Selskabet for de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse


Sammensluttet med Det danske Akademi den 11. maj 1966. Sidste pris i eget regi uddelt på den dag. Selskabets bestyrelse bestod ved opløsningen af N.J. Rald, Anna Sophie Seidelin, Torkil Heise og Ole Wivel.

1808 Uddeltes for første gang selskabets medalje, tegnet af Nicolai Abildgaard i 1806.

Flere data om selskabets historie.

Kilde til priserne før 1956 er primært [Plesner], hvor der er en oversigt side 111-122. Listen må anses for at være fuldstændig. Delvis kilde til priserne efter 1956 er [DdA], men er desværre endnu ikke fuldstændig.

Belønninger

Priser efter 1966, i regi af Det Danske Akademi.
1966 Else Kai Sass for hendes tre-binds værk om Thorvaldsens Portrætbuster.
1963 Thorkild Hansen
1959 H.C. Branner
1956 Ib Ostenfeld 1.200 kr. for forfatterskab.
1955 Clara Pontoppidan 1.000 kr. for hendes levnedsbog.
1954 Robert Neiiendam 1.500 kr. i 200-året for Holbergs død, for hans virksomhed som teaterhistoriker.
1953 Arthur Arnholtz 1.000 kr. for videnskabelig og praktisk virksomhed til den mundtlig sproglige kulturs fremme. Johannes Wulff 1.000 kr. for forfatterskabet i almindelighed og Katten, der fik Feber i særdeleshed.
1952 L.J. Koch 1.400 kr. for bidrag til Brorson-forskningen og Gerda Eld 400 kr. for romanen Kristine.
1951 William Heinesen 1.500 kr. for De fortabte Spillemænd.
1950 Sigurd Strangen 1.500 kr. for novellistisk forfatterskab.
1949 Aksel Heltoft 1.200 kr. for fortællingsamlingen Polakken.
1948 Martin A. Hansen 500 kr. især for Lykkelige Kristoffer og F.J. Billeskov Jansen 1.500 kr. for Danmarks Digtekunst II.
1946 Hakon Holm 1.500 kr. , Hans Hartvig Seedorf Pedersen 1.500 kr. og Julius Bomholt 1.500 kr.
1937 Marie Bregendahl 1000 kr.
1936 Vilhelm Grønbech 1.000 kr. og Jørgen Bukdahl 800 kr.
1935 Knuth Becker 1.000 kr. for Det daglige Brød og Verden venter.
1932 Harry Søiberg 1.000 kr. for romantrilogien Søkongen.
1930 Paul la Cour 1.000 kr. for en digtsamling.
1928 F. Rønning 1.000 kr. for sin tolkning af Grundtvig, særlig afhandingen Grundtvig som tænker.
1927 Morten Pontoppidan 1.000 kr. for sit folkelige og religiøse forfatterskab.
1926 Johan Skjoldborg 1.000 kr. for sine folkelige sange.
1925 Valdemar Rørdam 1.000 kr. for Fugleviser.
1924 L.C. Nielsen 1.000 kr. for digtet Vort Hjem, du danske Jord.
1923 Martin Andersen Nexø 1.000 kr. for Ditte Menneskebarn.
1922 Helge Rode 1.000 kr. for digtsamlingen Ariel, 1914.
1920 Johs. Paludan-Müller 400 kr. for Alt dette vil jeg give dig.
1911 Ferdinand Ohrt 800 kr. for Kalevala som Folkedigtning og National-Epos.
1909 Eva Moltesen 400 kr. for Fra Kalevalas Lunde og Johannes Jørgensen 300 kr. for digtsamlingen Af det Dybe.
1908 Uffe Birkedal 600 kr. for oversættelsen af Miltons Det tabte Paradis.
1907 Johannes Jørgensen 300 kr. for digtsamlingen Blomster og Frugter.
1906 Arthur Christensen 400 kr. for Muhammedanske Digtere og Tænkere.
1905 Johannes Jørgensen 400 kr. for Rejsebilleder fra Nord og Syd.
1904 Harald Rasmussen 400 kr. for oversættelsen af Nal og Damajanti.
1902 Ernst v.d. Recke 300 kr. for ridderdramaet Det lukkede Land.
1901 Andreas Dolleris 300 kr. for Johannes Ewald. En Digtcyclus.

1899 Johannes Jørgensen 400 kr. for Digte 1894-1898 og Lignelser.
1898 Juul Bondo 500 kr. for bog om biskop B.J. Fog.
         Alfred Ipsen 400 kr. for digtsamlingen Fra Fantasiens Land.
1896 C. Skou 600 kr. for bog om A.P. Berggreen.
1895 Edv. Blaumüller 400 kr. for Agnete og Havmanden.
1894 Cl. Wilkens 300 kr. for Poesien. En Fremstilling af Poetikken.
         Kr. Arentzen 200 kr. for Tre Tidsaldre.
1893 Rudolf Schmidt 300 kr. for digtsamlingen Tanker og Toner.
1890 Victor Heises enke 200 kr. for hans udgivelse af Ingemanns Svanesang.
1886 Johs. Forchhammer 400 kr. for en påbegyndt oversættelse af Plautus.
         Ernst v. d. Recke 300 kr. for Studier over dansk Metrik.
1882 Richard Petersen 600 kr. for bogen om Henrik Steffens.
1878 Victor Heise 300 kr. til udgivelse af Breve til og fra B.S. Ingemann.
1876 Kr. Arentzen 600 kr. til fortsættelse af værket Baggesen og Oehlenschläger.
1874 Charles Gandrup 200 rdl. for tragedien Periander.
1872 Carl Brosbøll [kendt under pseudonymet Carit Etlar] 150 rdl. til at indsamle historisk stof i Ditmarsken.
1868 B.T. Dahl og F.C. Dahl 120 rdl. for oversættelse af Platons Theaitetos.
1866 Carl Brosbøll [kendt under pseudonymet Carit Etlar] 100 rdl. til at samle folkesagn i Skåne.
         Hollard Nielsen 100 rdl. for tidligere værker, hæsitanter.
1865 Victor Heise 100 rdl. for sin oversættelse af Højsangen.
1864 Th. Overskou 150 rdl. for femte bind af Den danske Skueplads.
1863 Israel Levin 100 rdl. for sin udgave af Wessel.
1862 Chr. K.F. Molbech 200 rdl. for sidste del af Dante.
1861 M.A. Goldschmidt 150 rdl. for hans litterære stræben.
1860 Th. Overskou 150 rdl. for Den danske Skueplads III.
         Carl Brosbøll [kendt under pseudonymet Carit Etlar] 150 rdl. til hans bestræbelsers fremme.
1858 August Baggesen 200 rdl. til udgivelse af hans faders Philosophischer Nachlass.
         H. W. Kaalund 100 rdl. for digtsamlingen Et Foraar.
1857 C.J. Heises enke 200 rdl. for hans oversættelse af PlatonsPhilebos.
         Kr. Arentzen 100 rdl. for digtsamlingen Et Livsstadium.
1855 C.J. Heise 200 rdl. for oversættelse af Platons Timæos.
1854 F.L. Mynster 6o rdl. til udgivelse af en afhandling om Nibelungenliedverset.
1851 F.L. Mynster 100 rdl. for anden del af Ossians digte.
1850 N.V. Dorph 200 rdl. for oversættelse af Sofokles + endnu 200 i 1852.
1849 Fr. Paludan-Müller 300 rdl. for Adam Homo.
         Chr. K.F. Molbech 300 rdl. til oversættelse af Dante.
         F.L. Mynster 200 rdl. til oversættelse af Ossians digte.
1847 Chr. Winther 150 rdl. til oversættelsen af Reineke Voss.
         E. L. Thaarup 150 rdl. til udgivelse af Johannes Ewalds Skrifter.
1846 T.H. Erslew 50 rdl. til udarbejdelse af Almindeligt Forfatter-Lexikon; ialt 200 rdl.
1845 P.L. Møller 200 rdl. til årbogen Gæa; gentaget med atter 200 i 1847.
1844 C.J. Heise 300 rdl. for oversættelse af Platons Staten; ialt 900 rdl. indtil 1851.
         Thomas Overskou 300 rdl. til udarbejdelse af Den danske Skueplads.
1842 P.O. Brøndsted 100 rdl. for oversættelse af Orestien.
1841 Fr. Paludan-Müller 200 rdl. efter ansøgning.
         Fr. Thaarup 150 rdl. til fortsættelsen af Fædrenelandsk Nekrolog.
1839 Chr. Wilster 250 rdl. for første fem tragedier af Euripides; det følgende år fik hans enke 250 for endnu tre.
1838 Chr. Winther 200 rdl. til udgivelse af en digtsamling.
1836 Chr. Wilster 150 rdl. for oversættelsen af hver sex sange af Odysseen; ialt 600 rdl.
         Fr. Barfod 100 rdl. for Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle.
1833 Chr. Wilster 150 rdl. for oversættelsen af hver sex sange af Iliaden; ialt 600 rdl.
         A.E. Boye 150 rdl. for udgaver af Holberg og Wessel.
         C.A. Thortsen 100 rdl. for Forsøg til en dansk Metrik.
1831 S. Meisling 200 rdl. for oversættelse af Ovids Forvandlinger.
1830 Adam Oehlenschlæger 150 for sit Levnedsløb og Tragedier.
1829 G.L. Baden 100 rdl. for Danmarks Riges Historie I.
1828 Knud Lyhne Rahbek 200 rdl. for hans virksomhed for dansk litteratur.
         Knud Lyhne Rahbek 100 rdl. for Dansk Digtekunst under Christian VII.
         Rasmus Nyerup 50 rdl. for samme.
         Oehlenschlæger 400 rdl. for Hrolf Krake.
1826 Knud Lyhne Rahbek 200 rdl. yderligere for Holberg-udgaven.
         H.W. Lundbye 100 rdl. for oversættelse af Camoens' Lusiade; indtil 1830 300 rdl.
1825 Poul Martin Møller 100 rdl. for oversættelse af Odysseen.
1824 J.H. Smidth 100 rdl. for digtsamlingen Danske Haver.
1823 F.H. Guldberg 100 rdl. for digtene Abraham og Den Gjeldbundne.
1822 Knud Lyhne Rahbek 200 rdl. til udgivelse af Thomas Thaarups Skrifter.
1821 Torkel Baden 100 rdl. til trykning af en afhandling om Den nordiske Mytologis Kilder.
         Knud Lyhne Rahbek 100 rdl. som forskud på Selskabets historie.
1819 J.A. Fibiger 200 rdl. for Daniel Rantzaus Biographie.
         P.G. Fibiger 200 rdl. for hans oversættelse af Sofokles.
         Biskop V.K. Hjorts enke 300 rdl. for hans lovtale over Daniel Rantzau.
1818 F.C. Gutfeld (1761-1823) 100 rdl. for Religiøse Poesier.
         F.H. Guldberg 200 rdl. for hans oversættelse af Plautus.
1817 Torkel Baden (1765-1849) 800 rdl. til en oversættelse af Senecas tragedier, der ikke udkom.
         Knud Lyhne Rahbek 300 rdl. for sine nationaldramer.
1816 M.F. Liebenberg 200 rdl. til udgivelse af C.F. Jacobis samlede Skrifter.
         Johannes Boye 100 rdl. for Om Historieskrivning.
1814 L.C. Sander 150 rdl. for Theone.
         Johannes Boye 100 rdl. for Statens Ven III.
1813 Rasmus Nyerup og Knud Lyhne Rahbek 400 rdl. for Udvalgte danske Viser fra Middelalderen; indtil 1821 ialt 1220 rdl.
1812 Jonas Rein guldmedaille for digtene Andagt og Sandhed.
1811 J.H. Schönheyder 200 rdl. til trykning af oversættelsen af Vergils Æneide.
1810 Ludvig Heiberg 150 rdl. for en oversættelse af Longinus, der ikke blev udgivet.
1808 J.N. Schow sølvmedaille for oversættelse af Euripides' Phønicierinderne; den blev ikke udgivet.
         W.H. Heiberg sølvmedaille for oversættelse af Isokrates' Panegyrik; den blev ikke udgivet.
1807 Rasmus Nyerup 100 rdl. for Peder Syvs kjernefulde Ordsprog med en Fortale indeholdende Bidrag til de danske Ordsprogs Litteratur.
1805 Lyder Sagen 200 rdl. for oversættelser af Anakreon.
         Knud Lyhne Rahbek 100 rdl. for Holberg-udgaven bd. 3-4, og 50 for bd. 5.
         F.H. Guldberg 100 rdl. for oversættelsen at Terents, og 100 det følgende år for bd. 2.
         bekostet trykningen af C.G. Liimkildes oversættelse af Senecas Breve.
1804 Johannes Boye 50 rdl. for anhanget til Statens Ven.
         St. Tetens 100 rdl. for oversættelse af tredie bind af Plutarks Levnetsbeskrivelser.
         Odin Volff 100 rdl. for oversættelse af Cæsar.
         Knud Lyhne Rahbek 100 rdl. for Holbergs udvalgte Skrifter I-II.
         bekostet trykningen af A.W. Brorsons oversættelse af Velleius Paterculus.
1803 J.M. Hertz 600 rdl. for Det befriede Israel.
         L.C. Sander 200 rdl. for Forelæsninger over Shakspeare.
         F. Høegh-Guldberg 200 rdl. for oversættelsen af Tibul.
1801 bekostet trykningen af C.G. Liimkildes oversættelse af Senecas Mindre Moralske Afhandlinger.
1800 Knud Lyhne Rahbek og Rasmus Nyerup 200 rdl. for Bidrag til den danske Digtekunsts Historie; ialt 800 rdl. indtil 1808.

1797 Torkel Baden 100 rdl. for Om Tilhyllen i Maleriet.

Jacob Baden 150 rdl. for tredie del af Tacitus-oversættelsen.
1796 Knud Lyhne Rahbek 200 rdl. for Den danske Tilskuer 1794-95.

Johannes Boye 100 rdl. for anden del af Statens Ven.
1795 bekostet trykningen af J. Blochs oversættelse af Synesius, Om Fyrstevælden.

50 rdl. til M.F. Liebenberg for afhandlingen Den retskafne Familie.

Rasmus Møller 100 rdl. for hver pentade af Livius-oversættelsen; stiger fra og med fjerde pentade til 150 rdl., ialt 900 rdl. til 1809.
1794 betalt trykningen af Torkel Baden, Om det saa kaldte Solens Billede paa en antik Marmortavle i Rom.
1793 100 rdl. for anden årgang af Knud Lyhne Rahbeks Den danske Tilskuer.

100 rdl. til Johannes Boye for Statens Ven.

100 rdl. til J.Bloch for oversættelsen af Xenofons Sokratiske Mærkværdigheder.
1792 honorar for Fr. Stouds oversættelse af Wielands Oberon.

200 rdl. for J. Badens oversættelse af Horats I-II.
1791 V.K. Hjort 60 rdl. for Forsøg til aandelige Sange.

understøttet M. F. Liebenbergs oversættelse af Addisons Cato.
1790 understøttet Frederik Plums oversættelse af Juvenal og Persius om Menneskenes Ønsker, to Satirer.

P.H. Haste belønnet med 60 rdl. for sine Blandede Digte.
1784 bekostet trykningen af Birgitte Boye, Gorm den Gamle, anden udgave.
1777 udgivet Qvintilians Undervisning i Veltalenhed. Ellevte bog i oversættelse af Baden og I.S. Frimann.

udgivet sammes Undervisning i Veltalenhed. Tolvte bog ved I.S. Frimann.
1776 udgivet C.C. Lous' (1724-1804) Forsøg om Mennesket, anden udgave.

udgivet Qvintilians Undervisning i Veltalenhed. Tiende bog, tre oversættelser af Jacob Baden, H.J. Gottschalck og P. Schouboe.
1775 bekostet trykningen af J.J. Lund, Forsøg i den hellige Poesie.
1770 bekostet trykningen af J.J. Lunds oversættelse af L. Racines læredigt Om Religionen.

J. H. Schlegel tilskud til trykningen af Sammlung zur Dänischen Geschichte, Münzkenntnisz, Oekonomie und Sprache.
1769 Peder Olrog, Hellige Taler belønnet med en guldmedaille til 40 rdls. værdi.
1768 bekostet trykningen af C.C. Lous' (1724-1804) oversættelse af Mr. Harrisons Forsøg til Længdens Opfindelse formedelst et Uhr eller en Tidsmaaler.
1767 Peder Topp Wandall 30 rdl. til trykning af komedien Stedmoderen.

Se også oversigten over selskabets udgivelser.

Grøn skillelinie


Særlige kilder:

[Plesner]
K.F. Plesner: Det smagende Selskab. Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse. 1759-1959. Gyldendal, 1959.

[DdA]
Det danske Akademi, Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse, 1960-1967. Gad 1967.

Akademiets første syvårsbog med essays, taler og takketaler fra prismodtagere i årene 1961-66. Heri afsnit om Det danske Akademis tilblivelse samt "Det smagende selskab", som Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse også kaldes.

Kilder i almindelighed


Tilbage Til Litteraturpriser mv.

Udarbejdet af Niels Jensen. Opdateret af