Anvendt litteratur


Blå kugle Betyder at der er henvisninger til (dele af) dette værk i forfatteroversigterne. Som regel indekseres kun længere omtaler - efter mit skøn -, dvs. hvis navnet kun er nævnt medtages dette ikke. Hvis en person i biografiske værker har en meget kort omtale, f.eks. pga. manglende indberetning af personlige data, er dette anført.

Oversigten er opdelt i:

Se også gennemgåede værker om enkelte forfattere

og oversigt over de indekserede værker - ordnet efter udgivelsesår.


Ud over de kilder, der er nævnt på de enkelte sider, har jeg bl.a. gennemgået og/eller anvendt i større udstrækning:

Generelle opslagsværker

Håndbog Avisårbogen. Gad, 1924-.
Årgang 1924-95.

Håndbog Victor Elberling: Danmark under Verdenskrigen og i efterkrigstiden. Uddrag af aviserne 1914-23. Schultz, 1939.

Leksikon Gyldendals opslagsbog. Leksikonsupplement A-Å. Gyldendal,1966.
Særudgave af leksikonsupplement udgivet af Nordisk konversations Leksikon 1966.

Håndbog Hvem-hvad-hvor. Universaludgave 1934-48. Politiken 1948.

Håndbog Hvem hvad hvor. Politiken, 1934-2012.
Især 1938-39, 1941-2013. Bøgerne udkommer i året før det årstal de har i titlen.

Håndbog Hvem hvad hvor i 80'erne. Politiken.

Håndbog Kvindens hvem hvad hvor.Politiken, 1951-98.
Især 1962, 1971-1974, 1976-79, 1981, 1983-1986.

Leksikon Nordisk konversationsleksikon. Bind 1-5. Nordisk kolportage Forlag, 1972-1975.

Leksikon PaxLeksikon. Bind 1-6. Oslo, Pax, 1978-81.
Principielt medtager jeg ikke udenlandske bøger, men her er altså en enkelt undtagelse, værket kan findes på mange biblioteker. Enkelte danske forfattere har fået et opslag heri: Tove Ditlevsen og Martin Andersen Nexø, samt de norsk-danske: Aksel Sandemose og Amalie Skram.

Leksikon Salmonsens store illustrerede konversationsleksikon. Bind 1-18, 1893-1911.
Der er også udkommet et supplement: bind 19. Liste over indekserede danske personer. Findes på DVD udgivet af LFL's Bladfond 2003, ISBN 87-90329-46-5.

Leksikon Salmonsens konversationsleksikon. 2. udgave. Bind 1-26. Schultz, 1915-30.
Bind 26 er supplement og rettelser. Liste over indekserede danske personer.

Leksikon Salmonsens leksikon-tidsskrift. Schultz, 1941-55.
Årgang 1-15.

Leksikon Blå kugle Den store danske encyklopædi. Bind 1-20 + supplement. Danmarks Nationalleksikon, 1994-2002.
Liste over indekserede danske personer. Se også rettelser til supplement på web-adressen: www.dnl.dk/rettelser.html.
Værket er frit tilgængeligt i web-udgave som Den store Danske som en del af lex.dk.


Blå kugle Betyder at der er henvisninger til (dele af) dette værk i forfatteroversigterne, se også den kronologiske liste oversigt over indekserede værker.

Biografier

Håndbog Blå kugle Det 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark. Redigeret af Claus Hagen Petersen og Connie Hedegaard. Aschehoug, 1999. 412 sider.
Alle biografierne er illustreret med 2 billeder, hvoraf i det mindste det ene viser den omtalte personen.

Håndbog Blå kugle 100publicister. Redigeret af Paul Hammerich og Bent A. Koch. Den danske Publicistklub, 1980.
Udgivet i anledning af Publicistklubbens 100 års jubilæum 1880-1980. Omslagstitel: 100 publicister om 100 publicister i 100 år.

Bog Blå kugle Blækspruttens historiske blå bog. 168 store og små danskeres levnedsløb fra Estrup til vor tid. Udgivet af Gyldendal under medvirken af Blækspruttens redaktion, 1973. 75 sider, illustreret.
Udgivet i anledning af 85-året for første udgaven af det satiriske årsskrift, Blæksprutten. Hver person er illustreret med karikaturtegning.
Bemærk: mine henvisninger til dette værk er indført under det år, hvor biografien originalt var i Blæksprutten.

Leksikon Blå kugle C.F. Bricka: Dansk biografisk lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814. Udgivet af C.F. Bricka. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905.
Findes i digital form på Runeberg: http://www.lysator.liu.se/runeberg/dbl/. Oversigt over de enkelte binds udgivelsesår og indhold.
Senere 2. udgave 1933-44 og 3. udgave 1979-84. Liste over indekserede personer.

Håndbog Christensen, Michael: Dimittender og lærere. Jelling Statsseminarium 1841-1991. Jelling Statsseminarium, 1991. 308 sider, illustreret.

Leksikon C.A.S. Dalberg og P.M. Plum: Metropolitanskolen gennem 700 aar. Under medvirken af Axel Sørensen, J. Østrup, H.U. Ramsing, N.M. Plumo.fl.. Udgivet af P.M. Plum. Gyldendal, 1916. 280 sider + 384 sider, illustreret.
Denne anden del, de 384 sider, omfatter biografier af de personer, der har virket som lærere ved eller været disciple på skolen i tidsrummet april 1816 til april 1916. Delen har den selvstændige titel: Hundrede aars metropolitanere. Tillæg til Metropolitanskolen gennem 700 aar. Udgivet af P.M. Plum.
Ajourføres i Metropolitanerbogen 1939.

Kraks Blå Bog Blå kugle Danmarkshistoriens blå bog. 1680 danske mænd og kvinders levnedsløb fra Ansgar til vor tid. Krak, 1990. 467 sider, illustreret.
Korte biografier, som regel med portræt, af 1680 afdøde danskere i stil med biografierne i Kraks blå Bog.

Leksikon Blå kugle Danmarkshistoriens personer. Redigeret af Jack J. Frederiksen, Det historiske Hus. Aschehoug, 2002. 356 sider.
Korte biografier af 1.000 betydningsfulde historiske personers liv. Ved de fleste personer er en enkelt litteraturhenvisning til en nyere bog.

Leksikon Blå kugle Dansk biografisk haandleksikon. Redigeret af Svend Dahl og P. Engelstoft. Bind 1-3. Gyldendal,1920-26.
Alle biografier er illustreret med portræt. Bind 1 (1920) omfatter Aaberg-Søren Hansen, bind 2 (1923) omfatter Th. Hansen-Nordby, bind 3 (1926) omfatter Norden-Østrup samt rettelser og tilføjelser side 794-798. Liste over indekserede personer. Findes i en webudgave udarbejdet af LFL's Bladfond.

Leksikon Blå kugle Dansk biografisk leksikon. Grundlagt af C.F. Bricka. Redigeret af Povl Engelstoft under medvirkning af Svend Dahl. Bind 1-26 + supplementsbind. Schultz, 1933-44.
Oversigt over de enkelte binds udgivelsesår og indhold. Findes i digital form udarbejdet af LFL's Bladfond.
Tidligere 1. udgave 1887-1905, senere 3. udgave 1979-84. Liste over indekserede personer.

Leksikon Blå kugle Dansk biografisk leksikon. Grundlagt af C.F Bricka og videreført 1933-44 af Povl Engelstoft under medvirken af Svend Dahl. 3. udgave, redaktør Sv.Cedergreen Beck. Bind1-16. Gyldendal, 1979-84.
Oversigt over de enkelte binds udgivelsesår og indhold. Hertil findes: Datasupplement til Dansk biografisk leksikon 1984-1995. Af Sv. Cedergreen Bech.
Tilgængelig i webudgave som del af lex.dk.
Tidligere 1. udgave 1887-1905 og 2. udgave 1933-44. Se også Dansk kvindebiografisk leksikon. Liste over indekserede personer.

Leksikon Blå kugle Dansk kvindebiografisk leksikon. Hovedredaktør Jytte Larsen. Bind 1-4. Rosinante,2000-01.
Bind 1-3 er alfabetisk leksikon uden illustrationer. Alle biografier er færdigredigeret år 2000. Bind 4, der også er udkommet selvstændigt med titlen Alle tiders danske kvinder, giver i tekst, tal og billeder en oversigt, f.eks. ud fra erhverv, over nogle af de kvinder der er omtalt i bind 1-3. Se også webudgaven stillet til rådighed af Kvinfo og nu en del af lex.dk. Liste over indekserede personer.

Leksikon Dansk provinspresse. Provins-Journalistforeningen 1900-1925. Fyens Stiftsbogtrykkeri, 1925. 347 + 86 sider + tavler.
Dansk Provinspresse, side 5-156. Presseforhold i Sønderjylland, side 157-188. Pressen paa Færøerne, side 189-194. Den danske Dagspresses Organisationer, side 195-206. Provins-Journalistforeningen gennem 25 Aar, side 207-301. Provinspressens Pensionsforhold, side 303-320. Danske Pressestævner, side 321-329. Pressestatistik, side 331-347. Sidste 86 sider: Tillæg.Journalistisk Stat. Omfattende den danske provinspresse. Se også Provins-Journalister, 1913, og Danske Journalister, 1950.

Håndbog Dansk Skole-Stat. Under Redaktion af Professor N.A. Larsen. Biografisk Redaktør E.H.C. Mikkelsen. København. Arthur Jensen Forlag, 1933-34. Bind 1-4.
Kan downloades som PDF fra DIS-Danmark: Bind 1 (heri bl.a. også om folkeskolen, de privat skoler, læreruddannelsen, den højere almenskole, skole- og lærerforeninger), Bind 2 -- Bind 3 -- Bind 4.

Leksikon Dansk Økonomstat 1966. Under redaktion af Erik Hjelmar. Udgivet af Danske økonomers Forening. København, 1966. 192 sider.
Med fortegnelse over statsvidenskabelige og økonomiske kandidater, der er konstateret afgået ved døden i tiden 3. sept. 1952- 26. juni 1966.
Fortsættelse af Juridisk og statsvidenskabelig Stat, 1952, for statsvidenskabelige og økonomiske kandidater samt statskundskabskandidaters vedkommende.

Leksikon Den danske bibliotekarstand. Under redaktion af Sven Houmøller og Torben Palsbo. Udgivet af Fællesrepræsentationen for Den samlede danske Bibliotekarstand. 2. udgave. Bibliotekscentralen, 1963. 330 sider.
Tidligere udgave 1925 ved Svend Dahl, 1951 Den dansk bibliotekarstand 1950.

Leksikon Den danske bibliotekarstand 1950. Udgivet af Fællesrespæsentationen for Den danske Bibliotekarstand. Under redaktion af Albert Fabritius og Sven Houmøller. Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor,1951. 159 sider.
Tidligere udgave 1925 ved Svend Dahl, senere udgave 1963 ved Sven Houmøller ogTorben Paslbo. Side 151-156 er liste over dimittender fra Statens Biblioteksskole1918-1950, side 156 liste over deltagere i Statens Børnebibliotekarkursus 1943-1950.

Leksikon Danske historikere 1965. Redigeret af H.K. Kristensen, Knud Prange og Johan Hvidtfeldt. Udgivet af Dansk historisk Fællesforening, 1966. 175 sider.
Alfabetisk ordnede biografier af personer, også ikke-akademiske, der har bidraget med historiske artikler, bøger eller forskning.

Leksikon Danske i udlandet 1956. Redaktør A. Kamp. Udgivet af Foreningen Dansk Samvirke, 1956.414 sider + annonce-tillæg.
Tidligere udgave 1935. Adresseliste (efter land) over danske i udlandet side 9-148, biografier (ca. 1200) side 149-341, liste over hjemvendte udlandsdanske (ca. 1500 navne) side 343-371, statistik side 373-74, bibliografi (et udvalg af oversigtsværker over danskheden i udlandet) 375-76, personregister (til adresseliste) side380-410, geografisk register side 411-412, rettelser og tilføjelser side 413-414.

Leksikon Blå kugle Danske journalister [1950]. 1523 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse. Udgivet af Danske Journalisters Fællesrepæsentation. Holbæk, HolbækAmts Bogtrykkeri,1950. 217 sider.
Jeg har kun henvisning, hvis personen er medtaget af andre årsager, kun årgang for nyeste biografi er anført. Senere udgaver 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 og 2000. Se også Provins-Journalister 1913 og Dansk Provinspresse, 1925..
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek.
Hertil findes:
Danske journalister. Tillæg I. Under redaktion af N.A. Eigenbroth. 1952. Side223-236.
Danske journalister. Tillæg II. Under redaktion af N.A. Eigenbroth. 1954. Side243-266.

Leksikon Blå kugle Danske journalister [1960]. 1731 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse. Redigeret af Niels A. Eigenbroth. Udgivet af Danske Journalisters Fællesrepræsentation,1960. 211 sider.
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek. Tidligere udgave: Danske journalister [1950].

Leksikon Blå kugle Danske journalister [1965]. 2282 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse. Redigeret af Niels A. Eigenbroth. Udgivet af Danske Journalistforbund, 1965. 230 sider.
Medtager fra denne årgang også medlemmer af Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere.
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek. Se også Danske journalister [1950].

Leksikon Blå kugle Danske journalister [1970]. 2687 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse. Redigeret af Børge Jørgensen. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1970. 316 sider.
Digital udgave på: Slægtsforskernes bibliotek. Se også Danske journalister [1950].

Leksikon Blå kugle Danske journalister [1975]. 3280 biografier af medarbejdere i dansk presse, radio og TV. Redigeret af Børge Jørgensen. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1975. 371 sider.
Digital udgave på: Slægtsforskernes bibliotek. Se også Danske journalister [1950]

Leksikon Blå kugle Danske journalister [1980]. 4184 biografier af medarbejdere i dansk presse, radio og TV. Redigeret af Børge Jørgensen. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1980. 421 sider.
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek. Se også Danske journalister [1950]

Leksikon Blå kugle Danske journalister 1985. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund,1985. 451 sider.
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek. Se også Danske journalister [1950].

Leksikon Blå kugle Danske journalister 1990. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund,1990. 503 sider.
Der findes et rettelsesblad til 1.oplag med 4 biografier, der var gledet ud.
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek. Se også Danske journalister [1950].

Leksikon Blå kugle Danske journalister 1995. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund,1995. 623 sider.
Indeholder biografier af mere end 7.000 personer. Side 600-603: Cavling-prisen,side 604: Carsten Nielsens Legat.
Se også Danske journalister [1950].

Leksikon Det danske Sprog- og Litteraturseskab: Fyrretyve års virksomheds. 1911 - 29. april - 1951. København, 1951. 157 sider, illustreret.
Side 55-85: Afsluttede og under udgivelse værende publikationer. Side 98-110: DSL.s "stat", udarbejdet af Albert Fabritius.

Leksikon Blå kugle Danske journalister 2000. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund,2000. 782 sider.
Indeholder biografier af mere end 10.000 personer. Side 778-780: Cavling-prisen, side 781: Carsten Nielsens Legat.
Se også Danske journalister [1950].

Leksikon Andreas Dolleris: Danmarks boghandlere. En personalhistorisk haandbog. 1893. 223 sider.
Biografi over alle boghandlere i Danmark, Færøerne og Sønderjylland der pr. 1893 virker under organisation af Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn. Nogle få forlæggere er medtaget. Se også 2. udgave 1906.

Leksikon Andreas Dolleris: Danmarks boghandlere. En personalhistorisk haandbog. 2. udgave. Odense, Milo, 1906. 382 sider.
Opdateret udgave, hvor oversigten er pr. 1906. For afdøde eller på anden måde udgåede boghandlere medtaget i 1. udgave er kun medtaget de supplerende oplysninger. En snes forlæggere medtaget. Se også bindet om perioden 1837-1892 og bindet om perioden 1906-1918.

Leksikon Andreas Dolleris: Danmarks boghandlere 1837-1892. (Forsaavidt de ikke findes i udgaven 1893). En personalhistorisk haandbog. Odense, Milo, 1912. 452 sider.
Boghandlere der var i virksomhed ved Den danske boghandlerforenings stiftelse 1837, eller som senere er kommet til, bortset fra de i udgaven fra 1893 medtagne. Samlet register over alle tre bind.431-452. Oversigt over medlemmer og optagelsestidspunkt 1837-1906, side 395-430. Se også værket om provinsboghandlerforeningens historie.

Leksikon Andreas Dolleris: Danmarks boghandlere 1906-1918. En personalhistorisk haandbog. Vejle, Vejle Amts Folkeblads Bogtrykkeri, 1919. 400 sider.
Se også de tidligere udgaver: 1. udgave 1893, 2. udgav 1906 og bindet om perioden 1837-92.

Leksikon Victor Elberling:Rigsdagens Medlemmer gennem Hundrede Aar 1848-1948. Biografier udarbejdet paa Grundlag af Materiale indsamlet af Rigsdagsbibliotekarerne Emil Elberling og Victor Elberling. Med støtte af Rigsdagen og Indenrigsministeriet. I kommission hos J.H. Schultz Forlag, 1949-50. Bind 1-3 ([2] 314 + 279 + [1] 255 sider), illustreret.
Bind I. 1848-1918: Aaberg-Køster, Bind II. 1848-1918: Lange-Østergaard. Bind III. 1918-1948. Aidt-Østergaard. Findes i digital form (pdf) på Danskernes Historie Online: Bind 1, Bind 2, Bind 3.

Leksikon Sofus Elvius: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-1884. Bergmanns Forlag, 1885-87. 735 sider.

Leksikon Sofus Elvius: Danmarks Præstehistorie i Aarene 1885-1914. Milo'ske Boghandels Forlag, 1914-15. 384 sider, illustreret.
Uafsluttet, dækker præsterne i sogne til og med startbogstav H. Fortsættelse af Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869-84.
Se også: Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884-1911.

Leksikon A. Falk-Jensen og H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936. Candidati politices 1852-1936. Candidati actuarii 1922-1936. [Bind] 1-5. Kbh., Gad, 1954-59.
Fortsættelse af og supplement til: Danske prokuratorer 1660-1869 og Danske sagførere under loven af 26. maj 1868, samt til: S.H. Finne-Grønn: Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905. Bind 1-2. Findes i digital form, udarbejdet af LFL's Bladfond.

Leksikon Blå kugle Filmens hvem-er-hvem. Redaktør Bjørn Rasmussen. Politiken, 1957. 469 sider,illustreret.
Side 8-105 er biografier af dansk films hovednavne, næsten alle med foto. Afløser Filmens hvem-hvad-hvor, 1950. Se også senere udgave Filmens hvem hvad hvor. Bind 1, 1968.

Leksikon Filolog- og Magister-Stat. Udgivet af C.H. Sthyr og H.F. Øllgaard. Kjøbenhavn, Forlagt af V. Pios Boghandel - T. Branner, 1907. 159 sider.
Senere udgave: Magister-Stat 1926

Leksikon Torben Glahn: Soraner-biografier 1747-1800. Overhofmestre, lærere og studerende ved Frederik 5.s akademi i Sorø. Udgivet af Soransk Samfund, 1975. 128 sider, illustreret.
Se også Paul Hennings, perioden 1821-1908, og Soraner-biografier 1901-1960.

Leksikon Max Grohshennig og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks Præstehistorie 1884-1911. Dansk Genealogisk Institut, 1914. Bind 1-2
Findes i digital udgave, udarbejdet af LFL's Bladfond.

Leksikon Grønlands grønne bog. Grønlands Hjemmestyres Informationskontor. 1988-.
Udkommer uregelmæssigt: 1988, 1993, 1996 og senest 1998.

Leksikon Den gyldne bog om danske kvinder. Under redaktion af Edith Rode. Aage Piora's Forlag, 1941.534 sider.
Siderne 131-534 er biografier af forskellig længe, oftest med billede. Adskillige steder oplyses om evt. børn og med data om disse, fødselsdato, evt. uddannelse, ægteskab og erhverv.

Leksikon Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1940. Reykjavík, 1948-52, I.-V. bindi.
Hertil udkom supplement, VI. bindi, 1976: Íslenzkar æviskrár frá landnámstímum til ársloka 1965. Fuld visning af alle bind på: Bækur.is

Leksikon Blå kugle Kvindebevægelsens hvem-hvad-hvor. Redigeret af Inga Dahlsgård. Politikens Forlag, 1975. 464 sider, illustreret.
Side 370-[473]: Personer, begreber og institutioner [leksikalsk afsnit, danske personer indekseret].

Leksikon Paul Hennings: Fortegnelse med vedføjede biografiske notitser over de fra Sorø Akademis Lærde Skole siden dens genoprettelse d. 9. marts 1821 dimitterede studenter. J.H. Schultz, 1905-09. 392 sider.
Afløst af Soraner-biografier 1822-1900, redigeret af A. Kann Rasmussen, 1977. Se også Soraner-biografier 1747-1800 og Soraner-biografier 1901-1960.

H. Hjorth-Nielsen: Candidati og examinati juris 1736-1936 ..., se A. Falk-Jensen

Leksikon H. Hjorth-Nielsen: Danske prokuratorer med kongelig bevilling 1660-1869. Samt et tillæg indeholde oplysninger om en del prokuratorer uden kongelig bevilling. Udgivet med støtte af »Det danske Sagførersamfund«. I kommission hos Levin & Munksgaard. Kbh., Munksgaard, 1935. 446 sider.
Fortsættes af Danske sagførere under loven af 26. maj 1868. Suppleres af Candidati og examinati juris 1736-1936.

Leksikon H. Hjorth-Nielsen: Danske sagførere under loven af 26. maj 1868. (Beskikkelser udfærdigede i tiden 1. jan. 1869 - 30. sept. 1919). Udgivet af Det danske Sagførersamfund. Kbh., J. Jørgensen & Co., 1941. 498 sider.
Fortsættelse af Danske prokuratorer med kongelig bevilling 1660-1869. Fortsættes og suppleres af Candidati og examinati juris 1736-1936. Findes i digital form, udarbejdet af LFL's Bladfond.
Hertil findes: Tilføjelser og rettelser ved Finn H. Blædel. Udgivet af Samfundet for dansk genealogi og personalhistorie. Viborg, 1979. [44] sider.

Leksikon F.E. Hundrup: Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns Universitet have underkastet sig philologisk-historisk Skole-Embedsexamen. Samlede og bearbejdede af F.E. Hundrup. Anden forøgede Udgave. Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1875. 114 sider.
Fuld visning af bogen (farve pdf) på Det kgl. bibliotek. Fuld visning af bogen (sort/hvid pdf) på Det kgl. bibliotek.

Leksikon P.R. Hvelplund: Kongelige Translatører, de 58 første 1782-1848. [1960]. [ca. 100] stencilerede blade.
På titelbladet: Resultatet af Undersøgelser paa Arkiver, Biblioteker m.m. vedrørende de første Translatører i Danmark foretaget af statsaut. Translatør i Spansk P.R. Hvelplund, videregivet til Kolleger og enkelte andre som Sider i den sproglige og faglige maanedlige Udsendelse Translatører i Spansk, der har eksisteret siden Nov. 1952, her samlet i en særlig Bog, som i en Snes Eksemplarer i Aug. 1960 er tilsendt Arkiver, Biblioteker m.m. Siderne med omtale af translatørerne er nummerede fra 266 til 480, men da den nummerering stammer fra den oprindelige publicering forekommer ikke alle sidetal i denne udgivelse.

Leksikon P.R. Hvelplund: Oplysninger om 397 Translatører og Translatricer der fik Bevilling i Aarene 1849-1907. 1969. [ca. 125] stencilerede blade.
På titelbladet: Renskrivning fra Sommer 1967 til Nytaar 1968/1969.

Leksikon P.R. Hvelplund: 1042 Translatører 1909-1964. [1965]. [ca. 125] stencilerede sider.
Oprindelig udsendt 1965, men 1969 suppleret med rettelser og tilføjelser og liste over translatører 1965-68.

Hvem ligger hvor, se Hans Larsen

Håndbog Harald Ilsøe: Bogtrykkerne i København og deres virksomhed ca. 1600-1810. En biobibliografisk håndbog medbidrag til bogproduktionens historie. Det kongelige Bibliotek, Museum Tusculanum, 1992. 304 sider, illustreret. (Danish humanist texts and Studies, volume 5)

Leksikon [Viggo] Jastrau's Kunstner-Leksikon 1935. Billedhuggere og Malere. Arthur Jensens Forlag, 1935. 151 blade, illustreret.
Løsblade. Med portrætfoto af mange af kunstnerne. Side [9]-33: Billedhuggere. Side [35]-116: Malere. Side [117]-20: Billedhuggere, der er afgaaet ved Døden i indeværende Aarhundrede. Side [121]-41: Malere, der er afgaaet ved Døden i indeværende Aarhundrede

Håndbog Blå kugle Grethe Jensen: Kvinder i Danmarkshistorien. Politiken, 2004. 317 sider, illustreret.
Længere illustrerede afsnit om 48 kvinder. Side 292-311 kortere biografier, omfatter ca. 150 kvinder.

Håndbog Blå kugle Gry Jexen: Kvinde kend din historie. Spejl dig i fortiden. Gyldendal, 2021. 335 sider, illustreret.

Leksikon Juridisk-økonomisk stat 1981. Bind 1-2. Gad, 1982.
24. udgave. Biografier omfattende ca. 16.550 samfundsvidenskabelige kandidater, ca.5.000 af disse dog kun minimale oplysninger. Tidligere udgaver henholdsvis: Juridisk stat, 1965, og Dansk økonomstat, 1966.

Leksikon Juridisk-økonomisk stat 1995. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1995. 897 sider
25. udgave. Biografier omfattende ca. 28.000 samfundsvidenskabelige kandidater, ca.16.000 af disse dog kun minimale oplysninger.

Leksikon Kirkelig håndbog 1923. 1. udgave. 1923.
Senere udgaver 1927, 1931, 1935, 1939, 1943, 1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967. Derefter se Teologisk stat 1972. Forrige udgaver under titlen Gejstlig Stat siden 1830.

Leksikon Kirkelig håndbog 1947. 7. udgave. Redigeret af Paul Nedergaard. Udgivet på foranledning af Den danske Præsteforening. Lohse (kommission), 1947. 546 sider.
Oversigt over danske præsteembeder side 21-288, ved hvert sogn er anført evt. tidligere præster siden ca. 1880. Biografiske og bibliografiske beskrivelser af nulevende præster og teologiske kandidater, side 280-415. Hertil kommer lister over bl.a. kronologisk fortegnelse over nulevende teologiske kandidater, afskedige præster, præster der har skiftet erhverv, afdøde præster og teologer siden sidste udgave, indehavere af doktorgrad, kvindelige teologer, præster uden dansk teologisk embedseksamen, ældste og yngste præster, nulevende præsteenker (opdelt på stift), teologiske studenter, kirkelige data 1943-47, kirkelig litteratur 1943-46, stiftoversigt og statistik (med kortfattet præstehistorie specielt i forhold til den tyske besættelse). Side 521-526 er kortfattede biografiske oplysninger om udsendte missionærer (opdelt efter land). Side 536-537 oversigt over kirkelige og religiøse blade og tidsskrifter.
1. udgave 1923 (derefter 1927, 1931, 1935, 1939 og 1943). Senere udgaver 1951 og 1955.
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek.

Leksikon Kirkelig håndbog 1951. 8. udgave. Redigeret af Paul Nedergaard. I kommission O. Lohses Forlag, Eftf., 1951. 592 [1] sider.
Digital udgave på: Slægtsforskernes Bibliotek.

Leksikon Kirkelig håndbog 1955. 9. udgave. Redigeret af Paul Nedergaard. [Kirkelig håndbogsforlag], 1955. 538 sider.
Oversigt over danske præsteembeder side 12-288, ved hvert sogn er anført evt. tidligere præster siden år 1900. Biografiske og bibliografiske beskrivelser af nulevende præster og teologiske kandidater, side 289-446. Hertil kommer lister over bl.a. afskedige præster, præster der har skiftet erhverv, afdøde præster og teologer siden sidste udgave, indehavere af doktorgrad, kvindelige teologer, præster uden dansk teologisk embedseksamen, ældste præster (født før 1870), nulevende præsteenker (opdelt på stift). Side 461-467 er kortfattede biografiske oplysninger om udsendte missionærer (opdelt efter land). Side 468-470 er fortegnelse over medarbejdere i Kirkens tjeneste.
1. udgave 1923. Senere udgaver: 1959, 1963 og1967.

Leksikon Kirkelig håndbog 1967. 12. udgave. Redigeret af Paul Nedergaard. 1967. 637 sider.
Oversigt over danske præsteembeder side 25-360, ved hvert sogn er anført evt. tidligere præster i de sidste 50 år (siden 1910). Alfabetisk fortegnelse over de danske præster og teologer side 365-558. Hertil kommer lister over bl.a. afskedige præster, præster der har skiftet erhverv, afdøde præster og teologer siden sidste udgave, indehavere af doktorgrad, kvindelige teologer, præster uden dansk teologisk embedseksamen, ældste præster (født før 1876), nulevende præsteenker. Side 581-586 er fortegnelse over medarbejdere i Kirkens tjeneste.
1. udgave 1923. Senere udgaver, del af Teologisk stat, se Teologisk stat 1972

Leksikon De kgl. danske ridderordener og medailler. Biografisk billedgalleri. Red. af Th. Hauch-Fausbøll. 1929. Forskellig paginering.

Leksikon Kolding studenter 1935-1959 og deres lærere. Udarbejdet af Karen Margrethe Carstens og Knud Moseholm. Med historisk indledning. Kolding, i kommission hos Konrad Jørgensens Bogtrykkeri A/S, 1974. 485 sider, illustreret.
Side 119-421: Studenterbiografier. Side 421-71: Lærerbiografier.

Kraks Blå Bog Blå kugleKraks blå bog. Krak, 1910-.
Nogle spredte årgange er digitaliseret af LFL's Bladfond, se: http://www.rosekamp.dk/

Leksikon Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere. 1. samling: Digtere og forfattere. Dansk historisk Håndbogsforlag, 1989. 545 sider.
Anetavler for 46 forfattere, 119 slægtskabstavler og personregister.

Håndbog Blå kugleHans Larsen og Anders-Peter Mathiasen: Hvem ligger hvor. Ture på københavnske kirkegårde. Politiken, 2001. 192 sider, illustreret. (Politikens rejsebøger)
Placering og omtale af ca. 850 kendte personers gravsted på begravelsespladser  i kommunerne København, Frederiksbergog Gentofte. Side 139-87 biografiske oplysninger om de omtalte personer.

Leksikon Carsten Michael Laursen: Top-pop. Navne i dansk pop 1950-2000. L&R Fakta, 1999. 360 sider. Illustreret.
50 år med dansk populærmusik, side 11-17, Leksikonafsnit, side 18-281, Titelregister, side 288-321, Årets melodier, side 324-347.

Leksikon Gerhardt Lynge: Danske komponister i det 20. aarhundredes begyndelse. Med portrætter og faksimilenodetryk efter komponisternes manuskripter. 2. omarbejdede og noget forkortede udgave. Jung, 1917. 279 sider, illustreret.

Håndbog Lærerne og samfundet. Folkeskolens kendte mænd og kvinder. Jubilæumsskrift 1814-1914. Redigeret af Carl Poulsen og W.Th. Benthin, udgivet af Fr. Bagge. Bind 1-4. Fr. Bagge, 1913-14. Illustreret.
Blå kugleLærerne og skønlitterature. Bind 1 indeholder artikler om lærerne indsats ved f.eks. folkemindeforskning, oldgranskning, landbrug. Specielt: side267-344, Lærerne og børnelitteraturen, af Niels K. Kristensen (html-udgave på vej!), og side 345-529, af Oskar Thyregod (også udgivet som særtryk).
Bind 2-3 er biografier over nulevende lærere, oftest med foto.
Bind 4 er gennemgang af seminariernes historie og lærerstab, samt diverse foreninger. Supplement (biografier) side 357-441. Register over bibliografier (i alle 4 bind) side 443-478.

Leksikon Magister-stat [1926]. Fortegnelse over nulevende candidati pholologiae, candidati magisterii, magistri artium og magistri scientiarum. [2. udgave]. Redigeret af Cai Hegermann-Lindencrone og C.L. Henrichsen. Udgivet af Almindelig dansk cand.mag. Organisation. 1926. 282 sider.
1. udgave 1907 (med titlen Filolog- og Magister-stat). Hertil findes supplement fra 1933. Senere udgave 1945.

Leksikon Magister-stat [1944]. Bibliografiske oplysninger om nulevende candidati magisterii 1884 II - 1944 I, magistri artium og magistri scientiarum febr. 1883- jan. 1944. [3. udgave]. Under redaktion af C.L. Henrichsen, E. Bjørn Hansen og J.Øbro Ravn. Udgivet af Almindelig dansk cand.mag. Organisation, 1945.
Tidligere 2. udgave, 1926. Side 259-268: Fortegnelse over afdøde candidati magisterii 1884 II -1944I og magistri artium og magistri scientiarum febr. 1883 - jan. 1944. Side 269-288: Kronologisk fortegnelse over samtlige candidati magisterii 1884 II -1944 II og magistriartium og magistri scientiarum febr. 1883 - juni 1945. Side 293-296: Alfabetisk fortegnelse over candidati magisterii 1944 II - 1945 II og magistri artium og magistri scientiarum febr. 1944 - juni 1945.

Leksikon Blå kugleMagister-staten 1951. [4. udgave]. Under redaktion af Albert Fabritius, Erik Krapper, Erik Strøby. Redaktionssekretær Alfred Larsen. Udgivet af Dansk Magisterforening,1953.
Døde siden 3. udgave er medtaget.

Leksikon Blå kugleMagister-staten 1962. [5. udgave]. Under redaktion af Tage Kaarsted og Alfred Larsen. Udgivet af Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærerforening, 1963.
Hertil findes Tillæg III til Magister-staten 1962. Under redaktion af Tage Kaarsted og Hans Hald Jensen. 1964. Der indeholder dels rettelser og dels magistre fra1963 og 1964.
Døde siden 4. udgave er medtaget.

Leksikon Blå kugleMagister-staten 1967. [6. udgave]. Under redaktion af Hans Hald Jensen og Tage Kaarsted. Udgivet af Magisterforbundet, 1968.
Hertil findes tillæg IV-VIII, 1970-1974. Døde siden 5. udgave er medtaget.

Leksikon Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm. Fra Skolens stiftelse 1565 til 1875. Samlede af Albert Leth og G.L. Wad. Trykt som Manuskript. Næstved, Bangs Bogtrykkeri, 1875. 308 + 18 sider.
Omfatter nr. 1-1026. Fuld visning af bogen på Internet Archive: http://archive.org/details/meddelelseromdi01wadgoog

Leksikon Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm. 6. bind. 1893-1993. Af N.E.A. Møller. Thaning & Appel, 1996. 611 sider.
Omfatter nr. 1206-4354.

Leksikon Meddelelser om Studenterne fra Horsens Skole 1882-1909 ved S. Willemsen. Side [5]-52 i: Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Horsens Statsskole i Juni og Juli 1910. Horsens, Carl Mar: Møllers Bogtrykkeri, 1910. 107 sider.
Studenterne er nummereret 1-268. Side 49-52: Alfabetisk fortegnelse med Henvisning til Løbenumre. Fuld visning af bogen (pdf) på Det kgl. Bibliotek.

Leksikon Metropolitanerbogen 1939. Haase, 1939. 567 sider, illustreret.
Festskrift udgivet i anledningen af 400 året for reformationens indførelse og dermed overgangen til protestantisk latinskole.
Side 177-204 er: Skolens donatorer 1537-1938 ved Arthur G. Hassø.
Siderne 205-567 har den selvstændige titel: Metropolitanerbiografier. Fortsættelse af Hundrede aars metropolitanere. Ved P.M. Plum, 1916, og ajourfører således denne, se: Dalberg og Plum: Metropolitanskolen gennem 700 aar.

Håndbog Camillus Nyrop: Bidrag til den danske Boghandels Historie. Trykt som Manuskript. København, Forlagt af Den gyldendalske Boghandel (F. Hegel). 1870. Förste-Anden Del ([4] 325 + 320 sider), 2 tavler, illustreret.
Til minde om Den gyldendalske Boghandels hundredårige jubilæum. Med portræt af Søren Gyldendal. Side [297]-320: Register. Fuld visning af teksten på: Hathi Trust.

Leksikon Anders Petersen: Den jonstrupske Stat. Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884. Samlede af Anders Petersen. Kjøbenhavn, i kommission hos Universitetsboghandler G.E.C. Gad, 1884. 331 sider.
Trykt med gotisk skrift.

Leksikon Anders Petersen: Den jonstrupske Stat. Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884 med Tillæg og Rettelser til 1891. Samlede af Anders Petersen. Kjøbenhavn, paa Udgiverens Forlag, 1891. Side [333]-408 [2].
Side [333]-350: Tillæg [Nr. 1412-1549, fortsættelse af Den jonstrupske Stat, 1884]. Side [351]-370: Rettelser og Tilføjelser. Side 370-96: Person-Register. Side [397]-408: Jubilæumsfesterne for Seminariets 100aarige Bestaaen. Side 408: Efterskrift. 2 upaginerede sider: Yderligere Tillæg og Rettelser.

Leksikon Morten Piil: Danske filmskuespillere. 525 portrætter. Gyldendal, 2001. 559 sider,illustreret.
Udførlige karakteriserende portrætter af varierende længde med foto, filmliste og omtale af evt. teaterkarriere, citater, privatliv mv.

Leksikon P.M. Plum: Hundrede aars metropolitanere. Tillæg til Metropolitanskolen gennem 700 aar. 1916.
Se Dalberg: Metropolitanskolen gennem 700 aar.

Leksikon Ejnar Poulsen: Ranum-Staten 1849-1949. Samlet af Ejnar Poulsen. 1949. 185 sider.

Leksikon Provins-journalister. 330 korte biografier. 1913. Udgivet af Foreningen for Højrepressen i Provinserne, Foreningen af Venstreblade i Danmark, Socialdemokratisk Presseforening og Provinsjournalistforeningen. Aarhus Stiftsbogtrykkeri, 1913. 143 sider.
Foreningernes historie, side 6-9. Se også Dansk Provinspressse, 1925.

Leksikon Blå kugleBjørn Rasmussen: Filmens hvem hvad hvor. Bind 1-5. Politiken, 1968-69.
Bind 1. Danske titler og biografier. 527 sider, illustreret.
Side 9-212 er filmliste, side 213-520 er biografier over medvirkende i danske film,de mest aktive med fotos. Tidligere udgave se Filmens hvem-er-hvem,1957.

Håndbog Regensianerne 1895-1919. Biografier samlede i Anledning af Regensens 300 Aars Jubilæum af Knud Larsen og Kristian Müller. Arnold Busck, 1923. 292 sider, illustreret.
Med fotografier af mange af de biograferede.

Leksikon Skaarup Seminarium 1803-1903. Et Indbydelsesskrift til Seminariets Hundredaarsfest den 6-7. August 1903. Odense, Milo'ske Bogtrykkeri, 1903. 84 + 114 sider, illustreret.
A. Beretning om Skaarup Seminarium 1803-1903. Ved Seminariets Forstander, Lic. theol. John Klingemann. 84 sider. [Side 80-84: Personalhistoriske Oplysninger om Forstandere, Lærere og Kapellaner, der har været Lærere ved Skaarup Seminarium]
B. Personalhistoriske Meddelelser om Skaarup Seminariums Dimittender 1803-1903. Samlede ved Seminarielærer H. Tofte. 114 sider.
Fuld visning af bogen på Slægtsforskernes Bibliotek (PDF).

Leksikon Soraner-biografier 1822-1900. Redigeret af A. Kann Rasmussen. Udgivet af Soransk Samfund, 1977. 640 sider.
Afløser og supplerer Paul Hennings bog om perioden 1821-1908. Se også Soraner-biografier 1747-1800, Soraner-biografier 1901-1960 og Soraner-biografier 1961-1985. Indeholder side 629-636 rettelser og tilføjelser tilbiografien for 1901-1960. Fuld visning af bogen på Danskernes Historie Online.

Leksikon Soraner-biografier 1901-1960. Redigeret af gamle soranere. Indledt med biografier over 96 lærere, der har virket på Sorø Akademis Skole i tidsrummet 1892-1960, redigeret af Marcus Pedersen. Udgivet af Soransk Samfund, 1969-1970. 136 +120 +124 +116 +112 +100 + 95 sider.
Udgivet i 7 dele med egen sidenummerering. Medtager også realister og andre ikke studenter. Del 7 indeholder familieoversigter side 1-46. Se også Soraner-biografier 1747-1800, Soraner-biografier 1822-1900 og Soraner-biografier 1961-1985. Fuld visning af bogen på: Danskernes Historie Online.

Håndbog Studenterne fra [årstal].
Meget blandet række af jubilæumsskrifter, 25 og/eller 40 år, med varierende titel og biografier af varierende omfang. Nyere årgange (i hvert fald 1899-) oftest med aktuelt foto. Sidste udgivne er årgang 1923, udkommet 1949. Jeg har følgende årgange: 1864-72, 1883,1899-1904, 1906-07, 1913-14, 1920.
Se også Jette Kjærulff Tuxen og Ole Tuxen: Studenterjubilæumsskrifter som personalhistorisk kilde, Personalhistorisk Tidsskrift, 1979 (årg. 99), side 213-14.

Leksikon Supplement til Magister-Staten [1926]. Fortegnelse over candidati magisterii 1926 II-1933 I og magistri artium og scientiarum juni 1926-juni 1933. Udgivet af Almindelig dansk cand. mag. Organisation. Under redaktion af C.L. Henrichsen. 1933. 117 sider
Supplerer udgaven fra 1926.

Leksikon Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1989 [1991]. Udgivet af Dagspressens Fond 1989, i kommission hos Odense Universitetsforlag. Bind 1-3, 1988-91. 356 + 727 + 836 sider, illustreret.
Har tidligere været tilgængelig i digital udgave på: dedanskeaviser.dk, siden er lukket pr 1-3-2022. Sporadisk kan nogle af siderne findes på WaybackMachine. Bind 1 dækker: 1634-1847. Bind 2 (udkom 1989) : 1848-1917. Bind 3 (udkom 1991), med titlen: De danske aviser 1634-1991: 1918-1991

Leksikon J. Søndergaard Jacobsen og Math. Christensen: Nissum-staten. 2. udgave. Samlet og udgivet af J. Søndergaard Jacobsen og Math. Christensen. Struer, M. Christensens Bogtrykkeri, 1955. 155 sider, illustreret.
Dækker årene 1895-1954. Side 111-45: Billeder af dimittendholdene 1919-1954. Fuld visning af bogen (pdf) på Danskernes Historie Online.

Leksikon Teologisk stat [1960]. Med nogle afsnit af dansk kirkeret ved August Roesen. Udgivet af Den danske Præsteforening i samarbejde med Kirkeministeriet. Under redaktion af Jon Juul. Hillerød, Rud. Pallesen,1960. 636 sider.
Side 325-425 er alfabetisk fortegnelse over nulevende teologiske kandidater samt folkekirkepræster med anden uddannelse. Fortegnelsen indeholder for hver præst kortfattede biografiske oplysninger, men ingen bibliografiske oplysninger.
Tidligere udgave 1949, se også Kirkelig håndbog 1955. 1. udgave med titlen Gejstlig stat, 1830. Fra 1972 sammenlagt med kirkelig håndbog, udkommet 1972, 1975, 1981, 1985, 1989, 1994, 2000.

Leksikon Teologisk stat 1965-66. Udgivet af Den danske Præsteforening i samarbejde med Kirkeministeriet. Hillerød, Rud. Pallesen, 1965-1967.Bind 1-2.
Bind 2. Danske teologer og præster. Med en oversigt over Danmarks præsteembeder. Redigeret af Sven Houmøller. 1967. 16 + 606sider.
Udførligere biografiske oplysninger, men ingen bibliografiske oplysninger.Tidligere udgave 1960, døde siden den er medtaget. 1. udgave med titlen Gejstlig stat, 1830. Fra 1972 sammenlagt med kirkelig håndbog, udkommet 1972, 1975, 1981, 1985, 1989, 1994, 2000.

Leksikon Teologisk stat - Kirkelig håndbog 1972. Redigeret af sognepræst Ejnar Fledelius. Udgivet af Den danske Præsteforening i samarbejde med Kirkeministeriet. Hillerød, Rud. Pallesen, 1972. 28 + 836 sider.
Biografierne indeholder også bibliografiske oplysninger. Tidligere udgave 1967. Side XXIII-XXVII: Teologiske doktordisputatser. København og Århus universiteter 1900-1971. Tidligere selvstændige udgaver af Kirkelig håndbog: 12. udgave, 1967.

Leksikon Teologisk stat - Kirkelig håndbog 1975. Udgivet af Den danske Præsteforening i samarbejde med Kirkeministeriet. Hillerød, Rud.Pallesen, 1975.1294 sider.
Biografierne indeholder også bibliografiske oplysninger. Tidligere udgave 1972. Side 19-23: Teologiske doktordisputatser. København og Århus universiteter 1900-1975. Side 1267-72: Døde siden sidste udgave.

Leksikon Teologisk stat - Kirkelig håndbog 1981. Udgivet af Den danske Præsteforening i samarbejde med Kirkeministeriet. Hillerød, Rud.Pallesen, 1981.1407 sider.
Biografierne indeholder også bibliografiske oplysninger. Tidligere udgave 1975. Side 19-23: Teologiske doktordisputatser. København og Århus universiteter 1900-1980. Side 1367-73: Døde siden sidste udgave.

Leksikon Teologisk stat - Kirkelig håndbog 1985. Udgivet af Den danske Præsteforening i samarbejde med Kirkeministeriet. 4. udgave.Hillerød, Rud.Pallesen, 1985. 1360 sider.
Biografierne indeholder også bibliografiske oplysninger. Tidligere udgave 1981. Side 19-23: Teologiske doktordisputatser. Københavnog Århus universiteter 1900-1985. Side 1322-26 + 1342: Døde siden sidste udgave.

H. Tofte, se: Skaarup Seminarium 1803-1903

Leksikon Ove Tryde: Danske boghandlerbiografier. Gad, 1947. 135 sider, illustreret.
Stort set portrætfoto ved alle. Bortset fra ajourføring af personalhistoriske data og litteraturhenvisninger er teksten et genoptryk af biografierne fra Dansk biografisk leksikon. 2. udg. 1933-1944.

Bog Tønder seminarie-stat. Fortegnelse over lærere og dimittender fra Tønder seminarium 1788-1963. Udarbejdet af Jens Lampe under medvirken af Erik Larsen og Asger Nyholm. I kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, 1963. 307 sider, illustreret. (Skrifter, udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, Nr. 30).

Bog R.R. Vestergaard: Bidrag til Elers' Collegiums Historie. Ved dets 200 Aars Jubilæum den 29. november 1891. Udgivet med Understøttelse af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. I kommission hos Gad, 1891. 189 sider.

Håndbog Vestre Borgerdydskole 1787-1939. København, C. Ferslew & Co.'s Forlag, 1937. 165 [1] sider, illustreret.
Oprindelig Borgerdydskolen paa Kristianshavn eller Borgerdydskolen i Helgolandsgade. Side 123-33: Skolens lærere. Side 134-65: Skolens Studenter 1799-1936.

Leksikon Philip Weilbach: Nyt dansk Kunstnerlexikon. Indeholdende korte Levnedstegninger af Kunstnere som indtil Udgangen af 1894 have levet og arbejdet i Danmark eller den danske Stat. [2. udgave]. Bind 1-2. Gyldendal, 1896-97. 628 sider + 635 sider.
Tidligere 1. udgave, 1877-78, med titlen: Dansk Konstnerlexikon (findes i webudgave udarbejdet af FLFs Bladfond). Findes i webudgave udarbejdet af LFL's Bladfond. Se også senere udgaver: 3. udgave og 4. udgave.

Leksikon Weilbachs Kunstnerleksikon. Redaktion Merete Bodelsen og Povl Engelstoft. [3. udgave]. Bind 1-3. Aschehoug 1947-52. Illustreret.
Tidligere 2. udgave, 1896-97. Se også senere udgave: 4. udgave. Udgivet på CD-rom 2001, og i en webudgave, begge udarbejdet af LFLs Bladfond.

Leksikon Weilbach. Dansk kunstnerleksikon. Hovedredaktør Sys Hartmann og Poul Holstein. Bind 1-9. Rosinante, 1994-2000.
Egentlig 4. udgave af det kunstnerleksikon Philip Weilbach udgav 1. udgave af 1877-78. Tidligere udgave: 3. udgave . Se også webudgave stillet til rådighed af Kunst Indeks Danmark

Håndbog Østre Borgerdydskole (Borgerdydskolen i København) 1787-1939. Udgivet paa foranledning af Foreningen Borgerdyden. Under redaktion af Einer Andersen. København, 1937. 436 sider, illustreret.
Side 307-435 er biografiske oplysninger over studenter, realister og lærere.


Historiebøger

Håndbog Henry Bruun: Dansk historisk bibliografi 1913-1942. Udgivet af Den danske historiske Forening. Bind 1-6. Rosenkilde og Bagger, 1966-77.
Bind 4 og 5 indeholder henholdsvis personalhistorisk speciel del, A-J (nr 30346-40780) og K-AA (nr 40781-51891). Bind 5 er færdigredigeret af Georg Simon. Bind 6 er registre.

Håndbog Poul Dam: Hvem var minister. Dansk politik gennem snart 150 år. Grundlagt af Knud Tågholt. Tredjeudgave ved Poul Dam. Aros, 1997.

Bog Danmarks historie. Gyldendal.
Bind 9. Dansk økonomisk statistik 1814-1980. Af Hans Chr. Johansen. 1985.

Bog Gregers Dirckinck-Holmfeld: Hårde tider forude. Aschehoug, 1997. (Den nye Danmarkskrønike, 1)
Bog Gregers Dirckinck-Holmfeld: Det går ufattelig godt. Aschehoug, 1998. (Den nye Danmarkskrønike, 2)
Bog Gregers Dirckinck-Holmfeld: Danmark dejligst. Aschehoug, 1999. (Den nye Danmarkskrønike, 3)
Fortsætter hvor Paul Hammerich hold op.

Håndbog B. Erichsenog Alfr. Krarup: Dansk historisk bibliografi. Systematisk fortegnelse over bidrag til Danmarks historie til udgangen af 1912 (i tilslutning til Bibliotheca Danica). Udgivet på Carlsbergfondets bekostning. Bind 1-3. Gad 1929.
Oprindelig udgivet 1917-27. Bind 3, 1917, indeholder Dansk personalhistorisk bibliografi.

Bog Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Redigeret af Olaf Olsen. Bind 10-16. Udkommet 1990-1991.

Bog Paul Hammerich: Danmarkskrønike 1945-72. 2. udgave. Bind 1-6. Gyldendal, 1983-84.
Se også Gregers Dirckinck-Holmfeld, trebindsværket Den nye Danmarkskrønike.

Håndbog Grethe Jensen og Benito Scocozza: Politikens bog om danskerne og verden. Hvem, hvad, hvornår i 50 år. Politiken, 1996. 576 sider, illustreret.

Håndbog Christian VIII (Konge af Danmark): Kong Christian VIIIs dagbøger og optegnelser. Bind 1-4 i 7 bind. Kbh., Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, 1943-1995.
Bind 1 (udgivet 1943) omfatter perioden 1799-1814. Bind 2 (udgivet i 2 halvbind 1973 og 1976) perioderne 1815-21 og 1821-22. Bind 3 (udgivet 1983) omhandler perioden 1823-39 i form af kortfattet registrering af indholdet i selve dagbogoptegnelserne. Bind 4 (udgivet i 3 dele, 1995) omfatter perioden 1839-48.

Håndbog Tage Kaarsted: De danske ministerier 1953-1972. PFA Pension, 1992.

Håndbog B.W. Luxdorph: Luxdorphs dagbøger. Indeholdende bidrag til det 18. aarhundredes stats-, kultur- og personalhistorie. I uddag udgivne ved Eiler Nystrøm af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk Historie. Bind 1-2. Gad, 1915-30. XLIX + 486 + 568 sider.
Bind 1 dækker årene 1745, 1747-48, 1757-73. Bind 2 dækker årene 1744-88. Luxdorphs testamente side 419-26, register side 429-568 (primært personregister). Fuld visning af bind 1 (pdf) og bind 2 (pdf) på Danskernes Bibliotek online.

Bog Benito Scocozza og Grethe Jensen: Politikens etbinds Danmarks historie. Politiken, 1994.

Håndbog Svend Thorsen: De danske Ministerier 1848-1901. Et Hundrede politisk-historiske Biografier. Pensionsforsikringsanstalten, 1967.

Håndbog J.P. Trap: Danmark. 5. udgave. Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup, Povl Engelstoft [bind 1-5] og Therkel Mathiassen [bind 6-]. Gad, 1953-72. Bind 1-31 [amtsbindudgaven] eller bind 1-15 [storbindsudgaven] + kortbilag.
Findes i 2 udgaver, sidenummereringen er den samme, og tager udgangspunkt i "storbindsudgaven", hvor bind 1-10 svarer til "amtsbindsudgavens" 1-26. Bind 13 (amtsbind 29) dækker Færøerne, bind 14 (amtsbind 29) Grønland. Bind 11 (amtsbind 27) er stedregister, og bind 12 (amtsbind 28) personregister. Bind 15, Nøgle til orientering. Værket er tilgængeligt via Trap Danmark (Del af lex.dk).


Blå kugle Betyder at der er henvisninger til dette værk i forfatteroversigterne, se oversigt over indekserede værker.

Litteraturhistorier mv.

Litteraturhistorie. Håndbøger

For børnebøgers vedkommende se afsnittet børnebøger

Bibliografi Blå kugleBibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling. Udførlig og grundig bibliografi over 4932 titler med identifikation af forfatter, originaltitel og oversætter. Dertil oplysning om titlen findes i Det kongelige Bibliotek, Universitetsbibliotekets i København (Fiolstræde) og/eller Dansk Bogfortegnelse.

Leksikon Blå kugleDansk forfatterleksikon. Biografier. Redigeret af John Chr. Jørgensen, under medvirken af Thomas Bredsdorff. Rosinante, 2001. 599 sider.
Alfabetisk ordnede biografiske artikler (signerede) om 800 danske, grønlandske og færøske forfattere med værk- og litteraturfortegnelse. Side 512-599 værkregister. Hertil knytter sig bind med gennemgang af værker.

Leksikon Dansk forfatterleksikon. Værker. Redigeret af John Chr. Jørgensen, under medvirken af Thomas Bredsdorff. Rosinante, 2001. 307 sider.
Gennemgang af 500 værker med fortegnelse over udgaver og litteratur. Knytter sig til bindet med biografier.

Bibliografi Blå kugleDansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3. Grønholt Pedersen, 1959-64.
En guldgrube til oplysninger om dels mindre kendte forfattere, og dels til henvisninger i aviser og tidsskrifter for de kendte forfattere. Værketer samtidig en meget troværdig liste over de behandlede forfatteres udgivelser. Liste over indekserede personer. Desværre udelader leksikonet stort set børnebøger og specielt rene børnebogsforfattere. Værkoversigter for disse findes dog for tidsrummet 1900-45 i Mette Winge: Dansk børnelittertur 1900-1945.

Bibliografi Blå kugleDanske Dramatikere. En fortegnelse udgivet af Danske Dramatikeres Forbund over medlemmernes arbejder. [Danske Dramatikeres Forbund], 1916. 124 sider.
Skematisk fortegnelse over nogle Skuespil, særlig egnede for Dilettantopførelser, side 117-24. Senere udgaver 1926, 1947, 1968, 1978 og 1999. Findes i digital form på Internet Archive.

Bibliografi Blå kugleDanske Dramatikere. En fortegnelse udgivet af Danske Dramatikeres Forbund over medlemmernes arbejder. [Danske Dramatikeres Forbund], 1947. 205 sider.
Fuldstændig fortegnelse over nuværende medlemmers arbejder. Et passende udvalg af tidligere - især afdøde-  medlemmer produktion er medtaget, "der er her alene taget kunstneriske og literære hensyn". Titelfortegnelser side 179-205, forhenholdsvis skuespil, hørespil og film. Afløser og supplerer de tidligere fortegnelser fra 1916 og 1926. Senere udgaver 1968, 1978 og 1999.

Bibliografi Blå kugleDanske Dramatikeres Forbund 1968. En fortegnelse over medlemmernes arbejder. Danske Dramatikeres Forbund, 1968. 199 sider.

Bibliografi Blå kugleDanske Dramatikeres Forbund 1978. En fortegnelse over medlemmernes arbejder. Redigeret af Per Brink Abrahamsen. Danske Dramatikeres Forbund, 1978. 222 sider.
Medtager alle dramatiske arbejder (teater, ballet, radio, TV, film) af medlemmer som forbundet repræsenterer, dvs. også medlemmer, hvor der endnu ikke er forløbet 50 år siden deres død. Titelfortegnelse side 183-222. Afløser og supplerer de tidligere fortegnelser fra 1916, 1926, 1947og 1968. Senere udgave 1999.

Bibliografi Blå kugleDanske klassikere. En selektiv bibliografi. Redigeret af Niels Chr. Lindtner. Danmarks Biblioteksskole i kommission hos Bibliotekscentralen, 1976. 200 sider.
Heri side 189-193: Fortegnelse over Dansklærerforeningens udgaver af klassisk dansk skønlitteratur 1890-1975.

Bibliografi H. Ehrencron-Müller: Anonym- og Pseudonym-Lexikon for Danmark og Island til 1920 og Norge til 1814. H. Hagerup, 1940. 391 [1] sider.
Fuld visning af teksten på: Internet Archive -- og på Nasjonalbiblioteket.

Bibliografi H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bind 1-12 + 2 supplementer. Aschehoug, 1925-39.
Bind 10-12 er detaljeret Holberg-bibliografi. Liste over indekserede personer. Uddrag af forordet i bind 1: "... af Hensyn til Stoffets Begrænsning ikke at medtage de Forfattere, der var afgaaet ved Døden efter Aaret 1814 og som allerede fandtes optaget i Erslews og Halvorsens Lexika. Skulde jeg nu have paabegyndt Arbejdet, vilde jeg næppe have bestemt mig for denne Begrænsning; men for i nogen Grad at bøde paa dette Forhold, som jeg nu vel indser kan give Grund til berettigede Anker, har jeg i Lexikonnet paa vedkommende Steder indført Navnene paa de udeladte Forfattere med Henvisning til de paagældende Lexika."
Fuld visning (pdf) på Det kgl. Bibliotek af bind 1 -- bind 2 -- bind 3 -- bind 4 -- bind 5 -- bind 6 -- bind 7 -- bind 8 -- bind 9 og supplement I -- supplement (II) --- bind 10 (Holberg 1) --- bind 11 (Holberg 2) --- bind 12 (Holberg 3).
Fuld visning og bladring på Nasjonalbiblioteket af bind 10: Holberg, 1. Afdeling, 11: Holberg, 2. Afdeling, 12: Holberg, 3. Afdeling

Bibliografi Blå kugleThomas Hansen Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande fra 1814 til 1840. Bind 1-[6]. Forlagsforeningen, 1843-68.
Kun forfattere, der af andre årsager er medtager, er indekseret. Liste over indekserede personer.
Bind [4-6] har titlen: Supplement indtil udgangen af året 1853. Bind 1-3.
Bind 1-3 er udgivet i årene 1843-53, bind 4-6 i årene 1858-68.
Udgivet i fotografisk optryk hos Rosenkilde og Bagger, 1962-65 i 7 bind, hvor bind 7 er et personregister udarbejdet af Det kongelige Bibliotek i 1877.
Fuld visning af alle bindene på Projekt Runeberg. Delvis korrekturlæst.
Fuld visning på: Hathi Trust, bind 1 (A-J). 1843
Fuld visning på: Hathi Trust, bind 2 (K-R). 1847
Fuld visning på: Hathi Trust, bind 3 (S-Ø). 1853
Fuld visning på: Hathi Trust, [bind s1]. Supplement (A-J). 1858
Fuld visning på: Hathi Trust, [bind s2]. Supplement (K-R). 1864
Fuld visning på: Hathi Trust, [bind s3]. Supplement (S-Ø). 1868

Leksikon Blå kugleHenning Fonsmark: Litteraturen i Danmark og de øvrige nordiske lande. Redigeret af Henning Fonsmark. Politiken,1954.
Omslagstitel: Litteraturen i Danmark. Hvem-skrev-hvad før 1914. Senere udgaver med titlen Nordisk litteratur før 1914. Udg. 1975.

Leksikon Blå kugleHenning Fonsmark: Nordisk litteratur før 1914. Udarbejdet af Henning Fonsmark under medvirken af EjlerHinge-Christensen og Poul Zerlang. 5. omarbejdede udgave. Politiken,1975.
Tidligere udgaver med titlen Litteraturen i Danmark og de øvrige nordiske landefør 1914. Udg. 1954, 1961, 1963 og 1967.

Leksikon Blå kugleGads danske forfatterleksikon. Redigeret af Klaus P. Mortensen og Søren Schou. Gad, 2003. 717 sider.
Opdateret og udvidet udgave af Litteraturens Stemmer, 2000 (1. oplag 1999), med tilføjelse af 100 nyskrevne portrætter. 1. udgavens bibliografier er udeladt, og der henvises til Aage Jørgensens websider: www.langkaer.dk/aaj/bibl/DetSkrevDe.doc.

Leksikon Blå kugleGyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4. Gyldendal, 1974.
Leksikalske artikler (ofte signerede) med litteraturhenvisninger. Systematisk ordnet oversigt opslags- og oversigtsværker til litteraturen, bind 4 side 305-326, samlet navne-, emne- og titelregister side 327-445.

Leksikon H. Hagerup Forlags- og Kommissionsskrifter. 1852 - 22. juni - 1927. H. Hagerup, 1927. xxxvii + 287 sider, illustreret.
Historisk indledning ved Carl Dumreicher. Forfatter-biografier ved Povl Engelstoft. Siderne 1-287 indeholder fortegnelse over forlagets udgivelser med kortfattede forfatter-biografier.

Leksikon J.B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880. Paa Grundlag af J.E. Krafts og Chr. Langes "Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1856" samlet, redigeret og udgivet med Understøttelse af Statskassen af J.B. Halvorsen. Den norske Forlagsforening, 1885-1908. Bind 1-6.
Fuld visning af bindene på: Projekt Runeberg.

Bibliografi Blå kugleTiina Hamilton-Nunnally: Kvindelige danske forfattere. Bibliografi over prosa i bogform1820-1910. Bibliotekscentralen, 1979. 56 sider.
Indeholder ingen biografiske oplysninger ud over fødsels- og dødsår. Bemærk at børnebøger, dramatik mv. ikke medtages, derfor er bibliografien for den enkelte forfatter ikke komplet.

Bibliografi Blå kugleHvem skrev hvad? Redaktion: Frederik Schyberg, Nelly Backhausen. Politiken, 1945.
Se også udgaverne 1951, 1955, 1964, 1968, 1977

Bibliografi Blå kugleHvem skrev hvad?1945-1951. Redaktion: Nelly Backhausen. Politiken, 1951.
Knytter sig til Hvem skrev hvad? 1945 ved kun at nævne ændringer i forhold til denne.

Bibliografi Wilhelm Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. 2., volllständig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. 1-4 Band. Bern, A. Francke, 1954-1958. 3568 sider.

Leksikon Blå kugleTh. Lind: Gyldendals forfatter-lexikon. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1915. 152 sider.
Lille bog med omtale af vekslende længde af de ca. 500 skønlitterære forfattere, danske som udenlandske, Gyldendal har udgivet bøger af. Udgaveoplysninger og priser anført hvis bogen stadig kan købes. Side 150-151 gennemgår forlagets historie. Side 152 er gengivet 4 forskellige firmamærker. Digital udgave på: Internet Archive.

Niels Chr. Lindtner, se også Danske klassikere

Bibliografi Blå kugleNiels Chr. Lindtner: Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Ajourført af Karin Elkjær, Poul Zerlang.Politiken, 1977.
Se også udgaverne: 1945, 1951, 1955, 1964, 1968

Bibliografi Blå kugleNiels Chr. Lindtner: Vor tids hvem skrev hvad 1914-1964. 2. udgave. Politiken, 1964.
Bind 1: Biografier.
Bind 2: Titler.
Bind 2 har side 345-362 oversigt over litterære priser.
1. udgave med titlen: Vor tids hvem skrev hvad 1914-1955.
Se også udgaverne 1945, 1951, 1968, 1977

Bibliografi Blå kugleNiels Chr. Lindtner: Vor tids hvem skrev hvad efter 1914. 3. udgave. Politiken, 1968-71.
Bind 1: Biografier.
Bind 2: Titler.
Bind 3: Referatbind.
Bind 2 har side 387-408 oversigt over litterære priser.
1. udgave med titlen: Vor tids hvem skrev hvad 1914-1955.
Se også udgaverne 1945, 1951, 1964, 1977

Leksikon Blå kugleLitteraturens stemmer. Gads danske forfatterleksikon. Redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P.Mortensen. Gad, 1999. 718 sider.
Alfabetisk ordnet beskrivelser af 250 danske forfattere, nogle illustreret med foto. Alle beskrivelser er signerede og anfører et eller flere hovedværker. Siderne 594-695 er bibliografier for hver enkelt forfatter udarbejdet af Aage Jørgensen. Siderne 696-700 er oversigt over forfatterbibliografier, også "skjulte" og i tidsskrifter, medtager enkelte forfattere, der ikke er medtaget i hoveddelen. Siderne 701-718 er register over værker nævnt i hoveddelen. Se også ny udgave med titel: Gads danske forfatterleksikon, 2003.

Bibliografi Blå kugleIvan Malinovski: Russiske Bøger i dansk oversættelser. En bibliografi udfærdiget af Ivan Malinovski. Borgen, 1953. 51 sider.
Hertil findes supplement 1953-64 [og rettelser] i: Chr. N. Spangshus: Bibliografi over danske bidrag til den russiske litteraturshistorie. Danmarks Biblioteksskole 1966.

Erland Munch-Petersen, se Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske ogromanske sprog

Bibliografi Jørgen Erik Nielsen: Den samtidige engelske litteratur og Danmark 1800-1840. Bind 1-2. Nova, 1976-77. (Publications of the department of English, University of Copenhagen,Volume 3-4)
Bind 1: 611 sider, Bind 2: 240 sider.
Bind 2 er registrant over engelsk litteratur eller omtale i danske antologier, tidaskrifter eller bøger i perioden.

Bibliografi Knud Nielsen: De gamle kulørte hæfter. Et pudsigt fænomen - og et af kulturhistoriens oversete kapitler. Eget forlag, 1983. 96 sider, illustreret.

Bibliografi Knud Nielsen: De nyere kulørte hæfter. Resten af historien om et pudsigt fænomen - et af kulturhistoriens oversete kapitler. Eget forlag, 1994. 64 sider, illustreret.
Heri supplement side 59-63: De gamle hæfter (før 1930).

Bibliografi Blå kugleLauritz Nielsen: Katalog over danske og norske digteres originalmanuskripter i Det kongelige Bibliotek. Munksgaard, 1943. 38+ 383 sider.
Udkommet som 3 hæfter 1941-1943. Finde tilgængelig via web i form af gif-filer (Det kongelige Bibliotek).

Bibliografi Nils Parelius: De gamle hefteseriene. Et halvglemt stykke kulturhistorie. En litterær og biografisk gjennomgåelse. Forord av riksbibliotekar, dr. philos Harald L. Tveterås. Oslo (Norge), Bjørn Ringstrøms Antikvariat, 1987. 112 sider, illustreret.
Litteraturliste side 110-12.

Leksikon Blå kugleOle Ravn: Krimi-guide. Kriminallitteraturens hvem er de? Hvad skrev de?2. udgave. Fremad, 1999. 244 sider.
Side 10-28 er en historisk oversigt over Krimi'er i Danmark, side 29-226 alfabetisk del med omtale af 235 krimi-forfattere, side 227-238 er "Nogle af de andre",side 239-241 "Et udvalg af helte", 243-244 er litteraturvejledning. 1. udgave udkom 1989, på forlaget Systime.

Leksikon O.E. Thuner: Dansk Salme-Leksikon. Haandbog i dansk Salmesang. En hymnologisk Sammenstilling af Ord og Toner med historiske og bibliografiske Oplysninger. Lohse, 1930. 594 sider.
Oplysninger om Forfattere og Komponister: side 519-560. Hertil findes tillæg, 24 sider, udgiver 1934. Salmer der findes i den nuværende danske salmebog, kan ses på Den danske salmebog online, der findes også biografiske oplysninger om forfatterne.

Bibliografi Blå kugleVor tids hvem skrev hvad 1914-1955. Redaktion Henning Fonsmark. Politiken, 1955.
Se også udgaverne 1945, 1951, 1964, 1968, 1977

Bibliografi Peter Wanjek: Der deutsche Heftroman. Ein Handbuch der zwischen 1900 und 1945 im Deutschen Reich erschienen Romanhefte. Wilfersdorf (Østrig), Hobby-Nostalgie-Druck - K. Ganzbiller, [1993]. 517 sider, illustreret.
Forordet er dateret: Fuldatal im Mai 1993.

Bibliografi Blå kugleCai M. Woel: Dansk forfatterleksikon. 338 biografier over nulevende danske forfattere. Nordiske landes Bogforlag, 1945.
Udførlige biografiske og bibliografiske oplysninger bl.a. ofte med oplagstal. Digital udgave (pdf) på Slægtforskernes Bibliotek

Leksikon Blå kuglePoul Zerlang: Dansk litterær opslagsbog. Gad, 1985. 487 sider.
Bogen er inddelt i følgende hovedafsnit: Danske litteraturhåndbøger, side 9-14.Litteraturhistorisk oversigt, side 15-107. Biografier over danske forfattere, side108-181. Tidstavle over dansk litteratur o. 200-1984, side 182-351. Siderne 352-486 er registre over titler, erindringer, tidsskrifter og udenlandske forfattere.


Litteraturhistorie. Børnebøger

Håndbog Blå kugleKirsten Bystrup og Lise Lotte Larsen: De tegner for børn. Portrætter af 12 danske børnebogsillustratorer. Dansk BiblioteksCenter, 1994. 112 sider, illustreret.
Roald Als, Palle Bregnhøi, Lilian Brøgger, Irene Hedlund,Erik Hjorth Nielsen, Dorte Karrebæk, Jørn Mathiassen, Jan Mogensen, Svend Otto S., Flemming Quist Møller, Jon Ranheimsæter, Ib Spang Olsen.
Selektiv bibliografi incl. sekundærlitteratur side 101-112.

Leksikon Blå kugleBørnenes hvem-skrev-hvad. Politiken, 1969.
Heri: Prisbelønnede børnebøger side 370-377. Se også 2. udgave 1974.

Leksikon Blå kugleBørnenes hvem-skrev-hvad, danske og udenlandske børnebøger efter 1900. 2. udg. Politiken, 1974.
Heri: Prisbelønnede børnebøger side 436-445. Se også 1. udgave 1969.

Håndbog Dansk børnelitteraturhistorie. Redigeret af Kari Sønsthagen og Lena Eilstrup. Skrevet af Herdis Toft, Vibeke Stybe, Mette Winge, Eva Glistrup, Torben Weinreich.Høst, 1992.

Bog Blå kugleDrøm, digt og virkelighed. Samtaler med 15 danske børnebogsforfattere. Interviews: Ulla Kofod-Olsen. Høst, 1986. 155 sider.
Foto af hver forfatter og titeloversigt over bøger for børn.

Håndbog Forfatterbesøg i skolen. Vadis, 1997.
"Supplement" til Holst dækkende 13 forfattere, der ikke udgives af Gyldendal.

Bog Blå kugleForfattere fortæller. 10 essays om at skrive børne- og ungdomslitteratur. Redigeret af Anne Mørch-Hansen. Høst, 1995. 118 sider.
Foto af hver forfatter, titeloversigt.

Bog Blå kugleJakob Gormsen: Elleve nordiske børnebogsforfattere. Gyldendal, 1979. 240 sider.
Foto, bibliografi, omtale og samtale med Jan-Magnus Bruheim, Tormod Haugen, Alf Kvasbø, Aimeé Sommerfelt, Maria Gripe, Max Lundgren, Hans Peterson, Leif Esper Andersen, Franz Berliner, Cecil Bødker og Ole Lund Kirkegaard. Side 233-240:  Oversigt over anmeldelser i dagspressen.

Inger Harsberg, se Inger Simonsen.

Håndbog Tove Holst: Forfattere i skolen. Gyldendal, 1996.
Se også Forfatterbesøg i skolen.

Håndbog Blå kugleSteffen Larsen: Vilde veje - om 21 danske forfattere der skriver for unge. Høst, 1995.

Leksikon Blå kugleLeksikon for børnelitteratur. [Redigeret af] Kari Sønsthagen og Torben Weinreich. Branner og Korch, 2003. 552 sider, illustreret.

Bog Plys. Årbog for børne og ungdomslitteratur 1985. Arnis,1986.

Bog Plys 2. Årbog for børne og ungdomslitteratur 1986. Redigeret af Finn Barlby & Jakob Gormsen. Arnis, 1987.

Bog Plys 3. Årbog for børne og ungdomslitteratur 1987. Redigeret af Finn Barlby & Jakob Gormsen. Arnis, 1988.

Håndbog Blå kugleBent Rasmussen (f. 1941): 53 danske børnebogsforfattere. Gyldendal, 1986.

Bog Inger Simonsen: Den danske børnebog i det 19. århundrede. 2. oplag. Nyt Nordisk Forlag, 1966. 303 sider, illustreret.
Standardværket om danske børnebøgers barndom. 1. oplag udkom 1942. Forfatteren har i mellemtiden ændret efternavn (via giftermål) til Harsberg.

Bog Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog. Den illustrerede børnebog i Danmark indtil 1950. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1983. 244 sider, illustreret.

Leksikon Kari Sønsthagen: Danske børnebogsforfattere siden 1970 ... Apostrof, 1983

Leksikon Blå kugleKari Sønsthagen og Torben Weinreich: Børnebogsnøglen. Et leksikon om børnelitteratur. Høst, 1988. 236 sider, illustreret.

Leksikon Vem är vem i barn- och ungdomslitteraturen. Redigeret af Lars Furuland og Mary Ørvig. Stockholm 1984.

Bog Torben Weinreich: Børnelitteraturen i tal. Dokumentation for en udvikling. Høst, 1992. 55 sider, illustreret.
Indhold: Udgivelser. Forfatterne. Bibliotekerne og skolerne. Børns og unges læsning. Børnelitteraturpriser.

Håndbog Blå kugleMette Winge: Dansk børnelitteratur 1900-1945 - med særlig henblik på børneromanen. Gyldendal, 1976.
Disputats. Indeholder tilstræbt komplet værkfortegnelse over omtalte forfatteres børneromaner i perioden 1900-1918 side 288-292, 1918-1930 side 369-376 og 1930-1945 side 422-425. De i værkfortegnelserne optagne forfattere har jeg medtaget.

Håndbog Blå kugleChr. Winther: Danske børnebogsforfattere. 3. ændrede, forøgede udgave. Århus, Søren Lunds Forlag,1953.
1. udgave 1934 (9 forfattere), 2. udgave 1939 (13 forfattere). Forordet til 3. udgave

Bog Årbog for børnelitteratur 1998. Redigeret af Kari Sønsthagen og Torben Weinreich. Høst,1998.
Årbog. Illustreret.


Litteraturhistorie. Tegneserier

Leksikon Blå kugleAnders Hjorth-Jørgensen: Carlsens store tegneserieleksikon. Alverdens tegneserieskabere. Baseret på Andreas C. Knigges Comic Lexikon. Carlsen Comics, 1996.
Biografier. Litteraturhenvisninger til især tegneserietidsskrifter. De danske biografierne findes i elektronisk form på Tegneseriemuseets sider.

Bog Anders Hjorth-Jørgensen: De danske tegneseriers historie - en præsentation. Stavnsager/Joker, 1985.
Gennemgang af den danske tegneseries historie ud fra følgende hovedoverskrifter: Illustrerede magasiner, Humoristiske avis- og ugebladsserier, Episke avis- og ugebladsserier, Ungdomsoprøret og fanbevægelsen, 80'ernes danske album-boom.

Leksikon Anders Hjorth-Jørgensen, Inge og Karsten Just: Tegneseriernes hvem-hvad-hvor. Politiken, 1976.
Kronologisk, biografisk og genremæssig gennemgang af tegneserier. Udførligt register og litteraturliste. Side 209-240 er dansk tegneseriebibliografi over udgivelser iperioden 1906-73.


Litteraturhistorie. Teater

se også liste over kilder på indledningsside til oversigt over opført dramatik 1722-1900

Leksikon Knud Atlung: Det kongelige Teater 1889-1939. En statistisk-historisk fremstilling. Munksgaard, 1942.
I. del. Repertoiret. Autor-register. 136 sider.
Første del af et værk, der skulle være en fortsættelse af Aumont og Collins værk, men der udkom aldrig mere end dette ene bind. Er totalt afløst af Leicht og Hallars værk

hbog.gif (1015 bytes) Arthur Aumont: Dansk Teater-Aarbog. Udgivet af Arthur Aumont. 1890-1897.
Udgivet årligt med årsangivelse 1889-90 til 1896-97 [1.-7. årg.]. Indeholder repertoire-oversigt over alle teatre i Danmark, liste over årets døde.
Alle titler, forfattere, oversættere mv. inddateret på mine siderne om de danske teatres repertoire.
Findes i digital form på Hathi Trust.

Leksikon Arthur Aumont og Edgar Collin: Det danske Nationalteater 1748-1889. En statistisk fremstilling. 1896-1900.
Første afsnit. Alfabetisk sæsonregister. 1896. 113 sider.
Andet afsnit. Tabellarisk repertoire-oversigt. 1898. 76 sider.
Tredie og fjerde afsnit. Bestyrelse og personale samt fremmede kunstnere. 1900. 56 sider.
Femte afsnit. Skuespil og opera-repertoire, A-K. 1897. 514 sider.
Femte afsnit. Skuespil og opera-repertoire,  L-Ø samt ballet-repertoire. 1899. 514 sider.
Delvis tilgængelig på Internet Archive: Afsnit 3-4 -- Afsnit 5:2. Digital udgave fra Københavns kommunes Biblioteker (Rådhusbibliotekets samling): 1-4 Afsnit --- Afsnit 5:1 --- Afsnit 5:2. Også digital udgave på digi-hub.(Universitätsbibliothek Humbolt-Universität zu Berlin).
For perioden 1889-1975, se Leicht og Hallars værk. Se også Arthur Aumonts Teater-Aarbog 1889-97.
Alle titler, forfattere, oversættere mv. og spilledage inddateret på mine siderne om de danske teatres repertoire.

Bog Den danske Skueplads' Historie. Fra dens Oprindelse i 1722 til 1900. Udgivet af F. Zachariae, som Særtryk af det historisk-topografiske Tidsskrift "Før og Nu". København i Juni 1917. 203 [1] sider, illustreret.
Skannet udgave på: Internet Archive.

Bog Dansk Teaterhistorie. Redaktion: Kela Kvam, Janne Risum, Jytte Wiingaard. Medarbejdere: Elin Andersen, Bent Holm, Elin Rask. Billedredaktion: Bent Holm. 2Bind. Gyldendal,1992-93. Illustreret.
[bind] 1. Kirkens og kongens teater. 279 sider.
[bind] 2. Folkets teater. 364 sider.
De to bind omfatter teaterhistorien henholdsvis før og efter 1848. Hvert bind indeholder litteraturliste, omfattende navne- og emneregister samt titelregister

Leksikon Gyldendals teaterleksikon. Redigeret af Alette Scavenius. Medredaktør: Bjørn Lense-Møller. Gyldendal, 2007. 1112 [1] sider, illustreret.
Side 1052-93: Værkindeks, side 1101-[02]: Bibliografi - oversigtsværker, side 1103-[13]: Liste over [Teater]priser. Værket findes i digital udgave på: teaterleksikon.lex.dk

Bog Lisbet Grandjean: Christian VIIIs Hofteater. En bygnings- og repertoirehistorie. Eget forlag, 2002. 254 sider, illustreret.
Side 183-244: Repertoireoversigt. Oversigt over benyttelsen af Hofteatret fra 1. januar 1842 til 31. januar 1848 år forår.

hbog.gif (1015 bytes) P. Hansen: Den danske Skueplads. Illustreret theaterhistorie. Bind 1-3. Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889-1896. Illustreret.
Bind 3 side 429-456: Bag tæppet af Jul. Lehmann. Side 457-478: Dansk theaterhistorisk litteratur ved Arthur Aumont.
Skannet udgave på Internet Archive: Bind 1 - Bind 2 - Bind 3.

hbog.gif (1015 bytes) Erik Hvidt: ... Men mest for sjov. Nørrebros Teater 1886-2001. Forum, 2001. 307 sider, illustreret.
Side 261-290: Repertoireoversigt.

Bibliografi Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Bind 1-2. Akademisk Forlag, 1968.
Bind 1: Tekst. 531 sider + tavle.
Bind 2: Noter og registrant. 97 sider.
Disputats. Registranten på 317+20 numre medtager "alle udenlandske skuespil (ikke opera-librettoer) som har været opført på dansk eller på originalsproget eller har været oversat i perioden 1722-70". Omfattende bibliografi side 82-97 over trykte og utrykte kilder.

hBog Liv Jensson: Biografisk skuespillerleksikon. Norske, danske og svenske skuespillere på norske scener særligt på 1800-tallet. Oslo, Universitetsforlaget, 1981. 193 sider

Bog Axel Kjerulf og Orla Ramsøe: Den danske Revy. Et Tilbageblik over Revyernes Historie fra 1850-1934. København, Arthur Jensens Forlag, 1934. Bind 1, 347 sider, illustreret.
Kun bind 1 udkom.

hbog.gif (1015 bytes) Svend Kragh-Jacobsen og Kaj Christensen: 25 Teatersæsoner. Københavnske teatre i billeder og repertoire, 1931 til 1956. [Af] Svend Kragh-Jacobsen og Kaj Christensen. Illustreret af Mydtskov. Illustrationsforlaget, [1956]. [68] tavler + [24] sider, illustreret.
Tavlesiderne indeholder kort tekst og fotografier fotograferet af H.J. Mydtskov, Rigmor Mydtskov eller Jørgen Mydtskov. Tekstsiderne er ud over forordet, dels: Det københavnske teater-repertoire 1931-56: 54 spalter, og Titelregister [til fotosider og repertoirelisterne]: [6] sider. Alle repertoiret er inddateret på mine siderne om de danske teatres repertoire.

Leksikon Georg Leicht og Marianne Hallar: Det kongelige Teaters repertoire 1889-1975. Bibliotekscentralen, 1977. 436 sider, illustreret.
Forsættelse af Aumont og Collins værk. Medtager i modsætning til denne ikke de enkelte spilledage og rollebesætninger, medtager til gengæld iscenesættere, scenografer og musikalsk indstudering.
Repertoire for perioden indtil 1900 inddateret på mine sider om de danske teatres repertoire.

Bog Emil Marott: Dansk revy. 150 år dokumenteret i tekst og billeder. Bind 1-3. Borgen, 1991. [Bind 1-2:] 874 sider, illustreret + [bind 3:] XIV + 790 sider.
Bind 3, der er en fotografisk gengivelse af forfatterens maskinskrevne manuskript, har titlen: Annaler 1833-1983. En registrant over 150 års danske revyer. 

Bog Robert Neiiendam: A/S Københavns Hippodrom. Folketeatret 1845-1945. Indledning af Arthur G. Hassø. Thaning & Appel, 1945. 287 sider, illustreret.
Side 5-41: Arthur G. Hassø: A/S Københavns Hippodrom. Side 42-48: Hans Bjarne: Om Selskabets Bestyrelse og Kapital. Side:49-287: Robert Neiiendam: Folketeatret. Side 271: Kilder til Folketeatrets Historie.

Bog Robert Neiiendam: Folketeatrets Historie 1857-1908. Udgivet af Tidsskriftet "Før og Nu" ved F. Zachariae. Teksten af Skuespiller Robert Neiiendam paa Grundlag bl.a. af Formand for Skuespillerforenignen, Skuespiller Johannes Rings statistiske Samling. Tidsskriftet "Før og Nu"s Forlag, 1919. 100 sider, illustreret.
Side 1-53: Folketeatrets Historie 1857-1908. En kortfattet Fremstilling paa Grundlag af Johannes Rings ststistiske Samlinger ved Robert Neiiendam. Side 54-94: Meddelelser om Folketeatrets Personale 1857-1908. Særtrykt af "Før og Nu" 4de Aarg. (1918) Nr. 10-12 og 5te Aarg. (1919) Nr. 1. Digitaliseret af Københavns Biblioteker: 4. Aarg. og 5. Aarg.

Bog Robert Neiiendam: Det kgl. Teaters historie 1874-1922. Bind 1-5. Pio, 1921-1930. Illustreret.
Fortsættelse af Overskous værk, men slutter med bind 5, der dækker perioden 1886-1890. Perioden 1890-92 er dog dækket af nedenstående værk udgivet 1970. Se også Arthur Aumonts Teater-Aarbog 1889-97.
Mange kildehenvisninger. Repertoire for perioden inddateret på mine sider om de danske teatres repertoire.
Skannet udgave af bind 1 på: Internet Archive. Bind 2: Internet Archive. Bind 3: Internet Archive. Bind 4: Internet Archive. Bind 5: Internet Archive.

Bog Robert Neiiendam: Det kgl. Teaters historie 1890-1892. Selskabet for Dansk Teaterhistorie, 1970.
Udgivelse af dele af bind 6 til ovenstående værk. Repertoire for perioden inddateret på mine sider om de danske teatres repertoire.

Bog Th. Overskou: Den danske Skueplads. I dens historie fra de første spor af danske skuespil indtil vor tid. Deel 1-5. Samfundet til den danske literaturs Fremme, 1854-1864.
Udførlig gennemgang af Det kongelige Teater og det forgængeres historie. Daglig repertoire-oversigter, omtale af de enkelte stykker, skuespillere og teatrets forhold i almindelighed. Gotiske bogstaver. Fortsattes af Collin efter Overskous død.
Web-udgaver af værket som tekst og link til skannede sider.
Alle titler, forfattere, oversættere mv. og spilledage inddateret på mine siderne om de danske teatres repertoire.

Bog Th. Overskou og Edgar Collin: Den kongelige danske Skuepladses historie. Fra dens overdragelse til staten i 1849 indtil 1874. Af Th. Overskou, efter forfatterens død fortsat og fuldført af Edgar Collin. Deel 1-2. Forlagsbureauet, 1876.
Fortsættelse af Overskous værk. Perioden 1874-1892 dækket af Robert Neiiendam.
Web-udgaver af værket som tekst og link til skannede sider.
Alle titler, forfattere, oversættere mv. og spilledage inddateret på mine siderne om de danske teatres repertoire.

Bog Overskous Haandbog for yndere og dyrkere af dansk dramatisk literatur og kunst. Indeholdende de kongelige theatres repertoire, forfattere, oversættere og komponister fra Det kgl. Theaters aabning, 18. decbr. 1748, indtil begyndelsen af saisonen 1879-80. Supplement til Den danske skuepladses historie. Fjerde udgave, gjennemseet, rettet og forøget med en kronologisk udsigt over de vigtigste begivenheder i Det kgl.Theaters historie ved Edgar Collin. Schubothe, 1879. 344 sider.
Den historiske oversigt omfatter siderne 3-177. I det store og hele er de øvrige oversigter erstattet af ovenstående værk af Aumont og Collin, men ellers af mine sider bortset fra udenlandske forfatteres fødsels- og dødsdato.
3. udgave (af Th. Overskou alene) udkom 1865 (dækker indtil begyndelsen af sæsson 1865-66), 1. udgave 1838 med titlen: Fortegnelse over alle dram. arbeider, som siden Det kgl. Theaters aabning 18.decbr. 1748 indtil udgangen af aug. 1838 have i det danske sprog været opført paa Det kgl. Theater og Hoftheatret, samt over Balletterne siden Galeottis første ballets opførelse.
Skannet udgave af 3. udgave på Hathi Trust Digital Library.

Bog Det private initiativ. Stationære københavnske privatteatre 1848-2008. Teatermuseet i Hofteatret, 2008. 160 sider, illustreret.
Katalog til udstilling i perioden 10-4-2008 til 26-10-2008. Delvis publiceret i webudgave på www.teatermuseet.dk.

Bog Gunnar Sandfeld: Komedianter og skuespillere. Dansk teaterliv uden for hovedstaden o. 1790 - o. 1870. Udgivet af Selskabet for Dansk Teaterhistorie. Nyt Nordisk Forlag, 1971. 400 sider, illustreret.

Bog Gunnar Sandfeld: Thalia i provinsen. Dansk provinsteater 1870-1920. Udgivet af Selskabet for Dansk Teaterhistorie. 2. udgave. Nyt NordiskForlag, 1968. 439 sider, illustreret.
1. udgave 1962, udgivet af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur.

Bog Gerhard Schepelern: Italienerne paa Hofteateret. Bind 1-2. Udgivet af Selskabet for dansk Teaterhistorie og Rhodos, 1986.

Leksikon Gerhard Schepelern: Operabogen. 7. udgave, 2. oplag. Bind 1-2. Gjellerup, 1969. 1067 sider,illustreret.
1. udgave 1946. 12. udgave udkom 2001. 7. udgave, 1. oplag 1965. 2. oplag har Rettelser og tilføjelser, side 1055-60, men er ellers et fotografisk optryk.

Leksikon Gerhard Schepelern: Operabogen. 12. udgave. Bind 1-2. Rosinante, 2001. 1082 sider,illustreret.
1. udgave 1946.  12. udgave er bortset fra ajourføring af opførelsesantallene og trykfejlsrettelser tekstmæssig identisk med 11. udgave fra 1993.

Leksikon Lauritz Swendsen: De københavnske privatteatres repertoire (1847-1906). Martius Truelsens Bogtrykkeri, 1907. 190 sider.
Fortsættes i: De københavnske privatteatres repertoire (1907-1919), 1919.
Alle titler, forfattere og oversættere indtastet på mine sider om de danske teatres repertoire.

Leksikon Lauritz Swendsen: De københavnske privatteatres repertoire (1907-1919). Bogtrykkeriet Athene, 1919. 48 sider.
Fortsættelse af: De københavnske privatteatres repertoire (1847-1906).1907.
Alle titler, forfattere og oversættere indtastet på mine sider om de danske teatres repertoire.


Litteraturhistorie. Andre værker

Håndbog Blå kugleAnton Andersen: Danske forfatterinder i det nittende hundredår. Biografier og karakteristiker. Em. Langhoffs Forlag, 1896. 224 sider.
Jeg har udarbejdet en html-udgave af bogen. Fuld visning af bogen på: Nasjonalbiblioteket.

Bog Blå kugleCarsten Andersen: Forfattere i forhør. Politiken, 2006. 175 sider, illustreret.
Oprindelig trykt i Politiken, maj-juni 2005. Interviews med: Peter Høeg, Helle Helle, Lars Frost, Ida Jessen, Peter Adolphsen, Kirsten Hammann, Pablo Henrik Llambías, Katrine Marie Guldager, Benn Q Holm, Christina Hesselholdt, Jan Sonndergaard.

Vilhelm Andersen: Den danske litteratur i det attende og nittende århundrede, bind 1-3, 1924-34,
se Carl S. Petersen og Vilhelm Andersen: Illustreret dansklitteraturhistorie.

Bog Blå kugleBlixen, Brøgger og andre danske damer. Redigeret af Bodil Wamberg. Portrætter ved Rigmor Mydtskov og Rie Nissen. Centrum, 1985. 160 sider.
Heri præsenteres Karen Blixen (af Marianne Juhl, Thorkild Bjørnvig, Aage Henriksen), Suzanne Brøgger (af Jens Kistrup), Dorrit Willumsen (af Bodil Wamberg), Kirsten Thorup (af Torben Brostrøm), Dea Trier Mørch (af Erik Vagn Jensen), Elsa Gress (af Mogens Knudsen) og Inger Christensen (af Uffe Harder).

Bog Blå kugleJul. Bomholt: Dansk digtning fra den industrielle revolution til vore dage. Fremad, 1930. 341sider.
Oftest foto af de forfattere, der får en længere omtale.

Bog Blå kugleJul. Bomholt: Moderne skribenter. Fremad, 1933. 231 sider.
Omtaler i længere afsnit værker af Erling Kristensen, Knuth Becker, Hans Kirk, Jørgen Nielsen, Anders Christensen, Erik Bertelsen, Nis Petersen, Leck Fischer, Harald Herdal, Caja Rude og Nils Nilsson, i kortere afsnit Frederik Andersen, Oskar Hansen og H.C. Hansen. Biografiske oplysninger ved hver forfatter.

Håndbog Blå kugleGeorg Brandes: Danske digterportrætter. Udgivet med efterskrift af Sven Møller Kristensen. Gyldendal,1964. 335 sider. (Gyldendals bibliotek, bind 17)
Portrætterne, der oprindelig har været udgivet i forskellige værker mellem 1870-1889, er om: Schack Staffeldt, Christian Winther, Ludvig Bødtcher, Emil Aarestrup, H.C. Andersen, Frederik Paludan-Müller, J.P. Jacobsen, Wilhelm Dinesen.

Håndbog Blå kugleJørgen Gustava Brandt: Præsentation. 40 danske digtere efter krigen. Fotografier af Gregers Nielsen. Gyldendal, 1964. 186 sider.

Håndbog Blå kugleJørgen Gustava Brandt og Asger Schnack: 80 moderne danske digtere. Præsentation & portræt. Fotografier af Gregers Nielsen. Gyldendal, 1988.

Bog Elias Bredsdorff: Fra Andersen til Scherfig. Gyldendal, 1978

Bog Blå kugleThomas Bredsdorff: Sære fortællere. hovedtræk af den ny danske prosakunst i tiåret omkring 1960. Gyldendal, 1967. 215 sider.
Omhandler Villy Sørensen. Sven Holm, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro,Peter Ronild, Ulla Ryum, Svend Åge Madsen, Cecil Bødker. 2. øgede udgave udkom 1968 på 250 sider.

Bog Blå kugleLars Bukdahl: Generationsmaskinen. Dansk litteratur som yngst 1990-2004. Borgen, 2004. 544 sider.
Litteraturlister, side 507-14 (digternes værker), 515-31 (om de enkelte forfatterskaber).

Håndbog Blå kugleLise Busk-Jensen: Romantikkens forfatterinder. Bind 1-3. Gyldendal, 2009. 1838 sider, illustreret.
Disputats, antaget 2007, forsvaret 19-2-2010. Katalog over samtlige danske kvindelige forfattere, der har debuteret med en skønlitterær bog for voksne i årene 1800-1870 (begge inklusive), side: [bind 3] 1477-1701.

Leksikon Jane Clapp: International dictionary of literary awards. New York, Scarecrow, 1963

Bog Blå kugleClaus Clausen: Digtere i forhør 1966. Samtaler med tolv danske forfattere. I redaktionen Annelise Malmgren. Gyldendal, 1966. 265 sider.

Håndbog Niels Dalgaard: Fanmarkshistorien. Dansk science fiction fandoms historie. Science fictionCirklen, 1999. 150 sider.
Heri: Appendix E: SFC-prisen.

Håndbog Blå kuglePil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder. Gyldendal, 1983.
Disputats. Siderne 483-572 er biografier og bibliografier over danske kvindelige voksenfiktionsforfattere med debut 1871-1891.
Udsendt 1984 som paperback i 2 bind, men med fortløbende sidenummerering svarende til 1.udgaven.

Håndbog Blå kugleDansk Forfatterforening 1894-1919. Gyldendal, 1919. 102 sider + 354 sider.
Udgivet i anledning af foreningens 25 års jubilæum. Siderne I-CII er foreningens historie fortalt af dens tre virksomste sekretærer: Alexander Schumacher, Louis Bobé og Kay Larsen. Siderne 1-354 er en selvudtalelse fra stort set hvert daværende medlem (se liste over de deltagende forfattere her), med billede og autograf. Udtalelserne er af meget varierende længde og det kan være svært at se, at de tager udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvad er drivfjederen i Deres forfatterskab? Hvilket mål har De sat Dem? Og hvilke idealer har De haft for øje? Se også bogen i anledning af  100 års jubilæet.

Leksikon Blå kugleDansk og udenlandsk kriminallitteratur. Redaktion: Tage la Cour, Harald Mogensen og Else Larsen.Politiken, 1975. 350 sider.

Bog Blå kugleDansk litteraturhistorie. Bind 1-9. Gyldendal, 1983-1985.
2. udgave 1990 (enkelte rettelser af trykfejl og faktuelle fejl), 3. udgave 2000 (uændret optryk af 2. udgave). Min indeksering dække bind 6-8.
Bind 1: Fra runer til ridderdigtning o. 800-1480. Søren Kaspersen, Sigurd Kværndrup, Lars Lönnroth, Thorkil Damsgaard Olsen.
Bind 2: Lærdom og magi 1480-1620. Peter Brask, Karsten Friis-Jensen, Jens Glebe-Møller, Tage Hind, Minna Skafte Jensen, Anders Jørgensen, Sigurd Kværndrup, Jens Rahbek Rasmussen, Janne Risum, Bjarne Thorup Thomsen.
Bind 3: Stænderkultur og enevælde 1620-1746. Jens Hougaard, Toni Nielsen, Erik Vestergaard Rasmussen, Arne Rindom, Peer E. Sørensen.
Bind 4: Patriotismens tid 1746-1807. Johan Fjord Jensen, Morten Møller, Toni Nielsen og Jørgen Stigel.
Bind 5: Borgerlig enhedskultur 1807-1848. Steffen Auring, Søren Baggesen, Finn Hauberg Mortensen, Søren Petersen, Marie-Louise Svane, Erik Svendsen, Poul Aaby Sørensen, Jørgen Vogelius og Martin Zerlang.
Bind 6: Dannelse, folkelighed, individualisme 1848-1901. Lise Busk-Jensen, Per Dahl, Anker Gemzøe, Torben Kragh Grodal, Jørgen Holmgaard og Martin Zerlang. 627 sider, illustreret.
Bind 7: Demokrati og kulturkamp 1901-1945. Gunhild Agger, Ib Bondebjerg, Anker Gemzøe, Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, Hans Jørn Nielsen og Anne Birgitte Richard.
Bind 8: Velfærdsstat og kulturkritik 1945-1980. Michael Bruun Andersen, Tage Bild, Peter Larsen, Britta Lundquist, Peter Madsen, Søren Schou og Karen Syberg.
Bind 9: Noter og register.

Bog Blå kugleDansk litteraturhistorie. 3. udgave. Bind 1-9. Gyldendal, 2000.
3. udgave 2000 (uændret optryk af 2. udgave fra 1990), se 1. udgave 1983-85.

Håndbog Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Redigeret af Anne Marie Mai. 4. udgave. Bind 1-3. Gad, 2000-02.
Bind 3 udkom første. Tidligere udgaver 1951, 1955, 1965-66, 1980-82. Se også værket hjemmeside.

Håndbog Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. Bind 1-5. Gad,1980-82.
Andre udgaver 1951, 1955, 1965-66, 2000-02.

Håndbog Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Fra Johannes V. Jensen til den unge lyrik. Ernst Frandsen og Niels Kaas Johansen (red.). Bind I-II. Gad, 1951.
Andre udgaver 1955, 1965-66, 1980-82, 2000-02.

Håndbog Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Ny samling: Fra Marie Bregendahl til den unge prosa. Ole Restrup (red.). Gad, 1955.
Andre udgaver 1951, 1965-66, 1980-82, 2000-02.

Håndbog Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Ny forøget og revideret udg. Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.). Bind I-III. Gad, 1965-66.
Andre udgaver 1951, 1955, 1980-82, 2000-02.

Bog Blå kugleDigtning fra 80'erne til 90'erne. Læsninger af ny dansk lyrik. Redigeret af Anne-Marie Mai. Borgen, 1993. 244 sider.

Bog Blå kugleJohn F. Ekvall: Vesterbro-skribenter. Vesterbrobladet, 1961. 105 sider.
Interviews med forfattere, der har skrevet om bydelen Vesterbro i København. Foto af hver forfatter, der er: Vilhelm Bergstrøm, Jul. Bomholt, Aage Brodersen, Tove Ditlevsen, Aage Falk Hansen, Harald Herdal, Tom Kristensen, Erling J. Larsen, Niels E. Nielsen, Nils Nilsson, Morgens Jermiin Nissen, Ingeborg Olrik, Peer Schaldemose, Knud Sønderby, Hilmar Wulff.

Bog Filmens hvem hvad hvor. [Redigeret af Karl Roos, Bjørn Rasmussen og Else Larsen]. Politikens Forlag, 1950. 528 sider, illustreret. (Politikens Filmleksikon)
Beskriver ca. 3700 film der har været opført i Danmark 1929-50, med register over originaltitler for udenlandske film. Biograferer ca. 1000 kunstnere fra ind- og udland med hovedvægten på filmen af i dag.

Leksikon Foreign Literary prizes. Romance and Germanic languages. Edited by E.C. Bufkin. New York,London, Bowker, 1980.

Bibliografi Fremad - arbejderbevægelsens forlag 1912-1987. Redigeret af Hans Hertel. Fremad, 1987.
Heri side 73-180: Hannah Lindén: Fremads udgivelser 1912-1986.
Hertil knytter sig navne- og titelregister til de 3609 udgivelser, siderne 181-208.

Bog Blå kugleKjeld Elfelt: Den lykkelige Flugt. Essays om moderne Digtere. København, Woel's Boghandel og Antikvariat (Cai M. Woel), 1925. 111 sider.
Af forordet: Af de efterfølgende korte essays har de fleste tidligere været offentliggjorte i danske, svenske, finske og estiske tidsskrifter.

Bog Blå kugleKjeld Elfelt: Skribenter i Skriftestolen. Privattrykt, 1944-47. Bind 1-2, 157 + portræt + 159 sider.
Artikler skrevet mellem 1930-45.

Bog Blå kuglePeter Garde: Konger, krigere og andet godtfolk. Ti historiske retssager. Forlaget Thomson, 2004. 269 sider, illustreret.
Afsnit angående forfattere: side 20-52: Fra idyllisk syngespil til skæbnedrama - Trylleharpens historier [Peter Hjort og Jens Baggesen], side 104-27: Skurkemose og Rasmusine [Fr. Schaldemose], side 128-53: De to konger, general Baglæns og den patriotiske præstehader [P.A. Worm], side 211-41: Prøjseren fra Gram og den blaa sangbog [bl.a. Nis Ankjer Schröder].

Bog Blå kuglePeter Garde: Dommerens litteraturhistorie. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007. 480 sider,illustreret.
Jeg har kun indekseret danske forfattere, men værket medtager forfattere fra andre sprog, både oversatte og ikke oversatte.

Bog Blå kugleOscar Geismar: Nogle digterprofiler. Kristiania, Steen'ske Bogtrykkeri og Forlag, for Danmark:Gads Universitetsboghandel, 1906. 199 sider.
Om Herman Bang, Niels Møller, Henrik Pontoppidan, Alfred Ipsen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg, Sigbjørn Obstfelder (norsk forfatter), Valdemar Rørdam, Jenny Blicher-Clausen, Jakob Knudsen, Johs. V. Jensen, Knud Hjortø. Bortset fra artiklen om Johannes V. Jensen, har de øvrige været trykt før, i For kirke og Kultur, artiklen om Obstfelder dog i Studenterhjemmets julebog 1905.

Bog Blå kugleGrønlandsk litteratur

Bog Blå kugleErik Halvorsen: Danske digtere. Kortfattet dansk litteraturhistorie. Aschehoug, 1982. 135 sider,illustreret.

Bog Blå kugleErik Halvorsen: Forfattere i deres samtid. Dansk litteraturhistorie fra Holberg til idag. Aschehoug, 1988. 144 sider, illustreret.

Håndbog Blå kugleH.P. Hansen (f. 1905): Vor tids danske romanforfattere. - Odense, Nyt Bogforlag, 1944.184 sider.

Håndbog Blå kugleP. Hansen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Anden meget forøgede udgave. Bind 1-3 [i 2 bind]. Det Nordiske Forlag, 1902. Illustreret
Tidligere 1. udgave 1886. Findes i digital form på Runeberg: http://runeberg.org/ildalihi/

Håndbog Blå kugleArne Hardis: Æresretten. Dansk Forfatterforening og udrensningen af de unationale 1945-52. Lindhardt og Ringhof, 2003. 259 sider, illustreret.
Gennemgang af sagerne mod de i alt 26 anklagede. Sagerne mod Jakob Bech Nygaard, Valdemar Rørdam, Svend Borberg, Svend Fleuron, Harald Bergstedt, Hans Bjerregaard, Ole Sarvig og Niels Anesen har fået et kapitel hver.

Bog Blå kugleBirger Reker Holm: Lille litteraturhistorie for begyndere. Birgers Bøger, 2000. 95 sider,illustreret.
Skolebog med tekstprøver. Korte biografier over H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, Sophus Claussen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Jørgen Nielsen, Michael Strunge, Peter Høeg.

Håndbog Blå kugleHans Holmberg: Fra Klaus Høeck til Karen Blixen. Interviews, portrætter, biografier. Hernov, 1981. 172 sider.
Interviews fra årene 1966-67 og 1978-1980 med Klaus Høeck, Rolf Gjedsted, Carl Bang, Vagn Lundbye, Benny Andersen, Vita Andersen, Erik Stinus, Poul Vad, Jess Ørnsbo, Leif Panduro, Klaus Rifbjerg, Elsa Gress, Thorkild Hansen, Aase Hansen, Johannes Wulff, Soya, Jens August Schade, Karen Blixen.

Bog Blå kugleHvordan jeg blev forfatter. Borgen, 1997. 192 sider.
Indeholder bidrag af: Inge Eriksen, Merete Pryds Helle, Klaus Høeck, F.P.Jac, Pia Juul, Marianne Larsen, Peter Laugesen, Ebbe Kløvedal Reich, Klaus Rifbjerg, Pia Tafdrup, Thor Vilhjálmsson (islandsk), Bent Vinn Nielsen. Ved hver forfatter barndoms- eller ungdomsbillede, aktuelt billede ogfortegnelse over værker.

Bog Blå kugleJógvan Isaksen: Færøsk litteratur. Introduktion og punktnedslag. Vindrose, 1993. 337 sider + 24 sider med foto, illustreret.
Side 9-74: Introduktion. Side 75-306: Punktnedslag (Jørgen Frantz Jacobsen: Barbara; William Heinesen: Tårnet ved verdens ende og Laterna Magica; J.H.O. Djurhuus digtning; Heðin Brú: Fattigmands ære og noveller; Martin Joensens novelle: En mand vender hjem; Karsten Hoydals forfatterskab; Jens Pauli Heinesens forfatterskab; Hanus Andreassens noveller, Med Edgar Allan Poe i Solhavn; Oddvør Johansen: Livets sommer; Gunnar Hoydal: Mit eget land og Dulcinea; Rói Patursson: Ligesom; Carl Jóhan Jensen: Hvørkiskyn). Side 329-332: Litteratur.

Bog Blå kugleIb Johansen(f. 1938): Sfinksens forvandlinger. Fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt. Aalborg Universitetsforlag, 1986. 313 sider.

Bog Blå kugleJohn Chr. Jørgensen og Anne-Marie Steen Petersen: Forfattere for folket. Fremad, 1990. 102 sider.
Ajourførte artikler, der tidligere har været trykt i Politikens Magasinet august-oktober 1989, om: Finn Søeborg, Ebbe Kløvedal Reich, Martha Christensen, Aage Dons, Vita Andersen, Johannes Møllehave, Dan Turèll, Palle Lauring, Dea Trier Mørch og Suzanne Brøgger.

Bog Blå kugleJohn Chr. Jørgensen: Hamskiftet. Mændenes krise i litteraturen 1973-83. Borgen, 1984. 280 sider.

Bog Blå kugleJohn Chr. Jørgensen: Kulturkritikkens mestre. Danske dagbladskritikere 1900-1990. Fremads Fokusbøger, 1992. 288 sider.
Side [13]-[87]: Første del [Udførlig omtale af Poul Henningsen, Tom Kristensen, Frederik Schyberg og Hugo Seligmann].  Side [89]-[218]: Anden del [biografiske oplysninger om kritikere opdelt efter område].

Bibliografi Blå kugleAage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986.Dansklærerforeningen, 1989. 462 sider
Medtager også evt. bibliografier udgivet før 1967, se også web-udgave.

Bibliografi Blå kugleAage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967- . (Web-udgave). 2014-.
Web-udgave af foregående, men medtager også indholdet af de supplerings-hæfter, som er udkommet årligt siden (baseret på "Dansk Noters bibliografiske service"). Fra 2014 en del af REX (Det kongelige Biblioteks katalog), kan søges separat via denne url: Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi.

Bog Blå kugleChr. Kirchhoff-Larsen: Danske digteres kærlighedshistorie. 1922. 229 sider.
Oversigt over behandlede forfattere. Se også samlet udgave: Danske digteres kærlighedshistorie. Fra Ludvig Holberg til Kaj Munk, 1967.

Bog Blå kugleChr. Kirchhoff-Larsen: Danske digteres kærlighedshistorie. Fra Ludvig Holberg til Kaj Munk. Carit Andersen, 1967. 334 sider.
Samlet, omarbejdet og udvidet udgave af Danske digteres kærlighedshistorie, 1922, og Digtere og kærlighed, 1923.
Oversigt over behandlede forfattere

Bog Chr. Kirchhoff-Larsen: Den danske presses historie. Bind 1-3. Munksgaard, 1942-62, illustreret.
Ufuldendt værk. Bind 1, 1942, omfatter perioden 1634-1749, bind 2, 1947, perioden1749-1827, bind 3, 1962, perioden 1827-1866. Se også P.M. Stolpes værk.

Bog Blå kugleChr. Kirchhoff-Larsen: Digtere og kærlighed. Danske digteres kærlighedshistorie. Ny samling. Fra Oehlenschläger til Drachmann. Levin & Munksgaard, 1923. 229 sider.
Oversigt over behandlede forfattere. Se også samlet udgave: Danske digteres kærlighedshistorie. Fra Ludvig Holberg til Kaj Munk, 1967.

Bog Mogens Knudsen: Bøgernes voliere. Essays om mennesker, byer og bøger 1940-85. Gyldendal, 1995.

Bog Blå kugleJette Kromann: Digtere på bånd. Bind 1-2. Borgen, 1966.
Interviews med Benny Andersen, Jørgen Gustava Brandt, Robert Corydon, Uffe Harder,Knud Holst, Per Højholt, Holger Iisager, Ivan Malinovski, Klaus Rifbjerg, Jørgen Sonne og Vagn Steen. Efter hvert interview er en kort selvbiografi.

Håndbog Blå kugleLitteraturhåndbogen. Redigeret af Ib Fischer Hansen, Jens Anker Jørgensen, Knud Michelsen, Jørgen Sørensen, Lars Tonnesen. 1. udgave. Gyldendal, 1981. 519 sider, illustreret.
Side 341-448 er alfabetisk ordnede forfatterbiografier med foto. Senere udkommet: 2. udgave 1985, 3. udgave 1987, 4. udgave 1989, 5. udgave 1996 og  6. udgave 2001.

Håndbog Blå kugleLitteraturhåndbogen. Redigeret af Ib Fischer Hansen, Jens Anker Jørgensen, Knud Michelsen, Jørgen Sørensen, Lars Tonnesen. 4. udgave. Gyldendal, 1989. 589 sider, illustreret.
Side 369-514 er alfabetisk ordnede forfatterbiografier med foto. Tidligere 1. udgave 1981, 2. udgave 1985 , 3. udgave 1987. Senere: 5. udgave 1996 og  6. udgave 2001.

Håndbog Blå kugleLitteraturhåndbogen.Redigeret af Ib Fischer Hansen, Jens Anker Jørgensen, Knud Michelsen, Jørgen Sørensen, Lars Tonnesen. 5. reviderede udgave. Gyldendal, 1996.
Tidligere 1. udgave 1981, 2. udgave 1985 , 3. udgave 1987 og 4. udgave i 1 bind 1987, senere: 6. udgave 2001
Bind 1. Litteraturhistorisk oversigt.
Bind 2. Forfatterbibliografier. Litteraturleksikon.

Håndbog Blå kugleLitteraturhåndbogen. Redigeret af Ib Fischer Hansen, Jens Anker Jørgensen, Knud Michelsen, Jørgen Sørensen, Lars Tonnesen. 6. udgave. Gyldendal, 2001.
Tidligere 1. udgave 1981, 2. udgave 1985 , 3. udgave 1987, 4. udgave i 1 bind 1987 og 5. reviderede udgave 1996.
Bind 1. Litteraturhistorisk oversigt.
Bind 2. Forfatterbibliografier. Litteraturleksikon.

Håndbog Blå kugleLæsninger i dansk litteratur. Fællesredaktion: Povl Schmidt, Anne-Marie Mai, Finn Hauberg Mortensen, Inger-Lise Hjordt-Vetlesen. Bind 1-5. Odense Universitetsforlag, 1997-1999.
Ca. 30-40 sider noter i hvert bind. Noterne indledes ofte med litteraturhenvisninger om værket eller forfatteren.
. Bind redaktion Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, Finn Frederik Krarup. 1997, 375 sider.
. Bind redaktion Anne-Marie Mai, Knud Bjarne Gjesing. 1997, 375 sider.
. Bind redaktion Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, Bo Hakon Jørgensen. 1999, 397 sider.

Bog Blå kugleKamilla Löfström Kristensen: Motorvej til Babylon. Samtaler om lyrik. Dansklærerforeningen, 2002. 140 sider.
Den ene halvdel af bogen består af interviews med Bo hr. Hansen, Nicolaj Stochholm, Pia Juul og Morti Vizki, bibliografisk oversigt før hvert interview, foto på forsiden. Den anden halvdel er antologi med digte af de fire personer. Side 128-132: At læse digte, side 133-140: Skyggebibliotek [noter om forfattere nævnt i interviews].

Håndbog Harald Mogensen: Mord og mysterier. Den danske krimis historie. Centrum, 1983.

Bog Blå kugleNiels Th. Mortensen: Jydske digtere i forhør. Hagerup, 1937. 143 sider.
Fotoportræt ved alle forfatterne.

Bog Blå kugleSven Møller Kristensen: Dansk litteratur 1918-1952. 7. udgave med tillæg 1952-64. Munksgaard, 1965.
Tidligere 1. udgave 1950. Det anførte tillæg, side 305-316, ajourfører bogens afsnit til 1964.

Bog Bjarne Nielsen: Det danske Kriminalakademi 1986-1996. Et festskrift ved Bjarne Nielsen. DKA / Pinkerton,1996.
Udgivet i anledning af DKA's 10-års jubilæum. Heri udførlig omtale af Akademietspriser 1987-96, dvs. Palle Rosenkrantz Prisen, debutantprisen og diplomer.

Håndbog Blå kugleNordisk kvindelitteraturhistorie. Redaktion: Elisabeth Møller Jensen (hovedredaktør), Unni Langås, Lisbeth Larsson, Anne-Marie Mai, Anne Birgitte Richard, Maria Schottenius.Bind 1-5. Rosinante, 1993-1998.
Bind 2. Faderhuset. 1800-tallet.1993
Bind 3. Vide verden. 1900-1960.1996
Bind 4. På jorden. 1960-1990. 1997
Bind 5. Liv og værk. 1998
Bind 5 er alfabetisk ordnede biobibliografier med litteraturhenvisninger (side17-313), litteratur, billednøgle, titelregistre (side 330-426) og navneregister til bind1-4.

Bog Blå kugleNordiske forfatterinder. Fra Leonora Christina til Elsa Gress. En antologi ved Lise Busk-Jensen. Gyldendal, 1990. 400 sider,illustreret.
Tekstudvalgene er indledt med 4-6 sider om forfatterinden: Leonora Christina, Charlotta Dorothea Biehl, Thomasine Gyllemburg, Fredrika Bremer, Henriette Hanck, Rinna Hauch, Mathilde Fibiger, Ilia Fibiger, Johanne Luise Heiberg, Camilla Collett, Magdalene Thoresen, Olivia Levison, Erna Juel-Hansen, Amalie Skram, Illa Christensen, Victoria Benedictsson, Agnes Henningsen, Selma Lagerlöf, Karin Michaëlis, Thit Jensen, Sigrid Undset, Edith Södergran, Agnes von Krusenstjerna, Karin Boye, Cora Sandel, Hulda Lütken, Moa Martinson, Bodil Bech, Karen Blixen, Tove Ditlevsen, Elsa Gress. Litteraturhenvisninger side 388-391.

Håndbog Svend Norrild: Dansk litteratur fra Saxo til Kaj Munk. Bind 1-2. Gyldendal, 1949, illustreret.

Bog Norsk Litterær Årbok 1993. Det norske Samlaget, 1993.
Heri: Odd Gaare: Nordisk Råds litteraturpris, Tendenser og profiler 1962-1993. Side 25-43

Håndbog Norsk Litteraturhistorie. Af Francis Bull, Fredrik Paasche, A.H. Winsnes og Philip Houm. Bind 1-6. Oslo, Aschehoug, 1923-1955.Illustreret.
Første bind: Fredrik Paasche: Norges og Islands litteratur. Indtil utgangen av middelalderen. 1923.
Andet bind: Francis Bull: Norges litteratur. Fra reformationen til 1814. 1928.
Tredje bind: Fredrik Paasche: Norges litteratur. Fra 1814 til 1850-aarene. 1932.
Fjerde bind: Francis Bull: Norges litteratur. Fra februarrevolutionen til Verdenskrigen. [Del] 1. 1937
Femte bind: A.H. Winsnes: Norges litteratur. Fra februarrevolutionen til Verdenskrigen. [Del] 2. 1937.
Sjette bind: Philip Houm: Norges litteratur. Fra 1914 til 1950-årene. 1955.

Bog Blå kugleInge Nørballe: Guldalderdigtere. Portrætter og poesi. Høst, 1999. 198 sider.

Bog Blå kugleOrdkvartet Århus. Fire forfatterinterviews ved Ejgil Søholm. Statsbiblioteket, 1990. 109sider.
Udgivet i anledning af udstilling med samme navn på Statsbiblioteket i Århus efteråret 1990. Interviews med Peter Laugesen, Svend Åge Madsen, Henning Mortensen og Tage Skou-Hansen.

Bog Blå kugleOrdkvindtet 97. Fem forfatterinterviews ved Ejgil Søholm. Statsbiblioteket, 1997. 76 sider.
Udgivet i anledning af udstilling med samme navn på Statsbiblioteket i Århus.Interviews, ledsaget af foto, håndskriftprøve og autograf, med Naja Marie Aidt, Katrine Marie Guldager, Kirsten Hammann, Pia Juul og Juliane Preisler.

Bog Perspektiver i nyere dansk litteratur. Redigeret af Neal Ashley Conrad, Kirsten Nordentoft, BirgitteOppermann, Benedikte F. Rostbøll, Martin Skov. Spring, 1997. 236 sider.

Håndbog Blå kugleCarl S. Petersen og Vilhelm Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Bind 1-4. Gyldendal,1924-34.
Bemærk at bindene ikke er udgivet i kronologisk rækkefølge, således er bind 2 udgivet i 1934, bind 1 og 3 i 1924, bind 4 i 1925-1930.
Bind 1 er skrevet af Carl S. Petersen under medvirken af R. Paulli.
Bind 2-4 er skrevet af Vilhelm Andersen og omtales af og til (bl.a. af ham selv) som Den danske litteratur i det attende og nittende århundrede, bind 1-3.
Litteratur: Vilh. Andersen: Om at skrive den danske ånds historie. Ti artikler1888-1951. Udgivet af Per Dahl. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal,1985.
Heri side 89-100: Den danske litteratur i 19. aarhundrede. Forelagt i Videnskabernes Selskab 27/2 1931.
Heri side 101-110: Den danske litteratur i 18. aarhundrede. Forelagt i Videnskabernes Selskab 19/10 1934.

Håndbog N.M. Petersen: Bidrag til den danske literaturs historie. Anden udgave ved C.E. Secher. Fr.Wøldikes Forlag, 1867-1872. Bind 1-5.
Bind 5 består af 2 afdelinger på henholdsvis 320 og 429 sider, til gengæld er bind 1 og 2 kun på henholdsvis 194 og 228 sider. Anden udgave indeholder navneregister på 126 sider, ved C.E. Secher.

Bog Aage Rasch: Staten og kunstnerne. Bevillinger og meninger under enevælde og folkestyre. Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. 218 sider, illustreret. (Skrifter. Udgivet af Jysk Selskab for Historie, 22).

Bog Ole Ravn: Dansk nationalsocialistisk litteratur 1930-45. En introduktion. Berlingske, 1979.(Berlingske Leksikon Bibliotek)
Uddrag af forordet: "For en ordens skyld skal jeg pointere, at fremdragelsen af en fascistisk/nationalsocialistisk dansk litteratur og dennes forfattere naturligvis ikke har til formål at gøre disse forfattere til genstand for fornyet forfølgelse eller nedvurdering men udelukkende tjener et ideologisk- og bevidsthedshistorisk formål."

Bog Ole Ravn: Litteratur i tal. En litteratursociologisk opslagsbog. Dansklærerforeningen/Skov, 1981.

Bog Blå kugleChr. Rimestad: Digtere i forhør. Interviews og breve. Gyldendal, 1906. 132 sider.
Fotoportræt ved alle forfatterne. De 17 interviews har været trykt i Adresse-Avisen i oktober-november 1905. Dertil er trykt 12 skriftlige besvarelser af de 5 stillede spørgsmål. Fire betydelige forfattere ønskede ikke at medvirke: Henrik Pontoppidan, Ludvig Holstein, Vald. Rørdam og Jeppe Aakjær.
Bogens forord

Håndbog Blå kugleOle Schierbeck: Værkstedssamtaler med 13 danske digtere. Albatros, 1980. 111 sider, illustreret.
Samtaler med Jørgen Gustava Brandt, Klaus Rifbjerg, Per Højholt, Henning Mortensen, Dan Turèll, Kristen Bjørnkjær, Nanna Jeiner, Asger Schnack, Klaus Høeck, Marianne Larsen, Peter Poulsen, Vita Andersen, Michael Strunge. Bibliografi over de enkelte forfatteres værker side 105-112..

Håndbog Blå kugleAsger Schnack: Portræt. 40 danske digtere efter 1968. Fotografier af Gregers Nielsen. Gyldendal, 1981.(Gyldendals Uglebøger).
Tænkt som en slags fortsættelse af Jørgen Gustava Brandt: Præsentation. 40 danske digtere efter krigen, 1964. Bortset fra en enkelt, har de medtagne forfattere derfor haft deres debut efter 1964.

Bog Blå kugleSøren Schou: Og andre forfattere. Dansk fiktionsprosa 1945-60. Roskilde Universitetsforlag, 2001. 214 sider.
Især omtale af bøger af 18 forfattere: Leif E. Christensen, Svend Aage Clausen, Finn Gerdes, Sonja Hauberg, Aksel Heltoft, Eiler Jørgensen, Hans Jørgen Lembourn, Kelvin Lindemann, Viggo F. Møller, Ester Nagel, Guiseppe Scocozza, Jørgen Ulrich, Jørgen Nash, Hans Lyngby Jespersen, Ole Sarvig, Erik Aalbæk Jensen, Ivan Malinovski og Carl Bang.

Bog Blå kugleBente Schwartz:Forfatter og forløser? Samtaler med forfattere om litteraturen og samfundet.Thaning & Appel, 1998. 178 sider.
Interviews med Naja Marie Aidt, Hans Flemming Hilt, Knud Vilby, Carl Quist Møller, Janus Kodal, Hanne-Vibeke Holst, Lise Nørgaard, Bodil Bredsdorff, Ole Sohn, Jytte Borberg. Hvert interview indledes af kort selvbiografi med foto.

Håndbog Claus Seidel: Til stregen. Bladtegningen i Danmark. Gad, 2020. Bind 1-3 (477 + 478 + 133 sider), illustreret.
Heri: Bind 3. side 81-114: Medlemmer af Danske Bladtegnere [Biografier, nogle med tegnede portrætter].

Bog Blå kugleErik Skyum-Nielsen: Modsprogets proces. Poesi - fiktion - psyke - samfund. Essays og interviews om moderne dansk litteratur. Arena, 1982. 344 sider.
Side 71-313 interviews, tidligere offentliggjort i Information 1980-82, med Per Højholt, Inger Christensen, Henrik Nordbrandt, Vagn Lundbye, Svend ÅgeMadsen, Leif Hjernøe, Michael Buchwald, Jens Smærup Sørensen, Kirsten Thorup, Henrik Bjelke, Peter Laugesen, Henning Mortensen, Dan Turèll, Hans-Jørgen Nielsen, Marianne Larsen. Hvert interview "illustreret" med tekstcitater og kort bibliografi.

Bog Blå kugleErik Skyum-Nielsen: Dansk litteraturhistorie 1978-2003. Fra jeghimmel til verdensvrimmel. Århus, Systime, 2004. 150 sider, illustreret.
Beregnet for undervisning på ungdomsuddannelserne og kursister på VUC, samt til overblik for studerende ved seminarierne. Kun længere omtaler er medtaget i min indeksering.

Bog Blå kuglePeter Stein Larsen: Digtets krystal. Borgen, 1997. 384 sider.
Behandler og giver eksempler på poesi og prosa af følgende forfattere: Søren Ulrik Thomsen, Bo Green Jensen, Pia Tafdrup, Niels Frank, Lars Bukdahl, Carsten René Nielsen og Lene Henningsen. Side 225-356: Tekster. Side 357-369: Bibliografi incl. henvisninger til kritik af de enkelte forfattere. Side 369-76: Litteraturhenvisninger generelt.

Bog Peter Stein Larsen: Modernistiske outsidere. Underbelyste hjørner af dansk lyriktradition fra 1800 til i dag. Odense Universitetsforlag, 1998. 192 sider.

Håndbog P.M. Stolpe: Dagspressen i Danmark. Dens vilkaar og Personer indtil midten af det attende Aarhundrede. Samfundet til den danske literaturs Fremme, 1878-82. Bind 1-4.
Bind 1, 1878, 237 sider + XCIV sider (Biografisk Fortegnelse over danske Flyveblade), Bind 2, 1879, 368 sider, Bind 3,1881, 275 sider, Bind 4, 1882, 324 sider.
Fotografisk genoptryk udkom 1977 på Rosenkilde og Bagger. Se også Kirchhoffs værk.

Bog Blå kugleClaus Pico Stæhr: Arbejderlitteratur - arbejderrealisme. Vinten, 1978. 192 sider. (Stjernebøgernes Kulturbibliotek).
Siderne 94-156 er gennemgang af 7 værker: Benthe Østrup Madsen: Konflikt, Erik Frank Hansen: Mr. Gas & Co., Åge Hansen Folehaven: Vi venter på fællesskab, Per Larsen: Krapyl, Grete Stenbæk Jensen: Konen og æggene, John Nehm: Man går ind ad en port, Ditte Cederstrand: De uspurgtes historie.

Bog Blå kugleHanne Marie Svendsen: Romanens veje. Værkstedssamtaler med danske forfattere. Fotografier af Gregers Nielsen. Rasmus Fischers Forlag, 1966. 132 sider, illustreret.
Interviews med Ole Sarvig, Leif E. Christensen, Poul Ørum, Henning Ipsen, Peter Seeberg, Leif Panduro, Ulla Ryum og Svend Åge Madsen. 5 af interviewene har i 1965 i forkortet form været offentliggjort i Politiken. Hvert interview ledsages med foto og oversigt over produktion.

Bog Blå kugleSyv danske tegnere. Visoprint, 1984. Upagineret, illustreret.
Udgivet i anledning af bogtrykker Per Elsbergs 60 års fødselsdag den 21. februar1984. Hver tegner har skrevet et par sider om sig selv, øvrige sider er eksempler påtegnerens illustrationer mv.: Des Asmussen, Robert Jensen, Thormod Kidde, Karl V. Larsen, Ib Spang Olsen, Alex Secher, Svend Otto S.

Bog Ejgil Søholm: Gyldendals litteraturkalender. Gyldendal, 1990-2001.
Årbog, ophørt. 1. årgang med titlen: Bogklubbens litteraturkalender 1991.

Bog Blå kugleH.E. Sørensen: Digtere og grænser. Melbyhus, 1990. 144 sider, illustreret.
Om de 6 sønderjyske forfattere: Anna Christiane Lauterup Ludvigsen, N.J.K. Thornum, Lorents Borst, Lucie Hørlyk, Hansigne Lorenzen og Nicolai Svendsen. Mange illustrationer i form af foto, skriftprøver, autografer, gengivelser af titelblade. Litteraturliste ved hverforfatter.

Bog Blå kugleKnud Sørensen: Digterne omkring Limfjorden. En rundtur til stederne. Gyldendal, 2002. 176 sider, illustreret.
Biografiske oplysninger om de omtalte digtere side 159-171.

Bog Sådan er det. Attika gennem 30 år. Redaktion Torben Juul Hansen og Flemming Madsen Poulsen. Forfatterforlaget Attika, 2001. 204 sider.
Forlagets historie side 10-70, tekster (dagbogsnotater eller breve år 2015) og digte side 71-164, oversigt over forfatterne til foregående bidrag side 165-168, Attika-forfatternes udgivelser 1971-2001 side 169-188, kronologisk fortegnelse over 30 års udgivelser 1971-2001 side 189-204.

Håndbog Morten Thing: De danske vittighedsblades historie. Nemos Bibliotek, 2017. 538 sider, illustreret.
Længere eller kortere gennemgange af alle vittighedsblade med uddrag af tekst og illustreret (ofte) med forside-eksempel samt eksempler på illustrationer  Heri: Side 520-522: Kronologisk oversigt over vittighedsblade m.m.

Håndbog Blå kugleOskar Thyregod: Lærerne og skønlitteraturen. København, 1914. Illustreret.
Særtryk af Lærerne og samfundet. Bind 1 (side 345-529), 1913. Omtale af varierende længde af lærere, der ofte omtales somforfatterne til "Skolelærerlitteraturen".

Bog Blå kugleTilbageblik på 30'erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39. En antologi ved Hans Hertel. Bind 1-2. Stig Vendelkær, 1967.
Senere udgaver, se 3. udgave. Værkets indholdsfortegnelse.

Bog Tilbageblik på 30'erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39. En antologi ved Hans Hertel. 3. udgave. Aschehoug, 1997. 188 sider + 190 sider.
Tidligere 1. udgave i to bind og 2. udgave i ét bind (trykfejl og faktuelle fejl rettet), begge på Stig Vendelkærs forlag. 3. udgave er fortekstens vedkommende et optryk af 2. udgave. Ud over et nyt forord, er eneste tilføjelse siderne 170-176 med biografi over antologiens forfattere og selektiv litteraturliste. Værkets indholdsfortegnelse.

Bog Blå kugleNiels Birger Wamberg: Samtaler med danske digtere. Gyldendal, 1968.
Interviews om forfatterdebut med Tom Kristensen, Jacob Paludan, William Heinesen, Karen Blixen, Hans Scherfig, Karl Bjarnhof, Harald Herdal, Knuth Becker, Soya, Knud Sønderby og H.C. Branner. Syv af interviewene har været bragt i radioserien "Danske digtere om deres debut", 1961-62. De øvrige interview er fra årene 1960, 1965, 1966 og 1968.

Håndbog Blå kugleFr. Winkel Horn: Den danske literaturs historie. Fra dens begyndelse til vore dage. En haandbog. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 327 +499 sider.
Findes som faksimile-udgave i form af gif-filer på: Projekt Runeberg.

Håndbog Cai M. Woel: Dansk literaturhistorie 1900-1950. Bind 1-2. Arnkrone, 1956.

Håndbog Blå kugleCai M. Woel: Troubadourer. Literære tidsbilleder. Bind 1-2. Woel, 1930-34.
Bind 2 udgivet på Henrik Koppels Forlag. Ved hver omtalt person er anført bibliografi med litteratur af og om.

Bog Lisbeth Worsøe-Schmidt: Forfatter i Danmark 1894-1994. Dansk Forfatterforening, 1994. 293 sider.
Udgivet i anledning af Dansk Forfatterforenings 100-års jubilæum. Se også skriftet fra 25 års jubilæet.

Bog Dorte Øberg og Anne Toft: Det litterære væksthus. Forfatterskolen og prosaen 1987-96. Odense Universitetsforlag, 1997.
Særnummer af tidsskriftet Synsvinkler. Redigeret udgave af speciale fra Center for Nordiske Studier, Odense Universitet.
Forfatterskolens historie og undervisning. Gennemgang af elevarbejder af Helle Helle, Christina Hesselholdt, Mads Brenøe, Katrine Marie Guldager, MeretePryds Helle og Solvej Balle. Oversigt over elever 1987-97 samt Poul Borums "sprøjtekanon".

Håndbog Blå kugleVilhelm Østergaard:Illustreret dansk literaturhistorie. Danske digtere i det 19de aarhundrede. Med en kort oversigt over ældre dansk literatur ved cand.mag. Carl V.Østergaard. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1907. 98 + 708 sider, illustreret.

Bog Blå kuglePeter Øvig Knudsen: Børn skal ikke lege under fuldmånen. Forfatterportrætter. Fotografier af Poul Rasmussen. Brøndum/Aschehoug, 1995. 263 sider,illustreret
Interviews med Henrik Nordbrandt, Suzanne Brøgger, Søren Ulrik Thomsen, Peter Laugesen, Villy Sørensen og Inger Christensen. Nogle af samtaler har tidligere været trykt i Månedsbladet Press og en enkelt i Information. Med kopier af dele af originalmanuskripter.


Tidsskrifter

Biblioteks 70 (Bibliotekarforbundets blad). Fortsat som Bibliotekspressen.

Bibliotekspressen (Bibliotekarforbundets blad). Tidligere med navnet Bibliotek 70.

Blindesagen. (Dansk Blindesamfund).
Specielt 96:6 side 15.

Boganmelderen. Tidsskrift for litterær orientering. 1943-71.
Specielt 1943-50, 1953, 1955-1962, 1967-68, 1971. (årgang 1-8, 10, 12-19, 24-25,28).

Bogmarkedet, se nedenfor under Kataloger mv.

Bogormen (blad for bog- og papirbranchens ansatte).
Specielt 96:3 side 16-24.

Forfatteren. 1942-66, 1995-. (Dansk Forfatterforening).


Aviser

Information og Politiken.

Kataloger mv.

Bogforum 1995-.
Diverse forlagskataloger.
Litteraturlister og forfatterportrætter fra biblioteker.

Bibliografi Link til web-sted Bibliotek.dk, database med alle danske bibliotekers materialer.

Bibliografi Link til web-sted Det kongelige Biblioteks databaser.

Bibliografi Link til web-sted Leitir, (tidligere Gegnir) fælleskatalog for islandske biblioteker.

Bibliografi Link til web-sted Nasjonalbiblioteket, med mange titler tilgængelig i digital form. Norge.

Bibliografi Link til web-sted Deutsche Nationalbibliothek, Tyskland.

Bibliografi Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830, efter Samlingerne i det store kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn. Med Supplementer fra Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn og Karen Brahes Bibliothek i Odense. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind
udgivet af Theod. Ruschke. Gyldendal, 1902. XI sider + 648 spalter.
Indhold: Sprogvidenskab. Literatur. Tidsskrifter af blandet Indhold og Aviser.
Hertil findes Supplement 1831-1840, og fortsættes herefter som Dansk Bogfortegnelse, 1841-.

Bibliografi Bogmarkedet. Den danske Forlæggerforening og Den danske Boghandlerforening. 1988-.
Ugentligt tidsskrift. Specielt 1999-.

Bibliografi Dansk Bogfortegnelse 1841-. 1851-.
Årbog, flerårsfortegnelse eller femårsfortegnelse (fra 1915).

Bibliografi H. Ehrencron-Müller: Stikordsregister til den danske skønliteratur for aarene 1841-1908. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. Gad, 1918. 81 sider.
Dette stikordsregister har dannet udgangspunkt for min oversigten over udgivelser 1841-1908. Det originale forord.(bemærk: min sortering af titlerne er modificeret i forhold til Ehrencron-Müllers). Sammen med nedenstående to registre (1909-1940 og indtil 1840) giver det en samlet oversigt over skønlitteraturen indtil 1940 (dog undtaget anonyme værker og uprægnante titler, disse udeladelser vil jeg fylde ud med tiden).

Bibliografi H. Ehrencron-Müller: Stikordsregister til den danske skønlitteratur for 1909-1940. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. Gad, 1941. 128 sider.
Trykt sammen med nedenstående register indtil 1840. Dette stikordsregister danner udgangspunkt for en udvidelse af min oversigt til 1940.

Bibliografi H. Ehrencron-Müller: Stikordsregister til den danske skønlitteratur indtil 1840. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. Gad, 1941. 29 sider.
Trykt sammen med ovenstående register for 1909-1940. Dette stikordsregister har danner udgangspunkt for min liste over titlerne i perioden.

Bibliografi H.Ehrencron-Müller: Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Kbh., i kommission hos Gad, 1943-1944. Hefte 1-2.
Hefter I: Alfabetisk fortegnelse. Hefte II: Systematisk fortegnelse.
Hertil hører Supplement til Bibliotheca Danica. Hefte III: BibliothecaSlesvico-Holsatica til 1840. Alfabetisk fortegnelse, 1945.
Udgivet samlet som del af bind 5 af: Bibliotheca Danica.Systematisk fortegnelse over den danske litteratur fra 1482 til 1830. Ved Chr. Bruun og Lauritz Nielsen. Genudgivet med tillæg og henvisninger af Det Kongelige Bibliotek. Rosenkilde og Bagger, 1961-63. Bind 1-5.

Bibliografi Fremad. Arbejderbevægelsens forlag 1912-1987. Redigeret af Hans Hertel. Desuden med bidrag af Niels Kølle, Hannah Lindén og Ib Lindén. Kbh., Fremad, 1987. 208 sider, illustreret.
Heri side 73-180: Hannah Lindén: Fremads udgivelser 1912-1986.

Bibliografi Nyere dansk faglitteratur. Et udvalg af bøger på dansk udkommet 1941-1965. Bibliotekscentralen, 1967.
Fortsættelse af Den store mønsterkatalog.

Bibliografi Den store mønsterkatalog. Dansk faglitteratur før 1941 i udvalg. Redigeret af Svend Dahlunder medvirken af A. Tiedje. Bibliotekscentralen, 1965.
Fortsættes som Nyere dansk faglitteratur.

Grøn skillelinie


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen.