesninger, foredrag mv. under Oslo internasjonale poesifestival, Norge, oktober 2015 6.000
Forlaget Etcetera Arnaud Delrue fra Paris på forfatterbesøg:ifm. lancering af hans roman 'Sommer med familien', Danmark, juni 2015 2.000
Forlaget Turbulenz ApS Juliane Lyngstad fra Norge til interviews og PR for bogen Glad mave med Low FODMAP i mere end 10 boghandlere i Danmark, oktober 2015 3.000
G.E.C. GADS FORLAG A/S Jean Hanff Korelitz deltagelse i Krimimessen i Horsens, Danmark, marts 2015 8.992
G.E.C. GADS FORLAG A/S Edward St Aubyn fra London til deltagelse i arrangement i Den Sorte Diamant, Danmark, november 2015 3.356
Gaïa Editions Promotion of all Jørn Riel's books in Draguignan and Dax, France, april 2015 8.466
Gisli Magnusson Mathilde Walter Clark forfatterbesøg på Island Universitet, Reykjavik, Island, marts 2015 4.200
Gisli Magnusson Lars Frost taler om sit forfatterskab i forfatterbesøg på Islands Universitet i Reykjavik, Island, september 2015 2.700
GYLDENDAL A/S Yahya Hassans deltagelse i PEN World Voices Festival i New York, USA, maj 2015 16.000
Hansen Merete Pryds Helles besøg i universiteterne i London, Canterbury (Kent) og Edinburgh, England og Skotland, Storbritannien, februar 2015 12.934
Hay Festival of Literature & the Arts Dorthe Nors to speak about her book during the Hay Festival, Storbritannien, maj 2015 8.459
Henrik Bo Rehr Henrik Rehr deltagelse som VIP-gæst på festivalen Art-Bubble, København, Danmark, november 2015 5.420
Henrik Juul Jensen Henrik Juul Jensen til Bogmessen i Beograd med romanen"Støj og stilhed. En bedemands rejse" , Serbien, oktober 2015 3.000
HORSENS KOMMUNE Craig Russels deltagelse i Krimimessen i Horsens, Danmark, marts 2015 5.700
HORSENS KOMMUNE Ann Cleeves deltagelse i Krimimessen i Horsens, Danmark, marts 2015 5.700
Ida Bencke Morten Søndergaard opsætning, oplæsning og deltagelse i udstillingsåbning 'Suture' af Morten Søndergaard, Berlin, juni 2015 3.000
Ida Bencke Åse Eg Jørgensen til fernisering og artist talk v. launch / åbning af artist booken "Suture' i Berlin, Tyskland, juni 2015 1.000
IDEOGRAMMA Morten Søndergaards participation in the 2nd International Literary Festival, Cypern, oktober 2015 7.962
Illustrarte, S.L. Hanne Bartholin attendance as illustrator guest at Ilustratour Festival 2015 in Madrid, juliy 2015, Spanien 1.902
IMAGE-CENTER FOR FOTOGRAFI Victoria Dumak fra Norge til deltagelse i udstillingsåbning og oplæsningsarrangement i Aarhus, Danmark, oktober 2015 3.015
INFORMATION Tom Reiss' fra New York i optræden og interviews på Dagbladet Information, Kbh., med udgivelse af værket "Orientalisten", Danmark, oktober 2015 8.812
INFORMATION Gideon Greif promotiontur ifb med udgivelsen af VI GRÆD UDEN TÅRER, København, Danmark, januar 2016 2.000
Institut francais Jacqueline Raoul-Duval kommer til Odense og København for at møde det danske publikum, Danmark, marts 2015 4.500
Institut francais Forfatteren Camille Laurens kommer fra Paris til Århus for at møde det danske publikum, Danmark, april 2015 2.850
Institut francais Den franske forfatter Jacques Jouet kommer til Århus på skriveophold (og for at møde det danske publikum), Danmark, april 2015 1.494
International Readings at Harbourfront Jussi Adler-Olsen and Sara Blædel to attend the 36th edition of the International Festival of Authors in Toronto, Canada, october 2015 14.207
Iperborea Srl Morten Brask to Events and promotion of "William Sidis' perfect life, Rome, Italy, December 2015 5.000
Jakob Vedelsby Jakob Vedelsbys præsentation og promovering af den kinesiske udgave af "Menneskeloven" i Beijing, Kina, marts 2015 21.782
Jakob Vedelsby Jakob Vedelsby præsenterer og promoverer den rumænske udgave af "Menneskeloven"i Bucharest, Ungarn, maj 2015 4.000
Jan Sonnergaard Jan Sonnergaard til deltagelse i Beograd bogmesse med udgivelsen "Sidste søndag i oktober", Serbien, november 2016 3.000
Janne Vibeke Teller Janne Teller deltager i HowTheLightsGetIn Festival i London, England, maj 2015 11.000
Janne Vibeke Teller Janne Teller fra New York til deltagelse i Undercover author debates på Frankfurt Bogmesse, Tyskland, oktober 2015 10.000
Janne Vibeke Teller Janne Teller til bog promovering for antologien 'Extraordinary Renditions" ved engelsk launch-arrangement, London, december 2015 4.000
Jens Martin Eriksen Jens Martin Eriksen præsenterer roman på Beograd Bookfair, Serbien, oktober 2015 4.400
JENTAS A/S Paul Cleave fra New Zealand til Krimimessen i Horsens, Danmark, marts 2015 11.000
Josefine Klougart Josefine Klougart til forelæsning på Sorbonne og optræden i det danske hus i Paris, Frankrig, marts 2015 8.000
Josefine Klougart Josefine Klougart til deltagelse på New Litrature Europe i New York, USA, november 2015 8.000
Julie Fryd Julie Fryd til deltagelse i seminarer på AOF Filmfestivalen i Californien med manuskriptet "MOTORIST", USA, september 2015 5.780
Kalem Culture Association Jane Tellers and Carsten Jensens visit to the 7th edition of Istanbul Tanpinar Literature Festival, Tyrkiet, maj 2015 12.347
Kim Leine Rasmussen Kim Leines deltagelse i AWP Conference (Association of Writers and Writers Program) i Minneappolis, USA, april 2015 11.731
Kim Simonsen Josefine Klougart til Færøerne - masterclass og oplæsning, Thorshavn, Færøerne, maj 2015 9.700
Kim Simonsen Kim Simonsen til poesioplæsning påStanza International Poetry Festival i St. Andrews, Skotland, Storbritannien, marts 2015 6.300
Kirsten Vibeke Nørgaard Nielsen Vibeke Nørgaard Nielsen præsenterer tre steder den islandske oversættelse af bogen "Sagafærden-Island oplevet af Johannes Larsen", Island, september 2015 6.000
Kristina Junge Jørgensen Morten Søndergaard til foredrag om "Ordapoteket" på Strasbourg Universitet, Frankrig, november 2015 1.500
Kritiker /Ariel Förlag Maja Lee Langvad til ett evenemang med läsningar ur sitt författarskap til Litterärt utbyte i Stockholm, oktober 2015, Sverige 1.980
La Fondation Les Forges inc. for Festival International de la PoÉsie Pia Tafdrup in 4 days of poetry reading during the 31th Festival International in Quebec, Canada, October 2015 8.370
Lana Hansen Lana Hansen til deltagelse i børne litteratur festival i India,Goa, december 2015 9.900
Landesvertretung Schleswig-Holstein Carsten Jensen in Berlin to talk with our minister Robert Habeck about "homeland and patriotism", Tyskland, maj 2015 1.567
Lene Asp Frederiksen Lene Asp Frederiksens deltagelse i litteraturfestival på St. Croix, USA, marts 2015 17.500
Line-Maria Lång Line-Maria Lång til promovering af sin bog Artiskokhjerte der udkommer på serbisk på bogmessen i Beograd, Serbien, november 2015 1.920
LiteraturHaus Latasha N. Nevada Diggs fra NY til deltagelse i fejringen af LiteraturHaus' 10 års jubilæum, Danmark, april 2015 6.060
LiteraturHaus Dmitrij Golynko fra Saint-Petersborg til deltagelse i fejringen af LiteraturHaus' 10 års jubilæum, København, Danmark, april 2015 4.580
LiteraturHaus Rike Schefflers deltagelse i fejringen af LiteraturHaus' 10 års jubilæum i Danmark, april 2015 800
LiteraturHaus Ariana Reines fra New York til deltagelse i Reverse, Cph International Poetry Festival, København, Danmark, august 2015 5.000
Magyar Skandinavisztikai Tudományos Egyesület Anne Lise Marstrand-Jørgensen foredrag ved Elte Universitetet i Budapest, Ungarn, marts 2015 4.700
Maja Lee Langvad Maja Lee Langvad promoverer bogen 'HUN ER VRED - Et vidnesbyrd om transnational adoption' i Chicago, USA, april 2015 11.100
Maj-brith Margrethe Andersen Majbrith Margrethe Andersen er inviteret til at holde 7 oplæg i 5 byer i Kina om Den store numsebog, oktober 2015, Kina 11.000
Marianne Larsen Marianne Larsens deltagelse i litteraturarrangementer med oplæsning i Casablanca, Mohamedia, Rabat i Marokko, april 2015 10.000
Marieke Heimburger Marieke Heimburger (oversætter) på læserejse med Søren Jessen - promovering af "Liv på spil" i Köln,Tyskland, maj 2015 3.390
Martin Glaz Serup Martin Glaz Serup, oplæsninger i forbidnelse med &NOW-festivalen i Los Angeles, USA, marts 2015 7.020
Martin Martinius Sørhaug Jeppe Brixvold, Eva Tind og Kim Leine til deltagelse på Møllebyen Litteraturfestival 2015, august 2015, Norge 4.400
Mercure de France Sissel-Jo Gazan promotes "Le graphique de l'hirondelle" released October the 1st in Paris, Frankrig, september 2015 1.500
Mette Moestrup Mette Moestrups oplæsning på udstillingen "Qaa Qaa Taallat - Go Go Cool Poetry!", i Nuuk, Grønland, februar 2015 2.350
Mikkel Sommerfeld Christensen Mikkel Sommers deltagelse i den store tegneseriefestival i Angouleme Sydfrankrig, Frankrig, januar 2015 1.567
Mikkel Sommerfeld Christensen Mikkel Sommerfeld Christensen deltagelse i tegneseriefestivalen Comicopolis i Buenos Aires, Argentina, september 2015 7.500
Milena Mille Rudez Milena Mille Rudez til deltagelse i 4. internationale poesifestival i Brcko i Bosnien-Hercegovina, november 2015, Serbien 3.900
Modernista Group AB Asta Olivia Nordenhof, Tom Silkeberg og Olga Ravn, Uppläsning på Dansk poesiafton i bokförlaget Modernistas regi i Stockholm, Sverige, januar 2015 7.600
Muniam Alfaker Josefine Graakjær, Jesper Sternberg Nielsen og Muniam Alfaker deltagelse i Assununu poesifestival i Cairo, Ægypten, februar 2015 25.000
Muniam Alfaker Muniam Alfakers deltagelse iMarokkansk/danske Lyrik-dage "Poetry, love and life" i Marokko, april 2015 14.600
Muniam Alfaker Grethe Rostbøll, Marianne Larsen og Muniam Alfaker i litteraturarrangementet: "Global poetic saloon ...", Beirut, september 2015 20.300
Muniam Alfaker Lars Bukdahl, Cecilie Lind og Muniam Alfaker til deltagelse i litteraturarrangement "JOURNEES POETIQUES MAROCO-DANOISES", Casablanca, nov. 2015, Marokko 17.600
Møller Forlag ApS Møller Forlag ApS Maì Jia fra Hangzhou (i Zhejiang-provinsen), til Krimimessen i Horsens samt promotion af hans første roman på dansk, Horsens, februar 2016 14.050
Naja Marie Aidt Naja Marie Aidts deltagelse i AWP konference i Minneapolis, USA, april 2015 7.000
Neri Pozza Editore Erik Valeur to Milano to launch and promote his novel in a bookstore, Italien, april 2015 3.878
Niels Hav Niels Hav, oplæsninger i Teheran, Isfahan og Shirazforbindelse i forbindelse med bogudgivelse, Iran, februar 2015 4.950
Nina Malinovski Nina Malinovski til dansk/marokkansk forfattermøde i Rabat og Casablanca i Marokko, april 2015 10.000
Nina Søs Vinther Nina Søs Vinther, oplæsning og forfattermøde i Reykjvaik, Island, maj 2015 13.500
Nina Søs Vinther Oversætterstøtte til Lone Hørslev, Peter Højrup og ina Vinthers rejse til Reykjvaik (SKLP16.2015-0010), Island, juni 2015 7.500
Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene Theis Ørntoft deltakelse på Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene i Hamar, Norge, februar 2015 5.700
NPO Literary Festival Prima Vista Performance of Claus Høxbroe at Prima Vista Festival in Tartu City Library, Estonia, May 2016 4.800
Oliva Marta Thomas Rydahl til Spanien til interviews i Madrid om "El Ermitaño"(Eremitten) og/eller besøge Fuerteventura med journalister, maj 2015 7.173
Park Publishing Ltd. (Park Könyvkiadó Kft.) Iselin C. Hermann to promotion and book launch of the Hungarian edition of Domino in Budapest, ungarn, april 2015 7.800
Per Holm Jørgensen Per Holm Jørgensen til foredrag og debatter på universiteter og organisationer i Jakarta, Yogyakarta, Solo, november 2015, Indonesien 7.000
Poets Circle Peter Laugesen to the 2nd Athens World Poetry Festival to poetry reading, Grækenland, september 2015 6.500
Pushkin Press Dorte Nors Publicity/Marketing for ' 'Karate Chop/Minna in London, Storbritannien, februar 2015 3.890
Rámus förlag HB Julie Sten-Knudsen and Morten Søndergaard in presentation, talks and readings at Göteborg Book Fair, Sverige, september 2015 1.380
Roger Mårten von Reybekiel Roger von Reybekiel readings in the literature festival "Where Were We" at Aarhus Centre for Literature, Aarhus, December 2015 2.000
ROSINANTE&CO A/S Formidling af bogen "Sort daggry" af Cilla Börjlind og Rolf Börjlind på Krimimessen i Horsens og på Kulturværftet i Helsingør, marts 2015 6.043
Rune Ryberg Rune Ryberg til promovering og deltagelse i festivalen SPX i Bethesda ifm udgivelse af værk, USA, september 2015 4.993
Salim Abdali Salim Abdali oplæsnings arrangementer og promovering af bog (Af afskedens duft) i Cairo, Egypten, april 2015 9.000
SARL Société européenne des auteurs Janne Teller from New York in an event reading about her work and the influences of other authors, Hamburg, Tyskland, October 2015 5.300
Simon Fruelund Simon Fruelunds deltagelse i paneldebat under AWP (Association of Writers and Writing Program) i Minneapolis, USA april 2015 10.500
Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak Josefine Klougart i samtaler og litterære foredrag ved litteraturfestivalen Bokstavelig talt i Tvedestrand, Norge, 1.-3. mai 2015 4.337
Søren Glosimodt Mosdal Søren Mosdal fra Finland til Ping Prisoverrækkelse og Copenhagen Comics festival, København, Danmark, juni 2015 2.000
TELLERUP A/S Tamora Pierces promovering af sit forfatterskab ved Fantasyfestival og Danmarks Læringsfestival, Esbjerg, Danmark, marts 2015 16.413
TELLERUP A/S Tegneserieskaber Garen Ewings fra England til deltagelse i Copenhagen Comics, Danmark, juni 2015 4.700
TELLERUP A/S Chad Corries fra USA til deltagelse i Herlufsholm Fantasy Bogmesse samt interview på Københavns Hovedbibliotek, Danmark, oktober 2015 7.100
Thomas Boberg Thomas Boberg til Madrid med oplæsning af "Hesteæderne" på spansk, Spanien, maj 2015 3.500
Thorvald Berthelsen Thorvald Berthelsen til deltagelse i 4. Internationale Lyrikfestival i Brcko med præsentation af digtsamling og nye digte, november 2015, Serbien 6.400
Tom Kristensen Tom Kristensen deltagelse i New York Comic Con, New York, USA, oktober 2015 2.700
Udenrigsministeriet Anna Grue, Helle Helle, Glenn Ringtveds deltagelse i Leipziger bogmesse, Leipzig, Tyskland, marts 2015 32.667
Udenrigsministeriet Kim Leine promoverer nyt værk udgivet i Frankrig på forlaget Gallimard, Paris, Frankrig, marts 2015 5.600
Udenrigsministeriet Hanne-Vibeke Holst promoverer nye værker udgivet i Frankrig i Paris, Frankrig, marts 2015 5.900
Udenrigsministeriet Kristian Bang Foss og Josefine Klougart promoverer nye værker i Paris, Frankrig, marts 2015 5.700
Udenrigsministeriet Jakob Melander to promote the Czech translation of his novel Øjesten at Literature Night and Book World, Prag, maj 2015 5.970
Udenrigsministeriet Ane Riels deltagelse i Debutantfestivalen i Budapest, Ungarn, april 2015 5.000
Udenrigsministeriet Jakob Melander , Jesper Stein Larsen og Ulrich Sonnenberg til bogpræsentation i Berlin, juni 2015 4.255
Udenrigsministeriet Jørgen Holmgaard og oversætter Ulrich Sonnenberg til Herman Bang aftenmed læsning og diskussion i Berlin, Tyskland, maj 2015 2.538
Udenrigsministeriet Jussi Adler-Olsen til promovering af dansk litteratur, herunder især kriminalromaner i Tokyo, Japan, februar 2016 10.000
Ulrikka Gernes Ulrikka Gernes på festivaller med lancering og promovering af digtsamling "Flosset opus for strygere og blæsere" oversat til engelsk, Canada, sept.2015 7.000
Ulrikka Gernes Ulrikka Gernes på festivaller med lancering og promovering af digtsamling "Flosset opus for strygere og blæsere" oversat til engelsk, Canada, 2015 8.000
v/ Lars Jakobsen Forlaget Fabel David Petersens deltagelse i Art-Bubble tegneseriefestival i København, Danmark, november 2015 15.000
v/ Lars Jakobsen Forlaget Fabel Don Rosa fra USA til deltagelse ved Art-Bubble tegneseriefestival, København, Danmark, november 2015 8.000
Verlagsgruppe Random House GmbH / btb Verlag Jens Andersen on reading tour with Ulrich Sonnenberg as translator in Switzerland, Germany and Austria, November 2015 21.200
Århus Kommune Steven Zultanski i Masterclass-undervisning og oplæsning, Aarhus, Danmark, april 2015 12.210
Århus Kommune Helena Eriksson undervisning og oplæsning i forbindelse med Project Art Writings masterclass-forløb, Aarhus, september 2015 2.965
Århus Kommune Sahar Delijani, født i Iran, fra Italien til forfatterarrangement i Aarhus, Danmark, september 2015 4.000
Aarhus Universitet, Bygning 1580 Hanne Ørstavik i samtale med Josefine Kloughart modereret af Jørn Erslev Andersen på Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark, februar 2015 5.792
Aarhus Universitet, Bygning 1580 A.S. Byatt fra London for at fortælle om sit forfatterskab på Aarhus Universitet og signere bøger hos Arnold Busk, Aarhus, november 2015, Danmark 4.000

Det internationale researchprogram

Arni Beck Gunnarsson Arni Beck Gunnarsson 4.000
Daniel Owen Daniel Nathan Owen - Ugly Duckling Presse, USA 6.400
GYLDENDAL A/S Sofie Voller til New York 16.000
Hoffmann und Campe Verlag/Sarah Houtermans Sarah Houtermans - Hoffmann und Campe Verlag 6.570
Mikolaj Roch Sochanski Mikolaj Sochanski - Polen 4.500
Suhrkamp Verlag Katrin Trometer - Suhrkamp Verlag AG 6.000
Ulrike Nickel Kulturkind v. Ulrike Nickel, Tyskland 2.100
Vera Tönkö Vera Tönkö to Copenhagen 15.000

Pulje til forfatteres ytringsfrihed

Birgithe Kosovic Hate speech-konference på Information 20.000
Dansk PEN Arrangement om ytringsfrihed på Bogforum 2015 20.000
Helle Merete Brix Kunst og ytringsfrihed i foråret 2016 10.000
Trykkefrihedsselskabet FN's menneskerettighedsråd - en trussel mod ytringsfriheden? 30.000
Århus Kommune Aarhus sætter fokus på ytringsfriheden 20.000

Pulje for de fremmedsprogede forfattere

Charles Ferro 75.000
Maria Giacobbe 75.000
Michael Damian Booth 13.222
Mohamad Asef Soltanzadeh 13.135
Muniam Alfaker 23.643

Forfatterforeningernes kursusvirksomhed

DANSK FORFATTERFORENING. Dansk Forfatterforenings kursusvirksomhed i 2015 500.000
Danske Skønlitterære Forfattere Danske Skønlitterære Forfatteres kursusvirksomhed 2015 164.361

Litterære arrangementer og markedsføring i udlandet

Aura Latina Homenaje a Michael Strunge en Chile 20.000
Del Vecchio Editore La farmacia delle parole a Torino 29.846
Foreign Affairs The Helmer Project 30.000
Forlaget Eksil Danske poeter til Færøerne - masterclass 23.000
Författarcentrum Väst 3 uppläsningar för Julie Sten-Knudsen i Västra Götaland, Sverige 3.500
Författercentrum Vest Uppläsning på Forum för poesi och prosa i Göteborg och Lidköping 1.800
Göteborgs litteraturhus Ny dansk poesi 20.000
Helge Krarup Linjer i ny dansk og svensk litteratur 4.000
Iperborea Srl I Boreali 20.987
Literaturhaus Hamburg e.V. /House of Literature Dorthe Nors at Nordische Literaturtage / Nordic Literature Days - Hamburg 4.477
Literaturhaus Schleswig-Holstein e.V. Literature Summer Denmark 2015 89.300
LOM EDICIONES Promoting and marketing of the book JEG ER FREDE, in Santtiago. 20.000
Maria Marqvard Jensen EAT & READ 36.155
Nunatta Atuagaateqarfia Forfatterarrangement med Yahya Hassan 12.000
Open Letter Books North American Reading Tour to Support Naja Marie Aidt's "Rock, Paper, Scissors" 27.050
Park Publishing Ltd. (Park Könyvkiadó Kft.) "Getting Closer": Danish contemporary literature in Hungary 10.000
Scandinavian American Theater Company The Baroness 21.000
Scandinavian American Theater Company The Sauna 20.000
Scritturapura casa editrice soc. coop. Tour of Helle Helle in Turin 10.000
SK Stiftung Kultur Danish Childrens Book Weeks 40.000
Udenrigsministeriet Dublin Literature Night 2015 5.000
Udenrigsministeriet Sissel-Jo Gazan: for litterære arrangementer og markedsføring i Argentina, Uruguay og Chile 45.800
Udenrigsministeriet Nordic-Balti Literature Forum Nordic Noir 1.538
Udenrigsministeriet #ReadNordic - Nordic countries as the joint Guest of Honour at the Book World Prague 2016 80.200

Litterære priser

DANSK FORFATTERFORENING. Årligt tilskud til Aarestrup-legatet (som er en sammenlægning af Bang-legatet, Ewald-legatet, Oehlenschlaeger-legatet og Aarestrup-legatet) og Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen-legat 40.000
Dorrit Willumsen Holbergmedaljen 2015 75.000
Harald Voetmann Christiansen Kritikerprisen 2014 til Harald Voetmann (skattefri) 75.000
Jens Andersen og Ulrik Langen Den faglitterære pris 2015 (delt mellem to) 75.000
Martin Zerlang Georg Brandes-Prisen 2014 til Martin Zerlang (skattefri) 75.000
Mich Vraa Dansk Oversætterforbunds Ærespris - skattefri 75.000
Ninni Holmqvist Den danske oversætterpris 2015 (Svensk sprogområde) 75.000

Pulje for oversætternetværk

Bernd Kretschmer Rejseudgifter ifm. netværksmiddag for oversætter Bernd Kretschmer 900
Den danske ambassade i Moskva Dansk oversætterseminar i Moskva 8.244
Det danske Kulturinstitut Oversætternetværksseminar på DKI + Reading på Aleksandrinskij-teatret (Sankt Petersborg) 16.073
Kerri Pierce DENT-netværksmøde i Rochester, NY september 2015 30.000


Grøn skillelinie

Regnskabet for finansåret 2015 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling*.................... 	  	 473.600.000
Udlodningsmidler........................ 65.854.514 Til rådighed i alt...................... 539.454.514

Tilskud mv. 507.087.073
Tilbagefaldne midler** -24.543.789
Tilskud mv. i alt 531.586.862

Ikke forbrugte midler*** 8.141.211

Merforbrug
(Projektstøtteudvalget for Scenekunst)**** -273.559
Legatudvalt for Litteratur Tilsagn Finanslovsmidler: 30.000.000
Arbejdslegat og -stipendier 29.400.000  
Præmieringer 2014 375.000  
Præmieringer 2013 150.000  
Særlig hæderspris 75.000  
Tilbagefaldne midler**  0  
Tilsagn i alt
30.000.000
 

* Finansministeriet udmeldte i maj måned 2015, at der ville ske en begrænsning af dispositionsadgangen for bevillinger på finansloven for 2015. Statens Kunstfonds samlede rådighedsbeløb blev som følge heraf justeret ned med i alt ca. 4 mio. kr. Rådighedsbeløbene som fremgår af dette regnskab er baseret på den reelle rådighedssum efter den gennemførte dispositionsbegrænsning.

** Tilbagefaldne midler vedrører tilskud mv. givet enten i 2015 eller tidligere år, som er annulleret eller nedskrevet i løbet af 2015, f.eks. pga. aflysning af det projekt, der blev givet tilskud til. Tilbagefaldne midler genanvendes til nye formål. Det samlede tilbagefaldsbeløb var ekstraordinært stort i 2015 pga. en større gennemgang og oprydning i uafsluttede sager fra tidligere år.

*** Se nærmere forklaring vedr. ikke-forbrugte midler under Projektstøtteudvalget for Musik nedenfor.

**** Se nærmere forklaring vedr. merforbrug under Projektstøtteudvalget for Scenekunst.


Tildelinger fra Legatudvalget for Film

Arbejdslegater

Anders Refn 100.000
Andreas Koefoed 150.000
Bo Mikkelsen 50.000
Boris Benjamin Bertram 50.000
Camilla Nielsson 50.000
Cille Hannibal Klausen 50.000
Frederikke Aspöck 50.000
Frida Matilda Barkfors 40.000
Hlynur Palmason 50.000
Jacob Secher Schulsinger 50.000
Jannik Splidsboel 50.000
Jeppe Rønde 100.000
Jesper Bernt Jensen 50.000
Jonas Alexander Arnby 150.000
Jonas Poher Rasmussen 100.000
Kaspar Munk 50.000
Kasper Astrup Schröder 50.000
Klaus Melchior Kjeldsen 50.000
Lasse Barkfors 40.000
Lea Sørensen 50.000
Mads Hedeager Matthiesen 285.000
May el-Toukhy 285.000
Michael Madsen 285.000
Milad Alami 50.000
Morten Henriksen 70.000
Ole Roos 50.000
Omar Jarl Munir Shargawi 80.000
Paw Charlie Ravn 50.000
Phie Ambo 285.000
Samanou Sahlstrøm 100.000
Sami Martin Saif 50.000
Simon Bang 80.000
Søren Kragh-Jacobsen 100.000

Rejselegater

Andreas Fischer-Hansen 5.849
Carl Mikael Olsson 23.000
Christian Vium 22.000
Cæcilia Holbek Trier 22.000
Daniel Borgman 19.700
David B. Sørensen 40.000
Jannik Splidsboel 38.200
Josefine Kirkeskov Nielsen 16.000
Kasper Skovsbøl 21.800
Katja Adomeit 19.800
Linda Wendel 41.789
Mikala Krogh 75.000
Morten Arnfred 48.000
Peter Engberg 20.000
Tom Akinleminu 25.000
Trylle Vilstrup 54.780
Ulla Boje Rasmussen 7.082

Præmieringer

Andreas Koefoed 50.000
Grete Møldrup 50.000
Iben Haahr Andersen 50.000
Jens Albinus 50.000
Lisa Carlehed 50.000
Magnus Nordenhoff Jønck 50.000
Martin Zandvliet 50.000
Michael Madsen 50.000
Peter Albrechtsen 100.000


Tildelinger fra Legatudvalget for scenekunst

Arbejdslegater

Adriano Wilfert Jensen 20.000
Anna Panduro Jørgensen 50.000
Camila Sarrazin 50.000
Camilla Stage 50.000
Catherine Poher 75.000
Christian Gade Bjerrum 30.000
Claus Flygare 75.000
Dance Promotion 50.000
Dorte Holbek 50.000
Ellen Friis 50.000
Emil Assing Høyer 25.000
Emil Sebastian Bøll 25.000
Emma-Cecilia Ajanki 30.000
Esther Wrobel 50.000
Eva-Maria Melbye von Gemmingen-Hornberg 50.000
Foreningen Wunderland, 100.000
Gazart 50.000
Gertrud Exner 30.000
Ghita Makowska Rasmussen 30.000
Himherandit productions 50.000
Ida-Elisabethb Larsen 75.000
Ingvild Rømo Grande 40.000
Jacob Frederik Schokking 75.000
Jakob Weis 75.000
Jeremy Michael Thomas-Poulsen 25.000
Jesper Bræstrup Karlsen 75.000
Julia Giertz 30.000
Julie Forchhammer 50.000
Kamilla Wargo Brekling 100.000
Kitt Johnson 285.000
Kristján Ingimarsson 285.000
Lea Burrows 40.000
Lisbeth Burian 50.000
Lise Klitten 50.000
Lotte Faarup 100.000
Luise Midtgaard 30.000
Marie-Louise Guldbæk Stentebjerg 75.000
Mille Maria Dalsgaard 75.000
Pelle Koppel 75.000
Per Linderoth 30.000
Pernille Garde 100.000
Petrea Søe 75.000
Rebecca Arthy 50.000
René Benjamin Hansen 75.000
Robert Reinhold 30.000
Signe Klejs Rønsholdt 75.000
Taneli Albert Törmä 30.000
Teaterforeningen sART 50.000
Thomas Hejlesen 50.000
Åsa Maria Frankenberg 285.000

Præmieringer

Adriano Wilfert Jensen 15.000
Andreas Constantinou 20.000
Camila Sarrazin 15.000
Emma Daniel 15.000
Gerd Ralf (Emil) Hansen 15.000
Ghita Makowska Rasmussen 15.000
Hanne Raffnsøe 15.000
Henriette Marie Groth 15.000
Jeppe Kristensen 20.000
Kitt Johnson 20.000
Lars Lindegaard Gregersen 15.000
Mette Højriis Ingvartsen 20.000
Michelle Kranot 15.000
Nils Preben Munk 20.000
Sara Topsøe-Jensen 15.000
Sarah John 15.000
Tue Biering 20.000
Uri Kranot 15.000

Tildelinger fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst

Scenekunst - voksne

Abelone Katrine Hedevig Koppel TØRST 550.000
Alias Teaterproduktion Cirkus Fausto 800.000
Anette Asp Christensen Udsigter fra min bedstemors køkken #2 200.000
Antoinette Helbing Re-Dream 300.000
Atoriet Spoonface Steinberg 50.000
Behind The Scenes v/René Kruse This Is For Her 268.125
Boaz Barkan Udvikling af A World Above 200.000
Boosting Magazine Lifestyle (Terpsichore) Digital formidling (basis) 100.000
Bora Bora Inspiration Room 210.000
Bådteatret 3 årig driftsstøtte: 1,75 mio. kr. i sæson 2016/17, 1,75 mio. kr. i sæson 2017/18, 1,75 mio. kr. i sæson 2018/19 5.250.000
Café Liva Musen - en filmisk cabaret 650.000
Café Liva Projektstøtte til Lane Lind demens cabaret 150.000
Carolina Bäckman My Body is Every Body 200.000
Christensen Second Skin Experiment 200.000
Copenhagen Dream House SEJLENDE BY 450.000
CoreAct Genopsætning og turné med "Heidi - en rejse til helvede med Simon Spies" 100.000
Corneliussen Udvikling af MENNESKEBYRDEN 100.000
CPS/CULTURAL PROJECTS SERVICE EN LANDSBY PÅ HØJKANT 619.570
CPS/CULTURAL PROJECTS SERVICE Verdens største forbrydelse - optakt 121.000
Ctrl+Art MISSING - en femi - slapstick performance ved verdens undergang 95.500
Ctrl+Art HUMAN AFVIKLING 650.000
Ctrl+Art Det Dansende Menneske 750.000
Dadadans Den Ensomme Krops Anatomi (udvikling) 200.000
Dansehallerne Basisomkostninger 1. halvår af sæson 2016/17 350.000
David Tholander Jacobsen Pigeon Superstition 166.750
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATRET 3 årig driftsstøtte: 1,5 mio. kr. i sæson 2016/17, 1,5 mio. kr. i sæson 2017/18, 1,5 mio. kr. i sæson 2018/19 4.500.000
Don GNU En kinamands chance 450.000
Dramafronten DramaRundt 500.000
Edhem Jesenkovic enopsætning og turné af dobbeltprogrammet M.E.N. og 4 TIMES HUNDRED i Danmark 75.000
Edhem Jesenkovic Republika - en solo af Edhem Jesenkovic´ 200.000
Eva Andrea Deres An Occasion 350.000
Foreningen Boesdal KLINT 200.000
Foreningen Teaterøen Drift af Teaterøen i 2016 1.000.000
Foreningen Wunderland Adventurous Heart Jouney 450.000
Forsøgsstationen Teknisk udstyr 14.900
FreezeProductions MADness 750.000
FÅR 302 3 årig driftsstøtte: 2,25 mio. kr. i sæson 2016/17, 2,25 mio. kr. i sæson 2017/18, 2,25 mio. kr. i sæson 2018/19 6.750.000
Giraff Graff Is love a concept (in which we measure our pain)? En performativ undersøgelse af fortællingen om den romantiske kærlighed 250.000
Global Stories Reading af dansk-somaliske teatertekster 50.000
Global Stories Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 0,3 mio. kr. i sæson 2015/16 og 0,2 mio. kr. i sæson 2016/17 500.000
Gry Raaby Entranced (arbejdstitel) 117.900
Hans-Peter Kellner "W." 100.000
HAUT Projekter i sæson 2015/16 0,19 mio. kr. og teknisk udstyr 54.000 kr. 244.000
Helsingør Kommune Taipei, Copenhagen 400.000
Himherandit productions WOMAN 300.000
Holland House Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 0,85 mio. kr. i sæson 2016/17 og 0,85 mio. kr. i sæson 2017/18 1.700.000
Ida Marie Tjalve Under jorden - oven vande 175.000
Ida-Elisabeth Larsen In Between Concrete 500.000
Joachim Hamou UIP - extended 195.000
Johns Teater Vinger 750.000
Jon Ragnvald Skulberg DEN 4. MORGEN 125.000
Juhlin Drengen der aldrig flytter hjemmefra 78.660
Jørgensen En høne sælger godt 200.000
Lars Martin Forsberg ULTRA 900.000
Lene Skytt Pustelnik Udviklingsstøtte til Fremmed 150.000
Line Paulsen Tilgivelsen 150.000
Lisbeth Burian Whiteout -doku-sci-fi om en skæbnesvanger nat i Grønland 450.000
LIVING CREATURES "GOLDIGGERS under the SUN" 900.000
Lydenskab THE WAY THE DEAD LOVE 200.000
LYKKE & FREMGANG Lykke og Fremgang 150.000
LYKKE & FREMGANG "Lykke & Fremgang" - 1.del. "Frihed & Velfærd" 250.000
Mammutteatret En frygtindgydende titel 750.000
Mammutteatret Mellem døende fægtere og smaskende svin 800.000
Marie Rosendahl Chemnitz VI ER VERDEN 800.000
Marie Topp Indtryk af Uskarphed 170.000
Meridiano 3 årig driftsstøtte: 2,0 mio. kr. i sæson 2016/17, 2,0 mio. kr. i sæson 2017/18, 2,0 mio. kr. i sæson 2018/19 6.000.000
Mette Frank Sørensen Udvikling af ROMANTIKER 100.000
Michael Richardt Petersen 3 Performances under projektet RULE PINK 200.000
Mikkel Løvenholt Reenberg T-Error! 500.000
Mute Comp. Physical Theatre v/Morten Elbæk Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 0,9 mio. kr. i sæson 2016/17 og 0,9 mio. kr. i sæson 2017/18 1.800.000
Nathalie Mellbye Historien om øjet 600.000
Neander Teater Hangar People 272.500
Neander Teater 3 årig driftsstøtte inkl. internationale aktiviteter: 0,85 mio. kr. i sæson 2016/17, 0,85 mio. kr. i sæson 2017/18, 0,85 mio. kr. i sæson 2018/19 2.550.000
Next Zone 7 RUNES ( Berserker ) 750.000
Next Zone Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 1,0 mio. kr. i sæson 2016/17 og 1,0 mio. kr. i sæson 2017/18 2.000.000
Ninna Steen Memento Mori 177.000
Ninna Steen Laursen I demokratiets navn 225.000
Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret 3 årig driftsstøtte inkl. internationale aktiviteter og EU projekt: 0,2 mio. kr. supplerende støtte i sæson 2015/16, 1,2 mio. kr. i sæson 2016/17, 1,2 mio. kr. i sæson 2017/18 2.600.000
Paolo Nani Teater Bil 300.000
Pernille Garde Udvikling af SORELLA 150.000
Pernille Garde LOST MEMORIES på turné 2015 70.000
Poweract v/Inger Majbritt Saerens There is no Planet B 700.000
Samuel Jakob Gustavsson Udvikling af Black Hole Inn (arbejdstitel) 250.000
Svanekegaarden Voksenforestillinger, Bornholms Dukketeaterfestival 2015 50.000
Sydhavn Teater Gilles og Jeanne (arbejdstitel) 400.000
Teater Rio Rose Projekt efter eget valg inkl. basisomkostninger i sæson 2016/17 1.100.000
TEATER SOLARIS I uvidenhedens mørke - et musikdramatisk epos om den grønlandske sjæl 250.000
Teaterforeningen Cecilie Ullerup Schmidt Dialog (at) 300.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Passagefestival (festival) 400.000
Teaterforeningen Glimt Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 0,7 mio. kr. i sæson 2015/16 og 0,7 mio. kr. i sæson 2016/17 1.400.000
Teaterforeningen hello!earth Udspring Dreaming- it's something we do while we sleep! 184.000
Teaterforeningen hello!earth Udspring THE NIGHT 650.000
TEATERFORENINGEN KATAPULT Basisomkostninger i sæson 2016/17 400.000
TEATERFORENINGEN TEATER ET Teater1 (Scenekunstmagasin) 400.000
Teaterforeningen X-act Sceneteknisk udstyr til stationær og turnébrug 175.000
Teaterforeningen Yel Kayé Race to Zero 600.000
Teatergrad Teatergrad 350.000
Teatergrad Basisomkostninger i sæson 2016/17 150.000
Teatergrad Sceneteknisk lydudstyr 50.000
TEATERGRUPPEN HUSMODERFORENINGEN BRÆNDENDE KÆRLIGHED Shadow Play 800.000
TEATRET SVALEGANGEN Historier tæt på de : Drama Crossing borders (udvikling med publikum) 175.000
Teatret Von Baden Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 0,9 mio. kr. i sæson 2016/17 og 0,9 mio. kr. i sæson 2017/18 1.800.000
The Peoples Entertainment Group The Other Body (Performance Lecture) 200.000
Thomas Markmann Mig og Tyson 500.000
Tobias Trier Dirigenten 110.000
Tomomo Yamauchi Made: Maid in Japan 300.000
Von Heiduck INHUMAN SKIN 126.000
Warehouse 9 Opgradering af sceneteknik i Warehouse9 146.500
WEGO Udvikling af "Dead Awake" 100.000
Århus Festuge Global Opera [arbejdstitel] 100.000

Scenekunst - børn

Asterions Hus Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 1,0 mio. kr. i sæson 2016/17 og 1,0 mio. kr. i sæson 2017/18 2.000.000
CoreAct Beskæring 250.000
CPS/CULTURAL PROJECTS SERVICE Udvikling af "Elskovs gækkeri" 75.000
De Røde Heste Små dyr med pels - udvikling 99.000
Det Olske Orkester Køb af dæmpere til forestillinger 22.000
Esther Wrobel Fly Trap 620.000
Foreningen for International Scenekunst Live Art for Børn 3 500.000
Grønnegade Teater Jorden Rundt i 80 dage 200.000
Hvid Støj Sceneproduktion Håndsbæk Entertainment v/Ole Haandsbæk Christensen 3.300.000
Håndsbæk Entertainment v/Ole Haandsbæk Christensen Knud-Klud og musikken 125.000
Lotte Faarup Escape -drengen der flygtede fra sin sjæl 100.000
Luise Midtgaard Tidsrummet 375.000
Marcinkowski SILA - et community-dance projekt med og for grønlandske børn og unge på kanten 175.000
My Claire Grönholdt Polar Bear turné 250.000
OPGANG 2 Turneteater Jalla - festivaler 2015 - 2017 175.000
QUASI teater Udvikling af "Takt og Tone" 100.000
Samuel Jakob Gustavsson Konsekvens (arbejdstitel) 500.000
Secret Hotel Mit Sted 300.000
Seimi Nørregaard Stjernen i æblet 460.000
Sofie Krog Teater Genopsætning af Diva 20.000
Sofie Krog Teater Genopsætning af The House 20.000
Sofie Krog Teater Turnébil 290.000
Teater Fluks Revolution Revisited 250.000
Teater Minsk Himmel 500.000
Teater O 3 årig driftsstøtte: 1,5 mio. kr. i sæson 2016/17, 1,5 mio. kr. i sæson 2017/18, 1,5 mio. kr. i sæson 2018/19 4.500.000
Teater Refleksion Animatoriet 2016-17 100.000
Teater Wunderbar Hvad Tror Du Selv? 400.000
teaterBLIK Sommervækster 450.000
Teaterforeningen Abstrax Turné med Kongen og Vandkanden 50.000
Teaterforeningen Frøken Fracasos Kompagni Tamme tigre findes ikke 550.000
Teaterforeningen Graense Loes Supplerende projektstøtte efter eget valg i 2016/17 100.000
Teaterforeningen Liminal.Dk Vi taler ikke om penge 450.000
Teaterforeningen Sceneprojekt (Teater Baglandet) VÆKST 650.000
TEATERIET APROPOS Projekter efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 0,8 mio. kr. i sæson 2016/17 og 0,8 mio. kr. i sæson 2017/18 1.600.000
Teaterkunst Hvad er dansk? 275.000
Teatret Masken Reservatet 400.000
Teatret st. tv. 3 årig driftsstøtte: 1,1 mio. kr. i sæson 2016/17, 1,1 mio. kr. i sæson 2017/18, 1,1 mio. kr. i sæson 2018/19 3.300.000
Uppercut Danseteater Orpheus og Eurudike samt ungdomsforestilling efter eget valg inkl. basisomkostninger i 2 år: 1,1 mio. kr. i sæson 2016/17 og 1,1 mio. kr. i sæson 2017/18 2.200.000
VÆRK Ræven går derude 750.000

Garantiordning og turnénetværket

BaggårdTeatret Turnénetværk: Men & Mahler, 3 brødre, Pagten, Ultimatum, Feral,
Vil ikke forstyrres, Bobler og Den som blinker er bange for døden 130.310
Ballerup Kommune Turnénetværk: Feral og The Conspiracy of Spring 38.095
Bora Bora Turnénetværk: Conspiracy of Spring og N.A.R.G. 52.080
Bora Bora Lost Memories 16.000
FONDEN/DEN SELVEJENDE INSTITUTION JYTTE ABILDSTRØMS TEATER RIDDERSALEN Bobler 9.088
FORENINGEN ROSKILDE TEATER BLAH BLAH BLAH 13.500
FORENINGEN ROSKILDE TEATER Gorilla 11.948
FORENINGEN ROSKILDE TEATER I al stilhed 6.962
FORENINGEN ROSKILDE TEATER Peer Gynt 4.259
FORENINGEN ROSKILDE TEATER Tilbage til Haifa 2.000
FORENINGEN ROSKILDE TEATER Turnénetværk: Klip, 3 brødre, The conspiracy of Spring, Pagten, På toppen, N.A.R.G. og Den som blinker er bange for døden 139.193
Foreningen Teaterøen Turnénetværk: Klip, Lovesong, Vil ikke forstyrres og N.A.R.G. 123.000
FREDERIKSBORG KULTURCENTER Fandens Oldemor 10.480
FREDERIKSBORG KULTURCENTER Gorilla 15.000
FREDERIKSBORG KULTURCENTER Inga og Lutz 16.000
Frederikshavn Teaterforening I al stilhed 10.000
Furesø Kommune Turnénetværk: Mythobarbita og Pianisten 36.000
Haderslev Teaterforening Inga og Lutz 16.000
Haderslev Teaterforening Jeg hedder Bente 6.758
Herlev Teater Jeg hedder Bente 3.000
Herlev Teater Kvinde kend dit skab 13.250
HERNING TEATER Gorilla 15.000
Himmerlands Teater Spoonface Steinberg 6.875
Himmerlands Teater Turnénetværk: Rejsen og Vil ikke forstyres 36.820
HJØRRING TEATER Gorilla 16.000
HJØRRING TEATER Turnénetværk: Deadline og Marias Testamente 39.634
HOLBÆK EGNSTEATER Turnénetværk: Men & Mahler, Feral, Jeg er rig og Vil ikke forstyrres 42.786
Hvidovre Teaterforening Fandens Oldemor 16.000
Hvidovre Teaterforening Vi de druknede 9.104
Høje-Taastrup Kommune Turnénetværk: Feral og Den som blinker er bange for døden 33.900
Hørsholm Kommune Turnénetværk: The Conspiracy of spring og N.A.R.G 34.440
Ishøj Kommune Turnénetværk: Ultimatum og Bobler 20.000
Kolding Teaterforening Vi, de druknede 6.189
Korinth Kulturhus Fandens Oldemor 15.040
Korinth Kulturhus Ritualet 16.000
Korinth Kulturhus Turister 16.000
Korinth Kulturhus Turnénetværket: Rejsen og Jeg er rig 11.384
Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning BLAH BLAH BLAH 5.783
Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning KONCERTEN 10.000
Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning ZeBu: Princip 1914 11.000
Langelands Selvbestaltede Kulturforsyning Turnénetværk: The Table, Guldgraveren, Klip, Deadline og Marias testamente 87.377
LIMFJORDSTEATRET Blah Blah Blah 13.050
Limfjordsteatret Turnénetværk: The Table, Men & Mahler, Rejsen, 839, Deadline, Feral og Vi elsker Thaidamer 159.441
Midtlandets Musik- & Teaterforening Turnénetværk: Den som blinker er bange for døden og Jeg er rig 4.500
Momentum - Tidens Teater N.A.R.G 16.000
Momentum - Tidens Teater Rootless 16.000
Momentum - Tidens Teater Turnénetværk: The Table, Men & Mahler, Feral, Klip, Love Song, 839, Deadline, Jeg er rig, .A.R.G., Ultimatum og The Conspiracy of Spring 371.990
Momentum - Tidens Teater Rite Of Spring - Extended 16.000
MORSØ TEATERKREDS Gorilla 9.539
Mungo Park Kolding Turnénetværk: Den som blinker er bange for døden 10.208
Mungo Park Kolding Turnénetværket: 839 dage, 3 brødre 24.356
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Koncerten 10.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Turnénetværk: Men & Mahler, Klip, N.A.R.G. og Bobler 88.980
Næstved Teaterforening Elle Belle Bolle 15.620
Randers Egnsteater Elle Belle Bolle 10.080
Randers Egnsteater Fandens oldemor 12.600
Randers Egnsteater Turnénetværk: Feral, The Table, Vil ikke forstyrres, 839 og Bobler 53.616
Ringkøbing Fjord Teater Inga og Lutz 12.608
Ringkøbing Fjord Teater Koncerten 5.220
RØDOVRE TEATER-OG KULTURFORENING Fandens Oldemor 14.800
RØDOVRE TEATER-OG KULTURFORENING Vi, de druknede 11.500
Silkeborg Teaterkreds Døden & Grinet 7.850
Silkeborg Teaterkreds I al stilhed 1.670
Silkeborg Teaterkreds Ritualet 16.000
Silkeborg Teaterkreds Vi, de druknede 9.600
Stevns Teaterforening Elle Belle Bolle 16.000
Stevns Teaterforening Gorilla 16.000
Stevns Teaterforening Tilbage til Haifa 16.000
Sønderborg Teaterforening 360 grader 16.000
Sønderborg Teaterforening Vi elsker Thaidamer 8.208
Team Teatret Blah Blah Blah 13.500
Team Teatret "Turnénetværk: Men&Mahler, Klip, Feral , N.A.R.G. og Vi Elsker Thaidamer" 68.584
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund Turnenetværket: Lovesong 5.172
Teater Mungo Park Allerød 8IQ (No Woman No Cry) - revisited 15.038
Teater Mungo Park Allerød Turnénetværk: The Table og Men &mahler 32.083
Teater Nordkraft Turnénetværk: Guldgraveren, Men & Mahler, The conspiracy of spring, På toppen, Den som blinker er bange for døden, N.A.R.G. og Bobler 201.991
Teater og Musik Odsherred Fandens oldemor 7.752
Teater og Musik Odsherred Gorilla 15.000
Teater og Musik Odsherred Turnénetværket: 3 brødre, Pagten 20.400
Teater V Vi de druknede 11.510
Teater V Turnénetværk: Man & Mahler, Pagten, Bo Bedra, Ultimatum, The Table, Feral og Vi elsker thaidamer 189.110
Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre Turnénetværk: Jeg er rig, Pagten og Marias testamente 84.339
Teaterforeningen Bornholm Fandens Oldemor 16.000
Teaterforeningen Bornholm I al Stilhed 3.584
Teaterforeningen Bornholm Spoonface Steinberg 11.750
Teaterforeningen Bornholm Vi, de druknede 11.098
Teaterforeningen Bornholm Turnénetværk: Ultimatum,V i elsker thaidamer og Jeg er rig 72.000
Teaterforeningen Bøgestrømmen Grinet & Døden 12.500
Teaterforeningen Bøgestrømmen Inga & Lutz 14.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Turnénetværk: Rejsen, Ultimatum, Love song, Klip, Jeg er rig, 3 brødre, Pagten, Conspiracy of spring og Marias testamente 197.795
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Bloody Mary #4 11.500
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Gorilla 16.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune I al stilhed 14.260
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Inga og Lutz 16.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Lost Memories 16.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune N.A.R.G 16.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Vi, De druknede 11.500
Teaterforeningen Guldborgsund Grinet og Døden 10.120
Teaterforeningen HNT Elle Belle Bolle 16.000
Teaterforeningen HNT Gorilla 16.000
Teaterforeningen HNT I al stilhed 5.600
Teaterforeningen HNT Turnénetværk: Men & Mahler, På Toppen og Vi elsker Thaidamer 40.192
TEATERFORENINGEN KATAPULT Turnénetværk: Feral, Ultimatum, Jeg er rig, Klip, Bo bedre, 3 brødre, 839, Deadline,
Vil ikke forstyrres og Vi elsker thaidamer 335.858
Teaterkredsen Mariagerfjord I AL STILHED 15.000
Teaterkredsen Mariagerfjord INGA & LUTZ 16.000
Teaterkredsen Mariagerfjord VI, DE DRUKNEDE 13.520
Teatret Gruppe 35 Blah Blah Blah 14.500
Teatret Gruppe 36 Drift 15.000
Teatret Gruppe 37 Spoonface Steinberg - Atoriet 9.500
Teatret Gruppe 38 Vi De Druknede 14.500
Teatret Gruppe 38 Turnénetværk: Guldgraveren og Bobler 36.080
Teatret Masken Turnénetværk: Rite of Spring Extended 13.365
Teatret Masken Turnénetværk: Ritualet 18.000
Teatret Masken Turnénetværket: Guldgraverne og Deadline 5.980
Teatret Møllen Turister 16.000
Teatret Møllen Turnénetværk: Men & Mahler, Rejsen, Klip, 839 dage, På Toppen, Vil ikke forstyrres, Bobler og Den som blinker 171.708
TEATRET SVALEGANGEN Mit Mørke 1.296
TEATRET SVALEGANGEN Ritualet 12.000
THY TEATER I AM 10.700
THY TEATER Turnénetværk: På Toppen, Marias Testamente, Bobler, Lovesong, Rejsen,
Vil ikke forstyrres, Deadline, Ultimatum, Guldgraveren, Den som blinker er bange for døden, Pagten og Men & Mahler 307.584
VEJLEEGNENS TEATERFORENING Gorilla 16.000
VEJLEEGNENS TEATERFORENING I al stilhed 3.444
VEJLEEGNENS TEATERFORENING Inga og Lutz 16.000
VEJLEEGNENS TEATERFORENING Vi de druknede 12.436
VEJLEEGNENS TEATERFORENING Turnénetværk: Men & Mahler, 3 brødre, De som bliker er bange for døden 48.414
VENDSYSSEL TEATER Afdelingen for mindre planter 15.200
VENDSYSSEL TEATER Kvinde kend dit skab 16.000
VENDSYSSEL TEATER Vi elsker thaidamer 12.436
VENDSYSSEL TEATER Turnénetværk: Jeg er rig, Den som blinker er bange for døden, Pagten,
Vil ikke forstyrres, N.A.R.G. og på toppen 96.944
Vestfyns Teater Fandens Oldemor 16.000
Vestfyns Teater Turister 16.000
Vestfyns Teater Vi, de druknede 11.500
Vestfyns Teater Vi, de druknede 3.000
Vestfyns Teater Turnénetværk: Ultimatum, Lovesong og Jeg er rig 47.320
VIBORG TEATERKREDS Bobler 10.168
VIBORG TEATERKREDS I al stilhed 5.168
VIBORG TEATERKREDS Vi, de druknede 10.359
VIBORG TEATERKREDS Fandens Oldemor - AH - før Agnes Henningsen 14.136
Ærø Teaterforening Turnénetværk: Jeg er rig og Vil ikke forstyrres 9.750

Internationale aktiviteter

Adriano Wilfert Jensen Danceweb 2015 15.000
Anika K Barkan TAP-JAP 27.000
Anna My Maria Lindblad Gæstespil i New York 15.000
Antoinette Helbing Norway tour - How to be/loved 30.000
ark books Etiquette på Lyse Nætter 2015 15.000
ASSITEJ Danmark Gæster til aprilfestival, residency og netværksaktiviteter i sæson 15/16 250.000
ASSITEJ Danmark showcase/festival i Tyrkiet 100.000
Asterions Hus Gæstespil i Rusland og Gæstespil og workshops i Brasilien 100.000
Ballerup Kommune Baltoppen 53.955
Batida Batidas deltagelse i den ægyptiske festival Hewar, Alexandria 45.000
Between Music AquaSonic 150.000
BLACK BOX THEATRE The 7th Wave 75.000
Blue Cliff An International collaboration double bill Butoh program "Ghosts of the Past" - performances and workshops in Aarhus and Copenhagen 60.000
Bora Bora Udlandsrejser og deltagelse i internationale møder og konferencer 34.000
Bora Bora SPRING FORWARD 2017 250.000
Byens Levende Scenekunstfestival Invitation af internationale gæster til CPH STAGE 2015 30.000
C:NTACT-FONDEN Projekt 1 eller 2 ud af de tre ansøgte 90.600
Carte Blanche Internationale workshops i Viborg 65.000
Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, Delabouglise, Laurent Festival Les Boréales 11.200
Christine Meldal Poetics and Practise of Choreography 3.800
Cirkus Stjerneskud Nafsigroup til Bornholms Gadeteaterfestival 15.000
Cirkus Stjerneskud Nafsigroup til Bornholms Gadeteaterfesival 16.000
Club Fisk Gæstespil og udveksling i Athen 18.100
Copenhagen Dream House DANCE TERRITORY #1 125.000
Copenhagen Dream House SUFI SCIENCE 30.000
Ctrl+Art Nye samarbejder samt workshops i Asien in November 2015 20.000
Dahlberg-Hansen Bursa Festival 2015 2.500
Dahlberg-Hansen Deltagelse i WERTEP International Theatre Festival 5.500
DANCEFORCE40+, Carina Raffel Recidency Sacre d´Automne 25.000
Dans.Underholdning.Kunst v/Maia Elisabeth Sørensen Internationale aktiviteter for Maia Elisabeth Sørensen 33.340
Dans.Underholdning.Kunst v/Maia Elisabeth Sørensen Deltagelse ved Cinedans- og Loikka Festival 11.800
Dansehallerne Ice Hot Nordic Platform CPH 2016 350.000
Dansehallerne Nordic Circle of Artistic Management 225.000
Dansehallerne residencies og gæstespil 200.000
Dansk Danseteater Nordic Summer Dance 20.000
DANSK RAKKERPAK Dansk minifestival på Cuba 100.000
Derek Sheldon Lesher Cannibal Cookbook: Part V - Meats : Devil Inside (DiS) - Fly, rejse, ophold 70.000
DET DANSKE KULTURINSTITUT DANSK DRAMA PÅ THE ALEXANDRINSKY NEW STAGE 2015 29.741
Det Kommende Teater Deltagelse på MMM festival i Bergen 9.000
Det Olske Orkester Dengang vi blev væk 25.000
Don GNU DON GNU deltager på Edinburgh Fringe 125.000
Don GNU Deltagelse på TAPMS 43.000
dOO performing arts group, Bonifati, Giuseppe m.I.R - MAYOR IN RESIDENCE 30.000
Dorte Madsen Crossboarder Characters in performance 30.000
Edhem Jesenkovic Småland og netværksaktiviteter - 15/16 31.500
Emilie Bendix Deltagelse i Atelier Gwangju 2015 20.000
Eva Andrea Deres Fanclub - internationale aktiviteter 2016 75.000
Eva la Cour AfricanCircusArtsFestival 5.950
Fix og Foxy Viljens triumf på Thalia 30.000
Foreningen for International Scenekunst 4 SAMTALEKØKKENER: COLAB 2 120.000
Foreningen for International Scenekunst Liveart.dk i NYC 10.000
Foreningen for International Scenekunst Curating Performance Art as an Artistic Practice 8.000
Foreningen LABORATORIET Deltagelse i ETRN Thinktank-mødet "Theatre Directions 2020" 14.000
Foreningen LABORATORIET The Whistle på Laboratoriets RAPP 2015 konference 16.800
Foreningen Teaterøen Internationalt Netværk. Tampere. TEATERØEN 8.980
Foreningen Ørkenfortet Pass the Present4 55.000
Forsøgsstationen Aktuel scenekunst fra Ungarn 30.000
FreezeProductions Erik Bruhn- Dancing The Arts - arbejdstitel 30.000
FÅR 302 Flowers, Feathers, Fishes & Snow - samarbejde med Institutet (SE) - Rejser og ophold 30.000
FÅR 302 Internationale aktiviteter 2015/16 91.000
Gazart International strategi til og med januar 2017 100.000
Giraff Graff MIN MOR ER EN ULV, MIN FAR? En medie performance om vore indre og ydre dyr 50.000
Giraff Graff MIN MOR ER EN ULV, MIN FAR? En medie performance om vore indre og ydre dyr 29.000
Granhøj Dans Turné efter eget valg 110.000
Granhøj Dans Turné Sydamerika 2016 - Granhøj Dans 75.000
Great Investment "69 positions" by Danish choreographer Mette Ingvartsen in MoMA-PS1 & APAP network meeting 50.000
Grob Teater Grob & Theatre Uncut: FLYGTNINGE 125.000
Gunnvá Zachariasen DAGARNIR 2016 - dansk deltagelse på nordiske scenekunstdage 2016 125.000
Hamletscenen GLOBE TO GLOBE HAMLET 50.000
HAUT Young Choreographers - The Festival 70.000
Helsingør Kommune Teatime with me myself and I 30.000
Hesselaa Dansk dramatik i Moskva 6.600
Himherandit productions ReDoing GENDER 1.5/The WOMANhouse 25.000
Himherandit productions The WOMANhouse - ReDoing GENDER 1.5, The WOMANHouse og internationale aktiviteter 2016 100.000
Holland House Lånte sange 10.550
Holland House Præsentation af BARCODE på teaterfestivalen Festival International les Journées Théâtrales de Carthage i Tunesien. 20.000
Holland House Tekstworkshop til "Det som diktatoren ikke har sagt" 12.000
Hotel Pro Forma Performing Bodies in Interactive Environments 15.000
Hvid Støj Sceneproduktion Deltagelse i "20th Bursa International Theater Festival for Children and Young People" i Tyrkiet med hvid støjs SKAB 20.000
Høm Twenty Costumes of War, forberedende rejse 18.000
Jacob Stage Internationale aktiviteter for koreograf, performer og filmmager Jacob Stage. 20.000
Jakob Weis The Helmer Project 2.200
Janne Weidinger Kristensen Ansøgning om støtte til residency i Finland juni-juli 2015 15.000
Jon Ragnvald Skulberg Everything Remains Turné 75.000
José Manuel Lázaro Ninguém Encontra Alguém (nobody meets anybody) 8.000
Julie Fryd Rejselegat til New York i forbindelse vedr. møder med instruktører 8.000
Julie Schmidt Andreasen Human Proportions 4.000
Kassandra Productions Festival of Subversie Artists 20.000
Kassandra Produktion Gæstespil i Athen 35.750
Kassandra Produktion HAPPINESS UNLIMITED - international performance exchange 50.000
Kristian Husted Danmark-Burkina Faso topmøde 14.250
Københavns Internationale Teater Landsdækkende Nycirkus-turné 2016 100.000
Lars Martin Forsberg Guangdong Festivalen 15.000
Lars Martin Forsberg Deltagelse ved PAMS i Sydkorea 19.000
Lars Martin Forsberg Residency i Korea 30.600
Lea Vendelboe Petersen projekt forberedende ophold til Koreograf Petra Sabisch 15.000
LIMFJORDSTEATRET Limfjordsteatrets Store Spanske Sats, udvalgte internationale aktiviteter 150.000
Lise Klitten Para-dice Return 15.000
Livingstones Kabinet KLIP på South Bank, London 50.000
Marie Louise Stentebjerg Trans- 29.200
Marie Schulz Pams & Kedja 2015 29.000
Marie Topp Invitation af internationale gæster 15.000
Marie-Louise Guldbæk Stentebjerg Trans- 29.200
Marlene Bonnesen Tendeser & Effekter 11.000
MishMash Romeo & Juliet, Tyrkiet og Palæstina 16.000
Mora Solvez Farming 4.300
Mute Comp. Physical Theatre v/Morten Elbæk Norden Fokus 34.690
Mute Comp. Physical Theatre v/Morten Elbæk Residency, Tokyo 50.000
My Claire Grönholdt NORDLYS - ny nordisk dans 40.000
Neander Teater AIRPORT på ISPA NYC 2015 16.500
Next Zone NEXT ZONE - Taseralik 30.000
NextDoor Project Researchrejse til Kiribati ifb med projektet 'Point of no return' 20.000
Nordic Performance Art INHABITANTS / Nature Wild 100.000
Nydanskeren Jimbuts Kulturforening Residency Shao Zehui fra Beijing Fringe Festival og Wuzhen-festivalen, Kina 32.000
Odsherred Teater Pim og Theo 89.000
OFF OFF/PRODUKTION Goebbels Lesson 100.000
Operaen i Midten GrowOP! startskud 100.000
Out of Balanz Next Door på BYU International Arts Festiaval OFF THE MAP, Utah. 30.000
Paradox Intertainment Roma research og netværksrejse 20.000
PARTYFLEX SYSTEM V/PAWEL PARTYKA Peter Asmussen stage readings i Polen 25.000
PARTYFLEX SYSTEM V/PAWEL PARTYKA Døden er en anden slags musik 23.000
Passepartout Theatre Production Prospero og til internationale gæster til aprilfestival 2016 100.000
Public Eye, Teaterforeningen Benjamin in Palestine 22.740
Radiodrama Netværk FLYD 2015 50.000
Rosenmunk 3 internationale festivaldeltagelser 30.000
Samuel Jakob Gustavsson Invitere tre internationale gæster til THE MOON ILLUSION 6.000
Sanna Blennow txt in contemporary aesthetic practices 5.000
Scandinavian American Theater Company Inc., Bendix, Albert THEN SILENCE 50.000
SCENATET Ephemère Enchaîné 30.000
SceneWorks v/Rhea Leman The Rosenbergs 15.000
Secret Hotel K.R.O.P. 30.000
Serpentine Gallery Mette Ingvartsen Park Night 16 October 2015 20.000
Sew Flunk Fury Wit Opsøgende netværks samarbejde Japan og Korea 2016 20.000
SILKEBORG BIBLIOTEK Et poetisk måneskinsmøde 20.000
Sisters Hope Sisters Academy #4, Island 50.000
Sisters Hope Sisters eat 15.000
SISUtheater e.V., Ricarda Ciontos DanishActs2o15 125.000
Sofie Krog Teater Festival i Italien 10.000
Sofie Krog Teater Izmir International Puppetdays 30.000
Sort/Hvid Hvid/Rød på Sort/Hvid 50.000
Sydhavn Teater LIV(e)//Teaterbroen - through the ages 109.000
Sørensen Anøgning om at komme til festivalen Planet IndegenoUS 10.000
Taneli Albert Törmä BLACK SIDE - Travelfunds for inernational guests, open calls 20.000
Teater Bæstet DAD - the US tour, New York delen 25.000
Teater Fluks Deltagelse på Experimental Room Festival i Barcelona 16.400
Teater får 302 Besøg af dramatiker Magnus Dahlström 5.500
Teater Kimone FLOK- Reshaping I.D. Subcase 2015 6.500
Teater Nordkraft Residencies 2015/16 og 2016/17 140.000
teaterBLIK Regn 23.500
Teatercentrum IPAY 16.500
TEATERCENTRUM I DANMARK Internationale gæster og gæstespil ved Aprilfestival 2016 150.000
Teaterforeningen Glimt GLiMTs international aktiviteter sæson 2015-16 83.000
Teaterforeningen Graense Loes Øst Vest Hjemme bedst 24.000
TEATERFORENINGEN KATAPULT Internationale aktiviteter 70.500
Teaterforeningen OperaNord Looking for Courage - sideprogram 30.000
Teaterforeningen OperaNord Looking for Courage 30.000
Teaterforeningen Recoil Internationale Aktiviteter 2016 100.000
Teaterforeningen Tincancompany TinCanCompany søger støtte til pludselig opstået turnéaktivitet i sæson 2015/16. - 28.327
Teaterforeningen X-act "Internationalt udviklingsarbejde sæson 2015-16 samt realisering af 4 internationale MELLEMRUM encounters" 132.000
Teaterforeningen X-act Gæstespil, workshop og research til stedsspecifikt projekt i Minsk 18.400
Teaterforeningen X-act Invitation af udenlandske gæster til POST NO BILLS 20.000
TEATERFORENINGEN YGGDRASIL DANCE PRODUKTION SIKU AAPPOQ / ISEN SMELTER PÅ TURNÉ 100.000
Teaterværkstedet Madam Bach "Wind" tour, Madrid 15.000
Teaterværkstedet Madam Bach Ice & Waste 7.500
Teatret Gruppe 38 :DANISH+ 2016 300.000
Teatret Gruppe 38 Teatret Gruppe 38 i Australien 2016 75.000
Teatret Gruppe 38 Hans Christian, You Must Be an Angel på Taipei Children's Arts Festival 20.000
Teatret Møllen The Gold Digger 12.889
Teatret OM Teatret OM i Frankrig 19.982
Thor Bjørn Krebs Deltagelse i reading i New Yourk 10.000
THY Theater Safarium på Thy Theater 30.000
Tidsrum Forestillingen "Beatrice" som gæstespil på SUSPENSE: London Puppetry Festival 12.200
Udenrigsministeriet A Musical and Radio Broadcast for Reconciliation 50.000
Uppercut Danseteater CRASH 100.000
Verdensrum v/Birgit Kjærsgaard Verdensrum IV, Japan: Landskab/Portræt 50.000
vonpang v/Lene Bang Henningsen Styrkelse af netværk og research i Australien 25.000
vonpang v/Lene Bang Henningsen Forprojekt til Kedja III, rejseudgifter til workshops 30.000
Warehouse 9 International Performance Art Festival 150.000
WEGO WE GO på NOBA seminar 24.000
Wilma Version Morse og Radioamatører i performativ undersøgelse 9.000
ZeBU: Zenekunst for børn og unge SpringFestival 2016 150.000
Øresundsoperan Hamlet in Absentia 74.000
Åben Dans Productions Recidencies i Roskilde i 2016 31.000
Åben Dans Productions SWOP 16 - International dansefestival for børn og unge 250.000
Åben Dans Productions IGEN og BABYSPACE på turne i Frankrig, Norge og Kina 50.000

Udviklingsrejser for skabende kunstnere

Annika Britt Lewis Udviklingsrejse til Rom 26.300
Aster MELEAT Helena Fredriksson Participation at EX-IN 23.700
Christine Fentz Scenekunst og environmental activities 10.700
David Jensen Politisk scenekunst - Protest, Deltagelse og Tværnationalt Fællesskab 10.486
Gazart Inspirationsrejse til Belgien og Holland samt Avignon Teaterfestival 21.600
Ghita Makowska Rasmussen Fra Nisko til Ishøj. Fra Nisko til New York 15.300
Jacques Seferian Matthiessen Udviklingsrejse til den store internationale dukketeaterfestival i Charleville-Mézière 5.792
Janne Weidinger Kristensen Deltagelse i Teacher Training Intensive hos CanDoCo 7.823
Jens Bjerregaard Møde med Aboriginal dans 24.400
Joan Rang Christensen The WOC writer 21.000
Jon Ragnvald Skulberg En rejse i beton, natur og bevægelse 23.737
Kamilla Wargo Brekling En rejse der skal udvikle og inspirere fremtidige værker 39.500
Marie Hauge Jensen Fysiske dimensioner. 16.062
Marie Topp "The SenseLab - laboratory for thoughts in motion" 17.250
Moribund Rejse til Cape Town 24.000
Nicolei Faber Abstraktionens indvirken på det genkendelige 15.000
Simone Søderlund Wierød Udviklings- og inspirationstur til dansemetropolen Tel Aviv og International Dance Village i Kibbutz Ga'aton 25.250
Steffen Aarfing Rejse i interaktive teknikker 14.055
Systemet Systemet skal ud for at finde ind 11.600
Teater Rio Rose Pina Bausch Tanztheater 8.000
Wilma Version Psykomagi som proces og kunstnerisk værktøj. 21.000
Øyvind Kirchhoff Skuespilleren som skabende kunstner 16.650

Festivaler og platforme med internationalt indhold i danmark

Cantabile 2 Waves Festival 2017 600.000
CPH STAGE CPH STAGE 2017 0,5 mio. kr. og 2018 0,5 mio. kr. 1.000.000
DANSK RAKKERPAK International gadeteaterfestival Bornholm 2016 170.000
DEN SELVEJENDE FOND HUSETS TEATER FESTIVAL FOR NY EUROPÆISK DRAMATIK 2016 250.000
Dramafronten Nordic DRAMA Platform 175.000
Foreningen for International Scenekunst Banken, Børsen og Brummen 300.000
HORSENS KOMMUNE Horsens Teaterfestival 2016 0,2 mio. kr. og 2017 0,2 mio. kr. 400.000
ILT Festival ILT Festival - ILT 17 600.000
KULTURHUSET TOLDKAMMERET CLICK Festival / CLICK Performance 200.000
Københavns kommune International Festival for Urban Dance som Scenekunst 2016 0,2 mio. kr., 2017 0,2 mio. kr. og 2018 0,2 mio. kr. 600.000
SPOR festival SPOR festival 80.000
Teaterforeningen Cecilie Ullerup Schmidt WORKS AT WORK: group works 400.000
Teaterforeningen for Helsingør Kommune Passage 2016 0,5 mio. kr., 2017 0,5 mio. kr. og 2018 0,5 mio. kr. 1.500.000
Teatret Gruppe 38 ENESTÅENDE 2017 100.000
Århus Scenekunstcenter New Connections 2016 0,3 mio. kr., 2017 0,3 mio. kr. og 2018 0,3 mio. kr. 900.000

Præsentation af forestillinger i København og Frederiksberg

Altamira Studio Teater Præsentation af forestillinger og workshop i København 22.000
ANPARTSSELSKABET PING Bobler med Vigga Bro som gæstespil på Riddersalen 40.000
Atoriet Spoonface Steinberg 50.000
B79.2 Rester af Alice (B79.2 gæstespil på Teaterøen) 15.000
BaggårdTeatret H.C. Andersen Lever! 75.000
Behind The Scenes v/René Kruse Salon New Love #7: Ambitionen om at ændre verden gennem lyd 35.000
BLACK BOX THEATRE Workshop og "SEVEN" i Dansehallerne 75.000
BLACK BOX THEATRE workshop og forestillinger på Dansekapellet 30.000
Clap Clap Kønsløse København 67.000
Copenhagen Dream House SUFI SCIENCE 16.000
CoreAct Beskæring 27.500
CPH Stage CPH Stage 2016 450.000
Daily Fiction SPLASTIC 25.000
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATRET FAIR PLAY Viljen til Sejr 45.500
Det Dramatiske Udgangspunkt Frøken Smillas fornemmelse for sne 35.000
Det Olske Orkester Escape 38.000
Don GNU M.I.S. - Natten Lang 43.000
Foreningen Teatret Kimbri bladene falder i KBH 43.000
FreezeProductions Præsentation af forestillingen MADness på CHP Stage 43.000
Granhøj Dans Præsentationer i København 85.000
Grønnegade Teater JRi80D i København 25.000
HearMyEyes Falling Awake 75.000
Himherandit productions WOMAN & woMAN Kbh turne 60.000
Holland House Kinder K 90.000
Iris Mørk alias Lebbe Love LEBBE LOVE 40.000
Jacque Lauritsen Præsentationpå Teater Får302 september-oktober 2015 20.000
Kassandra Produktion BLISS POINT i DanseHallerne 41.500
LIMFJORDSTEATRET Det Københavnske Limfjordsteatret 50.000
Liv Christina Pflug MARAN - et skræk studie 30.000
Livingstones Kabinet Quiet i Dansehallerne 40.000
Louise Schouw Teater Gertrude Stein på Hippodromen 30.000
Lucky Motel (Teaterforening) PÅ VEJ 41.000
Marie Topp The Visible Effects of Force 15.000
Mauro Patricelli Dansejægeren. Portrætopera om Danmarks første musikantropolog 90.000
Momentum - Tidens Teater LIGE OM LIDT BLIVER ALTING MEGET SJOVERE præsenteres på Teater Grob under CPH:STAGE 2016 50.000
Moribund Bloody Mary #4 70.00
Mungo Park Kolding Præsentation på Teater V til CPH Stage 2015 40.000
Mungo Park Kolding De Stuerene på CPH Stage 50.000
NEPOFILM ApS Konstellationer 35.000
NextDoor Project Vi ses, Rafiq-e-man! 66.000
Noora Elisabet Hannula SNAP ME, 20231 LIKES 30.000
Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret Odin Teatret på CPH STAGE 2016 60.000
OFF OFF/PRODUKTION FANDENS OLDEMOR - musikalsk dialog mellem PH og hans mor 60.000
OPGANG 2 Turneteater Sunny Side - gæstespil på KBH Musikteater 2 dage, april 2016 20.000
PARLA Via Artis Konsort Escarramán 56.000
Play&Act v/Pernille Holm Sørensen Efter festen - en Sneakerskabaret 40.000
Poweract v/Inger Majbritt Saerens Nær Fremtid - there is no Planet B 60.000
Secret Hotel Secret Hotel - Mission Copenhagen 50.000
Seimi Nørregaard Præsenstation på KIT Metropolisfestival 2015 30.000
Sew Flunk Fury Wit Musikdramatisk Forestilling STØV præsentation CPH STAGE 2016 25.000
Solbjørg Hedvig Højfeldt spillested støtte til Kvinden ved 1000 grader på Aveny-T i 2016 26.000
Songbirds v/Lotte Andersen RadiuMusic 50.000
Taneli Albert Törmä BLACK SIDE 27.000
Team Teatret Anonyme Sexister 75.000
Team Teatret Min Arm 23.500
Teater MY Gæstespil på Anemoneteatret med "Jeg kan huske alting" 75.000
Teater Refleksion Teater Refleksion præstenerer forestillinger i København sæson 2015/16 55.000
Teater Rio Rose Udspring 40.000
Teaterforeningen Fix&Foxy Det Store Ædegilde 50.000
Teaterforeningen HIGH NOON TILGIV MIG 75.000
Teaterforeningen Recoil STEREO - på CPH STAGE 35.000
Teaterforeningen sART ToyBoy Kbh 25.000
Teatergrad TÆT PÅ - Hverdagens fortællinger omsat til teaterpoesi 27.000
TEATERIET APROPOS Københavnerpremiere på #bitch #kælling #backstabber 25.000
Teaterkorpset I Afghanistan Skyder man med Vandpitosler 50.000
TEATRET CANTABILE 2 Entropolis på Teaterøen 53.000
Teatret Møllen En mand der hedder Ove 53.000
Teatret OM Hvalens sang 67.000
Teatret st. tv Præsentation på Grob nov-dec 2015 50.000
TEATRET SVALEGANGEN Præsentation af forestillingen "Malaga" på CPH Stage 2016, i samarbejde med Nørrebro Teater 51.000
Uafhængige Scenekunstnere Det Frie Felts Festival 2016 798.000

Egnsteatrenes udviklingspulje

BLACK BOX THEATRE Internationalt samarbejde om udvikling af kompetencer, forestillinger og publikumsarbejde 80.000
Carte Blanche INHEPI LAB som byrumsudvikling 113.000
Grønnegade Teater Digital Advisory Board 175.000
Mungo Park Kolding Digitalt kommunikations-udviklings-projektpå Mungo Park Kolding 150.000
Odsherred Teater Odsherred Teater - fra parkteater til byteater 175.000
Syddjurs Egnsteater Livets Blå Bølge 40.000
Team Teatret Egnsteaterkonference 2016 160.000
Teater Mungo Park Allerød Optimering af digital markedsføring hos de danske egnsteatre 100.000
Teatret Masken At finde den helt rigtige bestyrelse 50.000
Teatret Møllen Din Scene - Sønderjyllands Stemme 150.000
Teatret OM Udvikling og formidling af Scenografisk LAB 150.000


Hædersydelser

Følgende kunstnere er i 2015 tildelt Statens Kunstfonds hædersydelse af repræsentantskabet efter indstilling fra det relevante legatudvalg i fonden:

Arkitektur

Bjarke Engels, arkitekt
Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt

Billedkunst

Sophia Kalkau, billedkunstner

Kunsthåndværk & design

Louise Campbell, designer

Litteratur

Helge Bille Nielsen, forfatter og dramatiker
Line Knutzon, dramatiker


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2016 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds Årsberetning 2015. 2016.


Opdateret af