Statens Kunstfond 1991


Udvalget for Litteraturen 1991


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg bestod af:

Grøn skillelinie

Beretning 1991

3 måneders frihed til at påbegynde eller afslutte et værk - det er det ret beskedne ønske, som ofte møder os, når vi gennemgår de mellem to- og trehundrede ansøgninger, som danske forfattere retter til det litterære udvalg. Desværre er det kun en mindre del af ansøgerne, vi kan imødekomme, og det er vel også sjældent, at de moderate beløb kan sikre hele tre måneders frihed.

De femten tre-årige legater på 150.000 kr. om året betyder ofte en afgørende hjælp for en ung forfatter, men ellers virker de fleste tildelinger fra fondet nok mest som en anerkendelse og en opmuntring; de giver måske mulighed for en rejse eller anden kortere frigørelse fra et arbejde og kan på den måde give inspiration til fortsat kunstnerisk virksomhed.

På grund af disse forhold er det en vanskelig opgave at udvælge legatmodtagerne. Der er så mange kvalificerede ansøgere, at pengene slipper op længe før ansøgningerne, også selv om vi forsøger at nå så mange som muligt ved kun at give hver ansøger en del af det, som ifølge ansøgningen er hans behov.

Hvert år får ikke blot nogle, men de flest fortjensfulde forfattere afslag, og det bekymrer os i udvalget, at en række forfattere, som burde have haft støtte, ikke kan få det. Vi har desværre kun ringe indflydelse på den politiske vilje, som fastsætter, hvad det er rimeligt at støtte landets litteratur med. I sparetider som disse må det naturligvis ligge langt fra det ideelle: at alle gode forfattere kunne få en løn, som de kunne leve af; men man kunne måske håbe pá en mindre korrektion, så beløbene nogenlunde kunne holde trit med prisudviklingen i landet.

Heldigvis kan vi glæde os over, at vi får meget for pengene, når vi ser de vidt forskellige, interessante og spændende værker, som bliver produceret. Et sprog har brug for en levende litteratur i stadig udvikling, og det er en glæde at være med til at støtte den og se, at den gror.

Bent Windfeld


Uddelinger

Det litterære udvalg har i perioden modtaget 231 ansøgninger, hvoraf 159 fik afslag. Der er foretaget følgende uddelinger:

3-årige stipendier à kr. 150.000

Camilla Christensen
Christian Yde Frostholm
Claes Johansen
Hans Otto Jørgensen
Peter Rønnov-Jessen
Merete Torp

Arbejdslegater

Peter Asmussen
Carl Bang
Connie Bork
Karen Marie Edelfeldt
Inge Eriksen
Ulrikka S. Gernes
Peter Huss
T.S. Høeg
F.P. Jac
Pia Juul
Hans Kragh-Jacobsen
Birgitte Livbjerg
Vagn Lundbye
Hans Mølbjerg
Bent Vinn Nielsen
Laus Strandby Nielsen
Lean Nielsen
Arne Herløv Petersen
Anne-Mette Riis Rasmussen
Gorm Rasmussen
Asger Schnack
Christian Skov
Erik Stinus
Preben Major Sørensen
Maj-Britt Willumsen

Rejselegater

Vita Andersen
Henrik Bjelke
Lone Bjelke
Thomas Boberg
Jytte Borberg
Christian Bundegaard
Inge Eriksen
Niels Frank
Rolf Gjedsted
Ulrik Gräs
Niels Hav
Angelo Hjort
Susanne Jorn
Erik Knudsen
Ole Korneliussen
Lise-Lotte Kristensen
Peter Laugesen
Toni Liversage
Jens Lohmann
Iben Melbye
Peter Mouritzen
Per Legård Nielsen
Ole Wahl Olsen
Ulla Ryum
Niels Simonsen
Preben Major Sørensen
Pia Tafdrup
Søren Ulrik Thomsen
Vibeke Vasbo
Jess Ørnsbo

Endvidere er der ydet støtte til følgende formål
Forfatterskolen, støtte til forfatterhonorarer.
J.F. Willumsens Museum, bestillingshonorar til Morti Vizki.
Kunst for Livet, støtte til 4 flyrejser.
Poesiscenen, støtte til honorarer
AIDA v/ Teddy Petersen, støtte til deltagelse i konference
Uffe Harder, støtte til oversættelse
Mone Hvass, støtte til oversættelse
Jens Martin Skibsted, støtte til udgivelse af tidsskrift

Produktionspræmier à kr. 25.000 (uden ansøgning)
Poul O. Andersen : Til ære for Peter
Per Aage Brandt: Rubato
Inger Christensen: Mikkel med mere
Anne Marie Ejrnæs: Sneglehuset
Vibeke Grønfeldt: Dødningeuret
Christina Hesselholdt: Køkkenet, gravkammeret og landskabet
T.S. Høeg: Hotel Continental i likvidation
F.P. Jac: På vagt for bælgmørket
Bo Green Jensen: Den samme flod to gange
Louis Jensen: At læne sin kind mod verden
Anders Johansen: Englebørn
Erik Knudsen: Sand
Peter Laugesen: Milesten
Vagn Lundbye: Næsehornsdigte
Bent Vinn Nielsen: Af Irritationernes historie
Bent Vinn Nielsen: Et stykke af muren
Lise Serritslev Petersen: Ballader
Juliane Preisler: Hun
Klaus Rifbjerg: 150 korte og meget korte
Christian Skov: Majaften
Morti Vizki: Begge ben

Legater til forfatteres efterladte
Helle Kastberg Bjerregaard
Eddy Bønnelycke
Helene Jørgensen
Inga Klitgaard
Karen Olesen Løkken
Ruth Malinowski
Kirsten Ottzen
Else Schaldemose
Inger M. Woel

Grøn skillelinie

Nedenstående forfattere er i 1991 af repræsentantskabet indstillet til Kulturministeriet til livsvarig statsydelse:
Vita Andersen
Viggo Clausen
Aage Henriksen
Christian Skov
Christian Braad Thomsen

Driftregnskabet for finansåret 1991 indeholdt bl.a. følgende poster:

				       UDGIFTER    INDTÆGTER
Finanslovsbevilling.....................	  	29.000.000,00
Forfattere:
 3-årige stipendier  		 2.250.000,00
 Engangsydelser    			 1.571.360,00
 Restrådighed for finansåret		    277,35
Andre foranstaltninger:
 Litteraturen - præmiering  		  525.000,00

Legater til kunstneres efterladte  	  700.000,00
Balance     			30.146.498,04 	30.146.498,04 

Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 20. september1996 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfond: Beretning XXVII. 1. januar - 31. december 1991. 1991.


Opdateret af