Olaf Poulsens Mindelegat

Vendsyssel Tidende 12-5-1924, side 2, uddrag af artikel med titlen: Mindeforestilling for Olaf Poulsen paa det Kongelige Teater:
Mindeforestillingen Lørdag for Olaf Poulsen til Fordel for det Fond, der skal bære den store Kunstners Navn, havde, til Trods for det usædvanlige Tidspunkt Kl. 11 Aften, samlet udsolgt Hus til dobbelte Priser og overværedes af Kongen.

Notits i Morsø Folkeblad 14-7-1925, side 1:
Institutionen Olaf Poulsens Minde har overdraget fhv. Skuespillerinde Oda Nielsen Hædersboligen i Fredensborg.

Notits i Jyllands-Posten 26-4-1929, side 8:
Bestyrelsen for Institutionen Olaf Poulsens Minde har i Anledning af Olaf Poulsens 80 Aars Fødselsdag vedtaget af sin Mindefond at udbetale fem Understøttelser à 200 Kr. til Skuespillerinderne Frøken Goise Brun, Fru Marie Kornbeck og Fru Emma Wiehe samt Skuespillerne Kaj Paaske og Holger Strøm.

Notits i Morsø Folkeblad 30-7-1932, side 1:
Fru Oda Nielsen, der bebor Hædersboligen, som Institutionen "Olaf Poulsens Minde" har oprettet i Villa "Østrup" i Fredensborg, flytter til Efteraaret til København. Aarsagen er, at Olaf Poulsen-Mindestuerne skal udvides og Villaen i denne Anledning ombygges.

Notits i Jyllands-Posten 30-4-1945, side 3:

Endelig er der paa kgl. Skuespiller Olaf Poulsens Fødselsdag den 26. April givet 5 Legater til ældre Skuespillere, saadan som det nu har været Tradition i en Aarrække. Legaterne er hver paa 200 Kr., og de tilfalder denne Gang Fru Charlotte Wiehe-Bereny, William Bewer, Fru Henry Kitte Dyhr, Max Ibenfeldt og Fru Sanne Friis.

Notits i Jyllands-Posten 27-4-1965, side 6:

På Olaf Poulsens fødselsdag i går uddeltes efter traditionen hans legat til fem danske skuespillere. Det var i år skuespillerinderne Kirsten Andreasen, Elga Bassøe, Henny Buckhøj og Margot Synnestvedt, samt skuespilleren Hjalmar Hansen som modtog pengene.
De er som sædvanligt stillet til rådighed af Nelly Zacharias' mindefond og uddeltes af Institutionen Olaf Poulsens Minde.

Notits i Jyllands-Posten 27-4-1968, side 6:

Skuespillerne Elith Pio og Karen Berg, begge Det kgl. Teater, Birgit Conradi, Aarhus Teater, Mogens Pedersen, Aalborg Teater, Kjeld Nørgaard, Det danske Teater, og instruktøren Ole Ishøy, Odense Teater, modtog fredag legater fra institutionen Olaf Poulsens mindefond. Der uddeltes i alt 10.000 kr. De to kgl. skuespillere fik hver 3000 kr., mens de fire andre fik hver 1000 kr.


2022
Kristian Halken (f. 1955) (30.000 kr.)
2019
Tina Gylling Mortensen (f. 1956) (30.000 kr.)
2018
Christian Lollike
2017
Maria Rossing (f. 1975)
2016
Ole Lemmeke (f. 1959)
2015
Inge Sofie Skovbo (f. 1953) (30.000 kr.)
2014
Peter Schrøder (f. 1946)
2013
Marianne Høgsbro (f. 1947)
2012
Tom Jensen, f 1965 (f. 1965)
2011
Bodil Jørgensen, f 1961 (f. 1961)
2010
Anders G. Koch (f. 1961)
2009
Tammi Øst
2008
Jens Jørn Spottag (f. 1957)
2007
Benedikte Hansen, f 1958 (f. 1958)
2006
Anders W. Berthelsen (f. 1969)
2004
Olaf Johannessen (f. 1961)
2003
Lars Dittmann Mikkelsen (f. 1964)
2001
Kim Veisgaard (f. 1954)
2000
Waage Sandø (f. 1943)
1999
Jess Ingerslev (1947-2014)
1998
Karen Margrethe Bjerre (1942-2008)
1996
Ellen Winther Lembourn (1933-2011)
1994
Elin Reimer (1928-2022)
1993
Ulla Henningsen, f 1951 (f. 1951) (30.000 kr.)
1992
Kurt Ravn (f. 1947) (30.000 kr.)
1991
Sam Besekow
1988
Lisbet Dahl (10.000 kr.)
Ib Thorup (1941-1990) (10.000 kr.)
1987
Preben Kristensen (f. 1953)
Peter Langdal (f. 1957)
Birthe Neumann (f. 1947)
1986
Preben Neergaard (1920-1990)
Elin Reimer (1928-2022)
Kaspar Rostrup
Preben Lerdorff Rye
1985
Ole Ernst (1940-2013) (5.250 kr.)
William Kisum (f. 1931) (5.250 kr.)
Jesper Langberg (1940-2019) (5.250 kr.)
Puk Schaufuss (f. 1943) (5.250 kr.)
1984
Holger Juul Hansen (1924-2013)
1983
Kirsten Olesen (f. 1949) (5.000 kr.)
Lise Ringheim (1926-1994) (5.000 kr.)
Axel Strøbye (1928-2005) (5.000 kr.)
1982
Mime Fønss (1911-1994)
Henning Moritzen (1928-2012)
Bjørn Watt-Boolsen (1923-1998)
1981
John Hahn-Petersen (1930-2006)
1980
Palle Huld (1912-2010)
1979
Ellen Gottschalch (1894-1981) (5.000 kr.)
Merete Hegner (f. 1952): opmuntringslegat (2.500 kr.)
Benny Poulsen, f 1942 (1942-2004) (2.500 kr.)
Erik Paaske (1933-1992) (5.000 kr.)
Kirsten Rolffes (1928-2000) (5.000 kr.)
1978
Frits Helmuth (1931-2004)
Ghita Nørby
1977
Paul Hagen (1920-2003) (6.000 kr.)
Lars Høy (f. 1946) (3.000 kr.)
Berrit Kvorning (1949-2019) (3.000 kr.)
Astrid Villaume (1923-1995) (6.000 kr.)
1976
Flemming Enevold (f. 1952)
Helge Kjærulff-Schmidt
1975
Jess Ingerslev (1947-2014)
Line Krogh (f. 1947)
Berthe Qvistgaard (1910-1999)
Jørgen Reenberg (1927-2023)
1974
Bodil Kjer (1917-2003)
Merete Voldstedlund (f. 1946)
1973
Valsø Holm (1906-1987)
John Price
Lily Weiding (1924-2021)
1972
Birgitte Federspiel (1925-2005)
Lene Tiemroth (1943-2016)
1971
Joen Bille (f. 1944)
Buster Larsen (1920-1993) (3.000 kr.)
Karin Nellemose (1905-1993) (3.000 kr.)
Ove Sprogøe (1919-2004) (3.000 kr.)
1970
Marguerite Viby (1909-2001)
Susse Wold (f. 1938)
1969
Benny Hansen, f 1944 (1944-1998) (1.000 kr.)
Tudlik Johansen (1910-1969) (3.000 kr.)
Bent Mejding (f. 1937) (3.000 kr.)
Clara Pontoppidan (1883-1975) (3.000 kr.)
1968
Kjeld Nørgaard (f. 1938)
1961
Alfred Jensen
Jens Søndergaard
Hjalmar Hansen, f 1897 (1897-1986)
Sigrid Kreutz-Hindborg (1884-1966)
Katy Valentin (1902-1970)
1959
Inger Bagger (1904-1990)
Thecla Boesen (1910-1996)
Børge Møller Grimstrup (1906-1972)
Irwin Hasselmann (1900-1963)
Astrid Holm, f 1893 (1893-1961)
1937
Alma Sommer
Gunder Knudsen, f 1883 (1883-1947) (200 kr.)
Valdemar Lund (1877-1958) (200 kr.)
Valdemar Maes (1894-1963) (200 kr.)
Carl O. Stein (1862-1938) (200 kr.)
1933
Erik Hofmann
Susanne Friis
Lauritze Colding (1865-1949): Lauritze Colding
Hulda Didrichsen (1878-1961)
Marie Kornbeck (1881-1965)
Axel Larsen (1868-1940)
Ellen Carstensen Reenberg (1899-1985)
1930
Axel Larsen (1868-1940) (500 kr.)
Holger Reenberg, f 1872 (1872-1942) (500 kr.)

Andre modtagere:
Hanne Borchsenius (1935-2012)
Aksel Erhardtsen (1927-2010)
Henrik Koefoed (f. 1955)
Peter Schrøder (f. 1946)
Steen Springborg (f. 1954)
Søren Sætter-Lassen (f. 1955)

pil op Til toppen af siden