Litteraturpriser sorteret efter år. Del 1910 - 1914

Denne side er under stadig udbygning.


1800-1804 - 1805-1809 - 1810-1814 - 1815-1819 - 1820-1824 - 1825-1829 - 1830-1834 - 1835-1839 - 1840-1844 - 1845-1849
1850-1854 - 1855-1859 - 1860-1864 - 1865-1869 - 1870-1874 - 1875-1879 - 1880-1884 - 1885-1889 - 1890-1894 - 1895-1899
1900-1904 - 1905-1909 - 1910-1914 - 1915-1919 - 1920-1924 - 1925-1929 - 1930-1934 - 1935-1939 - 1940-1944 - 1945-1949
1950-1954 - 1955-1959 - 1960-1964 - 1965-1969 - 1970-1974 - 1975-1979 - 1980-1984 - 1985-1989
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024


1910

Otto Benzons Forfatterlegat

1910 Sven Lange

Eckersberg-Medaillen

1910 Axel Berg, f 1856
1910 J.J. Bregnø
1910 Hans Nikolaj Hansen
1910 Frederik Lange, f 1870
1910 Johannes Wilhjelm

Festskrift

1910 Carl E. Simonsen: Simon Bernsteen: Carl E. Simonsen på jubilæumsdagen d. 7. juni 1910

Finansloven

1910 Børge Janssen: 3-årig understøttelse
1910 Carl Koch
1910 Sophus Michaëlis
1910 Helge Rode: 1.800
1910 Jeppe Aakjær: 3-årig understøttelse

Ingenio et arti

1910 Mathilde Mann
1910 Anna Bloch
1910 Oda Nielsen

Konkurrence

1910 M.E. Gulddal: Hagerups konkurrence om en fortælling for børn:
1910 Osvald Jensen, f 1885: Tegnekonkurrence for amatører (udskrevet af tidsskrift "Hold mig i Haanden"), 1. præmie

Carl Møllers Legat

1910 Albert Dam
1910 Poul Østergaard

Titulær professor

1910 Andr. Sch. Steenberg
1910 Anton Svendsen, f 1846

Æresmedlem

1910 Axelline Lund: Cirklen


1911

Det Anckerske Legat

1911 Sven Lange

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1911 Thomas Bærentzen
1911 Roger Henrichsen
1911 P.A. Schou: Paris

Otto Benzons Forfatterlegat

1911 Martin Andersen Nexø

Eckersberg-Medaillen

1911 Carl Brummer
1911 Vilh.Th. Fischer
1911 Lorens V. Hinrichsen
1911 Carl V. Meyer
1911 Einar Utzon-Frank
1911 Johannes Wilhjelm

Festskrift

1911 Henning Frederik Feilberg: Festskrift til H.F. Feilberg

Finansloven

1911 Karl Gjellerup: rejselegat

Oluf Hartmanns Mindelegat

1911 Henrik Schouboe

Konkurrence

1911 Xenius Rostock: Panoptikon-Teatres forfatterkonkurrence: Livets bål (1. præmie)

Københavns Universitets Guldmedalje

1911 Axel Højberg Christensen

Carl Møllers Legat

1911 Hans Ahlmann

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1911 Ferdinand Ohrt: Kalevala som folkedigtning og national-epos

Titulær professor

1911 Viggo Christiansen

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1911 Louis Hasselriis

Æresdoktor

1911 F.C. Krarup: dr.theol. h.c. i Kristiania, Norge
1911 Vilhelm Thomsen: Kristiania (Oslo)

Æresmedlem af Dansk Forfatterforening

1911 Georg Brandes: 10-2-1911


1912

Det Anckerske Legat

1912 Knud Hjortø
1912 Johannes V. Jensen

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1912 Peder Gram
1912 Ingeborg Plockross-Irminger
1912 Fritz Syberg

Otto Benzons Forfatterlegat

1912 Henri Nathansen

Eckersberg-Medaillen

1912 Vilh.Th. Fischer
1912 Svend Hammershøi
1912 Gunnar Jensen, f 1863: for modellen til Carl Jacobsen-plaquetten
1912 P.A. Schou
1912 Sigurd Wandel

Festskrift

1912 Georg Brandes: "Tilskueren"s festskrift til Georg Brandes
1912 Vilhelm Thomsen

Finansloven

1912 Johannes V. Jensen: rejselegat

Fødselsdagsfest

1912 Sophus Claussen: på Skydebanen i Kbh., Valdemar Rørdams hovedtale på vers trykt i Tilskueren med titlen "En utopisk Tale", og i samlingen Afrodites boldspil, 1920

Konkurrence

1912 Hans Kyrre: prisopgave om "Knud Lyne Rahbek, hans hustru og livet på Bakkehuset" (udgivet 1914), udskrevet af Bakkehuskomiteen

Carl Møllers Legat

1912 Niels Jeppesen
1912 Harald Raage

Den Raben-Levetzauske Fonds Ærespris

1912 Niels Jeppesen

Rongeske Fonds Legat

1912 Knud Max Møller
1912 H.P. Pedersen-Dan

Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Pris

1912 Holger Rützebeck: Højen ved Øresund

Titulær professor

1912 Jakob Knudsen
1912 Heinrich v. Nutzhorn
1912 C.M. Soya Jensen

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1912 Anna Bloch


1913

Det Anckerske Legat

1913 Harald Kidde

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1913 Emilius Bangert
1913 Hans Dall
1913 Jens Lund

Otto Benzons Forfatterlegat

1913 Otto Rung

Dansk Forfatterforenings legat

1913 Olaf Hansen
1913 C.E. Jensen

Eckersberg-Medaillen

1913 Svend Hammershøi

Ingenio et arti

1913 Johanne Dybwad
1913 Anna Ancher

Konkurrence

1913 Christian Engelstoft: Politikens Oplæserkonkurrence: 1. præmie

Kraks Blå Bog

1913 Adam Dan: sidst 1931
1913 Vilhelm Gregersen: sidst 1928
1913 Johan Grove: sidst 1916
1913 Frederik Aarbye: sidst 1919

Den Raben-Levetzauske Fonds Ærespris

1913 Sigurd Olrik

Rongeske Fonds Legat

1913 Jean Gauguin
1913 Johannes Resen-Steenstrup
1913 Sigurd Swane

Thorvaldsen Medaillen

1913 Ejnar Nielsen

Det Treschowske Fonds Kunstnerlegat

1913 Niels Hansen Jacobsen

Æresmedlem

1913 Vilhelm Herold: Skuespillerforeningen
1913 Olaf Poulsen: Skuespillerforeningen


1914

Det Anckerske Legat - andre modtagere

1914 ikke uddelt

Otto Benzons Forfatterlegat

1914 Sophus Michaëlis

Eckersberg-Medaillen

1914 Rasmus Harboe
1914 Axel Poulsen, f 1887
1914 Eiler Sørensen, f 1869

Festskrift

1914 Chr. Erichsen: Et festskrift udgivet i anledning af redaktør, forlagsboghandler Chr. Erichsens 25-års jubilæum den 25. juni 1914. Red. af Hans Rasmussen og J. Gr. Pinholt

Finansloven

1914 Kai Hoffmann

Kraks Blå Bog

1914 Ib Lunding: student (Schneekloths skole)

Kunstakademiets store Guldmedalje

1914 Johannes Glob

Carl Møllers Legat

1914 Flemming Algreen-Ussing

Rongeske Fonds Legat

1914 William Scharff

Æresbolig

1914 Harald Høffding: Videnskabernes Selskabs æresbolig på Gl. Carlsberg, 1914-31

Æresmedlem

1914 Ernst Bojesen: Den danske Boghandlerforening
1914 Evald Tang Kristensen: Herning Museum1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999
2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024