Statens Kunstfond 2018


Litteraturen 2018Grøn skillelinie

Beretning fra legatudvalget 2018

God kunst kræver ordentlig støtte – også i børnehøjde

God kunst tager sin tid. At skrive, tegne eller oversætte bøger tager som regel meget lang tid, hvis værket skal være godt. Og det skal det. For ingen har tid til bøger, dramatik eller lydmontager, der ikke kræver noget af sit publikum. Ja, god kunst handler om dialog og nye erkendelser, hvor man heldigvis ikke altid kan gå efter et udfald, og hvor alting heller ikke kan gøres op i resultater og facit i grønne excelark.

Et vigtigt område for Legatudvalget for litteratur er børn og unge, der skal møde oprigtig kunst. De skal føle sig set, mærket og anerkendt som netop det de er, mennesker, som sagtens selv kan forholde sig til en verden i opbrud, fordi de læser og dermed aflæser sig selv midt i en tid, deres tid. Her kan kunsten skabe andre rum og forståelsesrammer, så man får en stærk fornemmelse af, at verdensbilledet er langt rigere og større end det, man støder på i skolegården eller derhjemme. Kunst kan danne, men den kan også omdanne ens eget liv.

Børn og unge er fremtidens kulturforbrugere. Det er en vigtig kamp og et præcist mål for Statens Kunstfond at se tiden – og dermed fremtiden – lige i øjnene, og selv være i øjenhøjde med tiden. Børn og unge vil ikke – og de skal ikke – spises af med bøger fra den gamle verden og tid, nej, de skal møde den tid, de selv er en vigtig del af.

Det kan udmønte sig i møder, hvor man føler sig set, mærket og i høj grad bemærket som individ. Det er noget af det allervigtigste, hvis vi fremover skal skabe grobund for børn og unge som kunst- og kulturforbrugere. Man skal føle, at værket taler til en og netop fortæller om lige præcis den historie, man gik rundt og ledte efter at høre. Børn og unge skal tages alvorligt. Det er dem, der snart skal overtage landet. Og det land skal de helst overtage med den tradition, vi gennem de sidste 50 år har skabt, for et vigtigt, inspirerende og tillidsskabende kunst- og kulturliv.

Sarah Engell (1979) er en af de meget fremtrædende forfattere, som med en lang række bøger for børn og i særdeleshed unge har skrevet en historie frem, hvor man som læser føler sig genkendt, set og mærket. Sarah Engell moraliserer aldrig. Hun udstiller intet andet end sig selv. Og på den måde rammer hendes bøger læsere i alle aldersgrupper.

Siden debuten i 2009 med ungdomsromanen Hvis bare… har Engell skabt et unikt rum, hvor hun har nuanceret sit sprog og sin nøgterne konstatering af, at livet ikke er let at leve. Man må tage sine valg, og de valg har konsekvenser. Det sættes på spidsen i ungdomsromanen fra sidste år, Valget, hvor 18-årige Xenia skaber en politisk platform for sine egne idealer og håb for en bedre verden, men drømme, man drømmer på andre menneskers vegne, har altid skyggesider.

Det bliver en historie fortalt helt hudløst om flygtninges vilkår i dagens Danmark, og om et politisk system, hvor samvittighed sjældent har til huse. Det er bøgerne i genren Young Adult, som har en helt særlig plads i Sarah Engells hjerte. Det fremgår tydeligt i Hjertet er 1 organ (2016) og 21 måder at dø (2014), men også i romanerne for voksne og i bøger for børn, blandt andet Fuglemanden fra i år, som Lilian Brøgger så fint har illustreret, skriver Sarah Engell sig overbevisende og med en kant at levet liv ind i netop det liv, som kradser, river, flænser og flå.

Det er stærkt, råt og utrolig modigt. Og det er i høj grad med pulsen godt oppe i halsen og med en ærlighed, som altid sætter sig i hjertet og øjnene. Legatudvalget for litteratur tildelte Sarah Engell det 3-årige arbejdslegat i 2018.

At skabe og at omskabe en tid kræver sit mod. Det mod skal vi bakke op om med muligheden for tid til professionel fordybelse ved fortsat at give kunstnerne mulighed for ro og rum i form af arbejdslegater, der støtter kunstneres arbejde. Kun sådan kan en ny verden bliver imødekommet med ordentlig kunst, ja, god, professionel kunst, hvor der på alle planer er højt til loftet. God kunst er selvfølgelig for alle. Men vi skal huske børnene og de unge. De er de vigtigste lige nu og i fremtiden, hvis vi skal fastholde, at vi stadig er et land med et berigende kunst- og åndsliv for alle aldersgrupper.

Det kræver mod hos de kunstnere, der arbejder med kunst for børn og unge. Det mod og den originalitet skal fortsat være en synlig del af Statens Kunstfonds virke. For kun sådan har vi alle sammen en fremtid.

Udvalget består af:
Tomas Lagermand Lundme (formand),
Inge Lise Hornemann,
Juliane Wammen,
Kamila Slocinska og
Dan Ringgaard

Beretning fra Projektstøtteudvalget for Litteratur

Retning og rammer

Retning og rammer var her i vores første år allerede fastlagt og – velbegrundet som det alt sammen forekom – kunne vi sagtens indrette os efter det; alt imens vi begyndte at tænke over om et og andet burde gøres lidt anderledes. Der kan nu eksempelvis blive tale om, at vi rykker en smule ved fordelingen af de midler, der afsættes til fremme af dansk litteratur i Danmark og af dansk litteratur i udlandet. Samtidig vil vi naturligvis lægge vægt på en solid kontinuitet og fortsætte med at støtte hvad der allerede har vist sig frugtbart. Ser man procentvis på vores tilsagn i forhold til antallet af ansøgere inden for alle eksisterende puljer, er forskellene til det tidligere udvalgs praksis marginale – og sådan er det blevet uden noget bevidst valg af en linje.

Først nu står vi med tilstrækkelige erfaringer til en overvejelse: Skal vi satse på flere midler til færre ansøgere, for måske dermed at højne kvaliteten af de enkelte projekter? Eller prøve at hjælpe til med at få gang i så meget som muligt på alle fronter?

Formidling og brug af litteraturen

Hvad har vi navnligt glædet os over at støtte? – Ikke mindst en masse litteraturfestivaler alle vegne i landet: Såvel på Læsø som på Anholt har der kunnet afholdes en festival. Flere af de størst anlagte præsenterer både aktuelle danske og fremtrædende udenlandske forfattere for deres publikum. Og folk strømmer til. Festivalerne står dermed – sammen med et væld af forfatteroptrædener på biblioteker og skoler, i foreninger og sognegårde – for en væsentlig formidlingsindsats. Mange litteraturinteresserede vil gerne se deres forfattere og høre dem læse op af egne værker med deres personlige tempi og betoninger. Ofte giver det appetit på yderligere og fornyet læsning.

Vi er derfor også optaget af udviklingen af både nye og allerede eksisterende formidlingsformer. Vi har med tilfredshed konstateret, at adskillige arrangører af litterære begivenheder med stor opfindsomhed sætter deres publikum på sporet af litteraturens skatkamre.

Et projekt vi følger med særlig interesse er ”Litteraturen i psykiatrien”. En gruppe forfattere er inviteret til, i samarbejde med læger på et psykiatrisk hospital, at lede læse- og skriveøvelser med patienterne. Projektet skal efter planen forløbe over flere år, og vi vil fortsat støtte det, for gode resultater har allerede kunnet påvises. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har gennem skrivearbejdet erfaret en tydeligere afgræsning af deres jeg og opnået en klarere forståelse af dets relation til omverdenen.

Måske er det netop hvad litteraturen kan hjælpe os alle sammen med? – I så fald har de skrivende patienter nok en gang dokumenteret litteraturens almene nødvendighed.

Ny puljestruktur

Kort efter vi var kommet i gang, blev vi enige om, at en oprydning i de mange puljer kunne være tiltrængt. Især den største af dem, de såkaldte ”Generelle midler”, havde udviklet sig til en rodekasse. Derfor vil der fra januar 2019 kun være 3 puljer i den litterære projektstøtte: ”Dansk litteratur i Danmark”, ”Dansk litteratur i udlandet og udenlandsk litteratur i Danmark” og ”Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge”. Vi håber at denne ordning vil gøre det lettere for ansøgerne at finde frem til deres muligheder, og den vil givetvis kunne skaffe os selv et klarere overblik over hvor og til hvad vi anvender vores midler. Vi vil bl.a. kunne sikre, at vi i rimeligt omfang opfylder det lovfæstede krav om særligt hensyn til litteratur for børn og unge.

Vi ser allerede frem til om et år at fortælle mere om vores arbejde. Til den tid vil vi have iværksat en række prøveoversættelser af danske nyklassikere. Vi vil have indledt en undersøgelse af danske bøgers skæbne i udlandet. Og vi vil have lagt an til at kritikere, jævnsides med forfatterne, med vores støtte kan komme ud og deltage i skolernes danskundervisning.

Udvalget består af:
Jens Smærup Sørensen (formand),
Bo hr. Hansen og
Mai Misfeldt


Uddelinger

Arbejdslegater

Thomas Korsgaard 50.000
Kirsten Elisabeth Hammann 75.000
Jens Martin Eriksen 75.000
Jamal Jumá 50.000
Søren Robert Fauth 50.000
Jonas Rasmussen 50.000
Pia Busk 100.000
Mia Hector Degner 50.000
Murat Yasar Alpar 50.000
Eva Nam Sook Tind 75.000
Mette Jensen Hayles 50.000
Troels Hughes Hansen 75.000
Boris Mølgaard Hansen 75.000
Susanne Kirsten Lyngborg Jorn 50.000
Morten Møller 125.000
Klaus Rød Frederiksen 75.000
Ole Dalgaard 50.000
Maj Westerfeld 50.000
Birgithe Kosovic 75.000
Theiss Bendixen 50.000
Jakob Mathiassen 50.000
Ann-Jette Caron 50.000
Line Fogh Bregnhøi 50.000
Niels Henning Brunse 100.000
Dea Sofie Kudsk Graubæk 50.000
Rakel Haslund-Gjerrild 75.000

Conni-Kay Jørgensen 75.000
Trisse Birgit Gejl 75.000
Vibeke Marx 50.000
Daniel Boysen 50.000
Hans Otto Kudsk Jørgensen 100.000
Anne-Marie Vedsø Olesen 50.000
Blanca Irene Ortiz Ostale 75.000
Kristine Ine Urheim 50.000
Tine Lykke Prado 50.000
Jakob Levinsen 50.000
Henrik Hjulgaard 75.000
Louise Juhl Dalsgaard 50.000
Lone Mikkelsen 50.000
Lotte Thrane 100.000
Lars Morell 75.000
Egor Fetisov 50.000
Lotte Kirkeby Hansen 50.000
Joachim Wrang 50.000
Simon Glinvad Nielsen 75.000
Jens Henrik Høvsgaard 75.000
Lars Movin 855.000 [=3-årigt legat på 285.000 pr. år]
Me Merete Lund 100.000
Signe Lodahl Gjessing 100.000
Ole Sønnichsen 50.000
Tonny Vorm 100.000
Mads Ananda Lodahl 50.000
Sotirios Souliotis 50.000
Muniam Alfaker 50.000
Eddie Thomas Petersen 50.000
Martin Charles Aitken 95.000
Camilla Christensen 100.000
Gitte Løkkegaard 50.000
Duna Talib Ghali 50.000
Stine Spedsbjerg 75.000
Daniel Dencik 100.000
Louise Ardenfelt Ravnild 75.000
Sara Koch 75.000
Mette Annelise Grevsen Kappel 50.000
Birgitte Steffen Nielsen 100.000
Mette Holm 75.000
Maria Rørbæk Wanscher 50.000
Salim Albert Abdali 50.000
Gertrude Kiel 50.000
Lone Bjelke 50.000
Morten Visby 50.000
Paul Larkin 50.000
Lene Asp Frederiksen 75.000
Jun Feng 75.000
Anna Dyhr Lorenzen 50.000

Liv Camilla Skjødt 75.000
François-Eric Grodin 50.000
Mikael Wivel 50.000
Sanne Udsen 75.000
Peter Borum 50.000
Jørgen Johansen 50.000
Sebastian Sensbery Jørgensen Bune 75.000
Anders Fogh Jensen 75.000
Anders Juel Michelsen 50.000
Siri Nordborg Møller 75.000
Thomas Peter Dickson 75.000
Judyta Preis 75.000
Mette Reinhardt Jakobsen 50.000
Jens Rasmussen 50.000
Adam Holm 75.000
Jørgen Herman Monrad 75.000
Birgita Bonde Hansen 100.000
Iben Claces 50.000
Rolf Stavnem 50.000
Alette Karine Brønnum Scavenius 75.000
Per Arnoldi 50.000
Line Fjordside 50.000
Jan Poulsen 75.000
Nina Trige Andersen 50.000
Christian Jungersen 75.000
Tommy Heisz Madsen 75.000
Signe Langtved Pallisgaard 50.000
Thomas Fabricius de Thurah 50.000
Holger Torsten Dahl 50.000
Kamilla Wichmann 50.000
Peter Adolphsen 100.000
Agnete Friis 50.000
Viggo Bjerring 75.000
Bjørn Ingolf Themsen 50.000
Ida Monrad Graunbøl 50.000
Stine Bork Kristensen 50.000
Rikke Houd 75.000
Helle Merete Brix 50.000
Trine Søndergaard 75.000
Julie Top-Nørgaard 75.000
Søren Jessen 75.000
Jens Jørgen Nielsen 50.000
Cindy Lynn Brown 50.000
Paul Russell Garrett 50.000
Lars Trier Mogensen 50.000
Lars Gabel Olsen 50.000
Misha Hoekstra 75.000
Anders Haahr Rasmussen 75.000
Lise Bock 75.000

Christian Stokbro Karlsen 50.000
Jørgen Burchardt 75.000
Søren Poder 50.000
Eva Gro Andersen 75.000
Frode Ziebell Olsen 75.000
Lise Nygaard Bidstrup 50.000
Kirsten Jacobsen Packness 50.000
Christina Astrid Vorre 50.000
Maria Dønvang 50.000
Sanne Gram Fadel 75.000
Predrag Crnkovic 75.000
Anders-Peter Skjellerup Mathiasen 50.000
Maria Christine Dixen 50.000
Hans Hedegaard Andersen 50.000
Aydin Soei 75.000
Rasmus Bregnhøi 75.000
Arne Herløv Petersen 50.000
Mathilde Walter Clark 100.000
Stinus Olesen 50.000
Iben Mondrup 75.000
Peter Nielsen 75.000
Peter Tudvad 75.000
Lasse Lavrsen 75.000
Pia Fris Laneth 855.000 [=3-årigt legat på 285.000 pr. år]
Rune Skyum-Nielsen 50.000
Mads Peder Nordbo 75.000
Dennis Gade Kofod 100.000
Aleksandar Sajin 50.000
Pia Elisabeth Juul 100.000
Thomas Boberg 100.000
Thøger Jensen 75.000
Lars Johansson 50.000
Morten Chemnitz 75.000
Morten Søndergaard 100.000
Peter Laugesen 75.000
Lulu Marie Pedersen 50.000
Thorsten Sehested Høeg 100.000
Marina Cecilie Roné 50.000
Carsten Müller Nielsen 50.000
Nikolaj Lange 50.000
Pablo Henrik Lønskov Llambias 75.000
Kristina Stoltz 75.000
Teddy Josephsen 50.000
Maria Buchmann Frederiksen 50.000
Dorte Lilmose 50.000
Cecilie Lolk Hjort 75.000
Andreas Vermehren Holm 50.000
Kristina Nya Glaffey 75.000
Kristiane Hauer 50.000

Lone Aburas 75.000
Gorm Henrik Rasmussen 75.000
Jens Christian Grøndahl 75.000
Carsten René Nielsen 75.000
Rasmus Halling Nielsen 50.000
Mohamad Asef Soltanzadeh 50.000
Laila Ingrid Rasmussen 75.000
Stine Askov 75.000
Mikkel Trier Rygård 50.000
Baltazar Castor Vigfus Østergaard 50.000
Sara Omar Maref 50.000
Victor Boy Lindholm 75.000
Ursula Catharina Scavenius 100.000
Erling Jepsen 75.000
Torbjørn Rafn 50.000
Nagieb Khaja 50.000
Mikkeline Wilian Gudmand-Høyer 50.000
Caroline Albertine Minor 855.000 [=3-årigt legat på 285.000 pr. år]
Jesper Sternberg Nielsen 75.000
Ulrikka Gernes 75.000
Martin Hall 50.000
Karen Vad Bruun 50.000
Katrine Grünfeld 50.000
Alexandra Moltke Johansen 50.000
Johannes Lilleøre 75.000
Birgitte Marianne Krogsbøll 50.000
Iben Konradi Brodersen 50.000
Nicole Boyle Rødtnes 50.000
Torben Munksgaard 50.000
Morten Brask 50.000
Tine Høeg 75.000
Kaspar Colling Nielsen 75.000
Martin Bastkjær Christensen 50.000
Siri Ranva Hjelm Jacobsen 75.000
Henriette Houth 50.000
Annemette Kure Andersen 50.000
Jesper Brygger 50.000
Morten Ramsland 75.000
Nicolaj Stochholm 50.000
Kenneth Jensen 75.000
Selma Rosenfeldt-Olsen 75.000
Jonas Eika Beikpour 50.000
Emeli Karin Margareta Bergman 50.000
Maja Lucas 100.000
Janne Vibeke Teller 50.000
Maja Elverkilde 50.000
Jeppe Krogsgaard Christensen 50.000
Anne-Sophie Lunding-Sørensen 50.000
Camilla Wandahl 100.000

Cato Thau-Jensen 100.000
Liva Simonsen Skogemann 75.000
Rikke Oberlin Flarup 50.000
Annette Bjørg Koeller 50.000
Nanna Thestrup Foss 50.000
Kathrina Skarðsá 50.000
Peter Grønlund 50.000
Sara Roepstorff 75.000
Anja Hitz 75.000
Martha Flyvholm Tode 50.000
Lea Letén 50.000
Line Kyed Knudsen 50.000
Gunvor Ganer Krejberg 50.000
Marianne Iben Hansen 75.000
Camilla Hübbe 75.000
Sanne Munk Jensen 100.000
Stine Sillesen 50.000
Gitte Broeng 100.000
Martin Poul Larsen 75.000
Sigrun Gudbrandsdottir 50.000
Josefine Klougart 100.000
Nikolaj Zeuthen 75.000
Inge Duelund Nielsen 125.000
Nitesh Anjaan 50.000
Dorte Schou 50.000
Laura Marie Ringo 75.000
Ida-Marie Rendtorff 75.000
Kit Aune Rasmussen 50.000
Cecilie Elisabeth Eken 75.000
Inger-Lise Kristoffersen 75.000
Johanne Bille Olsen 50.000
Nanna Storr-Hansen 75.000
Claus Carstensen 50.000
Forfatter Ida Holmegaard 100.000
Cecilie Lind Skov Lausen 855.000 [=3-årigt legat på 285.000 pr. år]
Jacob Skyggebjerg Riisgaard Mortensen 75.000
Mikkel Thykier 100.000
Brian Dan Christensen 50.000
Niels Henning Falk Jensby 75.000
Jonas Torp Bengtsson 75.000
Kristian Himmelstrup 50.000
Christian Mørk 50.000
Malene Ravn Berthelsen 75.000
Karen Strandbygaard 50.000
Stine Pilgaard Mortensen 75.000
Kim Blæsbjerg 50.000
Rolf Sparre Johansson 50.000
Kaspar Kaum Bonnén 75.000
Anders Abildgaard Nielsen 50.000

Claus Handberg Christensen 50.000
Jonas Suchanek 75.000
Bo Green Jensen 75.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000
Pernille Abd-El Dayem 50.000
Mikkel Rosengaard Knudsen 50.000
Katrine Nørregaard 50.000
Mikael Josephsen 75.000
Jokum Rohde 75.000
Maren Uthaug 125.000
Theis Ørntoft Lange 855.000 [=3-årigt legat på 285.000 pr. år]
Dy Plambeck 75.000
Karen Fastrup 75.000
Liv Sejrbo Lidegaard 50.000
Adam Drewes 50.000
Peter H. Olesen 50.000
Ghita Makowska Rasmussen 100.000
Theresa Veibel Salomonsen 50.000
Søren Ulrik Vejlø Thomsen 100.000
Kirstine Reffstrup 75.000
Liv Nimand Duvå 50.000
Maja Lee Langvad 75.000
Daniel Dalgaard 50.000
Benn Q. Holm 75.000
Ida Marie Hede Bertelsen 75.000
Julie Mendel 50.000
Malte Tellerup 50.000
Johan Davidsen 50.000
Martin Glaz Serup 75.000
Niviaq Andrea Johanne Korneliussen 75.000
Rasmus Svoldgaard Graff 50.000
Bjørn Krag Rasmussen 75.000
Julie Fryd 50.000
Lars Skinnebach 75.000
Jan Thielke 75.000
Emma Bess Jørgensen 50.000
Lars Frost 75.000
Pejk Malinovski 100.000
Emma Elisabeth Kjær Nielsen 50.000
Ditte Wiese Winther-Rasmussen 50.000
Lars Bukdahl 50.000
Lea Hebsgaard Andersen 75.000
Rasmus Svarre 75.000
Laura Eidnes Bregnhøi 50.000
Anna Margrethe Klahn 50.000
Michael Richard Larsen 50.000
Mads Mygind 50.000
Vita Andersen 75.000
Karl-Emil Johan Tadayoni Heiberg 50.000

Caroline Cecilie Malling Jørgensen 50.000
Andreas Pedersen 50.000
Simone Isabel Nørgaard 50.000
Anita Krumbach 75.000
Ara Zoltan 50.000
Julie Petrine Glargaard 50.000
Shadi Angelina Bazeghi 50.000
Janus Kramhøft 75.000
Jonas Rolsted 75.000
Jesper Nicolaj Christiansen 75.000
Dorte Karrebæk Dalgaard 75.000
Palle Schmidt 75.000
Mette Marcussen 100.000
Henrik Nilaus Nordmaj 50.000
Malene Sølvsten 75.000
Sarah Engell 855.000 [=3-årigt legat på 285.000 pr. år]
Kasper Hoff 100.000
Zenia Johnsen 75.000
Lilian Brøgger 75.000
Carl Quist-Møller 75.000
Jonas Kleinschmidt 50.000
Kathrine Mitzi Amanda Assels 75.000
Karen Filskov 50.000
Tina Sakura Bestle 75.000
Ronnie Brian Andersen 75.000
Caroline Janne Ørsum 50.000
Jan Oksbøl Callesen 125.000
Mette Hegnhøj Mortensen 100.000
Glenn Ringtved 50.000
Hanne Bartholin 75.000
Josephine Kyhn 50.000
Lone Elmstedt Bild 75.000
Signe Kjær 75.000
Halfdan Pisket 75.000
Terkel Risbjerg 50.000
Christer Bøgh Andersen 50.000
Johan Frederik Krarup 75.000
Morten Schmidt 50.000
Rikke Mollerup Villadsen 75.000
Simon Væth 100.000
Karoline Frederikke Dorph Stjernfelt 50.000
Zven Balslev 75.000
Bue Magnus Rask Bredsdorff 75.000
Anders Brønserud 50.000
Sofie Louise Dam 50.000
Anna Barsøe Degnbol 50.000
Andreas Egeland Hansen 50.000
Adam O. Fridal Illemann 125.000
Line Kjeldsen Jensen 50.000
Sille Jensen Elslo 75.000
Johanne Helga Heiberg Johansen 75.000
Tom Kristensen 75.000
Teddy Kristiansen 75.000
Mette Roselil Norrie 75.000
Signe Parkins 100.000
Henrik Bo Rehr 75.000
Thomas Thorhauge 75.000

Præmieringer

Christian Yde Frostholm 42.500
Kristoffer Hegnsvad 42.500
Karen Fastrup 42.500
Mathilde Walter Clark 42.500
Birgitte Krogsbøll 21.250
Kamilla Wichmann 21.250
Jonas Eika Rasmussen 42.500
Lean Pejtersen 42.500
Helle Helle 42.500
Anne-Louise Bosmans Hansen 42.500
Anna Jacobina Jacobsen 42.500

Rejselegater


Jens Martin Eriksen 15.000
Lise Andersen 15.000
Lene Asp Frederiksen 15.000
Jakob Silas Lund 10.000
Thomas Boberg 30.000
Nagieb Khaja 25.000
Nagieb Khaja 25.000
Fenris Film & Multimedia Aps 5.000
Marie Boye Thomsen 10.000
Jesper Bugge Kold 7.000
Knud Christian Michelsen 20.000
Mikkel Thykier 20.000
Morten Møller 15.000
Ann-Jette Caron 7.500
Niels Frank 27.000
Finn Slumstrup 20.000
Michael Robak 6.000
Lotte Thrane 6.000
Sadi Tekelioglu 3.000
Kristina Stoltz 15.000
Ulrik Gräs 18.000
Martin Jensen 15.000

Thomas Michael Harder 8.000
Mads Ananda Lodahl 5.000
Robert Zola Christensen 5.000
Merete Pryds Helle 7.000
Anders Vægter Nielsen 12.000
Glenn Christian Ravn 10.000
Øverste Etage V/Mathilde Walter Clark 12.000
Kristina Nya Glaffey 10.000
Thomas Kristian Ubbesen 40.000
Rikke Houd 20.000
Sofie Maria Brand 6.000
Maja Magdalena Swiderska 6.000
Sotirios Souliotis 8.000
Eva Gro Andersen 5.000
Lotte Kaa Andersen 10.000
Sven Ebbesen Ørnø 8.850
Lene Henningsen 10.000
Malte Tellerup 10.000
Jonas Eika Beikpour 10.000
Tine Lykke Prado 15.000
Mette Holm 6.000
Anders Abildgaard Nielsen 5.000
Mikael Josephsen 12.000
Sophie Engberg Sonne 6.000
Katrine Sommer Boysen 6.000
Sofie Louise Dam 15.000
Morten Gaustad 8.000
Sille Jensen Elslo 17.000
Martin Poul Larsen 15.000
Henrik Majlund Toft 7.000
Bjarke Schjødt Larsen 7.000
Line-Maria Lång 12.000
Line-Maria Lång 12.000
Baltazar Castor Vigfus Østergaard 10.000
Jan Thielke 12.000
Lise Nygaard Bidstrup 5.000
Lise Nygaard Bidstrup 5.000
Jeppe Brixvold 25.000
Anna Bridgwater 5.000
Hanne Højgaard Viemose 20.000
Siri Ranva Hjelm Jacobsen 10.000
Jens Viggo Fjord Nielsen 5.000
Alen Meskovic 10.000
Jesper Brygger 10.000
Simone Isabel Nørgaard 5.000
Neal Ashley Conrad Thing 12.000
Anders Haahr Rasmussen 20.000
Lene Harriet Krog 8.000
Jesper Bugge Kold 5.000

Jesper Sternberg Nielsen 15.000
Janus Kodal 10.000
Benn Q. Holm 15.500
Jesper Nielsen 15.000
Kim Karmark 10.000
Nina Søs Vinther 27.150
Shosha Florrie Raymond 15.000
Ole Steen Hansen 10.000
Glenn Christian Ravn 12.000
Nils Jørgen Abelin Schou 20.000
Runi Weihe 15.000
Lars Troels Møller 4.000
Iben Claces 10.000
Sissel-Jo Reid Gazan 10.000
Annette Kristina Brogaard 6.000
Susana Viegas Louro 8.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 13.500
Lars Hauk Andersen 8.000
Jakob Vedelsby 10.000
Cindy Lynn Brown 10.000
Sidse Laugesen 18.000
Johanne Mygind 25.000
Christian Yde Frostholm 25.000
Gitte Lægård 8.000
Helene Johanne Christensen 16.000
Morten Brask 10.000
Cecilie Elisabeth Eken 12.000
Sofie Susanna Kragh-Müller 5.500
Kenneth Søgaard Krabat 10.000
Joachim Wrang 8.000
Martine Noring Goehring 10.000
Gerd Laugesen 10.000
Paul Russell Garrett 6.000
Peter Adolphsen 25.000
Gorm Frederik Rasmussen 15.000
Maria Christine Dixen 15.000
Lone Theils 13.000
Anne-Cathrine Riebnitzsky 10.000
Nicolaj Stochholm 35.000
Anne Mette Kærulf Lorentzen 8.000
Henrik Majlund Toft 10.000
Alen Meskovic 10.000
Dy Plambeck 30.000
Mette Hegnhøj Mortensen 6.000
Jan Krogsgaard 10.000
Emma Elisabeth Kjær Nielsen 10.000
Mette Holm 48.000
Vagn Remme 10.000
Neal Ashley Conrad Thing 10.000

Mette Moestrup 35.000


Hædersydelser

Følgende kunstnere er i 2018 tildelt Statens Kunstfonds hædersydelse af repræsentantskabet efter indstilling fra det relevante legatudvalg i fonden:

Litteratur

Jan Hansen, oversætter
Puk Damsgård, forfatter

Grøn skillelinie

Tilskudsregnskabet 2018 indeholdt bl.a. følgende poster:

				            UDGIFTER       INDTÆGTER

Legatudvalget for Litteratur:
Finanslovsmidler 29.900.000
Arbejdslegater og -stipendier 29.475.000 Præmieringer 425.000 Udgifter i alt 29.900.000

Projektstøtteudvalget for Litteratur:
Finanslovsmidler 16.100.000 Udlodningsmidler 3.700.000 Tilbagefaldne midler 1.413.241 Til rådighed i alt 21.213.241

Generelle midler 6.760.750 Forfattercentrum 3.167.000 Børn og unges møde med forfattere og illustratorer 490.000 Rejselegater 1.550.000 Oversætterpuljen 4.265.983 Prøveoversættelser 657.641 Litteratur- og personudveksling 982.597 Researchpuljen 141.802 Puljen til de fremmedsprogede forfattere 200.000 Litterære arrangementer og markedsføring
i udlandet 627.365 Egne initiativer 1.740.316 Priser 415.000 Pulje for oversætternetværk 192.504 Udgifter i alt 21.190.958

Tildelinger fra Legatudvalget for Film

Arbejdslegater

Annette K Olesen 100.000
Michael Noer 100.000
Jens Loftager 100.000
Mikala Krogh 100.000
Carina Randløv 100.000
Otto Rosing 100.000
Puk Grasten 200.000
Kasper Skovsbøl 200.000
William Jakob Reynish 100.000
Birgitte Stærmose 100.000
Nils Gustav Robert Möller 100.000
Tómas Gislason 100.000
Malene Choi Jensen 100.000
Mette Carla Albrechtsen 100.000
Kasper Rune Larsen 100.000
Christian Bjarke Dyekjær 100.000
Anna Ingeborg Topsøe 100.000
Daniel Borgman 100.000
Camilla Ida Suenson Magid 100.000
Peter Schønau Fog 100.000
Dunja Gry Jensen 100.000
Maja Friis 100.000
Janus Metz Pedersen 100.000
Malte Pedersson 100.000
Mahdi Fleifel 100.000
Emil Næsby Hansen 100.000
Esther Wellejus 100.000
Lea Glob 100.000
Simon Lereng Wilmont 100.000

Rejselegater

Stine Deja Rasmussen, USA 19.483
Linda Maria Wassberg, Japan 30.000
Ida Marie Gedbjerg Sørensen, Ungarn 10.517
Cæcilia Holbek Trier, Italien 19.820
Iben Haahr Andersen, Tyskland 4.615
Frigge Fri Volander Himmelstrup, Spanien 6.934
Lin Alluna, Canada 25.000
Sven Vinge Madsen, Island 14.330
Nicoline Skotte Jacobsen, Japan 25.405

Jon Bang Carlsen, Sydafrika 24.700
Katrine Philp, USA 30.878
Vladimir Tomic, Bosnien-Hercegovina 32.600
Christian Vium, Sydafrika 28.960
Andreas Koefoed, Japan 24.840
Jeppe Nim Jørgensen, Indien 14.128
Troels Hansen, Cuba 22.072
Catherine Coleman, Japan 31.233
Anna Emma Haudal Nielsen, Marokko 16.048
Line Langebek Knudsen, Polen 18.906
Iben Haahr Andersen, USA 12.139
Nikolaj Bendix Skyum Larsen, Algeriet 29.322
Isabella Minna Katarina Moradi Eklöf, Grønland 30.730
Robin Mai Petre, Storbritannien 15.957
Ivalo Frank Jørgensen, Grønland 34.847
Zara Ashley Zerny, Canada 13.820
Frederik Sølberg, Italien 27.548
Kim Leine Rasmussen, Grønland 30.730

Præmieringer

Kasper Skovsbøl, Christian IV - Den Sidste Rejse 80.000
Ali Abassi, Grænse 80.000
Kasper Rune Larsen, Danmark 80.000
Isabella Eklöf, Holiday 80.000
Emil Næsby Hansen, Skjold og Isabel 80.000


Tildelinger fra Legatudvalget for Scenekunst

Arbejdslegater
Abelone Koppel 40.000
Andreas Dawe 40.000
Anja Behrens 50.000
Asger Kudahl 40.000
Boaz Barkan 40.000
Claus Bunde Mandøe 50.000
Emil Assing Høyer 60.000
Emil Sebastian Bøll 60.000
Eva Andrea Deres 40.000
Gertrud Exner 50.000
Gritt Uldall-Jessen 60.000
Gunilla Lind Hasselager 40.000
Helle Vibeke Bach 50.000
Ida Jacobsen 60.000
Ina-Miriam Rosenbaum 50.000
Inge Agnete Tarpgaard 50.000
Jacob Frederik Schokking 100.000
Jakob Weis 100.000
Jannik Elkær Nielsen 75.000
Jeanett Albeck 75.000
Joan Rang Christensen 50.000
Jon Skulberg 50.000
Julian Juhlin 50.000
Julie Forchhammer 40.000
Julie Maj Jakobsen 75.000
Karl Mårten Axelsson 60.000
Kasper Svenstrup Hansen 60.000
Kitt Maiken Mortensen 60.000
Kristján Ingimarsson 150.000
Lars Martin Forsberg 60.000
Lauréline Gormsen Démonet 40.000
Lene Skytt Pustelnik 40.000
Lisbeth Burian 50.000
Liv Helm 50.000
LIVING CREATURES/Camilla Stage 50.000
Lotte Faarup 50.000
Lærke Grøntved 40.000
Matilde Böcher 50.000
Nathalie Mellbye 50.000
NEXT ZONE/Lene Boel 75.000
Pernille Garde 75.000
Petrea Søe 150.000
Power Pondus Projects/Maia Sørensen 50.000
Robert Reinhold 50.000
SceneWorks v/Rhea Leman 50.000
Svend-Erik Kristensen 40.000
Tanja Hylling Diers 40.000
Teaterværkstedet Madam Bach/ Pernille Bach 50.000
Thomas Lundsgaard Corneliussen 200.000
Thomas Markmann 75.000
Troels Primdahl 40.000
Tue Biering 100.000

Præmieringer

Anja Behrens 40.000
Catherine Poher 40.000
Christian Albrechtsen 20.000
Efva Lilja 40.000
Ene Øster Bendtsen 20.000
Jacob Schokking 40.000
Julie Petrine Glargaard 20.000
Karen Duelund Guastavino 20.000
Katrine Karlsen 40.000
Mathias Hersland 20.000
Morten Hee Andersen 40.000
Solveig Gade 40.000
Teatergrad 20.000


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2021 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning 2018 (pdf) og Statens Kunstfonds Årsberetning 2018. Bilag. Oversigt over årets tildelinger (pdf)


Opdateret af