Statens Kunstfond 2017


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2017


Statens Kunstfonds bestyrelse (2016-17) bestod af:

Litteraturudvalget (2016-19):

Projektstøtteudvalget for Litteratur (2014-17):

Grøn skillelinie

Beretning fra legatudvalget 2017

Litteratur kan fortælle vores historier. Litteratur kan også fortælle os de historier, vi ikke troede, vi skulle have fortalt. Litteratur kan også insistere på, at fortælle os det, vi ikke vil have fortalt. Man kan ikke styre litteraturen. Man skal ikke styre kunsten. Man skal i stedet understøtte og hjælpe den økonomisk, så den udfolder sig akkurat, som den vil, netop på sine helt egne præmisser, uden styring og kontrol. For sådan vil den fortælles mest optimalt.

I Legatudvalget for Litteratur ser vi den udfoldelsesmulighed som en vigtig præmis for vores uddelinger af arbejdslegater og 3-årige arbejdsstipendier. Vi har i 2017 modtaget 916 ansøgninger om arbejdslegater og læst tekstprøver med en volumen svarende til H.C. Andersens samlede værker – to gange! 360 af de indkomne ansøgninger er imødekommet med støtte til skønlitterære forfattere, digtere, dramatikere, forfattere, der arbejder med montage, lyd og spoken word, essayister, fagbogsforfatter, børne- og ungdomsbogsforfatter, illustratorer, tegneserieskabere, oversættere af verdenslitteratur til dansk og til oversættere, der skubber det danske sprog ud over en hel verden. For litteratur er mange ting. Og det skal den blive ved med at være.

Litteraturen kender ikke grænser

I øjeblikket er litteraturen på vej mange steder hen. Den kender heldigvis ikke til grænser. God litteratur kan – næsten – alting. Den kan i hvert fald også bygge broer. Både mellem mennesker og kulturer, men også individuelt mellem kunstens egne genrer. Eksempelvis har billedkunstneren og forfatteren Amalie Smith i 2017 fået et særligt treårigt arbejdslegat, som er finansieret i fællesskab af legatudvalgene for Litteratur og Billedkunst. Caspar Eric, Peder Frederik Jensen og Lea Marie Løppenthin blander og blender også genrerne, og skriver sig fri for en form, fordi de finder deres egen. De har alle i år modtaget det treårige arbejdslegat for netop at arbejde med og mod litteraturens egne kategorier.

God litteratur tager tid, ofte lang tid, ja, flere år. Og derfor er det vigtigt at støtte bredt og mangfoldigt, men også støtte ordentligt med legater, der kan gøre en forskel. Selvfølgelig altid ud fra en kvalitetsmæssig vurdering. Herunder er også en prioritering af legater til illustratorer. Mikkel Sommer tegner fortællinger på sin helt egen måde. Han har i år modtaget det det treårige arbejdslegat. Det samme har Mette Vedsø, der skriver markante bøger for børn og unge. Ikke belærende eller moraliserende. Men i øjenhøjde med nye generationer, der skal vokse op i en verden fuld af bøger, hvor de føler sig set.

Præmieringer med fokus på kvalitet og nybrud

Litteratur er ikke matematik. Vi skal ikke have noget til at gå op. Litteraturen kan forandre os. Den kan hanke op i vores små, daglige vaner. Og litteraturen kan give os et udsyn, så diversitet og flertydige stemmer og stemninger bliver en del af vores hverdag, vores liv. Derfor støtter vi en mangfoldig litteratur og giver den muligheder for at vokse og gro. På sine helt egne betingelser. For at tydeliggøre kunststøttens fokus på kvalitet og nybrud præmierer udvalget i december 2017 ti af årets markante danske udgivelser.

For netop der gør Statens Kunstfond en forskel. Og det er den forskel, vi skal blive ved at værne om. Med kunst, der prikker til os, så vi ikke sidder fast i noget, der var, men i stedet går ind i det, som kommer. Med historier om os selv. På godt og ondt.

Udvalget består af:
Formand Tomas Lagermand Lundme
Inge Lise Hornemann
Juliane Wammen
Kamila Slocinska
Dan Ringgaar

Beretning fra Projektstøtteudvalget for Litteratur

Et af årets kulturpolitiske slagord har været ”talentudvikling”, og ligesom Kunstfondens øvrige udvalg er også Projektstøtteudvalget for Litteratur blevet spurgt, hvad vi har gjort og gør for talentudviklingen på vores område. Udvalgets svar var, at næsten al den støtte, vi yder, fremmer talentudvikling: Forfattere, oversættere, illustratorer og tegneserieskabere udvikler deres talent ved at få mulighed for at arbejde med deres værker og få dem udgivet, ved at få råd til at rejse ud og søge inspiration eller konkret viden, som kan bringe dem videre i deres arbejde og kunstneriske udvikling, og ved at få mulighed for at deltage i samtaler og debatter med kolleger, kritikere og publikum.

Talenterne vokser hele livet

Gennem oversættelses- og udgivelsesstøtten opmuntrer udvalget desuden forlagene til at satse på andet og mere end det sikre, hvilket giver kunstnerne mulighed for at eksperimentere med genrer, former, historier og sprog, som de måske ikke ellers kunne have givet sig i kast med. Udvalget støtter specifikt debutantudgivelser, men så vigtig denne støtte end er, er det i virkeligheden den allermindste del af vores talentudviklingsindsats. Kunstnerisk talentudvikling er nemlig ikke forbeholdt debutanter eller unge kunstnere, men kan fortsætte gennem hele den kunstneriske karriere.

Når litteraturen overskrider grænser

Årets mest iøjnefaldende talentudviklingsinitiativ var det sommermøde for oversættere, som udvalget afholdt i Kolding i dagene 9.-12. juni. Her mødtes 58 oversættere fra 18 sprogområder for at høre foredrag om alt fra velfærdsstaten til børnebøger, bandeord og Danmark som kolonimagt og deltage i workshops og tage på udflugter i Sønderjylland fra Als over Ribe og Christiansfeld til Brøns for på den måde at tilegne sig dansk ”baggrundskultur” – alle de store og små ting, som er selvfølgelige for danskere, og som optræder, eller ofte snarere underforstås, i dansk litteratur, og som man ikke nødvendigvis ved besked med, fordi man har studeret dansk sprog og litteratur ved et udenlandsk universitet. Foruden det faglige program gav sommermødet den sidegevinst, at deltagerne fik mulighed for at tale sammen om faglige og ikke-faglige emner og knytte venskaber og forbindelser eller styrke allerede eksisterende bånd. De fire dage i Sønderjylland var ligesom det tilsvarende arrangement i Roskilde i juni 2015, med til at vedligeholde et netværk af begejstrede oversættere fra dansk til en snes forskellige sprog verden over og har dermed øget dansk litteraturs chancer for at nå ud over landets grænser.

Set med andres øjne

Det er en af udvalgets lovfæstede opgaver at arbejde for at fremme udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Det er en opgave, som vi har taget meget alvorligt i de forløbne fire år, og ikke bare, fordi der står i loven, at vi skal, men fordi det er godt for danske bøger at blive læst af andre end danskere – af mennesker, som læser dem med udgangspunkt i en anden litterær tradition, et andet verdensbillede, en anden kultur, og som derfor måske ser noget andet i dem end dét, de danske læsere så. Og det er interessant og nyttigt for danske forfattere at blive holdt op mod andre kolleger end dem i deres hjemland. Man lærer noget af at blive set – og læst – med øjne, der ikke ser det samme som ens egne, og det kan være inspirerende at blive anmeldt eller kommenteret udefra, ligesom det kan være inspirerende at komme ud og møde læsere, som måske ikke ligner dem, man plejer at se og høre i Danmark. Det er også gavnligt for den danske litteratur at blive målt i forhold til den udenlandske og således blive en del af verdenslitteraturen.

Udvalget består af:
Formand Thomas Harder
Jakob Levinsen
Kristina Stoltz

Grøn skillelinie

Tildelinger fra Legatudvalget for Litteratur

Præmieringer

Bue Bredsdorff 50.000
Naja Marie Aidt 50.000
Julie Sten-Knudsen 50.000
Morten Møller 50.000
Signe Gjessing 50.000
Liv Nimand Duvå 50.000
Peter Højrup 50.000
Camilla Hübbe 25.000
Rasmus Meisler 25.000
Johan Krarup 50.000
Caroline Albertine Minot 50.000
Andreas Pedersen 50.000
Christina Hesselholdt 50.000
Harald Voetmann 50.000
Katrine Wiedemann 50.000
Jan Oksbøl Callesen 50.000

3 årige stipendier

Lea Marie Løppenthin 855.000
Caspar Eric Christensen 855.000
Hanne Højgaard Viemose 855.000
Mette Vedsø 855.000
Mikkel Sommerfeld Christensen 855.000
Peder Frederik Jensen 855.000
Amalie Smith 427.500

Arbejdslegater

Abelone Katrine Hedevig Koppel 50.000
Adam O. Fridal Illemann 50.000
Adda Sofie Skytte Djørup Poulsen 100.000
Aleksandar Sajin 50.000
Alen Meskovic 75.000
Alex Frank Larsen 50.000
Allan Hilton Andersen 50.000
Amalie Laulund Trudsø 50.000
Anders Fogh Jensen 100.000
Andreas Egeland Hansen 50.000
Andreas Pedersen 50.000
Andreas Vermehren Holm 50.000
Ane Brahm Lauritsen Riel 50.000
Anita Krumbach 75.000
Anja Cetti Andersen 125.000
Anja Hitz 50.000
Anna Jacobina Jacobsen 100.000
Anna Margrethe Klahn 50.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000
Anne-Cathrine Riebnitzsky 75.000
Annemette Kure Andersen 50.000
Anne-Sophie Lunding-Sørensen 75.000
Annette Herzog 75.000
Annette Lassen 50.000
Benn Q. Holm 75.000
Benni Bødker Nielsen 75.000
Birde Poulsen 50.000
Birgita Bonde Hansen 75.000
Birgithe Kosovic 75.000
Birgitte Marianne Krogsbøll 100.000
Birgitte Possing 75.000
Birgitte Steffen Nielsen 100.000
Bjørn Ingolf Themsen 50.000
Bjørn Krag Rasmussen 100.000
Blanca-Irene Ortiz Ostalé 75.000
Bo Green Jensen 75.000
Bo hr. Hansen 50.000
Bodil El Jørgensen 50.000
Boris Mølgaard Hansen 50.000
Bue Magnus Rask Bredssdorff 75.000
Bue Peiter Peitersen 50.000
Camilla Andrea Stockmann 50.000
Camilla Stockmarr 75.000
Camilla Wandahl 100.000
Carl Henrik Koch 50.000
Caroline Albertine Minor 75.000
Carsten Andersen 75.000
Cecilie Elisabeth Eken 75.000
Cecilie Lind Skov Lausen 150.000
Cecilie Lolk Hjort 75.000
Charlotte Christina Inuk Hoff Hansen 50.000
Charlotte Weitze 100.000
Christel Wiinblad 100.000
Christer Bøgh Andersen 50.000
Christian Dorph 75.000
Christian Højgaard Sørensen 50.000
Christian Jungersen 75.000
Christian Yde Frostholm 75.000
Christina Hagen Nielsen 150.000
Claus Bech 50.000
Claus Flygare 75.000
Claus Handberg Christensen 75.000
Daniel Boysen Pedersen 75.000
Dennis Gade Kofod 75.000
Ditte Roslyng Tastesen 50.000
Ditte Steensballe 50.000
Dorte Lilmose 50.000
Dorthe Nors 100.000
Duna Talib Ghali 50.000
Eddie Thomas Petersen 50.000
Elisabeth Flensted-Jensen 50.000
Emma Elisabeth Kjær Nielsen 75.000
Erik Viggo Valeur 50.000
Eva Gro Andersen 75.000
Eva Iversen 50.000
Eva Obelitz Rode 50.000
François-Eric Grodin 100.000
Frank Beyer Kjørup 75.000
Gerd Laugesen 75.000
Gitte Broeng 75.000
Gitte Løkkegaaard 50.000
Glenn Christian Ravn 75.000
Glenn Ringtved 50.000
Hannah Cecilia Lutz 75.000
Hanne Kvist 75.000
Hanne Richardt Beck 75.000
Hans Hedegaard Andersen 50.000
Heidi Laura 125.000
Helge Bille Nielsen 75.000
Helle Merete Brix 50.000
Helle Thomsen Dalgaard 50.000
Henriette Houth 50.000
Henrik Hjulgaard 100.000
Holger Torsten Dahl 50.000
Ida Felicia Noack 50.000
Ida Holmegaard 50.000
Ida Monrad Graunbøl 50.000
Ina Kjøgx Pedersen 100.000
Inge Duelund Nielsen 100.000
Inge Pedersen 75.000
Jacob Jonia 75.000
Jacob Skyggebjerg Riisgaard Mortensen 100.000
Jamal Jumá 50.000
Jan Oksbøl Callesen 75.000
Jan Poulsen 75.000
Jan Thielke 75.000
Janus Kodal 75.000
Janus Kramhøft 75.000
Jean-Baptiste Coursaud 50.000
Jeanette Varberg 75.000
Jens Carl Sanderhoff 50.000
Jens Peter Kaj Jensen 50.000
Jens Smærup Sørensen 100.000
Jeppe Thybo 50.000
Jesper Brygger 75.000
Jesper Bugge Kold 50.000
Jesper Nicolaj Christiansen 75.000
Jesper Sternberg Nielsen 75.000
Joachim Lykke Andersen 50.000
Joachim Wrang 50.000
Joan Rang Christensen 50.000
Johan Davidsen 50.000
Johan Frederik Krarup 75.000
Johanne Mygind 50.000
Johannes Lilleøre 75.000
Jokum Rohde 100.000
Jonas Eika Rasmussen 50.000
Jonas Rasmussen 50.000
Jonas Rolsted 75.000
Jonas Suchanek 75.000
Josefine Klougart 100.000
Josephine Kyhn 50.000
Judit Kertész 50.000
Julia Butschkow 50.000
Julie Fryd 50.000
Julie Petrine Glargaard 75.000
Julie Sten-Knudsen 100.000
Jørgen Johansen 50.000
Kamilla Hega Holst 75.000
Karen Fastrup 75.000
Karen Filskov 50.000
Karl Miller Bille 50.000
Karl Aage Rasmussen 75.000
Karl-Emil Johan Tadayoni Heiberg 50.000
Karoline Frederikke Dorph Stjernfelt 100.000
Kaspar Colling Nielsen 75.000
Kaspar Kaum Bonnén 100.000
Kathrine Mitzi Amanda Assels 50.000
Katrine Bensby Clante 75.000
Katrine Grünfeld 50.000
Katrine Wiedemann 75.000
Katrine Øgaard Jensen 50.000
Keld Conradsen 50.000
Kim Leine Rasmussen 100.000
Kirsten Elisabeth Hammann 75.000
Kirstine K. Høgsbro 50.000
Kirstine Reffstrup 75.000
Klaus Lynggaard 75.000
Knud Christian Michelsen 50.000
Kristian Himmelstrup 75.000
Kristina Nya Glaffey 50.000
Kristina Aamand 100.000
Kristoffer Jacob Andersen 75.000
Laila Ingrid Rasmussen 75.000
Lars Bukdahl 50.000
Lars Grouleff Jensen 50.000
Lars Horneman 125.000
Lars Morell 67.500
Lars Movin 150.000
Lars Vikjær Kramhøft 50.000
Lasse Bekker Weinreich 50.000
Lasse Ellegaard 75.000
Lasse Lavrsen 75.000
Lea Hebsgaard Andersen 50.000
Lene Asp Frederiksen 50.000
Lene Henningsen 75.000
Lilian Kingo Kure 50.000
Line Druedal Leonhardt 50.000
Line Kyed Knudsen 75.000
Line Mørkeby 50.000
Line-Maria Lång 75.000
Lise Bock 75.000
Lise Nygaard Bidstrup 50.000
Liv Camilla Skjødt 50.000
Liv Sejrbo Lidegaard 50.000
Lone Bjelke 50.000
Lone Hørslev 75.000
Lorens Juul Madsen 50.000
Lotte Kirkeby Hansen 50.000
Lotte Thrane 100.000
Louise Juhl Dalsgaard 50.000
Mads Heinesen 75.000
Mads Mazanti Jensen 50.000
Mads Nygaard 50.000
Mads Peder Nordbo 75.000
Maj Westerfeld 50.000
Maja Lee Langvad 75.000
Maja Lucas 75.000
Maja Magdalena Swiderska 50.000
Maja Mittag 50.000
Majse Aymo-Boot 75.000
Malene Ravn Berthelsen 75.000
Malene Sølvsten 50.000
Maren Uthaug 75.000
Maria Christine Dixen 50.000
Maria Rørbæk Wanscher 50.000
Marianne Iben Hansen 50.000
Marianne Larsen 75.000
Marianne Sommer Verge Christensen 50.000
Martin Bastkjær Christensen 50.000
Martin Breum 75.000
Martin Glaz Serup 75.000
Martin Hall 50.000
Martin Johannes Nordkvist 50.000
Martin Krogh Andersen 75.000
Martin Poul Larsen 100.000
Merlin Pierpont Mann 50.000
Mette Annelise Grevsen Kappel 50.000
Mette Eike Neerlin 75.000
Mette Emilieanna Bruun 50.000
Mette Holm 75.000
Mette Jensen Hayles 50.000
Mette Klint 50.000
Mette Marcussen 50.000
Mette Moestrup 100.000
Mette Roselil Norrie 50.000
Mette Sø 100.000
Mia Hector Degner 50.000
Mich Vraa 75.000
Michael Holbek 50.000
Michael Richard Larsen 75.000
Mikael Josephsen 50.000
Mikael Wivel 50.000
Mikkel Harris Carlsen 50.000
Mikkel Krause Frantzen 75.000
Mikkel Rosengaard Knudsen 50.000
Mikkel Thykier 100.000
Morten Blok 50.000
Morten Chemnitz 75.000
Morten Jørgen Lassen 75.000
Morten Leth Jacobsen 50.000
Morten Nissen Vittrup Lund 50.000
Morten Ramsland 75.000
Morten Sabroe 75.000
Morten Søndergaard 75.000
Morten Visby Pape 50.000
Muniam Alfaker 75.000
Murat Yasar Alpar 50.000
Nagieb Khaja 75.000
Naja Marie Aidt 100.000
Nick Høholt Clausen 75.000
Nicolaj Stochholm 50.000
Nicole Boyle Rødtnes 50.000
Niels Frank 100.000
Niels Henning Falk Jensby 75.000
Niels Lyngsø 125.000
Niels Peter Roland 50.000
Noa Kjærsgaard Hansen 50.000
Ole Dalgaard 75.000
Ole Sohn 75.000
Ole Sønnichsen 50.000
Ole Tornbjerg 50.000
Pablo Henrik Lønskov Llambias 100.000
Paul Larkin 50.000
Pawel Partyka 50.000
Per Gammelgaard 50.000
Pernille Abd-El Dayem 50.000
Peter Adolphsen 100.000
Peter Bay Alexandersen 100.000
Peter Huda Fogtdal 50.000
Peter Hyltoft Rønnov-Jessen 50.000
Peter Laugesen 100.000
Peter Madsen 50.000
Peter Tudvad 75.000
Peter Tygesen 75.000
Philip Tafdrup 50.000
Philippe Provençal 50.000
Pia Busk 50.000
Pia Fris Laneth 75.000
Pia Tafdrup 75.000
Rakel Haslund-Gjerrild 75.000
Rasmus Bregnhøi 100.000
Rasmus Halling Nielsen 75.000
Rasmus Hastrup 75.000
Rasmus Nikolajsen 100.000
Rasmus Svarre 50.000
Rebecca Bach-Lauritsen 100.000
Rigmor Kappel Schmidt 50.000
Rikke Houd 75.000
Rolf Sparre Johansson 50.000
Ronnie Brian Andersen 50.000
Runa Steppinge 50.000
Rune Ryberg 100.000
Rune Skyum-Nielsen 50.000
Salim Abdali 50.000
Sally Salomon Altschuler 50.000
Sanne Udsen 50.000
Sara Koch 100.000
Sara Roepstorff 75.000
Sarah Engell 125.000
Sascha Christensen 50.000
Sebastian Sensbery Jørgensen Bune 50.000
Shadi Angelina Bazeghi 75.000
Shekufe Tadayoni Heiberg 50.000
Sidsel Falsig Pedersen 75.000
Signe Langtved Pallisgaard 50.000
Signe Lodahl Gjessing 125.000
Signe Parkins Benjaminsen 100.000
Sigrun Gudbrandsdottir 75.000
Simon Fruelund 75.000
Siri Nordborg Møller 75.000
Siri Ranva Hjelm Jacobsen 50.000
Sissel Bergfjord 50.000
Sissel-Jo Reid Gazan 50.000
Solvej Balle 75.000
Sotirios Souliotis 50.000
Stine Askov 75.000
Stine Bork Kristensen 50.000
Stine Spedsbjerg 75.000
Susanne Kirsten Lyngborg Jorn 50.000
Suzanne Brøgger 75.000
Suzanne Ulrikka Pedersen 50.000
Søren E. Jensen 50.000
Søren Robert Fauth 50.000
Tea Bendix 75.000
Terkel Risbjerg 50.000
Thomas Arent Andersen 75.000
Thomas Boberg 75.000
Thomas Fabricius de Thurah 75.000
Thomas Korsgaard 50.000
Thomas Markmann 75.000
Thomas Peter Dickson 50.000
Thomas Thorhauge 75.000
Tine Høeg 50.000
Tine Lykke Prado 75.000
Tom Buk-Swienty 75.000
Tom Kristensen 50.000
Tomas Thøfner 50.000
Tommy Heisz Madsen 50.000
Tonny Vorm 50.000
Torben Munksgaard 75.000
Tore Leifer 75.000
Trine Bundsgaard 75.000
Trine Søndergaard 50.000
Troels Hughes Hansen 75.000
Ulrik Gräs 50.000
Ulrikka Gernes 75.000
Ursula Catharina Scavenius 100.000
Vibeke Bækkelund Lassen 50.000
Viggo Bjerring 50.000
Zakiya Ajmi 75.000
Zenia Johnsen 75.000
Zoltan Ara 75.000

Tildelinger fra Projektstøtteudvalget

Rejselegater

Alen Meskovic 9.734
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 15.600
Bent Holm 25.000
Birgitte Andersen 7.000
Birgitte Bang Bregnedal 7.000
Camilla Stockmarr 10.000
Caroline Janne Ørsum 2.231
Caspar Eric Christensen 8.700
Charlotte Weitze 14.862
Christian Jungersen 30.000
Cindy Lynn Brown 10.000
Claus Ankersen 25.000
Craig Frank 9.600
Dy Plambeck 20.000
Erling Jepsen 11.000
Femke Maria Blekkingh-Muller 10.000
Forlaget Plot v/Morten Dürr 20.000
Gitte Broeng 23.000
Gorm Frederik Rasmussen 12.500
Gorm Henrik Rasmussen 10.000
Helge Bille Nielsen 20.000
Helle Thomsen Dalgaard 9.370
Henriette Amalie Rostrup 15.000
Henrik Søren Holck 20.000
Ida Jessen 25.000
Ida Monrad Graunbøl 15.000
Janus Kodal 10.000
Janus Kodal 15.000
Jens Henrik Høvsgaard 20.000
Jens Martin Eriksen 10.155
Jens Rasmussen 25.000
Jeppe Brixvold 20.000
Jesper Brygger 10.000
Jesper Bugge Kold 12.000
Jesper Sternberg Nielsen 10.000
Joachim Wrang 15.900
Kamilla Hega Holst 20.000
Kasper Nørgaard Thomsen 15.000
Katrine Sommer Boysen 10.000
Kenneth Søgaard Krabat 10.000
Kirsten Annalise Nielsen 8.000
Kristian Ditlev Jensen 30.000
Kristian Himmelstrup 15.000
Kåre Bluitgen 9.000
Lars Horneman 20.000
Lars Troels Møller 5.650
Liv Camilla Skjødt 6.338
Lotte Kaa Andersen 7.000
Lotte Petri 7.000
Mads Mygind 8.522
Malene Ravn Berthelsen 39.630
Malte Tellerup 10.000
Maria Hesselager Hansen 8.000
Marianne Ølholm 10.000
Martin Marius Petersen 12.262
Mette Egelund Olsen 8.993
Mette Egelund Olsen 10.000
Mette Holm 10.000
Mette Moestrup 10.000
Mikael Josephsen 10.000
Mikkel Thykier 25.000
Monia Sander 30.000
Morten Chemnitz 10.000
Morten Leth Jacobsen 10.750
Morten Søndergaard 8.000
Neal Ashley Conrad Thing 15.000
Niels Barfoed 25.000
Nina Rafael 5.000
Ole Steen Hansen 15.000
Pablo Henrik Lønskov Llambias 10.000
Paul Gregers Klitnæs 8.050
Paul Gregers Klitnæs 10.000
Pawel Partyka 8.148
Pejk Malinovski 15.000
Peter Adolphsen 16.000
Peter Højrup 10.000
Rachel Röst Larsen 10.000
Rakel Haslund-Gjerrild 15.000
Rasmus Svoldgaard Graff 15.330
Rie Boberg 10.000
Rie Boberg 12.000
Robert Zola Christensen 15.000
Sara Koch 20.000
Simon Fruelund 14.300
Sofie Susanna Kragh-Müller 10.000
Solvej Balle 16.436
Sonja Marie Silkeberg 30.000
Sophie Engberg Sonne 10.000
Stine Bork Kristensen 15.000
Stine Illum 13.275
Thomas Arent Andersen 20.000
Thomas Boberg 30.000
Thomas Kristian Ubbesen 40.000
Tine Lykke Prado 19.050
Tom Buk-Swienty 20.000
Torben Munksgaard 15.000
Torbjørn Ydegaard 20.000
Trine Andersen 14.973


Hædersydelser

Følgende kunstnere er i 2017 tildelt Statens Kunstfonds hædersydelse af repræsentantskabet efter indstilling fra det relevante legatudvalg i fonden:

Litteratur

Ursula Andkjær Olsen, forfatter

Grøn skillelinie

Regnskabet for finansåret 2017 indeholdt bl.a. følgende poster:

Til rådgighed
Finanslovsbevilling..................... 471.100.000
Udlodningsmidler........................ 69.610.000 Til rådighed i alt...................... 540.710.000

Udgifter
Tildelinger og projekter mv. 556.324.317
Tilbagefaldne midler* -16.212.697
Udgifter. i alt 540.111.620

Uforbrugte midler pr. 31. december 2017
598.380

* Tilbagefaldne midler vedrører tildelinger og projekter mv. fra 2017 eller fra tidligere år, som er annulleret eller nedskrevet i løbet af 2017, f.eks. pga. aflysning af det projekt, der blev givet tilskud til. Tilbagefaldne midler genanvendes til nye formål.

Legatudvalget for Litteratur Til rådighed Finanslovsmidler: 30.100.000
Arbejdslegater og -stipendier 24.745.000  
Præmieringer 5.355.000  
Tilbagefaldne midler -
Udgifter i alt
30.100.000
 


Projektstøtteudvalget for Litteratur
Finanslovsmidler: 16.000.000
+ udlodningsmidler:   3.700.00
Generelle midler 6.305.843  
Forfattercentrum 3.390.000  
Børn og unges møde med forfattere
og illustratorer
487.000
Rejselegater 1.440.359
Oversætterpuljen 4.139.453
Prøveoversættelser 757.508
Litteratur- og personudvikling 942.795
Researchpuljen 63.461
Puljen til fremmedsprogede forfattere 200.000
Dansk litteratur i udlandet 650.921
Egne initiativer 3.340.500
Priser 490.000
Pulje for oversætternetværk 179.282
Tilbagefaldne midler -2.502.672
Udgifter i alt
19.884.450
Ubrugte midler: 15.551***

*** Pga. en teknisk fejl var der ved regnskabets lukning usikkerhed omkring det reelle restbeløb (”Uforbrugte midler”), da restbeløbet ifølge det statslige regnskabssystem, Navision, udgjorde 17 .957 kr. Altså var der en difference i forhold til ovenstående på 2.406 kr.


Tildelinger fra Legatudvalget for Film

Arbejdslegater
Alexander Bak Sagmo 50.000
Anders Høgsbro Østergaard 100.000
Andreas Dalsgaard 100.000
Andreas Koefoed 100.000
Annika Berg 100.000
Camilla Nielsson 300.000
Christian Sønderby Jepsen 200.000
Dagur Kári Pétursson 100.000
Erlend Eirik Mo 100.000
Fenar Ahmad 100.000
Guy Davidi 100.000
Jonas Poher Rasmussen 100.000
Kræsten Kusk 100.000
Maria Elisabeth Isola Europa von Hausswolff 100.000
Marie Grahtø Sørensen 200.000
Max Kestner 300.000
Mia Stensgaard 100.000
Pernille Rose Grønkjær 100.000
Rúnar Rúnarsson 300.000
Sine Skibsholt 200.000
Sven Vinge Madsen 50.000
Vibeke Bryld 100.000

Rejselegater

Christian Bjarke Dyekjær 18.848
Daniel Borgman 40.288
Lone Scherfig 31.989
Mads Johan Brügger Cortzen 42.724
Malene Choi Jensen 24.996
Ole Bendtzen 35.000
Sebastian Arlien-Søborg Blenkov 29.239

Præmieringer
Annika Berg, for: Team Hurricane 100.000
Christian Tafdrup, for: En frygtelig kvinde 100.000
Frida Barkfors, for: Utilgivet 50.000
Hlynur Palmason, for: Vinterbrødre 50.000
Karla von Bengtson, for: Nabospionen 50.000
Krister Moltzen, for: En fremmed flytter ind 50.000
Lasse Barkfors, for: Utilgivet 50.000
Maria von Hausswolff, for: Vinterbrødre 50.000
Mehdi Avaz, for: Mens vi lever 30.000
Milad Avaz, for: Mens vi lever 30.000
Misam Avaz, for: Mens vi lever 30.000
Nicole Nielsen Horanyi, for: En fremmed flytter ind 50.00041
Per K. Kirkegaard, for: Borg 50.000
Per Sandholt, for: Borg 50.000
Sturla Brandth Grøvlen, for: Heartstone 50.000

Tildelinger fra Legatudvalget for scenekunst

Arbejdslegat
Anders Elberling 40.000
Andreas Liebmann 40.000
Anja Behrens 60.000
Astrid Lynge Ottosen 40.000
Betina Birkjær Hansen 40.000
Birgit Løkke Larsen 40.000
Bjarne Sandborg 60.000
Camilla Irene Stage 60.000
Christian Friedländer 200.000
Dance Promotion/Lotte Sigh 50.000
Daniel Norbäck 50.000
David Jensen 80.000
David T 40.000
Erik Pold 50.000
Esther Wrobel 40.000
Hans Ditlev Brinth Christiansen 50.000
Inge Agnete Tarpgaard 40.000
Jacob Langaa-Sennek 100.000
Jacob Schjødt 40.000
Jakob Weis 80.000
Jannik Elkær Nielsen 60.000
Jens Bjerregaard 40.000
Jesper Bræstrup Karlsen 80.000
Jesper Pedersen 80.000
Kamilla Wargo Brekling 200.000
Karin Betz 50.000
Kasper Ravnhøj 150.000
Kirstine K. Høgsbro 50.000
Kristian Husted 40.000
Line Frank Andreasen 40.000
Louise Beck 150.000
Marlene Bonnesen 40.000
Mikkel Trier Rygård 40.000
Pelle Koppel 80.000
Pernille Garde 60.000
Peter Livingstone 100.000
Peter-Clement Elmhøj Woetmann 40.000
Rolf Michael Søborg Hansen 40.000
Samuel Jakob Gustavsson 80.000
Sif Jessen Hymøller 50.000
Signe Krogh 50.000
Sigurd Røge Dissing 60.000
Simone Søderlund Wierød 40.000
Teaterforeningen Wunderverk/Anette Asp Christensen 40.000
The Peoples Entertainment Group 60.000136
Therese Ulla Ann Willstedt 150.000
Tove Bornhøft 80.000
Troels Primdahl 50.000
Vera Maeder 100.000

Præmieringer
David Gehrt 52.037
Ida Grarup Nielsen 52.037
Kristján Ingimarsson 52.037
Kristofer Krarup 52.037
Liv Helm 52.037
Mathilde Böcher 52.037
Morten Burian 52.037
Nanna Cecilie Bang 30.000
Petrea Søe 52.03


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2019 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds Årsberetning 2017 (pdf). og Statens Kunstfonds Årsberetning 2017. Bilag. Oversigt over årets tildelinger (pdf)


Opdateret af