Statens Kunstfond 2010


Hele beretningen i pdf-format

Udvalget for Litteraturen 2010


Statens Kunstfonds bestyrelse bestod af:

Det Litterære Udvalg består af:

Grøn skillelinie

Beretning fra litteraturudvalget 2010

Det litterære tremandsudvalg går nu af efter at have siddet sin periode ud. Og vi synes, at den treårige periode er en fin ordning. For på den ene side kræver det noget tid at komme rigtigt ind i arbejdet, og det kræver et forløb over flere år for at man som udvalg kan føle, at man for alvor sætter sit aftryk. På den anden side er det et tillidshverv, hvor en fornemmelse af rutine og selvfølgelighed aldrig må nå at indfinde sig. Man kan godt nogle gange føle, at man sidder med ikke bare kunstner- men også menneskeskæbner i sin hånd, og den form for ansvar er godt at give videre til nogle andre, som givetvis vil se lidt anderledes på tingene. Kunststøtten er både en økonomisk-praktisk hånd i ryggen og en symbolsk anerkendelse med historisk tyngde, et pejlemærke i en litterær offentlighed, hvor det ofte kan være svært nok at få landkending: hvor er de gode bøger? Og hvorfor er det lige dem, der er gode?

Vi havde igen i år mulighed for at uddele et pænt antal – syv – af de treårige arbejdsstipendier. Derudover uddelte vi et stort antal arbejds- og rejselegater fra 100.000 kr. og nedefter. Endelig har vi i år præmieret hele 11 udgivelser, 4 fra efteråret 09 og 7 fra foråret 10. Såvel de treårige arbejdsstipendier som præmieringerne har vi givet skriftlige motiveringer med på vejen, og hvis man vil sammenstykke litteraturudvalgets "poetik", dets litterære kvalitetskriterier som de ser ud i konkrete æstetiske vurderinger, kan man konsultere disse motiveringer fra vores treårige periode.

Det direkte arbejde med kunststøtten har vi i hele vores periode følt som meget meningsfuldt og opløftende. Helt så opløftende har vi ikke følt det politiske og debatmæssige klima omkring Kunstfonden i Danmark. Naturligvis må man forvente heftig debat, både omkring kunststøtte principielt og i konkrete sager. (Selv om det ville være rart, hvis det ind i mellem var kunstværkerne, der vakte debat, også i de tilfælde, hvor der ikke er tale om provokationskunst). Det ville ikke være godt andet. Men problemet er, at kunststøttedebatten i Danmark næsten altid følger en bestemt drejebog og har gjort det gennem årtier.

Kunststøttedebat kommer for det meste til at have med "afsløringer" og "skandaler" at gøre. Det er ejendommeligt, både fordi kunststøttens pengebeløb i den store samfundshusholdningssammenhæng er relativt beskedne sammenlignet med næsten alt andet, og fordi de faktuelle kendsgerninger aldrig kan honorere de sensationsprægede overskrifter.

I løbet af efteråret 2010 røg litteraturudvalget ud i en mindre mediestorm, fordi Jyllands-Posten kunne "afsløre", at forfattere fra Kunstfondens litteraturudvalg havde bevilget penge til forfattere fra Kunstrådets litteraturudvalg og omvendt. Når vi sætter "afsløre" i gåseøjne, skyldes det, at disse oplysninger hele tiden har ligget fuldt tilgængelige på Kunststyrelsens hjemmeside. Der er altså ikke tale om fordækt virksomhed af den type som journalister elsker at jagte med et krav om aktindsigt i hånden. Det fremgik da også af sagens afdækning, at ingen regler eller love var blevet brudt eller omgået. Det har hele tiden været legalt for forfattere fra det ene udvalg at søge hos det andet udvalg. I sin leder 3. oktober konkluderede Berlingske Tidende ikke desto mindre om sagen "Det er fuldt lovligt. Men det ser ikke godt ud".

Avisen insinuerer dermed, at forfatterne handler imod lovens ånd eller på lidet flatterende vis udnytter huller i loven. Lad os derfor præcisere nogle forhold angående udvalgenes arbejdsvilkår: De forfattere, der sidder i udvalg, sidder der, fordi de er blevet opfordret til det. Det er ikke poster, man kan ansøge om. De skal arbejde inden for en kunststøttestruktur, de ikke selv har lavet og følge regler og bestemmelser, de ikke selv har skrevet. De skal arbejde tæt sammen med kunstkyndige kolleger, de ikke selv har valgt. De er til enhver tid tæt mandsopdækket af embedsmænd fra Kunststyrelsen, der skal sikre at alt går rigtigt til, for de fagkyndige forfattere er jo ikke selv jurister eller embedsmænd, men de skal ikke desto mindre forvalte offentlige midler på korrekt og betryggende måde.

I Danmark forvaltes kunststøtten ud fra det såkaldte armslængdeprincip. Det er ikke politikerne eller statslige embedsmænd, der afgør hvem der skal have penge. Den afgørelse er skudt ud i arms længde til kyndige folk, og i Danmark er det per tradition især kunstnerne selv, der har befolket udvalgene. Der er dermed ikke noget mærkeligt eller mistænkeligt ved, at "forfattere giver penge til forfattere". Det er sådan ordningen er bygget op.

Danmark er et lille land, hvor alle kender alle, og der er ikke, selvom kritikerne noget naivt synes at antage det, et uendeligt antal kvalificerede kandidater at tage af. Dels skal man have et vist kunstnerisk format for at kunne give udvalgets afgørelser legitimitet; dels er der formentlig egnede kandidater, der betakker sig når de bliver spurgt. For hvad er det egentlig man skal? Man skal udføre et stort arbejde for en beskeden honorering, man skal sætte sit eget arbejde på delvist stand by, afstå fra potentielle indtægtskilder, risikere uvenskaber og vrede fra sit faglige miljø, og risikere mistænkeliggørelse og beklikkelse i medierne. Det er ikke den fedeste fidus, men noget forfattere gør af pligtfølelse, fordi de føler det som et borgerligt ombud eller som en del af en generationskontrakt mellem kunstnere. De har selv en gang nydt godt af støtte og nu vil de gerne give noget tilbage til systemet.

"Det er fuldt lovligt. Men det ser ikke godt ud". Spørgsmålet er hvad konsekvensen er af sådan et udsagn. At forfatterne skal opføre sig ”bedre” end de relevante love og bekendtgørelser tilsiger? At de ud over gældende regler også skal honorere et yderligere fiktivt regelsæt? Det forekommer ikke oplagt på denne måde at lade retstilstanden supplere af tilfældigheder og moralisme. Hvis der er et problem, er det historien om et temmelig forudsigeligt problem – at vi har to søjler i kunststøtten, både en Kunstfond og et Kunstråd, og at det er tilladt for forfattere fra den ene søjle at søge i den anden - og så må man lave reglerne om frem for at hænge forfatterne ud.

Men hvorfor er det, at debat om kunststøtte helst skal rime på skandale? Måske fordi mange opfatter selve ideen om offentlige støttekroner til kunsten som en skandale. Kunst bliver nemlig opfattet som en luksus for samfundet, den er ikke en del af nødvendighedens lov og den almindelige økonomi. Og som en fritidsfornøjelse, en hobby, for den enkelte. Det er dejligt at kunne leve af sin hobby, men hvis man ikke kan det, skal den fælles kasse da ikke træde til i stedet for. Dette – måske ubevidste – kunstsyn medfører et syn på kunststøtte som en unaturlig ting, noget der dybest set ikke burde findes, lidt som man i viktoriatiden så på kønslivet. Og hvis man endelig er nødt til at acceptere, at det findes, så skal der i hvert fald være så lidt af det som muligt, og det lidt, der er, skal være omgærdet af mistænksomhed og restriktioner. "Luk øjnene, og tænk på gamle England."

Det er grunden til, at styrken af de affekter og lidenskaber, der omgiver kunststøtten er omvendt proportional med de relativt små pengebeløb, der er tale om. Og det er grunden til at hvor en mistænksomhed kan finde en anledning til at gøre sig gældende, vil den altid på et eller andet tidspunkt blive gjort gældende. Sådan synes de faktiske forhold for kunststøttedebatten i Danmark at være. Kunstnerne er derfor nødt til som Cæsars hustru at være hævet over enhver mistanke. Og det må udviklingen af regler og støtteordninger tage bestik af. De må kunne beskytte de kunstnere, der påtager sig at arbejde i statens tjeneste, imod vilkårlige og ubegrundede "mediestorme". Men der er ingen grund til at være følgagtig i forhold til det primitive kunstsyn, der ligger bag mediestormene. Samfundet får langt mere fra kunsten end kunsten får fra samfundet.

Og med disse ord giver vi stafetten videre til næste litteraturudvalg under Statens Kunstfond. Det består af tre forfattere, der vil uddele penge til andre forfattere.  længst i den svære øvelse at værdsætte kunsten uden at målsætte den. Og den landvinding er nok værd at bevare.

Nils Gunder Hansen /formand
Christina Hesselholdt
Morten Søndergaard

Grøn skillelinie

Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har i 2010 modtaget i alt 408 ansøgninger. Heraf er 138 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet.
Udvalget har desuden præmieret 11 kunstnere for deres værker samt uddelt 5 legater til efterladte efter forfattere.

3 årigt stipendier

Lone Abouras 840.000
Majse Aymo-Boot 840.000
Jonas T. Bengtsson 840.000
Christina Hagen 840.000
Thomas Harder 840.000
Palle Sigsgaard 840.000
Leonora Christina Skov 840.000

Arbejdslegater

Peter Adolphsen 100.000
Naja Marie Aidt 100.000
Muniam Alfaker 50.000
Sally Altschuler 100.000
Martin Krogh Andersen 100.000
Vita Andersen 50.000
Claus Bech 35.000
Hanne Richardt Beck 50.000
Nina Belling 50.000
Sissel Bergfjord 50.000
Ida Marie Hede Bertelsen 50.000
Jens Blendstrup 100.000
Kim Blæsbjerg 100.000
Thomas Boberg 100.000
Morten Brask 50.000
Bodil Bredsdorff 50.000
Jeppe Brixvold 50.000
Gitte Broeng 100.000
Lisbeth Brun 50.000
Suzanne Brøgger 100.000
Julia Butschkow 100.000
Vibeke Børdahl 100.000
Claus Carstensen 50.000
Claus Handberg Christensen 50.000
Steen Bach Christensen 100.000
Camilla Christensen 50.000
Jens-Martin Eriksen 50.000
Karen Fastrup 100.000
Mette Finderup 100.000
Chresten Forsom 100.000
Kristian Bang Foss 100.000
Niels Frank 100.000
Lars Frost 100.000
Christian Yde Frostholm 50.000
Ulrikka S. Gernes 100.000
Duna Ghali 100.000
Kristina Nya Glaffey 100.000
Simon Glinvad 50.000
Rasmus Graff 20.000
Vibeke Grønfeldt 100.000
Maria Grønlykke 100.000
Katrine Marie Guldager 50.000
Kirsten Hammann 100.000
Charlotte Inuk Hoff Hansen 50.000
Bent Otto Hansen 100.000
Helle Helle 100.000
Merete Pryds Helle 100.000 *
Sven Holm 36.850
Kamilla Hega Holst 100.000
Lars Husum 50.000
Lone Hørslev 100.000
Meghan D. Jakobsen 100.000
John Bang Jensen 100.000
Søren E. Jensen 50.000
Thøger Jensen 50.000
Ea Jeppesen 100.000
Jamal Jumá 50.000
Christian Jungersen 100.000
Pia Juul 100.000
Hans Otto Jørgensen 100.000 *
Frank Kjørup 50.000
Sara Koch 50.000
Janus Kodal 100.000
Dennis Gade Kofod 100.000
Eva Tind Kristensen 50.000
Thomas Krogsbøl 50.000
Hanne Kvist 50.000
Marianne Larsen 100.000
Niels Peter Juel Larsen 50.000
Maja Lucas 100.000
Eli I. Lund 100.000
Niels Lyngsø 100.000
Line-Maria Lång 100.000
Anne Lise Marstrand-Jørgensen 100.000
Alen Meskovic 100.000
Jacob Berner Moe 100.000
Mette Moestrup 50.000
Henriette E. Møller 100.000
Martin Johs. Møller 100.000
Anders Abildgaard Nielsen 50.000
Bent Vinn Nielsen 50.000
Carsten René Nielsen 50.000
Laus Strandby Nielsen 50.000
Peter-Clement Woetmann Nielsen 50.000
Rasmus Nikolajsen 100.000
Dorte Nors 50.000
Marius Nørup-Nielsen 50.000
Peter H. Olesen 50.000
Ursula Andkjær Olsen 100.000
Rubén Palma 100.000
Inge Pedersen 25.000
Arne Herløv Petersen 50.000
Dy Plambeck 50.000
Adda Djørup Poulsen 50.000
Peter Poulsen 50.000
Gorm Frederik Rasmussen 100.000
Gorm Henrik Rasmussen 50.000
Laila Ingrid Rasmussen 100.000
Bo Reinholdt 100.000
Marina Cecilie Roné 100.000
Louise Rosengreen 100.000
Aleksandar Sajin 100.000
Iben Mondrup Salto 100.000
Signe Schlichtkrull 100.000
Martin Glaz Serup 100.000
Jan Sonnergaard 100.000
Nicolaj Stochholm 50.000
Camilla Stockmarr 50.000
Kristina Stoltz 50.000
Maja Magdalena Swiderska 100.000
Philip Tafdrup 36.850
Pia Tafdrup 100.000
Peter Christensen Teilmann 50.000
Søren Ulrik Thomsen 100.000
Mikkel Thykier 100.000
Jens Jacob Toftegaard 50.000
Eske Troelstrup 50.000
Charlotte Weitze 100.000
Christel Wiinblad 50.000
Grzegorz Wróblewski 100.000
Nikolaj Zeuthen 100.000
Theis Ørntoft 100.000

* Afgørelsen er truffet af Statens Kunstfonds Bestyrelse i henhold
til Bekendtgørelse om Statens Kunstfond mv. § 1, stk. 3.

Rejselegat

Sanne Bjerg 35.000
Helle Thomsen Dalgaard 6.500
Lene Asp Frederiksen 14.600
Mikkel Hede 17.500
Arthur Krasilnikoff 36.000
Lis Vibeke Kristensen 18.500
Pablo Henrik Llambías 20.000
Merete Nissen 34.000
Lars-Henrik Olsen 7.700

Præmieringer

Anne Lise Marstrand Jørgensen for "Hildegard" 75.000
Chresten Forsom for ISBN 978-87-92117-19-9 75.000
Dorrit Willumsen for "Det sure med det søde" 75.000
Thomas Boberg for "Boothill" 75.000
Peter Rønnov-Jessen for "Oldtidskundskab" 75.000
Kaspar Colling Nielsen for "Mount København" 75.000
Kamilla Hega Holst for "En kærligshedshistorie" 75.000
Laila Ingrid Rasmussen for "Mit kvarter" 75.000
Birgithe Kosovic for "Det dobbelte land" 75.000
Mikkel Thykier for "Reflektioner i guld og bly" og "Dit ansigt kommer før mig" 75.000
Nikolaj Zeuthen for "Hvad synes du om dansk litteratur?" 75.000

Legat til efterladte efter forfattere (16.000)

Ruth Malinowski
Lise Ring
Chili Turèll
Katrine Ussing
Karen Vad


Indstillinger til livsvarige ydelser

Nedenstående kunstnere er i 2010 af Statens Kunstfonds Repræsentantskab blevet indstillet til Kulturministeriet til en livsvarig kunstnerydelse, efter forslag fra udvalgene eller repræsentantskabet:

Billedkunstnere
Jørgen Carlo Larsen
Christian Lemmerz
Ann Lislegaard
Ib Spang Olsen

Skønlitterære forfattere
Helle Helle
Peter Høeg

Arkitekter
Michael Sten Johnsen

Film- og scenekunstnere:
Erik Clausen

Grøn skillelinie

Regnskabet for finansåret 2010 indeholdt bl.a. følgende poster:

Finanslovsbevilling............................. 91.400.000
Videreførsel fra 2009.............................2.297.606
Tilsagnsramme i alt i 2010.......................93.697.606
Afgivne tilsagn i 2010.......................... 92.833.216
Videreførsel til 2011**.............................864.390
** Videreførselsbeløbet til 2011 indeholder tilsagn vedrørerende 2010 på 200.000 kr., som først blev bogført i 2011.
Litteratur Tilsagn

3-årige stipendier  5.880.000
Arbejdslegater  9.493.700
Rejselegater 189.800
Præmieringer 825.000 Midler på finansloven 2010: 16.297.500
Ikke anvendte tilsagn (Bortfald af tilsagn)*  0 Videreførsel fra 2008:      2.000
LITTERATUR I ALT 16.298.500 Tilsagnsramme i alt: 16.298.500

*** Posten "Ikke anvendte tilsagn" udgøres af tilbageførte midler, der enten genanvendes til årets projekter, eller føres videre til efterfølgende år.


Uddelinger - Film- og scenekunstudvalget
Statens Kunstfonds Film- og Scenekunstudvalg har i 2010 modtaget i alt 361 ansøgninger. Heraf er 94 ansøgninger blevet helt eller delvist imødekommet.
Udvalget har desuden præmieret 11 kunstnere for deres værker.

3-årige stipendier
Tina Tarpgaard 840.000

Arbejdslegater
Emma-Cecilia Ajanki 100.000
Iben Haahr Andersen 70.000
Peter Asmussen 140.000
Christoffer Berdal 70.000
Rasmus Birch 100.000
Camilla Bjørnvad 70.000
Katrine Borre 70.000
Mads Brügger 140.000
Jon Bang Carlsen 280.000
Sidse Carstens 100.000
Joan Rang Christensen 200.000
Oana Constantineanu 70.000
Peter Engberg 100.000
Lotte Faarup 100.000
Morten Giese 200.000
Julia Giertz 100.000
Niels Gråbøl 140.000
Christoffer Guldbrandsen 140.000
Samuel Gustavsson 140.000
Bo hr. Hansen 100.000
Troels Christian Jakobsen 40.000
Madeleine Røn Juul 140.000
Tora Balslev Jespersen 70.000
Max Kestner 100.000
Jens Korse 100.000
Thor Bjørn Krebs 70.000
Jacob Langaa-Sennek 140.000
Sofie Volquartz Lebech 70.000
Mikkel Lee 50.000
Åsa Lieberath 70.000
Per Linderoth 100.000
Louise Midjord 70.000
Kaspar Munk 70.000
Nanna Frank Møller 100.000
Line Mørkeby 240.000
Aida Nadeem 35.000
Michael Noer 280.000
Katrin Ottarsdóttir 70.000
Daniel Norback 100.000
Line Paulsen 70.000
Leif Petersen 70.000
Robert Reinhold 100.000
Jokum Rohde 280.000
Ole Roos 70.000
Christina Larsen Rosendahl 70.000
Sami Martin Saif 70.000
Mette-Ann Schepelern 70.000
Anne Karina Steenholdt 70.000
Signa Sørensen 140.000
Anna Treiman 70.000
Thomas Vinterberg 240.000
Anne Regitze Wivel 140.000
Martin Pieter Zandvliet 70.000

Rejselegater
Ellen Kilsgaard Andersen 10.000
Signe Anderskov 20.000
Charlotte Munch Bengtsen 15.000
Julie Bille 40.000
Ditte Maria Bjerg 16.600
Lene Boel 24.000
Kamilla Wargo Brekling 30.000
Vibeke Bryld 20.000
Andreas Dalsgaard 25.000
Nadia Josefine El Said 20.000
Sara Gebran 20.000
Henrik Ipsen 18.000
Henrik Ipsen 20.000
Rosa Isaldur 7.760
Morten Hartz Kaplers 20.000
Gitte Kath 11.000
Peter Kirk 20.000
Kristoffer Kiørboe 8.000
Steen E. Koerner 20.000
Ole Kristensen 30.000
Jeppe Kristensen 10.000
Jan Krogsgård 30.000
Mia Lipschitz 20.000
Karina Dichov Lund 20.000
Peter de Neergaard 18.800
Anja Dalhoff Nielsen 29.650
Thomas Bo Nilsson 10.000
Annesofie Norn 30.000
Pontus Petterson 20.000
Ulla Boje Rasmussen 20.000
Kasper Ravnhøj 13.600
Thomas Seest 10.000
Omar Shargawi 7.000
Lene Stæhr 18.000
Lene Stæhr 20.000
Freddy Tornberg 8.000
Anna Treiman 20.000
Wiebe van der Vliet-van Trotsenburg 9.670
Karin Westerlund 20.000
Esther Lee Wilkinson 17.500

Præmieringer
Kamilla Wargo Brekling For teaterforestillingen "Kvinde kend din krop" 50.000
Sissel Romme Christensen For ungdomsteaterforestilling "Undertiden Lever Man" 50.000
Katrine Karlsen For ungdomsteaterforestilling "Undertiden Lever Man" 50.000
Palle Granhøj For danseforestillingen "Dance me to the end on/off love" 50.000
Elisa Kragerup For teaterforestillingen "Den unge Werthers lidelser" 100.000
Janus Metz Pedersen For dokumentarfilmen "Armadillo" 50.000
Lars Skree For dokumentarfilmen "Armadillo" 50.000
Per K. Kirkegaard For dokumentarfilmen "Armadillo" 50.000
Tobias Lindholm For filmen "R" 50.000
Adam Nielsen For filmen "R" 50.000
Michael Noer For filmen "R" 50.000


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Tilbage Til min side om Statens Kunstfond

Udarbejdet 2011 af Niels Jensen

Kilde: Statens Kunstfonds årsberetning. 1. januar - 31. december 2010. [2011]


Opdateret af