Oplysninger om enkelte personer

Hvis du vil se en alfabetisk oversigt over personer ordnet efter efternavn, så klik på et bogstav herunder.


A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- V -- W -- X -- Y -- Z -- ÆØÅ

Georg Brandes (1842-1927)
dr.phil.
f. Georg Morris Cohen Brandes i København
0000 Pris Æresdoktor: Universitetet i Athen
0000 Pris Æresdoktor: Universitetet i St. Andrew
0000 Pris Æresmedlem af udenlandsk forening: talrige foreninger
1842 Født Født: 04-02-1842
1847 Se også bror, Edvard Brandes
1860 Uddannelse cand.phil.
1862 Artikel Debut: i Illustreret Tidende (Hyrdedrengen, under mærket Sj.)
1863 Pris Københavns Universitets Guldmedalje: prisopgave i æstetik
1864 Uddannelse mag.art. i æstetik
1866 Debut Debut i bogform: Dualismen i vor nyeste philosophie
1870 Uddannelse dr.phil.: Den franske æstetik i vore dage
1871 Note holdt 3-11-1871 sin første forelæsning om Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur (udgivet 1872-1890)
1872 Om forfatteren Bøger om person eller værker: D.G. Monrad: Den frie tanke og dr. Brandes' forelæsninger (oprindelig trykt i Fædrelandet under mærket "44")
1872 Note Forklaring og forsvar (bl.a. svar på foregående)
1872 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Ax [pseudonym for P.A. Schleisner]: Den nye sensualistiske lære og dr. G. Brandes
1876 Note gift med Johanne Louise Henriette (Henny, af Brandes kaldet Gerda) Strodtmann, f. Steinhoff
1879 Note datter, Edith
1880 Note datter, Astrid (d. 1890)
1882 Note en kreds af privatpersoner finansierer professorløn
1883 Kendt værk Markant, kendt eller udbredt værk: Det moderne gjennembruds mænd
1891 Note En række videnskabsmænd, forfattere og kunstnere anmoder staten om at støtte Georg Brandes med en livsvarig ydelse på 3.000 kr. Forslaget blev vedtage i Folketinget, men nedstemt af Landstinget
1891 Note hyldes ved fest i Koncertpalæet og æres med fakkeltog af studenter og arbejdere
1902 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Alfred Ipsen: Georg Brandes. Bind 1-3, 1902-03
1903 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Alfred Ipsen: Protest. Et bidrag til belysning af prof. G.B.s kritiske metode
1905 Web Link Tekst i elektronisk form: Levned. Bind 1-3, 1905-08
1908 Leksikon Dansk portrætgalleri. Bind IV, Danmarks hovedstad Illustreret med foto : bind 4, 2. del, spalte 287 👓
1910 Krak Kraks Blå Bog: sidst 1926 👓
1911 Pris Æresmedlem af Dansk Forfatterforening: 10-2-1911
1912 Pris Festskrift: "Tilskueren"s festskrift til Georg Brandes
1912 Om forfatteren Bøger om person eller værker: P. Lauritsen: Georg Brandes og det danske folk
1914 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Konrad Simonsen: Georg Brandes. Jødisk ånd i Danmark
1915 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Absalon: Åbent brev til dr. phil. Georg Brandes
1918 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Osvald Hansen: Georg Brandes
1922 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Harald Nielsen: Usurpatoren
1923 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Vilhelm Madsen: Georg Brandes og dansk åndsliv
1927 Bog Oscar Geismar: Skilderier: side 7-16 👓
1927 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1927 Død Død: 19-02-1927

1927 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Georg Brandes. Født 4. febr. 1842. Død 19. febr. 1927
1927 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Ivar Berendsen: Georg Brandes i tidens strøm
1929 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Henri Nathansen: Georg Brandes. Et portræt
1930 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Gertrud Rung: Georg Brandes i samvær og breve
1932 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve fra Georg Brandes. Udg. af Louis Bobé
1936 Om forfatteren Bøger om person eller værker: J.P. Bang: H.C. Andersen og Georg Brandes
1937 Bibliografi Bibliografier: C.G. Elberling: Georg Brandes belyst ved skrifter af og om ham
1937 Om forfatteren Bøger om person eller værker: G. Ahlström: Georg Brandes Hovedstrømninger
1938 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Breve til hjemmet 1870-71
1939 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Georg og Edvard Brandes: Brevveksling. Bind 1-8, 1939-42
1950 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Henri Nathansen: Georg Brandes. Et portræt. 2. udg.
1955 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Henning Fenger: Georg Brandes' læreår. Læsning, ideer, smag, kritik 1872-1872 (disputats)
1957 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Harald Rue: Georg Brandes og socialismen
1957 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Henning Fenger: Den unge Brandes. Miljø, venner, rejser, kriser
1957 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1958 Om forfatteren Bøger om person eller værker: P. Lauritsen: Chr. Colling og Georg Brandes. Bind 1-2
1963 Erindringer eller breve Digtere fortæller om deres barndom. Bind 1-4. Gyldendal, 1961-64: 👓
1964 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1964 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1965 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
1967 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1973 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1973 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1974 Leksikon Gyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4, 1974: se også opslaget: Hovedstrømninger i det 19de århundredes litteratur 👓
1975 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1977 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Alf Hjorth-Moritzsen: Georg Brandes aktiviteter. En oversigt
1980 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1980 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
1981 Erindringer eller breve Erindringer eller breve:
1984 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds. En digters liv i breve. Bind 1-2
1985 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1987 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
1988 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1994 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1994 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1998 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
1999 Bog Danskere i Berlin. Redigeret af Susanne Bernth. Danmarks Nationalleksikon: side 38-51 (fra Samlede skrifter, bind 14, 1904) 👓
2000 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2002 Erindringer eller breve Erindringer eller breve: Magdalene Thoresen og Georg Brandes: En brevveksling (1865-72). Red. af Jorunn Hareide (udgivet i Oslo, Norge)
2003 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2004 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Jørgen Knudsen: Georg Brandes. Uovervindelig taber 1914-1927. Bind 1-2
2004 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet: Michael Larsen: Den store tid. Bind 1- (roman, personen Nathan Adler)
2006 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2007 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Ibsen og Brandes. Studier i et forhold. Red. af Astrid Sæther, Jørgens Dines Johansen og Atle Kittang
2008 Om forfatteren Bøger om person eller værker: Jørgen Knudsen: G.B. En biografi om Georg Brandes
2010 Afsnit i bog Afsnit i bøger om forfatteren eller forfatterskabet:
2015 Om forfatteren Bøger om person eller værker:
2018 Bog Jørgensen, John.Chr.: De elegante. Portrætter af elleve danske prosaister. Spring, 2018

0000 Web Link Omtale i elektronisk form: Per Dahl: Georg Brandes-tidstavle 1842-1927
0000 Web Link Arkiv for dansk litteratur: tekster.kb.dk
0000 Web Link Dansk Biografisk Leksikon, elektronisk udgave på biografiskleksikon.lex.dk: Dansk biografisk Leksikon
0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)
0000 Webudgave af bibliografi Bibliografi på: Dansk Forfatterleksikon Dansk Forfatterleksikon (personens forfatterskab/bidrag til skønlitteratur på dansk indtil 1975, opført dramatik til 1975)

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


A -- B -- C -- D -- E -- F -- G -- H -- I -- J -- K -- L -- M -- N -- O -- P -- Q -- R -- S -- T -- U -- V -- W -- X -- Y -- Z -- ÆØÅ