Oversigt over indekserede værker - udbygges løbende
efter udgivelsesår


Markeret med Blå kugle i forfatteroversigterne

Grøn skillelinie

Værker ajourført (næsten) til udgivelsesår. (se også Andre værker)

Bemærk: Som hovedregel er indhold-noter udeladt i nedenstående oversigt. Klik på "titel-linket" for at se disse noter.

2007
Blå kugleBirgit Bertung: Gyldne lænker - kvindernes guldalder. Om forholdet mellem mand og kvinde hos 10 guldalderpersonligheder. C.A. Reitzel, 2006. 150 sider.
2007
Blå kuglePeter Garde: Dommerens litteraturhistorie. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007.  480 sider, illustreret.
2006
Blå kugleSkilleveje. Redigeret af Bo Østlund, med fotos af Thomas Yde. Heatherhill, 2006
2004
Blå kugleLars Bukdahl: Generationsmaskinen. Dansk litteratur som yngst 1990-2004. Borgen, 2004. 544 sider.
2003
Blå kugleGads danske forfatterleksikon. Redigeret af Klaus P. Mortensen og Søren Schou. Gad, 2003. 717 sider.
2003
Blå kugleLeksikon for børnelitteratur. [Redigeret af] Kari Sønsthagen og Torben Weinreich. Branner og Korch, 2003. 552 sider, illustreret.
2002
Blå kugleDanmarkshistoriens personer. Redigeret af Jack J. Frederiksen, Det historiske Hus. Aschehoug, 2002. 356 sider.
2002
Blå kugleKamilla Löfström Kristensen: Motorvej til Babylon. Samtaler om lyrik. Dansklærerforeningen, 2002. 140 sider.
2002
Blå kugleKnud Sørensen: Digterne omkring Limfjorden. Gyldendal, 2002
2001
Blå kugleLitteraturhåndbogen. Redigeret af Ib Fischer Hansen, Jens Anker Jørgensen, Knud Michelsen, Jørgen Sørensen, Lars Tonnesen. 6. udgave. Gyldendal, 2001.
2001
Blå kugleDansk forfatterleksikon. Biografier. Redigeret af John Chr. Jørgensen, under medvirken af Thomas Bredsdorff. Rosinante, 2001. 599 sider.
2001
Blå kugleSøren Schou: Og andre forfattere. Dansk fiktionsprosa 1945-60. Roskilde Universitetsforlag, 2001. 214 sider.
2000-01
Blå kugleDansk kvindebiografisk leksikon. Hovedredaktør Jytte Larsen. Bind 1-4. Rosinante, 2000-01.
2000-02
Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Redigeret af Anne Marie Mai. 4. udgave. Bind 1-3. Gad, 2000-02.
2000
Blå kugleDanske journalister 2000. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 2000. 782 sider.
2000
Blå kugleBirger Reker Holm: Lille litteraturhistorie for begyndere. Birgers Bøger, 2000. 95 sider, illustreret.
2000
Blå kugleOvergange. Beretninger om at blive ældre. Redigeret af Charlotte Jørgensen. Aschehoug, 2000. 168 sider.

1999
Blå kugleDet 20. århundrede. De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark. Redigeret af Claus Hagen Petersen og Connie Hedegaard. Aschehoug, 1999. 412 sider.
1999
Blå kugleKraks blå bog. Krak, 1910-.
1999
Blå kugleOle Ravn: Krimi-guide. Kriminallitteraturens hvem er de? Hvad skrev de? 2. udgave. Fremad, 1999. 244 sider.
1. udgave udkom 1989, på forlaget Systime.
1999
Blå kugleAage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967- . (Web-udgave). Dansklærerforeningen, 1999-.
Web-udgave af bogen fra 1989, men medtager også indholdet af de supplerings-hæfter, som er udkommet årligt siden (baseret på "Dansk Noters bibliografiske service"). URL: http://www.dlb.dansklf.dk/
1999
Blå kugleLitteraturens stemmer. Gads danske forfatterleksikon. Redigeret af Benedicte Kieler og Klaus P. Mortensen. Gad, 1999. 718 sider.
1999
Blå kugleVandmærker. Nærlæsninger af ny dansk litteratur. Redigeret af Anders Østergaard. Dansklærerforeningen, 1999. 510 sider.
1998
Blå kugleNordisk kvindelitteraturhistorie. Redaktion: Elisabeth Møller Jensen (hovedredaktør), Unni Langås, Lisbeth Larsson, Anne-Marie Mai, Anne Birgitte Richard, Maria Schottenius. Bind 1-5. Rosinante, 1993-98.
Bind 2. Faderhuset. 1800-tallet. 1993
Bind 3. Vide verden. 1900-1960. 1996
Bind 4. På jorden. 1960-1990. 1997
Bind 5. Liv og værk. 1998
Kun forfattere (dvs. forfatterinder), der har fået en længere omtale er medtaget.
1998
Blå kugleBente Schwartz: Forfatter og forløser? Samtaler med forfattere om litteraturen og samfundet. Thaning & Appel, 1998. 178 sider.
1997
Blå kugleOrdkvindtet 97. Fem forfatterinterviews ved Ejgil Søholm. Statsbiblioteket, 1997. 76 sider.
1997
Blå kugleLæsninger i dansk litteratur. Fællesredaktion: Povl Schmidt, Anne-Marie Mai, Finn Hauberg Mortensen, Inger-Lise Hjordt-Vetlesen. Bind 1-5. Odense Universitetsforlag, 1997-1999.
1997
Blå kugleHvordan jeg blev forfatter. Borgen, 1997. 192 sider.
1996
Blå kugleAnders Hjorth-Jørgensen: Carlsens store tegneserieleksikon. Alverdens tegneserieskabere. Baseret på Andreas C. Knigges Comic Lexikon. Carlsen Comics, 1996.
1995
Blå kugleDanske journalister 1995. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1995. 623 sider.
1994-
Blå kugleDen store danske encyklopædi. Bind 1-20 + supplement. Danmarks Nationalleksikon, 1994-2002.
Kun forfattere er medtaget.
1993
Blå kugleDigtning fra 80'erne til 90'erne. Læsninger af ny dansk lyrik. Redigeret af Anne-Marie Mai. Borgen, 1993. 244 sider.
1993
Blå kugleJógvan Isaksen: Færøsk litteratur. Introduktion og punktnedslag. Vindrose, 1993. 337 sider + 24 sider med foto, illustreret.
1991
Blå kugleTage Kaarsted: For videnskab og kunst. Medaljen Ingenio et arti 1841-1991. Odense Universitetsforlag, 1991. 395 sider.
1990
Blå kugleH.E. Sørensen: Digtere og grænser. Melbyhus, 1990. 144 sider, illustreret.
1990
Blå kugleNordiske forfatterinder. Fra Leonora Christina til Elsa Gress. En antologi ved Lise Busk-Jensen. Gyldendal, 1990. 400 sider, illustreret.
1990
Blå kugleDanske journalister 1990. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1990. 503 sider.
1990
Blå kugleOrdkvartet Århus. Peter Laugesen, Svend Åge Madsen, Henning Mortensen, Tage Skou-Hansen. Fire forfatterinterviews ved Ejgil Søholm. Statsbiblioteket, 1990. 109 sider.
Udgivet i anledning af udstilling med samme navn på Statsbiblioteket i Århus efteråret 1990.

1989
Blå kugleJohn Chr. Jørgensen og Anne-Marie Steen Petersen: Forfattere for folket. Fremad, 1990. 102 sider.
Ajourførte artikler, der tidligere har været trykt i Politikens Magasinet august-oktober 1989, om: Finn Søeborg, Ebbe Kløvedal Reich, Martha Christensen, Aage Dons, Vita Andersen, Johannes Møllehave, Dan Turèll, Palle Lauring, Dea Trier Mørch og Suzanne Brøgger.
1989
Blå kugleAage Jørgensen: Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986. Dansklærerforeningen, 1989. 462 sider
Medtager også evt. bibliografier udgivet før 1967.
1988
Blå kugleKari Sønsthagen og Torben Weinreich: Børnebogsnøglen. Et leksikon om børnelitteratur. Høst, 1988.
1988
Blå kugleJørgen Gustava Brandt og Asger Schnack: 80 moderne danske digtere. Præsentation & portræt. Fotografier af Gregers Nielsen. Gyldendal, 1988.
1988
Blå kugleErik Halvorsen: Forfattere i deres samtid. Dansk litteraturhistorie fra Holberg til idag. Aschehoug, 1988. 144 sider, illustreret
1986
Blå kugleDrøm, digt og virkelighed. Samtaler med 15 danske børnebogsforfattere. Interviews: Ulla Kofod-Olsen. Høst, 1986. 155 sider.
1986
Blå kugleIb Johansen: Sfinksens forvandlinger. Fantastiske fortællere i dansk litteratur fra B.S. Ingemann til Per Højholt. Aalborg Universitetsforlag, 1986. 313 sider.
1986
Blå kugleBent Rasmussen (f. 1941): 53 danske børnebogsforfattere. Gyldendal, 1986.
1985
Blå kuglePoul Zerlang: Dansk litterær opslagsbog. Gad, 1985. 487 sider.
1985
Blå kugleDanske journalister 1985. Redigeret af Jan Ebert. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1985. 451 sider.
1985
Blå kugleBlixen, Brøgger og andre danske damer. Redigeret af Bodil Wamberg. Portrætter ved Rigmor Mydtskov og Rie Nissen. Centrum, 1985. 160 sider.
1984
Blå kugleJohn Chr. Jørgensen: Hamskiftet. Mændenes krise i litteraturen 1973-83. Borgen, 1984. 280 sider.
1984
Blå kugleSyv danske tegnere. Visoprint, 1984. Upagineret, illustreret.
1983
Blå kugleGrønlandsk litteratur. En kommenteret antologi. Redaktion og oversættelse Chr. Berthelsen og Per Langgård. Centrum, 1983. 304 sider, illustreret.
1982
Blå kugleErik Halvorsen: Danske digtere. Kortfattet dansk litteraturhistorie. Aschehoug, 1982. 135 sider, illustreret.
1981
Blå kugleAsger Schnack: Portræt. 40 danske digtere efter 1968. Fotografier af Gregers Nielsen. Gyldendal, 1981. (Gyldendals Uglebøger)
1981
Blå kugleLitteraturhåndbogen. Redigeret af Ib Fischer Hansen, Jens Anker Jørgensen, Knud Michelsen, Jørgen Sørensen, Lars Tonnesen. 1. udgave. Gyldendal, 1981. 519 sider, illustreret.
1981
Blå kugleHans Holmberg: Fra Klaus Høeck til Karen Blixen. Interviews, portrætter, biografier. Hernov, 1981. 172 sider.
1981
Blå kugleArbejderlitteratur. Præsentation af 40 danske skribenter. Ved Jutta Bojsen-Møller og Sigurd Kværndrup. Samleren, 1981.
1980-82
Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge. Bind 1-5. Gad, 1980-82.
Se også øvrige udgaver 1951, 1955, 1965-66
1980
Blå kugleDanske journalister [1980]. 4184 biografier af medarbejdere i dansk presse, radio og TV. Redigeret af Børge Jørgensen. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1980. 421 sider.
1980
Blå kugle100 publicister. Redigeret af Paul Hammerich og Bent A. Koch. Den danske Publicistklub, 1980.
1980
Blå kugleOle Schierbeck: Værkstedssamtaler med 13 danske digtere. Albatros, 1980. 111 sider, illustreret.

1979-1984
Blå kugleDansk biografisk leksikon. Grundlagt af C.F Bricka og videreført 1933-44 af Povl Engelstoft under medvirken af Svend Dahl. 3. udgave, redaktør Sv. Cedergreen Beck. Bind 1-16. Gyldendal, 1979-84.
1979
Blå kugleJakob Gormsen: Elleve nordiske børnebogsforfattere. Gyldendal, 1979. 240 sider.
1978
Blå kugleDanske Dramatikeres Forbund 1978. En fortegnelse over medlemmernes arbejder. Redigeret af Per Brink Abrahamsen. Danske Dramatikeres Forbund, 1978. 222 sider.
1977
Blå kugleNiels Chr. Lindtner: Danske og udenlandske forfattere efter 1914. Ajourført af Karin Elkjær, Poul Zerlang. Politiken, 1977.
1976
Blå kugleBibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
1976
Blå kugleDanske klassikere. En selektiv bibliografi. Redigeret af Niels Chr. Lindtner. Danmarks Biblioteksskole i kommission hos Bibliotekscentralen, 1976. 200 sider.
Heri side 189-193: Fortegnelse over Dansklærerforeningens udgaver af klassisk dansk skønlitteratur 1890-1975.
1975
Blå kugleDanske journalister [1975]. 3280 biografier af medarbejdere i dansk presse, radio og TV. Redigeret af Børge Jørgensen. Udgivet af Dansk Journalistforbund, 1975. 371 sider.
1975
Blå kugleDansk og udenlandsk kriminallitteratur. Redaktion: Tage la Cour, Harald Mogensen og Else Larsen. Politiken, 1975.
1974
Blå kugleGyldendals litteraturleksikon. Bind 1-4. Gyldendal, 1974
1974
Blå kugleBørnenes hvem-skrev-hvad, danske og udenlandske børnebøger efter 1900. 2. udg. Politiken, 1974.
Se også 1. udgave 1969.
1973
Blå kugleBlækspruttens historiske blå bog. 168 store og små danskeres levnedsløb fra Estrup til vor tid. Udgivet af Gyldendal under medvirken af Blækspruttens redaktion, 1974
1971-74
Blå kugleDansk Radiodramatik. Fremad, 1967-74.
[Bind] 4. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1969-71 ved Jørgen Claudi. 1971. Heri side 7-10: Peter Albrechtsen: At skrive radiospil. Tilegnet mindet om Jørgen Claudi.
[Bind] 5. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1971-74. 1974
1970
Blå kugleDanske journalister. 2687 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse. [4. udgave]. Redigeret af Børge Jørgensen. Dansk Journalistforbund, 1970.
1970
Blå kugleDanmarkshistoriens blå bog. Krak, 1990. 467 sider, illustreret.
1970
Blå kugleNiels Birger Wamberg: Digterne og Gyldendal. Kapitler af et forlags historie. Gyldendal, 1970. 405 sider + tavler.

1969
Blå kugleBørnenes hvem-skrev-hvad. Politiken, 1969.
Se også 2. udgave 1974
1969
Blå kugleNinka: 33 portrætter. Tegninger af Hans Bendix. Rhodos, 1969. 270 sider, illustreret.
1968
Blå kugleBjørn Rasmussen: Filmens hvem hvad hvor. Bind 1-5. Politiken, 1968-69.
Bind 1. Danske titler og biografier. 527 sider, illustreret.
1968
Blå kugleNiels Chr. Lindtner: Vor tids hvem skrev hvad efter 1914. 3. udgave. Politiken, 1968.
Bind 1: Biografier.
Bind 2: Titler..
1968
Blå kugleMagister-staten 1967. [6. udgave]. Under redaktion af  Hans Hald Jensen og Tage Kaarsted. Udgivet af Magisterforbundet, 1968.
Se også tidligere udgaver 1951, 1962.
Kun forfattere, der af andre årsager er medtager er indekseret.
1967-69
Blå kugleDansk Radiodramatik. Fremad, 1967-74.
[Bind] 1. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1957-67 ved Jørgen Claudi. 1967. Heri side 9-16: Jens Kistrup: Radioen, dramaet, digterne.
[Bind] 2. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1957-67 ved Jørgen Claudi. 1968. Heri side 273-78: Trykte danske radiospil. En bibliografi ved Else Schmidt.
[Bind] 3. Et udvalg af Radioteatrets repertoire 1968-69 ved Jørgen Claudi. 1969. Heri side 211-215: Litteratur om Radioteatret. En bibliografi. Ved Else Schmidt.
1967
Blå kugleTilbageblik på 30'erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39. En antologi ved Hans Hertel. Bind 1-2. Stig Vendelkær, 1967.
1966
Blå kugleHanne Marie Svendsen: Romanens veje. Værkstedssamtaler med danske forfattere. Fotografier af Gregers Nielsen. Rasmus Fischers Forlag, 1966. 132 sider, illustreret.
1966
Blå kugleClaus Clausen: Digtere i forhør 1966. Samtaler med tolv danske forfattere. I redaktionen Annelise Malmgren. Gyldendal, 1966. 265 sider.
1965-66
Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Ny forøget og revideret udg. Frederik Nielsen og Ole Restrup (red.). Bind I-III. Gad, 1965-66.
Se også øvrige udgaver 1951,1955, 1980-82
1964
Blå kugleJørgen Gustava Brandt: Præsentation. 40 danske digtere efter krigen. Fotografier af Gregers Nielsen. Gyldendal, 1964. 186 sider.
1964
Blå kugleNiels Chr. Lindtner: Vor tids hvem skrev hvad 1914-1964. 2. udgave. Politiken, 1964.
Bind 1: Biografier.
1963
Blå kugleMagister-staten 1962. [5. udgave]. Under redaktion af Tage Kaarsted og Alfred Larsen. Udgivet af Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærerforening, 1963.
1963
Blå kugle16 danske forfattere møder deres læsere. Redigeret af georgjedde. Rosenkilde og Bagger, 1963. 145 sider, illustreret.
1960
Blå kugleDanske journalister [1960]. 1731 biografier af nulevende medarbejdere i dansk presse. Redigeret af Niels A. Eigenbroth. Udgivet af Danske Journalisters Fællesrepræsentation, 1960. 211 sider.

1959-64
Blå kugleDansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3. Grønholt Pedersen, 1959-64.
Kun forfattere, der af andre årsager er medtaget er indekseret.
1957
Blå kugleFilmens hvem-er-hvem. Redaktør Bjørn Rasmussen. Politiken, 1957. 469 sider, illustreret.
1955
Blå kugleGlimt af barndommen. Hans Reitzel, 1955. 157 sider.
1955
Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Ny samling: Fra Marie Bregendahl til den unge prosa. Ole Restrup (red.). Gad, 1955.
Blå kugleVor tids hvem skrev hvad 1914-1955. Redaktion Henning Fonsmark. Politiken, 1955.
1954
Blå kugleHenning Fonsmark: Litteraturen i Danmark og de øvrige nordiske lande. Redigeret af Henning Fonsmark. Politiken, 1954.
Omslagstitel: Litteraturen i Danmark. Hvem-skrev-hvad før 1914. Senere udgaver med titlen Nordisk litteratur før 1914. Udg. 1975.
1953
Blå kugleMagister-staten 1951. [4. udgave]. Under redaktion af Albert Fabritius, Erik Krapper, Erik Strøby. Redaktionssekretær Alfred Larsen. Udgivet af Dansk Magisterforening, 1953.
Se også senere udgaver 1962, 1967
Kun personer, der af andre årsager er medtager er indekseret.
1953
Blå kugleChr. Winther: Danske børnebogsforfattere. 3. ændrede, forøgede udgave. Århus, Søren Lunds Forlag, 1953.
1951
Blå kugleDanske digtere i det 20. århundrede. Fra Johannes V. Jensen til den unge lyrik. Ernst Frandsen og Niels Kaas Johansen (red.). Bind I-II. Gad, 1951.
Se også øvrige udgaver 1955, 1965-66, 1980-82
1951
Blå kugleHvem skrev hvad? 1945-1951. Redaktion: Nelly Backhausen. Politiken, 1951.
Knytter sig til Hvem skrev hvad? 1945 ved kun at nævne ændringer i forhold til denne. Se også udgaverne 1955, 1964, 1977.

1945
Blå kugleHvem skrev hvad? Redaktion: Frederik Schyberg, Nelly Backhausen. Politiken, 1945.
1945
Blå kugleCai M. Woel: Dansk forfatterleksikon. 338 biografier over nulevende danske forfattere. Nordiske landes Bogforlag, 1945.
1944
Blå kugleH.P. Hansen (f. 1905): Vor tids danske romanforfattere. - Odense, Nyt Bogforlag, 1944. 184 sider.

1937
Blå kugleNiels Th. Mortensen: Jydske digtere i forhør. Hagerup, 1937. 143 sider.
1933-44
Blå kugleDansk biografisk leksikon. Grundlagt af C.F. Bricka. Redigeret af Povl Engelstoft under medvirkning af Svend Dahl. Bind 1-26 + supplement. Schultz, 1933-44.
Kun personer, der af andre årsager er medtaget.
1933
Blå kugleJul. Bomholt: Moderne skribenter. Fremad, 1933. 231 sider.
1930-34
Blå kugleCai M. Woel: Troubadourer. Literære tidsbilleder. Bind 1-2. Woel, 1930-34.
Bind 2 udgivet på Henrik Koppels Forlag. Ved hver omtalt person er anført bibliografi med litteratur af og om. 
1930
Blå kugleJul. Bomholt: Dansk digtning fra den industrielle revolution til vore dage. Fremad, 1930. 341 sider.

1924-34
Blå kugleCarl S. Petersen og Vilhelm Andersen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Bind 1-4. Gyldendal, 1924-34.
1920-26
Blå kugleDansk Biografisk Haandleksikon. Redigeret af Svend Dahl og P. Engelstoft. Bind 1-3. Gyldendal, 1920-26.
Kun forfattere er medtaget.

1919
Blå kugleDansk Forfatterforening 1894-1919. Gyldendal, 1919. 102 sider + 354 sider.
Liste over medvirkende medlemmer.
1918
Blå kugleSvend Leopold: Tres talenter. Med friser og omslagstegning af Sven Brasch. Gyldendal, 1918. 207 sider.
1915
Blå kugleTh. Lind: Gyldendals forfatter-lexikon. Gyldendalske, 1915. 152 sider.
1913
Blå kugleOskar Thyregod: Lærerne og skønlitteraturen. København, 1914.
Særtryk af Lærerne og samfundet. Bind 1 (side 345-529), 1913.
1910-
Blå kugleKraks blå bog. Krak, 1910-.

1907
Blå kugleVilhelm Østergaard: Illustreret dansk literaturhistorie. Danske digtere i det 19de aarhundrede. Med en kort oversigt over ældre dansk literatur ved cand.mag. Carl V. Østergaard. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1907. 98 + 708 sider.
1906
Blå kugleOscar Geismar: Nogle digterprofiler. Kristiania, Steen'ske Bogtrykkeri og Forlag, for Danmark: Gads Universitetsboghandel, 1906. 199 sider.
1906
Blå kugleChr. Rimestad: Digtere i forhør. Interviews og breve. Gyldendal, 1906. 132 sider.
1902
Blå kugleP. Hansen: Illustreret dansk litteraturhistorie. Anden meget forøgede udgave. Bind 1-3 [i 2 bind]. Det Nordiske Forlag, 1902.

1896
Blå kugleAnton Andersen: Danske forfatterinder i det nittende hundredår. Biografier og karakteristiker. Em. Langhoffs Forlag, 1896. 224 sider.
1887-1905
Blå kugleC.F. Bricka: Dansk biografisk lexikon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814. Udgivet af C.F. Bricka. Bind 1-19. Gyldendal, 1887-1905.
1881
Blå kugleFr. Winkel Horn: Den danske literaturs historie. Fra dens begyndelse til vore dage. En haandbog. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1881. 327 + 499 sider.
1858
Blå kugleThomas Hansen Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande fra 1814 til 1840. Bind 1-[6]. Forlagsforeningen, 1843-68.
Kun forfattere, der af andre årsager er medtager, er indekseret.
Bind
[4-6] har titlen: Supplement indtil udgangen af året 1853. Bind 1-3.
Bind 1-3 er udgivet i årene 1843-53, bind 4-6 i årene 1858-68.

Andre værker

Blå kugleGeorg Brandes: Danske digterportrætter. Udgivet med efterskrift af Sven Møller Kristensen. Gyldendal, 1964. 335 sider. (Gyldendals bibliotek, bind 17)
Portrætterne, der oprindelig har været udgivet i forskellige værker mellem 1870-1889.

Blå kuglePil Dahlerup: Det moderne gennembruds kvinder. Gyldendal, 1983.
Siderne 483-572 er biografier og bibliografier over danske kvindelige voksenfiktionsforfattere med debut 1871-1891.

Blå kugleDigtere fortæller om deres barndom. Et udvalg ved Jørgen Andersen, udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal.
[Bind 1.] Der var engang. 1961. 158 sider.
[Bind] 2. Forventningens land. 1961. 171 sider.
[Bind] 3. Da verden var ny. 1963. 183 sider.
[Bind] 4. Ungdom og dårskab. 1964. 206 sider.

Blå kugleJohn F. Ekvall: Vesterbro-skribenter. Vesterbrobladet, 1961. 105 sider.

Blå kugleHenning Fonsmark: Nordisk litteratur før 1914. Udarbejdet af Henning Fonsmark under medvirken af Ejler Hinge-Christensen og Poul Zerlang. 5. omarbejdede udgave. Politiken, 1975.
Tidligere udgaver med titlen Litteraturen i Danmark og de øvrige nordiske lande før 1914. Udg. 1954, 1961, 1963 og 1967.

Blå kugleOscar Geismar: Skilderier. Aschehoug, Dansk Forlag, 1927. 128 sider.

Blå kugleTiina Hamilton-Nunnally: Kvindelige danske forfattere. Bibliografi over prosa i bogform 1820-1910. Bibliotekscentralen, 1979. 56 sider.

Blå kugleHeltindehistorier. Redigeret af Ritt Bjerregaard. Gyldendal, 1983. 219 sider, illustreret.

Blå kugleChr. Kirchhoff-Larsen: Danske digteres kærlighedshistorie. 1922. 229 sider.
Se også samlet udgave: Danske digteres kærlighedshistorie. Fra Ludvig Holberg til Kaj Munk, 1967.

Blå kugleChr. Kirchhoff-Larsen: Danske digteres kærlighedshistorie. Fra Ludvig Holberg til Kaj Munk. Carit Andersen, 1967. 334 sider.
Samlet, omarbejdet og udvidet udgave af Danske digteres kærlighedshistorie, 1922, og Digtere og kærlighed, 1923.

Blå kugleChr. Kirchhoff-Larsen: Digtere og kærlighed. Danske digteres kærlighedshistorie. Ny samling. Fra Oehlenschläger til Drachmann. Levin & Munksgaard, 1923. 229 sider.
Se også samlet udgave: Danske digteres kærlighedshistorie. Fra Ludvig Holberg til Kaj Munk, 1967.

Blå kugleHans Lyngby Jepsen: Glade sommerdage. Kredsen om Bangsbo i 1890'erne. Gyldendal, 1987. 169 sider + tavler med fotos.

Blå kugleMin bedste lærer. Fjorten essays. Gyldendal, 2000. 162 sider.

Blå kugleMin skolevej. Vindrose/Borgen, 1989. 149 sider, illustreret.

Blå kugleMin skolevej 2. Vindrose, 1990. 126 sider, illustreret.

Blå kugleInge Nørballe: Guldalderdigtere. Portrætter og poesi. Høst, 1999

Blå kugleOm folkelighed. Interview med Thomas Harder. Gyldendal, 1995. 176 sider.

Blå kugleMette Winge: Dansk børnelitteratur 1900-1945 - med særlig henblik på børneromanen. Gyldendal, 1976.


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen


Opdateret af